Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 117
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Wa 1692/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6070 J. Skiba
I. Kosińska (spr.)
A. Wesołowska
odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
I SA/Wa 1750/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6329 J. Skiba
I. Kosińska (spr.)
A. Wesołowska
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
I SA/Wa 2168/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6180 J. Skiba
I. Kosińska
A. Wesołowska (spr.)
ustalenie odszkodowania za nieruchomość
I SA/Wa 2239/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6070 J. Skiba (spr.)
I. Kosińska
A. Wesołowska
odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego
I SA/Wa 2296/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6180 J. Skiba
I. Kosińska (spr.)
A. Wesołowska
odmowa ustalenia odszkodowania za nieruchomość
I SA/Wa 2464/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6076 J. Skiba (spr.)
I. Kosińska
A. Wesołowska
umorzenie postępowania
I SA/Wa 2677/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 644/6076 J. Skiba
I. Kosińska
A. Wesołowska (spr.)
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 09.02.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 775/1
I SA/Wa 2679/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 644/6076 J. Skiba
I. Kosińska
A. Wesołowska (spr.)
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06.04.2018 r., sygn. akt I SAB/Wa 694/17
I SA/Wa 2791/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6100 J. Skiba
I. Kosińska (spr.)
A. Wesołowska
umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
I SA/Wa 2798/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6329 J. Skiba (spr.)
I. Kosińska
A. Wesołowska
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
I SA/Wa 346/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6329 J. Skiba
I. Kosińska
A. Wesołowska (spr.)
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
II SA/Wa 2330/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 647 Ł. Krzycki
J. Kruszewska-Grońska (spr.)
J. Walawski
przetwarzanie danych osobowych
II SA/Wa 3/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6480 Ł. Krzycki
J. Kruszewska-Grońska (spr.)
J. Walawski
odmowa udostępnienia informacji publicznej
II SA/Wa 1057/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6193 Ł. Krzycki
J. Kruszewska-Grońska (spr.)
J. Walawski
zwolnienie ze służby
III SA/Wa 2246/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6112 J. Trelka
B. Sobocha
A. Sułkowska (spr.)
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r.
III SA/Wa 2470/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6117 J. Trelka
A. Baran (spr.)
B. Sobocha
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiące od lutego do czerwca 2016 r.
III SA/Wa 2482/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6391/6116 J. Trelka (spr.)
A. Baran
B. Sobocha
uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 2513/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6560/6113 J. Trelka
A. Baran (spr.)
B. Sobocha
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
III SA/Wa 2519/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6112 J. Trelka
A. Baran (spr.)
B. Sobocha
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
III SA/Wa 2543/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6560/6112 J. Trelka
A. Baran (spr.)
B. Sobocha
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
III SA/Wa 2604/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6391/6116 J. Trelka
A. Baran
B. Sobocha (spr.)
uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 2605/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6391/6116 J. Trelka
A. Baran
B. Sobocha (spr.)
uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 247/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6119 J. Trelka
B. Sobocha
A. Sułkowska (spr.)
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiące od grudnia 2015 r. do listopada 2016 r.
III SA/Wa 248/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6119 J. Trelka
B. Sobocha
A. Sułkowska (spr.)
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za grudzień 2017 r. i styczeń 2018 r.
III SA/Wa 256/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6391/6116 J. Trelka (spr.)
A. Baran
B. Sobocha
uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 257/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6391/6116 J. Trelka (spr.)
A. Baran
B. Sobocha
uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nier

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 258/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6391/6116 J. Trelka (spr.)
A. Baran
B. Sobocha
uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 418/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6117 J. Trelka
B. Sobocha
A. Sułkowska (spr.)
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2015 r.
III SA/Wa 503/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6117 J. Trelka
B. Sobocha
A. Sułkowska (spr.)
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz z wiceprezesem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 r.
III SA/Wa 504/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6117 J. Trelka
B. Sobocha
A. Sułkowska (spr.)
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz z wiceprezesem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od przychodów w innych źródeł za styczeń i luty 2017 r.
III SA/Wa 505/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6117 J. Trelka
B. Sobocha
A. Sułkowska (spr.)
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz z wiceprezesem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2017 r. i 2018 r.
III SA/Wa 650/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6391/6116 J. Trelka
A. Baran
B. Sobocha (spr.)
uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 1079/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6560/6113 J. Trelka (spr.)
A. Baran
B. Sobocha
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
III SA/Wa 1151/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6560/6113 J. Trelka
A. Baran
B. Sobocha (spr.)
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
IV SA/Wa 2065/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6391/6150 A. Balicka (spr.)
