Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 101
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
V SA/Wa 1069/21 2022-05-18 09:00 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6203 A. Tomczak (spr.)
M. Sowiński
J. Stopczyński
cofnięcie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Oddalono skargę
I SA/Wa 1129/21 2022-05-18 09:00 Sala A, ul. Jasna 2/4 jawne 6074 G. Nowak (spr.)
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak
umorzenie postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej

Oddalono skargę
VI SA/Wa 168/22 2022-05-18 09:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6460 T. Sałek (spr.)
S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska
odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

Oddalono skargę
VII SA/Wa 450/22 2022-05-18 09:00 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6010 A. Kuś (spr.)
W. Kowalczyk
M. Podsiadło
umorzenie postępowania administracyjnego

Oddalono skargę
II SA/Wa 3847/21 2022-05-18 09:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6480 A. Góraj (spr.)
E. Marcinkowska
E. Radziszewska-Krupa
odmowa udostępnienia informacji publicznej

Oddalono skargę
IV SA/Wa 589/22 2022-05-18 09:00 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6271 J. Borkowska (spr.)
M. Barszcz
K. Golat
uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny

Oddalono skargę
I SA/Wa 464/22 2022-05-18 09:30 Sala A, ul. Jasna 2/4 jawne 644/6076 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
B. Marciniak
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 449/15

Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
II SA/Wa 3881/21 2022-05-18 09:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6480 A. Góraj
E. Marcinkowska (spr.)
E. Radziszewska-Krupa
odmowa udostępnienia informacji publicznej

Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V SA/Wa 3564/21 2022-05-18 09:40 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6045 A. Tomczak
M. Sowiński
J. Stopczyński (spr.)
cofnięcie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia

Oddalono skargę
VI SA/Wa 219/22 2022-05-18 09:40 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6171 T. Sałek
S. Kozik (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
III SA/Wa 73/22 2022-05-18 09:40 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6117 K. Owsiak
P. Dębkowski (spr.)
W. Gurba
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję w części oraz poprzedzającą ją decyzję w części i w tym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII SA/Wa 55/22 2022-05-18 09:45 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6010 A. Kuś
W. Kowalczyk
M. Podsiadło (spr.)
umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SA/Wa 548/22 2022-05-18 09:45 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6139 J. Borkowska (spr.)
M. Barszcz
K. Golat
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Oddalono skargę
II SA/Wa 329/22 2022-05-18 10:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6196 A. Góraj (spr.)
E. Marcinkowska
E. Radziszewska-Krupa
przeniesienie na inne stanowisko służbowe

Oddalono skargę
VI SA/Wa 243/22 2022-05-18 10:10 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 652 T. Sałek
S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Oddalono skargę
V SA/Wa 4071/21 2022-05-18 10:20 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6559 A. Tomczak
M. Sowiński (spr.)
J. Stopczyński
zawieszenie płatności pomocy finansowej

Oddalono skargę
III SA/Wa 2456/21 2022-05-18 10:20 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6117 K. Owsiak
P. Dębkowski
W. Gurba (spr.)
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz z pozostałymi osobami oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za wrzesień 2015 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI SA/Wa 422/22 2022-05-18 10:30 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 652 T. Sałek (spr.)
S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska
ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Oddalono skargę
Oddalono wniosek bezWO
II SA/Wa 330/22 2022-05-18 10:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6196 A. Góraj (spr.)
E. Marcinkowska
E. Radziszewska-Krupa
zwolnienie ze służby

Oddalono skargę
IV SA/Wa 588/22 2022-05-18 10:30 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6272 J. Borkowska
M. Barszcz (spr.)
K. Golat
odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Oddalono skargę
VI SA/Wa 508/22 2022-05-18 10:50 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 652 T. Sałek
S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Oddalono skargę
I SA/Wa 1161/21 2022-05-18 11:00 Sala A, ul. Jasna 2/4 jawne 6076 G. Nowak (spr.)
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak
stwierdzenie nieważności decyzji (KR II R 57/19)

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V SA/Wa 2283/21 2022-05-18 11:10 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 602 A. Tomczak (spr.)
M. Sowiński
J. Stopczyński
zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Oddalono skargę
IV SA/Wa 285/22 2022-05-18 11:15 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6164 J. Borkowska
M. Barszcz (spr.)
K. Golat
odmowa uznania działki za wspólnotę gruntową

Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI SA/Wa 226/22 2022-05-18 11:20 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6033 T. Sałek
S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 2900/21 2022-05-18 11:40 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 K. Owsiak
P. Dębkowski (spr.)
W. Gurba
podatek od towarów i usług za sierpień 2016 r.

