Komunikaty

< powrót

 

Komunikat w sprawie wejścia w życie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przejścia sędziów w stan spoczynku

W związku z dużym zainteresowaniem przedstawicieli mediów sytuacją sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.) w zakresie określenia wieku przejścia sędziów w stan spoczynku Rzecznik Prasowy NSA informuje, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego. Kwestia określenia wieku przejścia sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w stan spoczynku nie została uregulowana w tej ustawie, a zatem w tym zakresie przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym mają zastosowanie także do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trzydziestu trzech sędziów tego Sądu (dziewiętnastu orzekających w NSA oraz czternastu orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych), w tym również Prezes NSA, złożyło oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska. Dwóch sędziów do oświadczeń nie dołączyło zaświadczenia lekarskiego.

Prezydent RP pismem zawiadomił czternastu sędziów NSA (trzech orzekających w NSA oraz jedenastu orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych), o przejściu z dniem 4 lipca 2018 r. w stan spoczynku.