Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 100
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
VII SA/Wa 862/22 2022-10-06 09:00 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6153 P. Groński (spr.)
W. Kowalczyk
M. Montowski
ustalenie warunków zabudowy

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII SA/Wa 303/22 2022-10-06 09:00 Sala B Radom jawne 6139 M. Wroczyński (spr.)
L. Kobylski
I. Owsińska-Gwiazda
umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
V SA/Wa 1234/22 2022-10-06 09:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6536 J. Stopczyński (spr.)
K. Łukaszewicz
A. Tomczak
odmowa umorzenia należności z tytułu kar pieniężnych
VI SA/Wa 341/22 2022-10-06 09:00 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6313 U. Wilk
B. Dąbkowska-Mastalerek
D. Szydłowska (spr.)
cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską do celu łowieckiego
III SA/Wa 102/22 2022-10-06 09:00 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6562/6119 D. Czarkowski (spr.)
J. Kaute
A. Sułkowska
odmowa wydania opinii zabezpieczającej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
II SA/Wa 3812/21 2022-10-06 09:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 647 D. Kania
K. Kisielewicz
J. Kube (spr.)
nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1542/22 2022-10-06 09:00 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6180 A. Szymańska
A. Westra
A. Wielopolska (spr.)
ustalenie odszkodowania

Oddalono skargę
VI SA/Wa 1734/22 2022-10-06 09:30 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6179 U. Wilk
B. Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
D. Szydłowska
skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
V SA/Wa 4788/21 2022-10-06 09:40 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 657/6203 J. Stopczyński
K. Łukaszewicz
A. Tomczak (spr.)
odmowa wydania interpretacji indywidualnej oraz stwierdzenie nieprawidłowości stanowiska przedsiębiorcy
II SA/Wa 99/22 2022-10-06 09:40 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 D. Kania
K. Kisielewicz (spr.)
J. Kube
zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

Uchylono zaskarżoną decyzję
IV SA/Wa 1617/22 2022-10-06 09:40 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6163 A. Szymańska (spr.)
A. Westra
A. Wielopolska
umorzenie postępowania administracyjnego

Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII SA/Wa 2515/21 2022-10-06 09:45 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6014 P. Groński
W. Kowalczyk (spr.)
M. Montowski
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 300/22 2022-10-06 09:45 Sala B Radom jawne 6139 M. Wroczyński
L. Kobylski (spr.)
I. Owsińska-Gwiazda
umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
VI SA/Wa 1781/22 2022-10-06 10:00 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6037 U. Wilk
B. Dąbkowska-Mastalerek
D. Szydłowska (spr.)
nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
III SA/Wa 146/22 2022-10-06 10:00 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6112 D. Czarkowski
J. Kaute (spr.)
A. Sułkowska
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
II SA/Wa 216/22 2022-10-06 10:10 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6192 D. Kania
K. Kisielewicz
J. Kube (spr.)
odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Uchylono zaskarżoną decyzję
V SA/Wa 1119/21 2022-10-06 10:20 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6203 J. Stopczyński
K. Łukaszewicz (spr.)
A. Tomczak
cofnięcie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
IV SA/Wa 1419/22 2022-10-06 10:20 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6189 A. Szymańska
A. Westra
A. Wielopolska (spr.)
odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1082/22 2022-10-06 10:30 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6010 P. Groński
W. Kowalczyk
M. Montowski (spr.)
Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
VIII SA/Wa 329/22 2022-10-06 10:30 Sala B Radom jawne 6139 M. Wroczyński (spr.)
L. Kobylski
I. Owsińska-Gwiazda
umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
VI SA/Wa 1775/22 2022-10-06 10:30 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6035 U. Wilk
B. Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
D. Szydłowska
ponownego rozpoznania przez sąd kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
VI SA/Wa 1776/22 2022-10-06 10:30 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6035 U. Wilk
B. Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
D. Szydłowska
ponownego rozpoznania przez sąd kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
III SA/Wa 72/22 2022-10-06 10:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6112 D. Czarkowski (spr.)
J. Kaute
A. Sułkowska
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V SA/Wa 4659/21 2022-10-06 11:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 657/6209 J. Stopczyński (spr.)
K. Łukaszewicz
A. Tomczak
pisemna interpretacja w zakresie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym
IV SA/Wa 1527/22 2022-10-06 11:00 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6139 A. Szymańska (spr.)
A. Westra
A. Wielopolska
odmowa ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