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
II SA/Wa 3939/21 2022-05-18 12:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6140 A. Góraj
E. Marcinkowska
E. Radziszewska-Krupa (spr.)
odmowa nadania stopnia naukowego

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
III SA/Wa 2574/21 2022-05-18 12:20 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6563/6110 K. Owsiak
P. Dębkowski
W. Gurba (spr.)
wiążąca informacja stawkowa na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Oddalono skargę
III SA/Wa 2575/21 2022-05-18 12:20 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6563/6110 K. Owsiak
P. Dębkowski
W. Gurba (spr.)
wiążąca informacja stawkowa na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Oddalono skargę
II SA/Wa 12/22 2022-05-18 12:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 647 A. Góraj (spr.)
E. Marcinkowska
E. Radziszewska-Krupa
przetwarzanie danych osobowych

Oddalono skargę
IV SA/Wa 602/22 2022-05-18 12:45 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6272 W. Rowiński (spr.)
M. Barszcz
K. Golat
odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Oddalono skargę
V SA/Wa 2626/21 2022-05-18 13:00 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6203 A. Tomczak
M. Sowiński (spr.)
J. Stopczyński
cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Oddalono skargę
II SA/Wa 2818/21 2022-05-18 13:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 A. Góraj
E. Marcinkowska (spr.)
E. Radziszewska-Krupa
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Uchylono decyzję I i II instancji
IV SA/Wa 576/22 2022-05-18 13:30 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6165 W. Rowiński (spr.)
M. Barszcz
K. Golat
cofnięcie pozwolenia na wprowadzanie do obrotu nawozu organiczno-mineralnego

Oddalono skargę
V SA/Wa 322/22 2022-05-18 13:40 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6559 A. Tomczak
M. Sowiński
J. Stopczyński (spr.)
ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Oddalono skargę
III SA/Wa 2999/21 2022-05-18 14:00 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6117 K. Owsiak
P. Dębkowski (spr.)
W. Gurba
odmowa rozłożenia na raty zapłaty zaległości oraz umorzenia odsetek z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddalono skargę
I SA/Wa 1774/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 644/6076 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
I. Ścieszka (spr.)
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 03.10.2018 r., sygn. akt I SAB/Wa 257/18

Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I SA/Wa 2032/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6291 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak (spr.)
odmowa uchylenia decyzji

Oddalono skargę
I SA/Wa 2214/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6102 G. Nowak (spr.)
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak
stwierdzenie nabycia zmocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

Oddalono skargę
I SA/Wa 2362/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6074 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
B. Marciniak
umorzenie postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Oddalono skargę
I SA/Wa 2733/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6329 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
I. Ścieszka (spr.)
odmowa przyznania świadczenie pielegnacyjnego

Oddalono skargę
I SA/Wa 3149/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6100 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
B. Marciniak
stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości

Oddalono skargę
I SA/Wa 3150/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6100 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
B. Marciniak
stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości

Oddalono skargę
I SA/Wa 160/22 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6181 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
I. Ścieszka (spr.)
ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Oddalono skargę
I SA/Wa 768/22 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6180 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak (spr.)
odmowa ustalenia odszkodowania za nieruchomość

Oddalono skargę
III SA/Wa 2256/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6110 K. Owsiak
P. Dębkowski
W. Gurba (spr.)
określenie przybliżonych kwot zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia do grudnia 2015 r. oraz zabezpieczenie ich na majątku podatnika

Oddalono skargę
III SA/Wa 2933/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6110 K. Owsiak
P. Dębkowski (spr.)
W. Gurba
określenie przybliżonej kwoty zobowiązania oraz dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od lutego do grudnia 2019 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika

Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SA/Wa 1831/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6165 J. Borkowska
M. Barszcz
K. Golat (spr.)
cofnięcie pozwolenia na wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1850/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6139 W. Rowiński (spr.)
M. Barszcz
K. Golat
ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia

Oddalono skargę
IV SA/Wa 547/22 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6272 W. Rowiński
M. Barszcz (spr.)
K. Golat
zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

Oddalono skargę
VI SA/Wa 2653/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6254 T. Sałek
S. Kozik
R. Żukowski (spr.)
kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku informacyjnego (punkt informacyjny art. 29 a wriust)- COVID 19, art. 15 zzs 4

