Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 141
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
VIII SA/Wa 102/24 2024-05-23 08:30 Sala PR jawne 6037 R. Nawrot (spr.) nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
VIII SA/Wa 103/24 2024-05-23 08:40 Sala PR jawne 6037 R. Nawrot (spr.) nałożenie kary pieniężnej w transoircie drogowym

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
VIII SA/Wa 104/24 2024-05-23 08:50 Sala PR jawne 6037 R. Nawrot (spr.) nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
VI SA/Wa 299/24 2024-05-23 09:00 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6460 M. Maliszewska
A. Dauter-Kozłowska
C. Kosterna (spr.)
sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego słowno-graficznego "WARTA" nr Z.550956
II SA/Wa 1425/22 2024-05-23 09:00 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 647 J. Kruszewska-Grońska
S. Fularski (spr.)
J. Kube
przetwarzanie danych osobowych

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 769/23 2024-05-23 09:00 Sala B Radom jawne 6531 R. Nawrot
L. Kobylski (spr.)
J. Mazur
okreslenie wysokości przypadających do zwrotu środków Funduszu Pracy

Oddalono skargę
V SA/Wa 2597/23 2024-05-23 09:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6302 A. Siwek (spr.)
A. Jendrzejewska
J. Smołucha
cofnięcie pozwolenia na stosowanie zamknięć celnych

Oddalono skargę
V SA/Wa 2598/23 2024-05-23 09:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6302 A. Siwek (spr.)
A. Jendrzejewska
J. Smołucha
cofnięcie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR

Oddalono skargę
V SA/Wa 2599/23 2024-05-23 09:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6302 A. Siwek
A. Jendrzejewska
J. Smołucha (spr.)
cofnięcie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego

Oddalono skargę
V SA/Wa 2600/23 2024-05-23 09:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6302 A. Siwek
A. Jendrzejewska
J. Smołucha (spr.)
cofnięcie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR

Oddalono skargę
V SA/Wa 2601/23 2024-05-23 09:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6302 A. Siwek
A. Jendrzejewska (spr.)
J. Smołucha
cofnięcie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego

Oddalono skargę
V SA/Wa 2602/23 2024-05-23 09:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6302 A. Siwek
A. Jendrzejewska (spr.)
J. Smołucha
cofnięcie pozwolenia na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego

Oddalono skargę
IV SA/Wa 2938/23 2024-05-23 09:00 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6165 A. Sidorowska-Ciesielska
E. Granatowska (spr.)
A. Sękowska
odmowa wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roslin

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
VII SA/Wa 2180/23 2024-05-23 09:00 Sala C, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6014 T. Janeczko
G. Rudnicki
I. Ścieszka (spr.)
umorzenie postępowania administracyjnego

Oddalono skargę
III SA/Wa 841/24 2024-05-23 09:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 P. Dębkowski
H. Filipczyk (spr.)
P. Wróbel
podatek od towarów i usług za lipiec i sierpień 2014 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 732/24 2024-05-23 09:00 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6112 M. Arnold-Rogiewicz
A. Cichoń (spr.)
E. Fiedorowicz
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w wysokości 19 % od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2013 r.

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 123/24 2024-05-23 09:00 Sala PR jawne 6322 R. Nawrot (spr.) odmowa przeglądania akt sprawy

Stwierdzono prawomocność orzeczenia
I SA/Wa 24/24 2024-05-23 09:20 Sala D, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6329 D. Pirogowicz
E. Lenart (spr.)
A. Milicka-Stojek
świadczenie pielęgnacyjne

Uchylono decyzję I i II instancji
II SA/Wa 1832/23 2024-05-23 09:30 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6213 J. Kruszewska-Grońska
S. Fularski
J. Kube (spr.)
zwrot nadpłaconego świadczenia mieszkaniowego

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 230/24 2024-05-23 09:30 Sala B Radom jawne 6391/6139 R. Nawrot (spr.)
L. Kobylski
J. Mazur
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Stwierdzono nieważność uchwały w części
Oddalono skargę w części
IV SA/Wa 413/24 2024-05-23 09:30 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6135 A. Sidorowska-Ciesielska (spr.)
E. Granatowska
A. Sękowska
wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej

Oddalono skargę
VII SA/Wa 21/24 2024-05-23 09:30 Sala C, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6014 T. Janeczko
G. Rudnicki (spr.)
I. Ścieszka
nakaz doprowadzenia do stanu poprzedniego

Oddalono skargę
III SA/Wa 421/24 2024-05-23 09:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6117 H. Filipczyk
P. Dębkowski (spr.)
P. Wróbel
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za styczeń 2018 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
III SA/Wa 422/24 2024-05-23 09:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6117 H. Filipczyk
P. Dębkowski (spr.)
P. Wróbel
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za luty 2018 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
III SA/Wa 423/24 2024-05-23 09:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6117 H. Filipczyk
P. Dębkowski (spr.)
P. Wróbel
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za marzec 2018 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
III SA/Wa 744/24 2024-05-23 09:30 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6116 M. Arnold-Rogiewicz
A. Cichoń
E. Fiedorowicz (spr.)
ustalenie wysokości dodatkowej opłaty od środków spożywczych za styczeń i październik 2021 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI SA/Wa 104/24 2024-05-23 09:40 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6460 M. Maliszewska
A. Dauter-Kozłowska (spr.)
C. Kosterna
stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowny
I SA/Wa 2601/23 2024-05-23 09:40 Sala D, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6329 D. Pirogowicz
E. Lenart
A. Milicka-Stojek (spr.)
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Oddalono skargę
II SA/Wa 1514/23 2024-05-23 10:00 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6480 J. Kruszewska-Grońska
S. Fularski (spr.)
J. Kube
odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odroczono rozprawę
VIII SA/Wa 853/23 2024-05-23 10:00 Sala B Radom jawne 6112 R. Nawrot
L. Kobylski
J. Mazur (spr.)
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej za 2020 rok, po wznowieniu postępowania

Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
VIII SA/Wa 854/23 2024-05-23 10:00 Sala B Radom jawne 6112 R. Nawrot
L. Kobylski
J. Mazur (spr.)
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej za 2019 rok, po wznowieniu postępowania

Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
V SA/Wa 435/24 2024-05-23 10:00 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6042 A. Siwek
A. Jendrzejewska (spr.)
J. Smołucha
pozostawienie nazwy domeny w Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą

Oddalono skargę
IV SA/Wa 302/24 2024-05-23 10:00 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6132 A. Sidorowska-Ciesielska (spr.)
E. Granatowska
A. Sękowska
wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej

Oddalono skargę
VII SA/Wa 862/24 2024-05-23 10:00 Sala C, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6153 T. Janeczko (spr.)
G. Rudnicki
I. Ścieszka
ustalenie warunków zabudowy

Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
Stwierdzono nieważność zaskarżonego postanowienia
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I SA/Wa 159/24 2024-05-23 10:00 Sala D, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6076 D. Pirogowicz
E. Lenart
A. Milicka-Stojek (spr.)
przyznanie prawa użytkowania wieczystego

Oddalono skargę
III SA/Wa 242/24 2024-05-23 10:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 H. Filipczyk
P. Dębkowski
P. Wróbel (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2019 r.

Oddalono skargę
VI SA/Wa 6527/23 2024-05-23 10:20 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6037 M. Maliszewska
A. Dauter-Kozłowska (spr.)
C. Kosterna
kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej
VI SA/Wa 6529/23 2024-05-23 10:20 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6037 M. Maliszewska
A. Dauter-Kozłowska (spr.)
C. Kosterna
kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej
VI SA/Wa 6531/23 2024-05-23 10:20 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6037 M. Maliszewska
A. Dauter-Kozłowska
C. Kosterna (spr.)
kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej
II SA/Wa 2344/23 2024-05-23 10:20 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6480 J. Kruszewska-Grońska (spr.)
S. Fularski
J. Kube
odmowa udostępnienia informacji publicznej

Oddalono skargę
I SA/Wa 2575/23 2024-05-23 10:20 Sala D, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6100 D. Pirogowicz
E. Lenart (spr.)
A. Milicka-Stojek
nabycie nieruchomości z mocy prawa przez gminę

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 69/24 2024-05-23 10:30 Sala B Radom jawne 6010 R. Nawrot (spr.)
L. Kobylski
J. Mazur
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

