Komunikaty

< powrót

 

Komunikat w sprawie wyroków NSA dotyczących odwołań od uchwał KRS w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego - aktualizacja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu odwołań od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18 oraz II GOK 5/18), a także uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 318/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej (sygn. akt II GOK 6/18 i II GOK 7/18) wyrokami z dnia 6 maja 2021 r. uchylił zaskarżone uchwały.

W dniu 13 maja 2021 r. NSA rozpoznał kolejne odwołanie od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (sygn. akt II GOK 4/18). Podobnie jak w wyrokach z dnia 6 maja 2021 r. NSA uchylił pkt 2. zaskarżonej uchwały w stosunku do odwołującego się. W pozostałych sprawach rozpoznawanych przez NSA w dniu 13 maja 2021 r. dotyczących konkursów do Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odroczono posiedzenie Sądu.

Szczegółowe motywy, którymi kierował się Naczelny Sąd Administracyjny, zostały przedstawione w uzasadnieniach wspomnianych orzeczeń. Wyroki wraz z uzasadnieniami i zostały opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (link do Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

W dniu 21 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 331/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Linki do sentencji tych wyroków znajdują się poniżej. Pisemne uzasadnienia orzeczeń nie zostały jeszcze sporządzone. NSA sporządza uzasadnienia swoich orzeczeń w terminie 30 dni od dnia ich wydania.

W dniu 11 października 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał siedem kolejnych odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Jedna sprawa dotyczyła uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 331/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (sygn. akt II GOK 9/18), zaś pozostałe sprawy dotyczyły uchwały KRS z dnia 23 sierpnia 2018 r. nr 317/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej (sygn. akt II GOK 15/18, II GOK 16/18, II GOK 17/18, II GOK 18/18, II GOK 19/18, II GOK 20/18). Podobnie jak we wcześniejszych orzeczeniach dotyczących uchwał KRS w sprawach wniosków o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, NSA w wymienionych sprawach uchylił zaskarżone uchwały w części. Pisemne uzasadnienia orzeczeń nie zostały jeszcze sporządzone. NSA sporządza uzasadnienia swoich orzeczeń w terminie 30 dni od dnia ich wydania. Linki do sentencji tych wyroków znajdują się poniżej.

 

 
 

wyrok NSA z dnia 6 maja 2021 r. sygn. akt II GOK 2/18 – link

wyrok NSA z dnia 6 maja 2021 r. sygn. akt II GOK 3/18 – link

wyrok NSA z dnia 6 maja 2021 r. sygn. akt II GOK 5/18 – link

wyrok NSA z dnia 6 maja 2021 r. sygn. akt II GOK 6/18 – link

wyrok NSA z dnia 6 maja 2021 r. sygn. akt II GOK 7/18 – link

wyrok NSA z dnia 13 maja 2021 r. sygn. akt II GOK 4/18 – link

wyrok NSA z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt II GOK 8/18 - link

wyrok NSA z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt II GOK 10/18 - link

wyrok NSA z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt II GOK 11/18 - link

wyrok NSA z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt II GOK 12/18 - link

wyrok NSA z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt II GOK 13/18 - link

wyrok NSA z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt II GOK 14/18 - link

wyrok NSA z dnia 11 października 2021 r. sygn. akt II GOK 9/18 - link

wyrok NSA z dnia 11 października 2021 r. sygn. akt II GOK 15/18 -link

​wyrok NSA z dnia 11 października 2021 r. sygn. akt II GOK 16/18 - link

​wyrok NSA z dnia 11 października 2021 r. sygn. akt II GOK 17/18 - link

​wyrok NSA z dnia 11 października 2021 r. sygn. akt II GOK 18/18 - link

​wyrok NSA z dnia 11 października 2021 r. sygn. akt II GOK 19/18 - link

​wyrok NSA z dnia 11 października 2021 r. sygn. akt II GOK 20/18 - link