Historia

< powrót

 

Prof. dr hab. Sylwester Zawadzki

Sędzia NSA w stanie spoczynku prof. dr hab. Sylwester Zawadzki - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1980-1981

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1980-1981

Wyższe studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w 1950 r. przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej: doktor nauk prawnych (1954), docent (1955), profesor nadzwyczajny (1963), profesor zwyczajny (1972). Był członkiem Polskiej Akademii Nauk (1976), Serbskiej Akademii Nauk (1981), doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (1978) oraz Uniwersytetu w Kyoto (1983). Honorowy Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego (1991). W sierpniu 1980 r. powołany na stanowisko sędziego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zajmował do czerwca 1981 r. Zmarł 4 lipca 1999 r.