Komunikaty Biura Orzecznictwa

< powrót

 

Komunikat bieżący nr 33/22

Warszawa, dnia 2 stycznia 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 33/22                              Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Czy przepis art. 17 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2003/96 z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U.UE.L.2003.283.51) może być rozumiany w ten sposób, że do rzeczywistego kosztu nabytej energii elektrycznej zaliczać należy jedynie cenę nabycia samej energii elektrycznej, z wyłączeniem jakichkolwiek dodatkowych opłat, na przykład opłaty dystrybucyjnej, których poniesienie zgodnie z obowiązującymi w państwie członkowskim przepisami jest niezbędne dla możliwości zakupu energii elektrycznej;

Czy przepis art. 17 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2003/96, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on wyłączeniu zwolnienia z akcyzy od nabycia energii elektrycznej dla zakładu energochłonnego [art. 31d ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, (Dz. U. z 2022 r., poz. 143)] w przypadku, gdy zakład ten korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z akcyzy na podstawie przepisów krajowych (art. 30 ust. 7a ustawy o podatku akcyzowym), gdy zakład ten wykaże, że w stosunku do tej samej energii nie korzysta z tych dwóch zwolnień jednocześnie i przy założeniu, że łączna kwota zwolnień nie przekroczy kwoty zapłaconej akcyzy za ten sam okres.

           

Jednocześnie Sąd orzekający postanowił zawiesić postępowanie w sprawie.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

 z dnia 28 grudnia 2022 r., sygn. akt I GSK 380/19.

 

