Komunikaty

< powrót

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Naczelny Sąd Administracyjny ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat sądownictwa administracyjnego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich. Do konkursu może być zgłoszona praca magisterska, która dotyczy tematu z zakresu sądownictwa administracyjnego, została oceniona przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus i jest napisana w języku polskim.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili prace magisterskie w terminie od 1 października 2017 r. do 30 października 2018 r. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor pracy, po uzyskaniu akceptacji promotora lub recenzenta, jak również promotor lub recenzent – za zgodą autora pracy. Zgłoszenia pracy do konkursu należy dokonać w terminie do dnia 7 listopada 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r.