Oddalono skargę
VII SA/Wa 967/22 2022-10-06 11:15 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6365 P. Groński (spr.)
W. Kowalczyk
M. Montowski
pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych
VIII SA/Wa 313/22 2022-10-06 11:15 Sala B Radom jawne 6139 M. Wroczyński
L. Kobylski (spr.)
I. Owsińska-Gwiazda
umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
III SA/Wa 555/22 2022-10-06 11:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6112 D. Czarkowski
J. Kaute (spr.)
A. Sułkowska
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
IV SA/Wa 1645/22 2022-10-06 11:40 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6272 A. Szymańska
A. Westra
A. Wielopolska (spr.)
zobowiązanie do powrotu

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 572/22 2022-10-06 12:00 Sala B Radom jawne 6090 M. Wroczyński
L. Kobylski
I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
odmowa aktualizacji ewidencji gruntów
III SA/Wa 290/22 2022-10-06 12:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6560/6113 D. Czarkowski (spr.)
J. Kaute
A. Sułkowska
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
VIII SA/Wa 325/22 2022-10-06 12:45 Sala B Radom jawne 6320 M. Wroczyński
L. Kobylski (spr.)
I. Szymanowicz-Nowak
odmowa przyznania zasiłku rodzinnego
V SA/Wa 1802/22 2022-10-06 13:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6559 J. Stopczyński
K. Łukaszewicz
A. Tomczak (spr.)
pozostawienie protestu bez rozpatrzenia
III SA/Wa 627/22 2022-10-06 13:00 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6115 D. Czarkowski
J. Kaute (spr.)
A. Sułkowska
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2021 r.
VIII SA/Wa 615/22 2022-10-06 13:30 Sala B Radom jawne 6110 M. Wroczyński
L. Kobylski
I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2008 r.
III SA/Wa 401/22 2022-10-06 13:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 jawne 6560/6119 D. Czarkowski (spr.)
J. Kaute
A. Sułkowska
pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
III SA/Wa 824/22 2022-10-06 14:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 publikacja 6112 A. Grzymska-Truksa (spr.) określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 22 września 2022 r.
III SA/Wa 825/22 2022-10-06 14:30 Sala E, ul. Jasna 2/4 publikacja 6112 A. Grzymska-Truksa (spr.) określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 22 września 2022 r.
IV SA/Wa 1409/22 2022-10-06 15:40 Sala G, ul. Jasna 2/4 publikacja 6189 A. Dąbrowska (spr.) odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 22 września 2022 r.
IV SA/Wa 1410/22 2022-10-06 15:40 Sala G, ul. Jasna 2/4 publikacja 6189 A. Dąbrowska (spr.) odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 22 września 2022 r.
III SA/Wa 536/22 2022-10-06 art.15zzs4 niejawne 6560/6113 D. Czarkowski
J. Kaute (spr.)
A. Sułkowska
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
IV SA/Wa 1420/22 2022-10-06 art.15zzs4 niejawne 6182 A. Szymańska (spr.)
A. Westra
A. Wielopolska
odmowa zwrotu nieruchomości

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V SA/Wa 244/21 2022-10-06 art.15zzs4 niejawne 6536 J. Stopczyński
K. Łukaszewicz
A. Tomczak (spr.)
odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek
V SA/Wa 245/21 2022-10-06 art.15zzs4 niejawne 6536 J. Stopczyński
K. Łukaszewicz
A. Tomczak (spr.)
odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek
V SA/Wa 246/21 2022-10-06 art.15zzs4 niejawne 6536 J. Stopczyński
K. Łukaszewicz
A. Tomczak (spr.)
odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek
V SA/Wa 2185/21 2022-10-06 art.15zzs4 niejawne 6536 J. Stopczyński
K. Łukaszewicz (spr.)
A. Tomczak
odmowy zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec 2020r.
V SA/Wa 2186/21 2022-10-06 art.15zzs4 niejawne 6536 J. Stopczyński
K. Łukaszewicz (spr.)
A. Tomczak
odmowy zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020r.
V SA/Wa 2187/21 2022-10-06 art.15zzs4 niejawne 6536 J. Stopczyński
K. Łukaszewicz (spr.)
A. Tomczak
odmowy zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za maj 2020r.
VI SA/Wa 573/22 2022-10-06 art.15zzs4 niejawne 652 U. Wilk (spr.)
B. Dąbkowska-Mastalerek
D. Szydłowska
ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 654/22 2022-10-06 art.15zzs4 niejawne 652 U. Wilk (spr.)
B. Dąbkowska-Mastalerek
D. Szydłowska
podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 828/22 2022-10-06 art.15zzs4 niejawne 652 U. Wilk
B. Dąbkowska-Mastalerek (spr.)
D. Szydłowska
ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1544/22 2022-10-06 art.15zzs4 niejawne 652 U. Wilk
B. Dąbkowska-Mastalerek
D. Szydłowska (spr.)
podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1561/22 2022-10-06 art.15zzs4 niejawne 652 U. Wilk (spr.)
B. Dąbkowska-Mastalerek
D. Szydłowska
podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
VII SA/Wa 310/22 2022-10-06 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6010 P. Groński
W. Kowalczyk
M. Montowski (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji

Oddalono skargę
VII SA/Wa 875/22 2022-10-06 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6010 P. Groński (spr.)
W. Kowalczyk
M. Montowski
stwierdzenie nieważności decyzji

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII SA/Wa 908/22 2022-10-06 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6010 P. Groński
W. Kowalczyk (spr.)
M. Montowski
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
VII SA/Wa 1230/22 2022-10-06 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6365 P. Groński
W. Kowalczyk
M. Montowski (spr.)
uzgodnienie pozwolenia na budowę
VII SA/Wa 1246/22 2022-10-06 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6012 P. Groński (spr.)
W. Kowalczyk
M. Montowski
wstrzymanie robót budowlanych

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1282/22 2022-10-06 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6120 P. Groński
W. Kowalczyk (spr.)
M. Montowski
sprostowanie decyzji

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1404/22 2022-10-06 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6053 P. Groński
W. Kowalczyk (spr.)
M. Montowski
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1445/22 2022-10-06 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6014 P. Groński
W. Kowalczyk
M. Montowski (spr.)
zmiana decyzji ostatecznej

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V SA/Wa 5207/21 2022-10-06 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6203 J. Stopczyński (spr.)
K. Łukaszewicz
A. Tomczak
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
V SA/Wa 98/22 2022-10-06 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6536 J. Stopczyński (spr.)
K. Łukaszewicz
A. Tomczak
umorzenie postępowania administracyjnego i odmowa umorzenia zaległości z tytułu opłat abonamentowych
VIII SA/Wa 249/22 2022-10-06 Sala C Radom niejawne 6536 M. Wroczyński
L. Kobylski
I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie
VIII SA/Wa 299/22 2022-10-06 Sala C Radom niejawne 6091 M. Wroczyński
L. Kobylski
I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
nakazanie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom wodnym
VIII SA/Wa 420/22 2022-10-06 Sala C Radom niejawne 6329 M. Wroczyński
L. Kobylski (spr.)
I. Owsińska-Gwiazda
odmowa przyznania zasiłku osłonowego
VIII SA/Wa 513/22 2022-10-06 Sala C Radom niejawne 6115 M. Wroczyński (spr.)
L. Kobylski
I. Owsińska-Gwiazda
odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 r.
VIII SA/Wa 514/22 2022-10-06 Sala C Radom niejawne 6115 M. Wroczyński (spr.)
L. Kobylski
I. Owsińska-Gwiazda
odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2018 r.
VIII SA/Wa 515/22 2022-10-06 Sala C Radom niejawne 6115 M. Wroczyński
L. Kobylski
I. Owsińska-Gwiazda (spr.)
odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2016 r.
VIII SA/Wa 516/22 2022-10-06 Sala C Radom niejawne 6115 M. Wroczyński
L. Kobylski
I. Owsińska-Gwiazda (spr.)
odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2019 r.
VIII SA/Wa 602/22 2022-10-06 Sala C Radom niejawne 6329 M. Wroczyński
L. Kobylski
I. Owsińska-Gwiazda (spr.)
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
VI SA/Wa 1738/22 2022-10-06 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6259 U. Wilk
B. Dąbkowska-Mastalerek
D. Szydłowska (spr.)
niedopuszczalności wniesienia odwołania - tryb uproszczony.
VI SAB/Wa 47/22 2022-10-06 Sala D, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 658/6034 U. Wilk (spr.)
B. Dąbkowska-Mastalerek
D. Szydłowska
stwierdzenia bezczynności w przedmiocie wydania decyzji zobowiązującej do usunięcia zjazdu z drogi publicznej - tryb uproszczony.
III SA/Wa 127/22 2022-10-06 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6110 A. Skrodzki (spr.)
P. Dębkowski
K. Owsiak
przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za maj 2020 r.
III SA/Wa 128/22 2022-10-06 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6110 A. Skrodzki (spr.)
P. Dębkowski
K. Owsiak
przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za listopad 2020 r.
III SA/Wa 130/22 2022-10-06 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6112 D. Czarkowski (spr.)
J. Kaute
A. Sułkowska
odmowa zawieszenia postępowania kontrolnego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych
III SA/Wa 133/22 2022-10-06 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6118 D. Czarkowski
A. Baran (spr.)
J. Kaute
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie w sprawie zwolnienia środków pieniężnych spod zabezpieczenia