2022
 • Kb nr 33/22 Podatek akcyzowy, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 32/22 Postępowanie sądowoadm., wniosek o podjęcie uchwały 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 31/22 Ochrona zabytków, pytanie do TK 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 30/22 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 29/22 - Podatek dochodowy, pytanie prejudycjalne 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 28/22 - Podatek od spadków i darowizn, wniosek RPO 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 27/22 Postępowanie sądowoadministracyjne, wniosek Prezesa NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 26/22 Postępowanie sądowoadministracyjne, wniosek Prezesa NSA 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 25/22 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 24/22 Ochrona środowiska, uchwała 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 23/22 Ordynacja podatkowa, Covid, wniosek o podjęcie uchwały 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 22/22 Podatek do nieruchomości, uchwała 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 21/22 Nieruchomości warszawskie, wniosek o podjęcie uchwały 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 20/22 Postępowanie sądowoadministracyjne, wniosek Prezesa NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 19/22 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 18/22 gospodarka nieruchomościami, uchwała 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 17/22 podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 16/22 Postępowanie administracyjne, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 15/22 Podatki i opłaty lokalne, wniosek o podjęcie uchwały 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 14/22 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 13/22 Ochrona środowiska, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 12/22 Ordynacja podatkowa, uchwała 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11/22 - Postęp. egzek. w administracji, wniosek o podjęcie uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10/22 - Świadczenie pielęgnacyjne, wniosek RPO 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9/22 Ordynacja podatkowa, pytanie prejudycjalne 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 8/22 Postępowanie sądowoadministracyjne, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7/22 Ordynacja podatkowa, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6/22 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5/22 Podatek od czynności cywilnoprawnych, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4/22 Gospodarka nieruchomościami, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3/22 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2/22 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1/22 Postępowanie administracyjne, wniosek RPO 24,064 KB plik doc Pobierz
2021
 • Kb nr 27/21 Postępowanie sądowoadministracyjne, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 26/21 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 25/21 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 24/21 Pomoc państwa w wychowywaniu, odmowa podjęcia uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 23/21 Pomoc społeczna, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 22/21 Podatek PIT, wniosek o podjęcie uchwały 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb Nr 21/21 Postępowanie sądowoadm., wniosek o podjęcie uchwały 23,04 KB plik doc Pobierz
 • kb nr 20/21 Podatek od czynności cywilnoprawnych, wniosek o podjęcie uchwały 23,04 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 19/21 Prawo budowlane, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 18/21 Podatek akcyzowy, wniosek o podjęcie uchwały 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 17/21 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 16/21 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wniosek RPD 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 15/21 Pomoc społeczna, wniosek Prokuratora Generalnego 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 14/21 Podatek od towarów i usług, pytanie prejudycjalne 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 13/21 Postępowanie sądowoadministracyjne, wniosek o podjęcie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 12/21 Prawo budowlane, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11/21 Podatek akcyzowy, pytanie prejudycjalne 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10/21 Podatek PIT, uchwała 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9/21 Podatek PIT, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 8/21 Postępowanie sądowoadministracyjne, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7/21 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6/21 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5/21 Podatek PIT, wniosek o podjęcie uchwały 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4/21 - Postępowanie sądowoadministracyjne, wniosek Rzecznika MiSP 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3/21 Wywłaszczanie nieruchomości, uchwała 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2/21 Podatek PIT, wniosek Rzecznika MiSP 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1/21 Służby mundurowe, pytanie do TK 26,624 KB plik doc Pobierz
2020
 • Kb nr 23/20 - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, pytanie do TK 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 22/20 - Karta praw podstawowych UE, pytanie prejudycjalne 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 21/20 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 20/19 Prawo budowlane, wyrok 20,48 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 19/20 Samorząd terytorialny, uchwała 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 18/20 - Ochrona środowiska, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 17/20 -Ordynacja podatkowa, wniosek 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 16/20 - Podatek VAT, uchwała 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 15/20 TFUE, pytanie prejudycjalne 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 14/20 - Podatek VAT, uchwała 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 13/20 - Wywłaszczanie nieruchomości, wniosek Prezesa NSA 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 12/20 - Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11/20 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10/20 Postępowanie sądowoadministracyjne, uchwała 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9/20 Ochrona środowiska, wniosek Prezesa NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 8/20 Podatki i opłaty lokalne, wniosek o podjęcie uchwały 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7/20 Płatności rolnośrodowiskowe, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6/20 Podatek VAT, wniosek o podjęcie uchwały 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5/20 - Podatek VAT, wniosek o podjęcie uchwały 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4/20 - Organizacja społ. w postępowaniu adm. uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3/20 Podatek PIT, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2/20 Ordynacja podatkowa, odmowa podjęcia uchwały 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1/20 Prawo o aktach stanu cywilnego, uchwała 20,992 KB plik doc Pobierz
2019