W. Rowiński
A. Wielopolska
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
IV SA/Wa 2630/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6139 A. Balicka
W. Rowiński (spr.)
A. Wielopolska
ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
IV SA/Wa 112/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6271 A. Balicka (spr.)
W. Rowiński
A. Wielopolska
odmowa nadania statusu uchodźcy
IV SA/Wa 466/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6272 A. Balicka
W. Rowiński (spr.)
A. Wielopolska
zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
IV SA/Wa 514/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6272 A. Balicka
W. Rowiński
A. Wielopolska (spr.)
zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
IV SA/Wa 568/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6169 A. Balicka (spr.)
W. Rowiński
A. Wielopolska
odmowa wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej
V SA/Wa 761/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6042 M. Krawczak
M. Podsiadło
M. Sowiński (spr.)
odmowa zmiany decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych
V SA/Wa 1991/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6536 M. Krawczak
M. Podsiadło (spr.)
M. Sowiński
odmowa zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
V SA/Wa 2361/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6536 M. Krawczak (spr.)
M. Podsiadło
M. Sowiński
odmowa zwolnienia z opłacenia należności tytułu składek
V SA/Wa 2519/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6536 M. Krawczak
M. Podsiadło
M. Sowiński (spr.)
odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek
V SA/Wa 2568/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6536 M. Krawczak
M. Podsiadło
M. Sowiński (spr.)
odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek
V SA/Wa 216/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6205 M. Krawczak
M. Podsiadło
M. Sowiński (spr.)
kara pieniężna za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa
V SA/Wa 829/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6536 M. Krawczak (spr.)
M. Podsiadło
M. Sowiński
odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za maj 2020 r.
V SA/Wa 857/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6536 M. Krawczak (spr.)
M. Podsiadło
M. Sowiński
odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek
V SA/Wa 938/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6559 M. Krawczak (spr.)
M. Podsiadło
M. Sowiński
określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
V SA/Wa 2262/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6536 M. Krawczak
M. Podsiadło (spr.)
M. Sowiński
odmowy zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec 2020r.
V SA/Wa 2263/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6536 M. Krawczak
M. Podsiadło (spr.)
M. Sowiński
odmowy zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020r.
V SA/Wa 2264/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6536 M. Krawczak
M. Podsiadło (spr.)
M. Sowiński
odmowy zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za maj 2020r.
V SA/Wa 2454/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6559 M. Krawczak
M. Podsiadło (spr.)
M. Sowiński
odmowa wypłaty drugiej raty pomocy finansowej
VI SA/Wa 1688/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6203 M. Maliszewska (spr.)
B. Kołodziejczak-Osetek
T. Sałek
nałożenia kary pieniężnej- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 2629/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6033 M. Maliszewska (spr.)
B. Kołodziejczak-Osetek
T. Sałek
nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 74/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6179 M. Maliszewska
B. Kołodziejczak-Osetek
T. Sałek (spr.)
skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 75/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6179 M. Maliszewska
B. Kołodziejczak-Osetek
T. Sałek (spr.)
skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 584/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6460 M. Maliszewska
B. Kołodziejczak-Osetek (spr.)
T. Sałek
oddalenia sprzeciwu wobec zgłoszenia zanku towarowego- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 909/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6124 J. Wegner (spr.)
M. Maliszewska
T. Sałek
stwierdzenia wydania decyzji ostatecznej z naruszeniem prawa- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 937/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6124 J. Wegner (spr.)
M. Maliszewska
T. Sałek
stwierdzenia wydania decyzji ostatecznej z naruszeniem prawa- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 953/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 652 M. Maliszewska
B. Kołodziejczak-Osetek (spr.)
T. Sałek
Stwierdzenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu otrzymania świadczenia wdowiego- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 982/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6313 M. Maliszewska
B. Kołodziejczak-Osetek
T. Sałek (spr.)
Cofnięcie pozwolenia na broń palną myśliwską- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1128/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6033 M. Maliszewska
B. Kołodziejczak-Osetek (spr.)
T. Sałek
odmowy udzielenia zezwolenia na lokalizację słupów teletechnicznych oraz światłowodu w pasie drogowym- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1157/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6033 M. Maliszewska
B. Kołodziejczak-Osetek (spr.)
T. Sałek
odmowy udzielenia zezwolenia na lokalizację słupów teletechnicznych oraz światłowodu w pasie drogowym- COVID 19, art. 15 zzs 4
VII SA/Wa 2084/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6039 A. Kuś
J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska (spr.)
stwierdzenie braku naruszenia prawa przez przewoźnika lotniczego
VII SA/Wa 2437/20 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6010 A. Siwek
J. Gierak-Podsiadły (spr.)
I. Ostrowska
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
VII SA/Wa 167/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6010 A. Siwek
J. Gierak-Podsiadły (spr.)
I. Ostrowska
wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
VII SA/Wa 226/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6090 A. Kuś (spr.)
