Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 123
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
V SA/Wa 4625/21 2023-01-27 08:30 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 publikacja 6559 M. Kramek (spr.) ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 stycznia 2023 r.
III SA/Wa 1528/22 2023-01-27 08:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 publikacja 6110 K. Owsiak (spr.) podatek od towarów i usług za lipiec 2016 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 13 stycznia 2023 r.
V SA/Wa 2746/22 2023-01-27 09:00 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6559 M. Kramek (spr.)
B. Blankiewicz-Wóltańska
A. Tomczak
odmowa przyznania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej
V SA/Wa 2753/22 2023-01-27 09:00 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6559 M. Kramek (spr.)
B. Blankiewicz-Wóltańska
A. Tomczak
odmowa przyznania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej
I SA/Wa 2274/22 2023-01-27 09:00 Sala A, ul. Jasna 2/4 jawne 6076 M. Sawa
M. Kołtun-Kulik
D. Kozub-Marciniak (spr.)
stwierdzenie, że postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości uległo umorzeniu z mocy prawa
VI SA/Wa 1796/22 2023-01-27 09:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6460 T. Sałek (spr.)
P. Gorajewski
A. Łąpieś-Rosińska
odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny
VII SA/Wa 2499/22 2023-01-27 09:00 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6153 G. Rudnicki (spr.)
E. Granatowska
T. Janeczko
uchylenie decyzji ostatecnej
III SA/Wa 1143/22 2023-01-27 09:00 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 A. Zaorska (spr.)
K. Aromiński
K. Owsiak
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2014 r.
II SA/Wa 1826/22 2023-01-27 09:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6196 S. Fularski (spr.)
S. Antoniuk
P. Borowiecki
zwolnienie ze służby w ABW
IV SA/Wa 2079/22 2023-01-27 09:00 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6272 K. Angerman (spr.)
J. Borkowska
A. Sękowska
odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
I SA/Wa 482/22 2023-01-27 09:30 Sala A, ul. Jasna 2/4 jawne 6076 M. Sawa (spr.)
M. Kołtun-Kulik
D. Kozub-Marciniak
umorzenie postępowania
VII SA/Wa 1946/22 2023-01-27 09:30 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6050 G. Rudnicki
E. Granatowska
T. Janeczko (spr.)
wymeldowanie z pobytu stałego
III SA/Wa 2131/22 2023-01-27 09:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 A. Zaorska
K. Aromiński
K. Owsiak (spr.)
ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2018 r.
II SA/Wa 1145/21 2023-01-27 09:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 S. Fularski (spr.)
S. Antoniuk
P. Borowiecki
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
IV SA/Wa 2233/22 2023-01-27 09:30 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6180 K. Angerman
J. Borkowska (spr.)
A. Sękowska
ustalenie odszkodowania
V SA/Wa 150/22 2023-01-27 09:40 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6559 M. Kramek
B. Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
A. Tomczak
ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków finansowych
VI SA/Wa 1605/22 2023-01-27 09:40 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6359 T. Sałek
P. Gorajewski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
ponownego rozpoznania przez Sąd sprawy o odmowie wydania licencji uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2009/2010
II SA/Wa 966/21 2023-01-27 09:45 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 S. Fularski
S. Antoniuk
P. Borowiecki (spr.)
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
I SA/Wa 1932/22 2023-01-27 10:00 Sala A, ul. Jasna 2/4 jawne 6329 M. Sawa
M. Kołtun-Kulik (spr.)
D. Kozub-Marciniak
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
VII SA/Wa 2025/22 2023-01-27 10:00 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6050 G. Rudnicki (spr.)
E. Granatowska
T. Janeczko
wymeldowanie z pobytu stałego
III SA/Wa 1061/22 2023-01-27 10:00 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 A. Zaorska
K. Aromiński (spr.)
K. Owsiak
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2017 r.
II SA/Wa 1068/21 2023-01-27 10:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 S. Fularski
S. Antoniuk (spr.)
P. Borowiecki
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
IV SA/Wa 2003/22 2023-01-27 10:00 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6271 K. Angerman
J. Borkowska
A. Sękowska (spr.)
odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej
VI SA/Wa 2727/22 2023-01-27 10:10 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6312 T. Sałek (spr.)