 • Kb nr 31/19 - Podatki i opłaty lokalne, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 30/19 Podatek PIT, wniosek PG 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 29/19 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 23,04 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 28/19 układ Schengen, pytanie prejudycjalne 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 27/19 Ordynacja podatkowa, wyrok 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 26/19 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 23,04 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 25/19 Samorząd terytorialny, wniosek o podjęcie uchwały 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 24/19 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 23/19 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 22/19 Postępowanie administracyjne, wniosek o podjęcie uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 21/19 Ordynacja podatkowa, wniosek Rzecznika MiSP 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 20/19 Prawo budowlane, wniosek o podjęcie uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 19/19 Podatki i opłaty lokalne, wniosek Prezesa NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 18/19 Organizacja społ. w postępowaniu adm., wniosek PG 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 17/19 Postępowanie sądowoadmin., wniosek o podjęcie uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 16/19 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 28,16 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 15/19 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 14/19 Zatrzymanie prawa jazdy, kierujący pojazdami, uchwała 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 13/19 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 12/19 Przepisy wprowadzające ustawę o KAS, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11/19 Planowanie i zagospodarowanie przest., pytanie do TK 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10/19 Ordynacja podatkowa, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9/19 Prawo o aktach stanu cywilnego, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 8/19 Przepisy wprowadzające ustawę o KAS, wniosek Prezesa NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7/19 Prawo pocztowe, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6/19 Podatek PIT, wniosek o podjęcie uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5/19 zarząd nieruchomością, odmowa podjęcia uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4/19 Ordynacja podatkowa, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3/19 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2/19 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1/19 Zatrzymanie prawa jazdy, kierujący pojazdami, wniosek RPO 25,6 KB plik doc Pobierz
2018
 • Kb nr 29/18 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 28/18 Prawo budowlane, wyrok NSA 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 27/18 Gospodarka nieruchomościami, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 26/18 Traktat o Unii Europejskiej, pytane prejudycjalne 35,84 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 25/18 VAT, gmina, wyrok 20,48 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 24/18 Podatki i opłaty lokalne, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 23/18 Postępowanie administracyjne, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 22/18 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 21/18 Podatek od wartości dodanej, VAT, pytanie prejudycjalne 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 20/18 Ordynacja podatkowa, uchwała 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 19/18 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 18/18 Ochrona zabytków, pytanie prawne do TK 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 17/18 Podatek od towarów i usług, wyrok NSA 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 16/18 Pomoc społeczna, uchwała 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 15/18 Budowla, podatek, wniosek o podjęcie uchwały 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 14/18 Gospodarka nieruchomościami, wniosek RPO 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 13/18 Ochrona danych osobowych, odmowa podjęcia uchwały 23,04 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 12/18 Podatek od towarów i usług, wyrok NSA 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11/18 Podatki i opłaty lokalne, wniosek o podjęcie uchwały 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10/18 Obrót produktami leczniczymi, pytanie prejudycjalne 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9/18 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 8/18 Podatek od towarów i usług, uchwała 29,696 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7/18 Kontrola skarbowa, uchwała 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6/18 Postępowanie administracyjne, wniosek RPO 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5/18 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjecie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4/18 Gospodarowanie nieruchomościami, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3/18 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2/18 Opłata sądowa, uchwała 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1/18 Pomoc społeczna, wniosek Prokuratora Generalnego 26,112 KB plik doc Pobierz
2017
 • Kb nr 58/17 podatek VAT, odmowa podjęcia uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 57/17 podatek od towarów i usług, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 56/17 prawo pocztowe, pytanie prawne do TK 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 55/17 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjecie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 54/17 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjecie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 53/17 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 52/17 Przedawnienie CIT, uchwała 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 51/17 Podatki: CIT, PIT i tonażowy, odmowa podjęcia uchwały 23,04 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 50/17 Kontrola skarbowa, wniosek o podjęcie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 49/17 Ochrona danych osobowych, wniosek RPO 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 48/17 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 47/17 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 46/17 Przedawnienie ryczałtu PIT, uchwała 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 45/17 Wznowienie postępowania, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 44/17 Elektrownie wiatrowe, pytania prejudycjalne 31,232 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 43/17 Pomoc społeczna, odmowa podjęcia uchwały 23,04 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 42/17 Rekompensata za nieruchomość, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 41/17 Drogi publiczne, uchwała 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 40/17 Podatek VAT, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 39/17 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 38/17 Opłata sądowa, wniosek o podjęcie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 37/17 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 36/17 Podatki: CIT, PIT i tonażowy, wniosek o podjęcie uchwały 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 35/17 Zarząd nieruchomością, wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej RP 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 34/17 Podatek od towarów i usług, wyrok NSA 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 33/17 Koszty postępowania, prokurator, uchwała 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 