Oddalono skargę
VI SA/Wa 2906/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6313 T. Sałek
S. Kozik
R. Żukowski (spr.)
cofnięcie pozwolenia na broń palną do celów łowieckich- COVID 19, art. 15 zzs 4

Oddalono skargę
VI SA/Wa 3118/21 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 652 T. Sałek
S. Kozik
R. Żukowski (spr.)
ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Oddalono skargę
VI SA/Wa 457/22 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6039 T. Sałek
S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
stwierdzenia naruszenia przepisów przez przewoźnika

Oddalono skargę
VI SA/Wa 488/22 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6171 T. Sałek
S. Kozik
R. Żukowski (spr.)
ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Oddalono skargę
VI SA/Wa 772/22 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 652 T. Sałek (spr.)
S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska
ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Oddalono skargę
VII SA/Wa 334/22 2022-05-18 art.15zzs4 niejawne 6019 A. Kuś (spr.)
W. Kowalczyk
A. Milicka-Stojek
umorzenie postępowania administracyjnego

Oddalono skargę
V SA/Wa 735/21 2022-05-18 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 638/6209 A. Tomczak (spr.)
M. Sowiński
J. Stopczyński
nałożenie grzywny w celu przymuszenia

Oddalono skargę
V SA/Wa 736/21 2022-05-18 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 638/6209 A. Tomczak (spr.)
M. Sowiński
J. Stopczyński
oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

Oddalono skargę
V SA/Wa 3825/21 2022-05-18 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 657/6203 A. Tomczak
M. Sowiński
J. Stopczyński (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie pisemnej interpretacji indywidualnej

Oddalono skargę
V SA/Wa 3955/21 2022-05-18 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6205 A. Tomczak
M. Sowiński
J. Stopczyński (spr.)
stwierdzenie wniesienia odwołania z uchybieniem terminu

Oddalono skargę
V SA/Wa 4300/21 2022-05-18 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6539 A. Tomczak
M. Sowiński (spr.)
J. Stopczyński
solidarna odpowiedzialność członka zarządu spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddalono skargę
V SA/Wa 4429/21 2022-05-18 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6559 A. Tomczak
M. Sowiński (spr.)
J. Stopczyński
odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

Oddalono skargę
I SA/Wa 339/21 2022-05-18 Sala A, ul. Jasna 2/4 niejawne 6180 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak (spr.)
ustalenie odszkodowania za nieruchomość

Oddalono skargę
I SA/Wa 1550/21 2022-05-18 Sala A, ul. Jasna 2/4 niejawne 644/6076 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
I. Ścieszka (spr.)
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16.04.2019 r., sygn. akt I SAB/Wa 390/18

Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I SA/Wa 2706/21 2022-05-18 Sala A, ul. Jasna 2/4 niejawne 6072 G. Nowak (spr.)
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak
uchylenie postanowienia negatywnie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Oddalono skargę
I SAB/Wa 382/21 2022-05-18 Sala A, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/6070 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak (spr.)
bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Oddalono skargę
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I SA/Wa 98/22 2022-05-18 Sala A, ul. Jasna 2/4 niejawne 6076 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
B. Marciniak
odmowa przyznania prawa użytkowania wieczystego

Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
I SAB/Wa 115/22 2022-05-18 Sala A, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/6076 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
I. Ścieszka (spr.)
bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
VI SAB/Wa 119/21 2022-05-18 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 658/6031 T. Sałek
S. Kozik (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
bezczynności w wydaniu wtórnika prawa jazdy

Oddalono skargę
VI SA/Wa 19/22 2022-05-18 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6063 T. Sałek
S. Kozik (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

Oddalono skargę
VI SA/Wa 81/22 2022-05-18 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6037 T. Sałek (spr.)
S. Kozik
A. Łąpieś-Rosińska
stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nałożenia kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej

Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI SA/Wa 839/22 2022-05-18 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6173 T. Sałek
S. Kozik (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy zwolnienia z funkcji biegłego sądowego - tryb uproszczony.