J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska
umorzenie postępowania odwoławczego
VII SA/Wa 227/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6090 A. Kuś (spr.)
J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska
umorzenie postępowania odwoławczego
VII SA/Wa 425/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6391/6099 A. Kuś
J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska (spr.)
zatwierdzenie regulaminu dostarczania wody
VII SA/Wa 483/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6014 A. Siwek (spr.)
J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska
nakaz doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem
VII SA/Wa 484/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6014 A. Siwek (spr.)
J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska
nakaz rozbiórki
VII SA/Wa 612/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6010 A. Siwek (spr.)
J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska
umorzenie postępowania odwoławczego
VII SA/Wa 686/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6010 A. Siwek (spr.)
J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska
stwierdzenie nieważności decyzji
VIII SA/Wa 501/19 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6550 L. Kobylski
J. Mazur
I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa, po wznowieniu postępowania -COVID-19
VIII SA/Wa 154/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6110 L. Kobylski
J. Mazur (spr.)
I. Szymanowicz-Nowak
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki - COVID-19
VIII SA/Wa 250/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6411/6150 L. Kobylski
S. Fularski (spr.)
J. Mazur
stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - COVID-19
VIII SA/Wa 266/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6115 L. Kobylski
J. Mazur (spr.)
I. Szymanowicz-Nowak
ustalenie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2018 rok - COVID-19
VIII SA/Wa 282/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6199 L. Kobylski
S. Fularski (spr.)
J. Mazur
zawieszenie dyrektora szpitala - COVID-19
VIII SA/Wa 291/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6110 L. Kobylski
J. Mazur (spr.)
I. Szymanowicz-Nowak
podatek od towarów i usług - COVID-19
VIII SA/Wa 411/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6401/6150 L. Kobylski
S. Fularski (spr.)
J. Mazur
skarga na uchwałę Rady Gminy w Chlewiskach w sprawie stwierdzenia uchwalenia częściowej zmiany studium - COVID-19
VIII SA/Wa 414/21 2021-06-23 art.15zzs4 niejawne 6329 L. Kobylski (spr.)
J. Mazur
I. Szymanowicz-Nowak
odmowa umorzenia nalezności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - COVID-19
I SA/Wa 535/21 2021-06-23 Sala A niejawne 644/6076 J. Skiba (spr.)
I. Kosińska
A. Wesołowska
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08.08.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 83/13
VI SA/Wa 125/21 2021-06-23 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 M. Maliszewska (spr.)
B. Kołodziejczak-Osetek
T. Sałek
nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym - tryb uproszczony.
VI SA/Wa 924/21 2021-06-23 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6032 M. Maliszewska
B. Kołodziejczak-Osetek
T. Sałek (spr.)
odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu - tryb uproszczony.
VI SA/Wa 1207/21 2021-06-23 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 652 J. Wegner (spr.)
M. Maliszewska
T. Sałek
ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - tryb uproszczony.
VI SA/Wa 1217/21 2021-06-23 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6172 M. Maliszewska (spr.)
B. Kołodziejczak-Osetek
T. Sałek
stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania - tryb uproszczony.
VI SAB/Wa 91/21 2021-06-23 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 658/652 J. Wegner (spr.)
M. Maliszewska
T. Sałek
bezczynności w sprawie zwolnienia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu świadczenia wdowiego - tryb uproszczony.
VII SA/Wa 98/21 2021-06-23 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6014 A. Siwek
J. Gierak-Podsiadły (spr.)
I. Ostrowska
odmowa zmiany decyzji ostatecznej
VII SA/Wa 103/21 2021-06-23 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6014 A. Kuś
J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
VII SA/Wa 124/21 2021-06-23 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6153 A. Siwek
J. Gierak-Podsiadły (spr.)
I. Ostrowska
odmowa uzgodnienia projektu ustalającego warunki zabudowy
VII SA/Wa 380/21 2021-06-23 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6010 A. Kuś (spr.)