P. Gorajewski
A. Łąpieś-Rosińska
odmowy wydania pozwolenia na broń palną do celu sportowego
II SA/Wa 1030/21 2023-01-27 10:15 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 S. Fularski
S. Antoniuk
P. Borowiecki (spr.)
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodatkowe
V SA/Wa 501/22 2023-01-27 10:20 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6203 M. Kramek
B. Blankiewicz-Wóltańska
A. Tomczak (spr.)
umorzenie postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
IV SA/Wa 2306/22 2023-01-27 10:20 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6169 K. Angerman (spr.)
J. Borkowska
A. Sękowska
odmowa wyrażenia zgody na oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej
I SA/Wa 2627/22 2023-01-27 10:30 Sala A, ul. Jasna 2/4 jawne 6293 M. Sawa (spr.)
M. Kołtun-Kulik
D. Kozub-Marciniak
umorzenie postępowania
VII SA/Wa 2446/22 2023-01-27 10:30 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6010 G. Rudnicki
E. Granatowska
T. Janeczko (spr.)
zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego
III SA/Wa 1314/22 2023-01-27 10:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6563/6110 A. Zaorska (spr.)
K. Aromiński
K. Owsiak
wiążąca informacja stawkowa na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług
II SA/Wa 1194/21 2023-01-27 10:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 S. Fularski (spr.)
S. Antoniuk
P. Borowiecki
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
VI SA/Wa 2344/22 2023-01-27 10:40 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6037 T. Sałek
P. Gorajewski
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
II SA/Wa 887/21 2023-01-27 10:45 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 S. Fularski
S. Antoniuk (spr.)
P. Borowiecki
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy
IV SA/Wa 1770/22 2023-01-27 10:50 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6139 K. Angerman
J. Borkowska
A. Sękowska (spr.)
umorzenie postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
V SA/Wa 254/22 2023-01-27 11:00 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6559 M. Kramek
B. Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
A. Tomczak
odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
I SA/Wa 1327/22 2023-01-27 11:00 Sala A, ul. Jasna 2/4 jawne 6329 M. Sawa
M. Kołtun-Kulik
D. Kozub-Marciniak (spr.)
ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
VI SA/Wa 1523/22 2023-01-27 11:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6034 T. Sałek (spr.)
P. Gorajewski
A. Łąpieś-Rosińska
odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego
III SA/Wa 2019/22 2023-01-27 11:00 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6560/6110 A. Zaorska
K. Aromiński
K. Owsiak (spr.)
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
II SA/Wa 1124/21 2023-01-27 11:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 S. Fularski (spr.)
S. Antoniuk
P. Borowiecki
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
II SA/Wa 1224/21 2023-01-27 11:15 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 S. Fularski (spr.)
S. Antoniuk
P. Borowiecki
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
IV SA/Wa 1663/21 2023-01-27 11:15 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6132 K. Angerman
J. Borkowska
A. Sękowska (spr.)
wymierzenie kary pieniężnej
VI SA/Wa 2252/22 2023-01-27 11:20 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 652 T. Sałek
P. Gorajewski
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
I SA/Wa 1237/22 2023-01-27 11:30 Sala A, ul. Jasna 2/4 jawne 6102 M. Sawa (spr.)
M. Kołtun-Kulik
D. Kozub-Marciniak
stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez gminę z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości
VII SA/Wa 1876/22 2023-01-27 11:30 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6010 J. Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
E. Granatowska
T. Janeczko
stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
III SA/Wa 1703/22 2023-01-27 11:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6117 A. Zaorska
K. Aromiński (spr.)
K. Owsiak
odmowa umorzenia zaległości podatkowych
II SA/Wa 1214/21 2023-01-27 11:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 S. Fularski (spr.)
S. Antoniuk
P. Borowiecki
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
IV SA/Wa 2245/22 2023-01-27 11:35 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6337 K. Angerman
J. Borkowska
A. Sękowska (spr.)
odmowa wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
V SA/Wa 487/22 2023-01-27 11:40 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6559 M. Kramek
B. Blankiewicz-Wóltańska
A. Tomczak (spr.)
ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków finansowych
VI SA/Wa 2735/22 2023-01-27 11:40 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 652 T. Sałek
P. Gorajewski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
VI SA/Wa 1867/22 2023-01-27 12:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 652 T. Sałek (spr.)