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1351/21 2022-05-18 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6010 A. Kuś
W. Kowalczyk
A. Milicka-Stojek (spr.)
odmowa uchylenia decyzji

Oddalono skargę
VII SA/Wa 2686/21 2022-05-18 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6010 A. Kuś (spr.)
W. Kowalczyk
M. Podsiadło
wznowienie postępowania administracyjnego

Oddalono skargę
VII SA/Wa 20/22 2022-05-18 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6153 A. Kuś
W. Kowalczyk
M. Podsiadło (spr.)
umorzenie postępowania odwoławczego

Oddalono skargę
VII SA/Wa 115/22 2022-05-18 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6365 A. Kuś
W. Kowalczyk
M. Podsiadło (spr.)
udzielenie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII SA/Wa 433/22 2022-05-18 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6014 A. Kuś
W. Kowalczyk
M. Podsiadło (spr.)
Nakaz rozbiórki

Oddalono skargę
VII SA/Wa 435/22 2022-05-18 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 638/6014 A. Kuś
W. Kowalczyk
A. Milicka-Stojek (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania postępowania egzekucyjnego

Oddalono skargę
VII SA/Wa 471/22 2022-05-18 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6010 A. Kuś
W. Kowalczyk
A. Milicka-Stojek (spr.)
stwierdzenie nieważności decyzji

Oddalono skargę
VII SA/Wa 505/22 2022-05-18 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6019 A. Kuś
W. Kowalczyk
A. Milicka-Stojek (spr.)
odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści

Oddalono skargę
I SA/Wa 2121/20 2022-05-18 Sala D, ul. Jasna 2/4 niejawne 6182 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
B. Marciniak
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia

Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego
I SA/Wa 1159/21 2022-05-18 Sala D, ul. Jasna 2/4 niejawne 6189 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak (spr.)
odmowa wydania kopii uwierzytelnionych dokumentów

Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego
I SAB/Wa 146/21 2022-05-18 Sala D, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/6180 G. Nowak (spr.)
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak
bezczynność w rozpoznaniu odwołania od decyzji

Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego
III SA/Wa 2651/21 2022-05-18 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6110 H. Filipczyk (spr.)
P. Dębkowski
W. Gurba
przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za wrzesień 2019 r.

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 2811/21 2022-05-18 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6110 K. Owsiak
P. Dębkowski
W. Gurba (spr.)
przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za październik 2020 r.

Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 6/22 2022-05-18 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6110 K. Owsiak
P. Dębkowski
W. Gurba (spr.)
umorzenie postępowania zażaleniowego od postanowienia przedłużającego termin dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za maj 2019 r.

Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 1012/22 2022-05-18 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6119 K. Owsiak
P. Dębkowski
W. Gurba (spr.)
przedłużenie blokady rachunków bankowych

Oddalono skargę
III SAB/Wa 3/22 2022-05-18 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/6110 H. Filipczyk (spr.)
P. Dębkowski
W. Gurba
bezczynność w zakresie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług

Zdjęto z wokandy_D
II SA/Wa 3834/21 2022-05-18 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6193 A. Góraj
E. Marcinkowska
E. Radziszewska-Krupa (spr.)
odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Wa 4047/21 2022-05-18 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6143 A. Góraj
E. Marcinkowska (spr.)
E. Radziszewska-Krupa
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Wa 106/22 2022-05-18 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6192 A. Góraj
E. Marcinkowska
E. Radziszewska-Krupa (spr.)
ustalenie związku schorzeń ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby

Oddalono skargę w części
II SAB/Wa 85/22 2022-05-18 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/6480 A. Góraj
E. Marcinkowska
E. Radziszewska-Krupa (spr.)
bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 3 września 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej

Oddalono skargę
II SAB/Wa 113/22 2022-05-18 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/6480 A. Góraj
E. Marcinkowska (spr.)
E. Radziszewska-Krupa
bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 10 stycznia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1566/21 2022-05-18 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6271 J. Borkowska
M. Barszcz
K. Golat (spr.)
odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1888/21 2022-05-18 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6053 J. Borkowska (spr.)
M. Barszcz
K. Golat
odmowa wznowienia postępowania administracyjnego

Oddalono skargę
IV SA/Wa 331/22 2022-05-18 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6270 W. Rowiński
M. Barszcz (spr.)
K. Golat
odmowa uchylenia decyzji

Oddalono skargę
IV SA/Wa 378/22 2022-05-18 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6135 J. Borkowska
M. Barszcz
K. Golat (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SA/Wa 609/22 2022-05-18 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6272 W. Rowiński
M. Barszcz
K. Golat (spr.)
nakazanie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Oddalono skargę
IV SAB/Wa 167/22 2022-05-18 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/6272 J. Borkowska (spr.)
M. Barszcz
K. Golat
bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SAB/Wa 180/22 2022-05-18 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 659/6272 W. Rowiński (spr.)
M. Barszcz
K. Golat
przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021