Komunikaty

< powrót

 

Kolejne postanowienia NSA (z dnia 27 września 2018 r.) w sprawie udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwał KRS w przedmiocie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego

W dniu 27 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał trzy kolejne wnioski osób kandydujących na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

Postanowieniem wydanym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II GW 26/18 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa  z dnia 23 sierpnia 2018 r. nr 317/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej.

Natomiast w sprawach oznaczonych sygnaturami akt II GW 27/18 oraz II GW 28/18 Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wnioski odwołujących się kandydatów do Izby Cywilnej (II GW 27/18) oraz Izby Spraw Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (II GW 28/18) i wstrzymał wykonanie w zaskarżonej części uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 330/2018 oraz nr 331/2018.

Uzasadnienia tych postanowień nie zostały jak dotychczas sporządzone. Niezwłocznie po ich sporządzeniu zostaną one opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl).

 

 

postanowienie NSA z dnia 27 września 2018 r. sygn. akt II GW 26/18

postanowienie NSA z dnia 27 września 2018 r. sygn. akt II GW 27/18

postanowienie NSA z dnia 27 września 2018 r. sygn. akt II GW 28/18