P. Gorajewski
A. Łąpieś-Rosińska
ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
VII SA/Wa 2344/22 2023-01-27 12:00 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6019 J. Augustyniak-Pęczkowska
E. Granatowska (spr.)
T. Janeczko
umorzenie w całości lub w części opłaty legalizacyjnej
III SA/Wa 1346/22 2023-01-27 12:00 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 A. Zaorska (spr.)
K. Aromiński
K. Owsiak
podatek od towarów i usług za wrzesień 2014 r.
IV SA/Wa 2302/22 2023-01-27 12:20 Sala G, ul. Jasna 2/4 publikacja 6272 A. Sękowska (spr.) odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 16 stycznia 2023 r.
VI SA/Wa 1997/22 2023-01-27 12:30 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6176 T. Sałek
J. Dąbrowska (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
powołania na stanowisko komornika sądowego
VII SA/Wa 1643/22 2023-01-27 12:30 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6052 J. Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
E. Granatowska
T. Janeczko
zmiana nazwiska
II SA/Wa 1443/22 2023-01-27 12:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6480 E. Kwiecińska (spr.)
S. Antoniuk
P. Borowiecki
odmowa udostępnienia informacji publicznej
V SA/Wa 4425/21 2023-01-27 13:00 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6536 M. Kramek (spr.)
B. Blankiewicz-Wóltańska
A. Tomczak
odmowa umorzenia należności z tytułu składek
VI SA/Wa 247/22 2023-01-27 13:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6034 T. Sałek
J. Dąbrowska (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
odmowy zezwolenia na lokalizację zjazdu
VII SA/Wa 2437/22 2023-01-27 13:00 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6053 J. Augustyniak-Pęczkowska
E. Granatowska (spr.)
T. Janeczko
potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego
III SA/Wa 1829/22 2023-01-27 13:00 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 A. Zaorska
K. Aromiński
K. Owsiak (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r.
II SA/Wa 1310/22 2023-01-27 13:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 647 E. Kwiecińska (spr.)
S. Antoniuk
P. Borowiecki
przetwarzanie danych osobowych
IV SA/Wa 2229/22 2023-01-27 13:00 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6132 K. Angerman
A. Sękowska
T. Wykowski (spr.)
wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
VI SA/Wa 2264/22 2023-01-27 13:20 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6359 T. Sałek
J. Dąbrowska (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
odmowy przyznania stypendium sportowego
V SA/Wa 2237/22 2023-01-27 13:30 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6559 M. Kramek
B. Blankiewicz-Wóltańska
J. Żurawska (spr.)
ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
III SA/Wa 2236/22 2023-01-27 13:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 A. Zaorska
K. Aromiński (spr.)
K. Owsiak
uchylenie w całości decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2014 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
III SA/Wa 2251/22 2023-01-27 13:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 A. Zaorska
K. Aromiński (spr.)
K. Owsiak
uchylenie w całości decyzji podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2013 r. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia
II SA/Wa 611/21 2023-01-27 13:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 E. Kwiecińska
S. Antoniuk
P. Borowiecki (spr.)
odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
IV SA/Wa 2355/22 2023-01-27 13:30 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6160 K. Angerman
A. Sękowska
T. Wykowski (spr.)
odmowa wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych
VI SA/Wa 2097/22 2023-01-27 13:40 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6037 T. Sałek
J. Dąbrowska (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
II SA/Wa 1086/21 2023-01-27 13:45 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 E. Kwiecińska
S. Antoniuk (spr.)
P. Borowiecki
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodatkowe
VI SA/Wa 2321/22 2023-01-27 14:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6037 T. Sałek
J. Dąbrowska (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
III SA/Wa 1430/22 2023-01-27 14:00 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 A. Zaorska (spr.)
K. Aromiński
K. Owsiak
odmowa uchylenia ostatecznej decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za lipiec i sierpień 2018 r.