32/17 Gospodarowanie nieruchomościami, wniosek o podjęcie uchwały 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 31/17 Przedawnienie CIT, wniosek o podjęcie uchwały 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 30/17 Przedawnienie ryczałtu PIT, wniosek Prezesa NSA o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 29/17 Postępowanie sądowoadministracyjne, uchwała 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 28/17 Podatek CIT, wyrok NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 27/17 Podatek PIT, uchwała NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 26/17 Podatek od czynności cywilnoprawnych, uchwała NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 25/17 Drogi publiczne, wniosek Prezesa NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 24/17 Referendum lokalne, wniosek Prezesa NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 23/17 Podatek VAT, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 22/17, Podatek VAT, komornik, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 21/17 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 20-17 Kontrola skarbowa, uchwała NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 19-17 Podatek od nieruchomości, uchwała NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 18-17 Postępowanie sądowoadministracyjne, wniosek Prezesa NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 17-17 Odpady, pytanie prawne do TK 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 16-17 Władanie nieruchomością, samorząd teryt., uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 15-17 Prawo budowalne, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • kb nr 14-17 Inwestycje drogowe, doręczenia, uchwała 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 13-17 Odpowiedzialność podatkowa, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 12-17 Koszty postępowania, prokurator, wniosek Prokuratora Generalnego 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11-17 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10-17 Wznowienie postępowania, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9-17 Pomoc społeczna, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 8-17 Podatek od towarów i usług, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7-17 Podatek od czynności cywilnoprawnych, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6-17 Podatek PIT, wniosek o podjęcie uchwały 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5-17 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,648 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4-17 Ochrona zabytków, wniosek Prezesa NSA 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3-17 Rekompensata za nieruchomość, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2-17 Podatek akcyzowy, pytanie prejudycjalne 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1-17 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci, pytanie prawne do TK 25,6 KB plik doc Pobierz
2016
 • Kb nr 46-16 Podatek CIT, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 45-16 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,648 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 44-16 Podatek dochodowy od osób fizycznych, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 43-16 Utrzymanie czystości i porządku w gminach, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 42-16 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 41-16 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 40-16 Zasady prowadzenia polityki rozwoju, uchwała 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 39-16 Podatek od nieruchomości, wniosek o podjęcie uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 38-16 Kontrola skarbowa, wniosek o podjęcie uchwały 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 37-16 Dopuszczalność skargi, VAT, uchwała 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 36-16 Odpowiedzialność podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 35-16 Władanie nieruchomością, samorząd teryt., wniosek Prezesa NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 34-16 Inwestycja drogowa, doręczenia, wniosek RPO 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 33-16 Prawo budowlane, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 32-16 Gospodarka nieruchomościami, wpis sądowy, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 31-16 Zaliczka na podatek dochodowy, pytanie prawne 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 30-16 Podatek VAT, pytanie prawne 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 29-16 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 28-16 Prawo budowlane, pytanie prawne 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 27-16 Podatek VAT, gmina, pytanie prawne 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 26-16 Samorząd gminny, wniosek o podjęcie uchwały 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 25-16 Postępowanie administracyjne, wniosek o podjęcie uchwały 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 24-16 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 23-16 Dopuszczalność skargi, VAT, wniosek o podjęcie uchwały 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 22-16 Prawo o ruchu drogowym, pytanie do TK 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 21-16 Termin do wniesienia skargi na akt lub czynność, uchwała NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 20-16 Wspólnotowy Kodeks Wizowy, pytanie prejudycjalne 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 19-16 Podatek VAT pytanie prejudycjalne 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 18-16 Gospodarka nieruchomościami wniosek Prezesa NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 17-16 Podatek dochodowy od osób fizycznych, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 16-16 Podatek dochodowy od osób prawnych, leasing, uchwała 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 15-16 Ordynacja podatkowa, odpowiedzialność spadkobiercy, uchwała 20,48 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 14-16 Zwolnienie z kosztów sądowych, egzekucja ZUS i KRUS, uchwała 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 13-16 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 12-16 Gry hazardowe, uchwała NSA 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11-16 Prawo budowlane 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10-16 Termin do wniesienia skargi, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9-16 Opłaty za udostępnienie informacji publicznej 24,576 KB plik doc Pobierz
 • kb nr 8-16 Gry hazardowe, wniosek o podjęcie uchwały 28,672 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7-16 Podatek dochodowy od osób fizycznych.doc 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6-16 Wywłaszczenie nieruchomości i 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5-16 Prawo budowlane 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4-16 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3-16 Podatek dochodowy od osób prawnych 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2-16 Podatek dochodowy od osób prawnych 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1-16 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 25,6 KB plik doc Pobierz
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
 • Komunikaty 2009 149,157 KB plik pdf Pobierz
TK 2012
2008
 • Komunikaty 2008 122,333 KB plik pdf Pobierz
2007
 • Komunikaty 2007 120,054 KB plik pdf Pobierz
TK 2011
Pytania prawne i wnioski kierowane do TK
TK 2010
TK 2015
TK 2009
TK 2014
TK 2008
TK 2013
TK 2007
 • Komunikaty 2007 107,923 KB plik pdf Pobierz