J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska
umorzenie postępowania administracyjnego
VII SA/Wa 381/21 2021-06-23 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6010 A. Kuś (spr.)
J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska
nałożenie obowiązku przedłożenia dokumentów
VII SAB/Wa 51/21 2021-06-23 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 658/6010 A. Kuś
J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska (spr.)
bezczynność organu i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie PINB.IIIOT/.5141.210.2018.KP
III SA/Wa 2358/20 2021-06-23 Sala C niejawne 6118 J. Trelka
A. Baran
B. Sobocha (spr.)
zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
III SA/Wa 4/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6118 J. Trelka (spr.)
A. Baran
B. Sobocha
odmowa zwolnienia wierzytelności spod egzekucji
III SA/Wa 298/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6117 J. Trelka
A. Baran (spr.)
B. Sobocha
odmowa rozłożenia na raty zapłaty zaległości z tytułu wpłat na Państwowy Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
III SA/Wa 375/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6118 J. Trelka (spr.)
A. Baran
B. Sobocha
zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
III SA/Wa 379/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6118 J. Trelka
A. Baran
B. Sobocha (spr.)
odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego
III SA/Wa 436/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6118 J. Trelka
A. Baran
B. Sobocha (spr.)
skarga na czynności egzekucyjne
III SA/Wa 748/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6118 J. Trelka
A. Baran
B. Sobocha (spr.)
skarga na czynności egzekucyjne
V SA/Wa 781/20 2021-06-23 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6539 M. Krawczak
M. Podsiadło
M. Sowiński (spr.)
kontynuowanie czynności kontrolnych
II SA/Wa 2137/20 2021-06-23 Sala F niejawne 650 Ł. Krzycki
J. Kruszewska-Grońska
J. Walawski (spr.)
odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku
II SAB/Wa 347/20 2021-06-23 Sala F niejawne 658/6480 Ł. Krzycki
J. Kruszewska-Grońska
J. Walawski (spr.)
bezczynność w zakresie wniosku z dnia 23 września 2019 r.
II SAB/Wa 610/20 2021-06-23 Sala F niejawne 658/6480 Ł. Krzycki
J. Kruszewska-Grońska
J. Walawski (spr.)
bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 23 marca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej
II SA/Wa 49/21 2021-06-23 Sala F niejawne 647 Ł. Krzycki (spr.)
J. Kruszewska-Grońska
J. Walawski
przetwarzanie danych osobowych
II SA/Wa 95/21 2021-06-23 Sala F niejawne 650 Ł. Krzycki (spr.)
J. Kruszewska-Grońska
J. Walawski
odmowa przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
II SA/Wa 998/21 2021-06-23 Sala F niejawne 6192 Ł. Krzycki
J. Kruszewska-Grońska (spr.)
J. Walawski
odmowa wyłączenia stosowania przepisów
II SAB/Wa 69/21 2021-06-23 Sala F niejawne 658/6480 Ł. Krzycki
J. Kruszewska-Grońska
J. Walawski (spr.)
bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dnia 4 listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej
II SAB/Wa 146/21 2021-06-23 Sala F niejawne 658/6480 Ł. Krzycki (spr.)
J. Kruszewska-Grońska
J. Walawski
bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 3lipca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej
II SAB/Wa 196/21 2021-06-23 Sala F niejawne 658/6480 Ł. Krzycki (spr.)
J. Kruszewska-Grońska
J. Walawski
bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 11 stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej
IV SAB/Wa 231/21 2021-06-23 Sala G niejawne 658/6272 A. Balicka
W. Rowiński
A. Wielopolska (spr.)
bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
IV SAB/Wa 524/21 2021-06-23 Sala G niejawne 658/6272 A. Balicka
W. Rowiński (spr.)
A. Wielopolska
bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
IV SAB/Wa 602/21 2021-06-23 Sala G niejawne 658/6272 A. Balicka
W. Rowiński
A. Wielopolska (spr.)
bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
IV SAB/Wa 628/21 2021-06-23 Sala G niejawne 659/6272 A. Balicka (spr.)
W. Rowiński
A. Wielopolska
przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
IV SAB/Wa 634/21 2021-06-23 Sala G niejawne 658/6272 A. Balicka
W. Rowiński (spr.)
A. Wielopolska
bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
IV SAB/Wa 672/21 2021-06-23 Sala G niejawne 658/6272 A. Balicka
W. Rowiński
A. Wielopolska (spr.)
bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021