Historia

< powrót

 

Prof. dr hab. Andrzej Kabat

Sędzia NSA w stanie spoczynku prof. dr hab. Andrzej Kabat - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1995-2004

Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1995-2004

W 1956 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Lubelskiego uzyskując tytuł magistra prawa i podjął pracę w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wydziale Organizacyjno - Prawnym w Olsztynie. Po odbyciu aplikacji sądowo - prokuratorskiej pracował w organach prokuratury, początkowo jako aplikant i asesor, a następnie podprokurator powiatowy, podprokurator i prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie oraz prokurator Prokuratury Generalnej w Warszawie.


W latach 1985 - 1989 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a w latach 1989 - 1990 sędzią Sądu Najwyższego. Od listopada 1990 do kwietnia 1992 r. pracował w Centrali Narodowego Banku Polskiego na stanowisku radcy prawnego. W 1964 r. uzyskał stopień naukowy dr nauk prawnych, a w 1991 r. - stopień dr habilitowanego nauk prawnych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1992 r. został powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym od lipca 1995 r. pełnił funkcję wiceprezesa, kierując jednocześnie Izbą Finansową NSA. Obecnie sędzia NSA w stanie spoczynku.