II SA/Wa 829/21 2023-01-27 14:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 E. Kwiecińska
S. Antoniuk
P. Borowiecki (spr.)
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
II SA/Wa 1160/21 2023-01-27 14:15 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 E. Kwiecińska
S. Antoniuk
P. Borowiecki (spr.)
odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
VI SA/Wa 2073/22 2023-01-27 14:20 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 657/652 T. Sałek
J. Dąbrowska (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
interpretacji indywidualnej w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
III SA/Wa 2185/22 2023-01-27 14:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 A. Zaorska
K. Aromiński
K. Owsiak (spr.)
uchylenie w całości decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za czerwiec 2017 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
II SA/Wa 905/21 2023-01-27 14:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 E. Kwiecińska
S. Antoniuk (spr.)
P. Borowiecki
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy
III SA/Wa 2435/22 2023-01-27 15:00 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 K. Owsiak
K. Aromiński
P. Dębkowski (spr.)
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2012 r.
III SA/Wa 2010/22 2023-01-27 15:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 A. Zaorska
H. Filipczyk
K. Owsiak (spr.)
podatek od towarów i usług za styczeń 2016 r.
I SA/Wa 749/22 2023-01-27 art.15zzs4 niejawne 6290 M. Sawa
M. Kołtun-Kulik (spr.)
D. Kozub-Marciniak
umorzenie postępowania
I SA/Wa 1042/22 2023-01-27 art.15zzs4 niejawne 6290 M. Sawa
M. Kołtun-Kulik (spr.)
D. Kozub-Marciniak
umorzenie postępowania
I SA/Wa 1049/22 2023-01-27 art.15zzs4 niejawne 6290 M. Sawa
M. Kołtun-Kulik (spr.)
D. Kozub-Marciniak
umorzenie postępowania
I SA/Wa 2109/22 2023-01-27 art.15zzs4 niejawne 6293 M. Sawa (spr.)
M. Kołtun-Kulik
D. Kozub-Marciniak
umorzenie postępowania
III SA/Wa 1479/22 2023-01-27 art.15zzs4 niejawne 6110 A. Zaorska
K. Aromiński (spr.)
K. Owsiak
określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2019 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika
IV SA/Wa 2037/22 2023-01-27 art.15zzs4 niejawne 6139 K. Angerman
J. Borkowska (spr.)
A. Sękowska
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia
IV SA/Wa 2269/22 2023-01-27 art.15zzs4 niejawne 6189 K. Angerman (spr.)
J. Borkowska
A. Sękowska
stwierdzenie nieważności decyzji
V SA/Wa 28/22 2023-01-27 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6205 M. Kramek
B. Blankiewicz-Wóltańska
A. Tomczak (spr.)
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
V SA/Wa 29/22 2023-01-27 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6205 M. Kramek
B. Blankiewicz-Wóltańska
A. Tomczak (spr.)
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
V SA/Wa 332/22 2023-01-27 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6539 M. Kramek
B. Blankiewicz-Wóltańska
J. Żurawska (spr.)
odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
V SA/Wa 436/22 2023-01-27 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6205 M. Kramek (spr.)
B. Blankiewicz-Wóltańska
A. Tomczak
stwierdzenie niedopuszcalności odwołania
V SA/Wa 503/22 2023-01-27 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6536 M. Kramek
B. Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
A. Tomczak
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
V SA/Wa 606/22 2023-01-27 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6205 M. Kramek
B. Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
A. Tomczak
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
V SA/Wa 609/22 2023-01-27 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6539 M. Kramek
B. Blankiewicz-Wóltańska
J. Żurawska (spr.)
odmowa przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
V SA/Wa 977/22 2023-01-27 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6536 M. Kramek (spr.)
B. Blankiewicz-Wóltańska
A. Tomczak
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie zaległości z tytułu opłat abonamentowych
V SAB/Wa 64/22 2023-01-27 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 659/6201 M. Kramek
B. Blankiewicz-Wóltańska
J. Żurawska (spr.)
przewlekłość organu w sprawie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujacych działaność leczniczą
I SA/Wa 2408/22 2023-01-27 Sala A, ul. Jasna 2/4 niejawne 6329 M. Sawa
M. Kołtun-Kulik
D. Kozub-Marciniak (spr.)
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
VI SA/Wa 2388/21 2023-01-27 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6170 T. Sałek (spr.)
J. Dąbrowska
A. Łąpieś-Rosińska
Rozpoznanie wniosku o wyączenie referendarza sądowego - A. Pawlak.
