Historia

< powrót

 

Prof. dr hab. Adam Zieliński

Sędzia NSA w stanie spoczynku prof. dr hab. Adam Zieliński - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1982-1992

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1982-1992.

Po ukończeniu w 1953 r. studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i ukończeniu aplikacji i asesury został powołany na stanowisko sędziego Sądu Powiatowego dla miasta stołecznego Warszawy (1955) i sędziego Sądu Wojewódzkiego dla miasta stołecznego Warszawy (1961), następnie sędziego oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (1982). Odwołany ze stanowiska Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w 1992 r. W latach 1961 - 1982 delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym pełnił m.in. funkcję dyrektora Departamentu Prawnego. Doktor nauk prawnych (1968), doktor habilitowany nauk prawnych (1975), profesor nadzwyczajny (1989), związany z Uniwersytetem Warszawskim.