Komunikaty

< powrót

 

NSA o nieruchomościach pozostających we władaniu PKP – uchwała 7 sędziów NSA sygn. akt I OPS 5/17

W dniu 26 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. akt I OSK 2148/15, podjął następującą uchwałę:

„Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, że nieruchomość ta należała w dniu 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)” – sygn. akt I OPS 5/17

 

uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 26 lutego 2018 r. sygn. akt I OPS 5/17