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 204/22 2022-10-06 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6118 D. Czarkowski (spr.)
J. Kaute
A. Sułkowska
zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
III SA/Wa 265/22 2022-10-06 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6118 D. Czarkowski
A. Baran (spr.)
J. Kaute
umorzenie postępowania egzekucyjnego

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 496/22 2022-10-06 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6118 D. Czarkowski
A. Baran (spr.)
J. Kaute
określenie wysokości kosztów egzekucyjnych

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 533/22 2022-10-06 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6110 A. Skrodzki (spr.)
P. Dębkowski
K. Owsiak
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o przedłużeniu zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za I kwartał 2016 r.
III SA/Wa 576/22 2022-10-06 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6118 D. Czarkowski
A. Baran (spr.)
J. Kaute
skarga na czynności zabezpieczające

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 985/22 2022-10-06 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6117 A. Skrodzki (spr.)
P. Dębkowski
K. Owsiak
pozostawienie bez rozpatrzenia odwołania od decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r.
III SA/Wa 2055/22 2022-10-06 Sala E, ul. Jasna 2/4 niejawne 6119 K. Owsiak
P. Dębkowski
W. Gurba (spr.)
przedłużenie blokady rachunków bankowych
II SA/Wa 3978/21 2022-10-06 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6144 D. Kania
K. Kisielewicz
J. Kube (spr.)
negatywna opinia w sprawie likwidacji szkoły podstawowej

Uchylono postanowienie I i II instancji
II SA/Wa 4114/21 2022-10-06 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6198 D. Kania
K. Kisielewicz
J. Kube (spr.)
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Wa 4138/21 2022-10-06 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6192 D. Kania (spr.)
K. Kisielewicz
J. Kube
przyznanie świadczenia pienięznego za okres pozostawania poza służbą

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SAB/Wa 833/21 2022-10-06 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/647 D. Kania
K. Kisielewicz (spr.)
J. Kube
bezczynność w przedmiocie rozpoznania skargi z dnia 3 czerwca 2020 r.

Stwierdzono bezczynność postępowania i że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Wa 13/22 2022-10-06 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6197 D. Kania (spr.)
K. Kisielewicz
J. Kube
umorzenie postępowania

Oddalono skargę
II SA/Wa 118/22 2022-10-06 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6192 D. Kania
K. Kisielewicz (spr.)
J. Kube
odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Wa 376/22 2022-10-06 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6197 D. Kania
K. Kisielewicz (spr.)
J. Kube
Odmowa wydania zaświadczenia

Oddalono skargę
II SA/Wa 1109/22 2022-10-06 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6198 D. Kania (spr.)
K. Kisielewicz
J. Kube
kontynuowanie czynności kontrolnych

Stwierdzono niezgodność z prawem zaskarżonego postanowienia
II SAB/Wa 106/22 2022-10-06 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/6480 D. Kania
K. Kisielewicz (spr.)
J. Kube
bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 3 stycznia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej

Uchylono zaskarżone postanowienie z art. 179a ustawy PoPPSA
Oddalono skargę
II SAB/Wa 300/22 2022-10-06 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/6480 D. Kania
K. Kisielewicz
J. Kube (spr.)
bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 8 kwietnia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej

Oddalono skargę
IV SA/Wa 450/22 2022-10-06 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6137 A. Szymańska
A. Westra
A. Wielopolska (spr.)
negatywne zaopiniowanie wniosku o wydanie pozwolenia na układanie i utrzymanie podmorskich kabli elektroenergetycznych na obszarze wyłączonej strefy ekonomicznej w polskich obszarach morskich

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1401/22 2022-10-06 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6180 A. Szymańska
A. Westra (spr.)
A. Wielopolska
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia
IV SA/Wa 1438/22 2022-10-06 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6180 A. Szymańska
A. Westra (spr.)
A. Wielopolska
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia
IV SA/Wa 1616/22 2022-10-06 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6272 A. Szymańska (spr.)
A. Westra
A. Wielopolska
odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego

Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SAB/Wa 305/22 2022-10-06 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/6180 A. Szymańska
A. Westra (spr.)
A. Wielopolska
bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia
IV SAB/Wa 306/22 2022-10-06 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 658/6180 A. Szymańska
A. Westra (spr.)
A. Wielopolska
bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021