Komunikaty

< powrót

 

Informacja Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o realizacji przez NSA wymogów wynikających z postanowienia Wiceprezesa TSUE z dnia 19 października 2018 r.

W dniu 10 listopada 2018 r. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazał prof. Koenowi Lenaertsowi ­– Prezesowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pismo zawierające informację o działaniach Naczelnego Sądu Administracyjnego mających na celu pełne zastosowanie się do postanowienia Wiceprezesa TSUE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie C-619/18R.

Informacja została również przesłana do wiadomości Ministra Spraw Zagranicznych.

W piśmie z dnia 10 listopada 2018 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego poinformował, że 14 sędziów NSA (orzekających w NSA i w wojewódzkich sądach administracyjnych), którzy zostali przeniesieni w stan spoczynku na podstawie regulacji objętych wspomnianym postanowieniem Wiceprezesa TSUE, wyraziło chęć dalszego pełnienia funkcji na dotychczasowych stanowiskach. Sędziowie podjęli odpowiednie czynności zawodowe stosownie do przywołanego postanowienia, zostały im przy tym zapewnione niezbędne warunki, aby mogli pełnić swoje funkcje korzystając z tego samego statusu, takich samych praw i warunków zatrudnienia, jakie przysługiwały im do dnia 3 kwietnia 2018 r.

Sekretariat Prezesa TSUE potwierdził otrzymanie pisma Prezesa NSA z dnia 10 listopada 2018 r.

 

Informacja Prezesa NSA do TSUE (wersja polska) - pobierz

Informacja Prezesa NSA do TSUE (wersja francuska) - pobierz