VI SA/Wa 2421/22 2023-01-27 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6033 T. Sałek
P. Gorajewski
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia-tryb uproszczony
VI SA/Wa 2751/22 2023-01-27 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6033 T. Sałek
P. Gorajewski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego - tryb uproszczony
VI SA/Wa 2813/22 2023-01-27 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6037 T. Sałek
P. Gorajewski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
nałożenia kary pieniężnej - tryb uproszczony
VI SA/Wa 2978/22 2023-01-27 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6037 T. Sałek
P. Gorajewski
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
kary pieniężnej-tryb uproszczony
VII SA/Wa 1149/22 2023-01-27 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6019 G. Rudnicki
E. Granatowska
T. Janeczko (spr.)
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
VII SA/Wa 1483/22 2023-01-27 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6019 J. Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
E. Granatowska
T. Janeczko
wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności pisma
VII SA/Wa 1742/22 2023-01-27 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6016 J. Augustyniak-Pęczkowska
E. Granatowska
T. Janeczko (spr.)
stwierdzenie nieważności decyzji
VII SA/Wa 1824/22 2023-01-27 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6153 J. Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
E. Granatowska
T. Janeczko
ustalenie wymagań dotyczacych zabudowy i zagospodarowania terenu
VII SA/Wa 1853/22 2023-01-27 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6010 G. Rudnicki
E. Granatowska (spr.)
T. Janeczko
umorzenie postępowania zażaleniowego
VII SA/Wa 1973/22 2023-01-27 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 638/6014 J. Augustyniak-Pęczkowska
E. Granatowska (spr.)
T. Janeczko
oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
VII SA/Wa 2140/22 2023-01-27 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6010 G. Rudnicki (spr.)
E. Granatowska
T. Janeczko
wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
VII SA/Wa 2278/22 2023-01-27 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6155 G. Rudnicki (spr.)
E. Granatowska
T. Janeczko
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
III SA/Wa 1325/22 2023-01-27 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6119 A. Zaorska (spr.)
K. Aromiński
K. Owsiak
odmowa udostępnienia dokumentacji w żądanym zakresie
III SA/Wa 1997/22 2023-01-27 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6110 A. Zaorska
K. Aromiński (spr.)
K. Owsiak
nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2016 r.
III SA/Wa 2381/22 2023-01-27 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6111 A. Zaorska
K. Aromiński (spr.)
K. Owsiak
odmowa wydania dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy

Zdjęto z wokandy_D
III SAB/Wa 31/22 2023-01-27 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/6110 K. Owsiak (spr.)
W. Gurba
A. Trochim-Tuchorska
bezczynność w zakresie rozpoznania wniosku o udostępnienie akt postępowania podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług
II SA/Wa 934/21 2023-01-27 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6192 S. Fularski
S. Antoniuk (spr.)
P. Borowiecki
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
II SA/Wa 965/21 2023-01-27 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6192 E. Kwiecińska
S. Antoniuk (spr.)
P. Borowiecki
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy
II SA/Wa 3766/21 2023-01-27 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6193 S. Fularski
S. Antoniuk
P. Borowiecki (spr.)
odmowa przywrócenia terminu do złożenia odwołania
II SA/Wa 1193/22 2023-01-27 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6191 E. Kwiecińska (spr.)
S. Antoniuk
P. Borowiecki
Odmowa wydania zaświadczenia
II SA/Wa 1453/22 2023-01-27 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6192 E. Kwiecińska (spr.)
S. Antoniuk
P. Borowiecki
Odmowa wydania zaświadczenia
IV SA/Wa 2071/22 2023-01-27 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6279 K. Angerman
A. Sękowska
T. Wykowski (spr.)
odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści
IV SA/Wa 2195/22 2023-01-27 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6180 K. Angerman
A. Sękowska
T. Wykowski (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
IV SA/Wa 2347/22 2023-01-27 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6272 K. Angerman (spr.)
J. Borkowska
A. Sękowska
odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
IV SA/Wa 2452/22 2023-01-27 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6272 K. Angerman
J. Borkowska (spr.)
A. Sękowska
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zgody na pobyt czasowy
IV SAB/Wa 377/22 2023-01-27 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/6139 K. Angerman
J. Borkowska (spr.)
A. Sękowska
bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021