Oddalono skargę
V SA/Wa 1885/23 2024-05-23 10:30 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6539 A. Siwek (spr.)
A. Jendrzejewska
J. Smołucha
zwrot środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddalono skargę
IV SA/Wa 561/24 2024-05-23 10:30 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6180 A. Sidorowska-Ciesielska
E. Granatowska
A. Sękowska (spr.)
stwierdzenie umorzenia z mocy prawa postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Oddalono skargę
VII SA/Wa 22/24 2024-05-23 10:30 Sala C, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6153 T. Janeczko
G. Rudnicki
I. Ścieszka (spr.)
ustalenie warunków zabudowy

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I SA/Wa 2576/23 2024-05-23 10:30 Sala D, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6100 D. Pirogowicz
E. Lenart (spr.)
A. Milicka-Stojek
nabycie nieruchomości z mocy prawa przez gminę

Oddalono skargę
III SA/Wa 602/24 2024-05-23 10:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6560/6110 H. Filipczyk (spr.)
P. Dębkowski
P. Wróbel
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług

Oddalono skargę
II SA/Wa 1475/23 2024-05-23 10:40 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6391/6219 J. Kruszewska-Grońska
S. Fularski (spr.)
J. Kube
odmowa zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej

Stwierdzono wydanie uchwały z naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I SA/Wa 2577/23 2024-05-23 10:40 Sala D, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6100 D. Pirogowicz
E. Lenart (spr.)
A. Milicka-Stojek
nabycie nieruchomości z mocy prawa przez gminę

Oddalono skargę
VI SA/Wa 6580/23 2024-05-23 11:00 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6037 M. Maliszewska (spr.)
A. Dauter-Kozłowska
C. Kosterna
kary pieniężnej
VI SA/Wa 20/24 2024-05-23 11:00 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6037 M. Maliszewska (spr.)
A. Dauter-Kozłowska
C. Kosterna
kary pieniężnej
VI SA/Wa 21/24 2024-05-23 11:00 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6037 M. Maliszewska (spr.)
A. Dauter-Kozłowska
C. Kosterna
kary pieniężnej
VIII SA/Wa 319/24 2024-05-23 11:00 Sala B Radom jawne 6559 R. Nawrot
L. Kobylski (spr.)
J. Mazur
odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SA/Wa 127/24 2024-05-23 11:00 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6272 A. Sidorowska-Ciesielska
E. Granatowska (spr.)
A. Sękowska
zobowiązanie do powrotu

Oddalono skargę
VII SA/Wa 603/24 2024-05-23 11:00 Sala C, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6120 T. Janeczko
G. Rudnicki (spr.)
I. Ścieszka
ujawnienie danych w ewidencji gruntów i budynków

Oddalono skargę
III SA/Wa 480/24 2024-05-23 11:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 H. Filipczyk
P. Dębkowski
P. Wróbel (spr.)
określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2020 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
III SA/Wa 521/24 2024-05-23 11:00 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6560/6113 M. Arnold-Rogiewicz
A. Cichoń
E. Fiedorowicz (spr.)
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Oddalono skargę
IV SA/Wa 94/24 2024-05-23 11:20 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6271 A. Sidorowska-Ciesielska
E. Granatowska
A. Sękowska (spr.)
uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 115/24 2024-05-23 11:30 Sala B Radom jawne 6120 R. Nawrot (spr.)
L. Kobylski
J. Mazur
odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków

Oddalono skargę
VII SA/Wa 2080/23 2024-05-23 11:30 Sala C, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6361 T. Janeczko
G. Rudnicki
I. Ścieszka (spr.)
wpis do rejestru zabytków

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 43/24 2024-05-23 11:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 H. Filipczyk
P. Dębkowski (spr.)
P. Wróbel
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 682/24 2024-05-23 11:30 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6560/6113 M. Arnold-Rogiewicz (spr.)
A. Cichoń
E. Fiedorowicz
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Oddalono skargę
VI SA/Wa 6406/23 2024-05-23 11:40 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6033 M. Maliszewska
A. Dauter-Kozłowska (spr.)
C. Kosterna
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
IV SA/Wa 56/24 2024-05-23 11:40 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6271 A. Sidorowska-Ciesielska (spr.)
E. Granatowska
A. Sękowska
odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej

Oddalono skargę
II SA/Wa 1794/23 2024-05-23 12:00 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6480 J. Kruszewska-Grońska
J. Kube
A. Pośpiech-Kłak (spr.)
odmowa udostępnienia informacji publicznej
IV SA/Wa 2731/23 2024-05-23 12:00 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6271 A. Sidorowska-Ciesielska
E. Granatowska
A. Sękowska (spr.)
odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej

Oddalono skargę
VII SA/Wa 665/24 2024-05-23 12:00 Sala C, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6019 T. Janeczko
G. Rudnicki (spr.)
I. Ścieszka
umorzenie postępowania administracyjnego

Oddalono skargę
III SA/Wa 746/24 2024-05-23 12:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6560/6110 H. Filipczyk (spr.)
P. Dębkowski
P. Wróbel
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług

Oddalono skargę
VI SA/Wa 688/24 2024-05-23 12:30 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6170 M. Maliszewska
S. Borowski (spr.)
C. Kosterna
ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego
II SA/Wa 1808/23 2024-05-23 12:30 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 650 J. Kruszewska-Grońska
J. Kube (spr.)
A. Pośpiech-Kłak
rodzicielskie świadczenie uzupełniające
VIII SA/Wa 56/24 2024-05-23 12:30 Sala B Radom jawne 6014 R. Nawrot
L. Kobylski
I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
legalizacja budynku mieszkalnego

Oddalono skargę
V SA/Wa 732/24 2024-05-23 12:30 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 publikacja 6559 P. Kraczowski (spr.) ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 maja 2024 r.
V SA/Wa 733/24 2024-05-23 12:30 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 publikacja 6559 P. Kraczowski (spr.) ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 maja 2024 r.
V SA/Wa 738/24 2024-05-23 12:30 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 publikacja 6559 P. Kraczowski (spr.) ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 maja 2024 r.
V SA/Wa 739/24 2024-05-23 12:30 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 publikacja 6559 P. Kraczowski (spr.) ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 maja 2024 r.
VII SA/Wa 461/24 2024-05-23 12:30 Sala C, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6011 T. Janeczko
G. Rudnicki
I. Ścieszka (spr.)
zatwierdzenie projektu budowlanego i nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Oddalono skargę
III SA/Wa 645/24 2024-05-23 12:45 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6560/6112 M. Arnold-Rogiewicz
A. Cichoń (spr.)
E. Fiedorowicz
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Oddalono skargę
II SA/Wa 1588/23 2024-05-23 12:50 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6191 J. Kruszewska-Grońska (spr.)
J. Kube
A. Pośpiech-Kłak
zwolnienie z zawodowej służby wojskowej
V SA/Wa 859/24 2024-05-23 12:50 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6411/6531 A. Siwek
A. Jendrzejewska
J. Smołucha (spr.)
stwierdzenie nieważności uchwały
V SA/Wa 860/24 2024-05-23 12:50 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6411/6531 A. Siwek
A. Jendrzejewska (spr.)
J. Smołucha
stwierdzenie nieważności uchwały
VI SA/Wa 6315/23 2024-05-23 13:00 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6030 M. Maliszewska
S. Borowski (spr.)
C. Kosterna
opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu
VIII SA/Wa 665/23 2024-05-23 13:00 Sala B Radom jawne 6037 R. Nawrot
L. Kobylski (spr.)
I. Szymanowicz-Nowak
nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym

Oddalono skargę
VII SA/Wa 821/24 2024-05-23 13:00 Sala C, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6014 T. Janeczko
G. Rudnicki (spr.)
I. Ścieszka
nałożenie obowiązku wykonania robót budowlanych

Oddalono skargę
III SA/Wa 300/24 2024-05-23 13:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6560/6110 H. Filipczyk
P. Dębkowski
P. Wróbel (spr.)
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług

Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI SA/Wa 6124/23 2024-05-23 13:20 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 652 M. Maliszewska
S. Borowski (spr.)
C. Kosterna
podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II SA/Wa 1731/23 2024-05-23 13:20 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6211 J. Kruszewska-Grońska
J. Kube
A. Pośpiech-Kłak (spr.)
przydział kwatery tymczasowej
IV SA/Wa 318/24 2024-05-23 13:20 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6181 K. Golat (spr.)
E. Granatowska
A. Sękowska
ustalenie odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Uchylono decyzję I i II instancji
V SA/Wa 857/24 2024-05-23 13:30 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6411/6531 A. Siwek
A. Grzymska-Truksa (spr.)
J. Smołucha
stwierdzenie nieważności uchwały
V SA/Wa 858/24 2024-05-23 13:30 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6411/6531 A. Siwek
A. Grzymska-Truksa (spr.)
J. Smołucha
stwierdzenie nieważności uchwały
III SA/Wa 2622/23 2024-05-23 13:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 H. Filipczyk (spr.)
P. Dębkowski
P. Wróbel
podatek od towarów i usług za wrzesień 2015 r.

Oddalono skargę
VI SA/Wa 892/24 2024-05-23 13:40 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 jawne 6037 M. Maliszewska (spr.)
S. Borowski
C. Kosterna
kary pieniężnej
IV SA/Wa 2953/23 2024-05-23 13:50 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 jawne 6180 K. Golat (spr.)
E. Granatowska
A. Sękowska
ustalenie odszkodowania

Oddalono skargę
III SA/Wa 401/24 2024-05-23 14:00 Sala F, ul. Jasna 2/4 jawne 6110 H. Filipczyk
P. Dębkowski
P. Wróbel (spr.)
podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2018 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 768/24 2024-05-23 14:15 Sala G, ul. Jasna 2/4 jawne 6560/6113 M. Arnold-Rogiewicz
A. Cichoń (spr.)
E. Fiedorowicz
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Wa 1428/23 2024-05-23 14:30 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 publikacja 6196 J. Kube (spr.) odmowa wypłaty uposażenia Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 maja 2024 r.
II SA/Wa 1839/23 2024-05-23 14:30 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 publikacja 6196 J. Kube (spr.) odmowa wypłaty nagrody rocznej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 maja 2024 r.
II SA/Wa 1938/23 2024-05-23 14:30 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 publikacja 6196 J. Kube (spr.) odmowa wypłaty dopłaty do wypoczynku Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 maja 2024 r.
II SA/Wa 1939/23 2024-05-23 14:30 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 publikacja 6196 J. Kube (spr.) odmowa wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za przejazd Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 maja 2024 r.
II SA/Wa 1977/23 2024-05-23 14:30 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 publikacja 6196 J. Kube (spr.) odmowa wypłaty świadczenia za długoletnią służbę Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 maja 2024 r.
IV SA/Wa 47/24 2024-05-23 14:30 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 publikacja 6132 T. Wykowski (spr.) wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 9 maja 2024 r.

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
III SA/Wa 36/24 2024-05-23 15:30 Sala F, ul. Jasna 2/4 publikacja 6110 A. Trochim-Tuchorska (spr.) podatek od towarów i usług za miesiące od kwietnia do września 2019 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 maja 2024 r.

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
III SA/Wa 344/24 2024-05-23 15:30 Sala G, ul. Jasna 2/4 publikacja 6113 A. Cichoń (spr.) określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2017 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 maja 2024 r.

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
VI SA/Wa 127/24 2024-05-23 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6037 M. Maliszewska (spr.)
A. Dauter-Kozłowska
C. Kosterna
kary pieniężnej - tryb uproszczony.
VI SA/Wa 160/24 2024-05-23 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6033 M. Maliszewska
A. Dauter-Kozłowska
C. Kosterna (spr.)
kary pieniężnej - tryb uroszczony.
VI SA/Wa 161/24 2024-05-23 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6033 M. Maliszewska
A. Dauter-Kozłowska
C. Kosterna (spr.)
kary pieniężnej - tryb uproszczony.
VI SA/Wa 505/24 2024-05-23 Sala A, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6034 M. Maliszewska
S. Borowski (spr.)
C. Kosterna
odmowy zezwolenia na lokalizację zjazdu - tryb uproszczony.
II SA/Wa 1903/23 2024-05-23 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 650 J. Kruszewska-Grońska
J. Kube
A. Pośpiech-Kłak (spr.)
świadczenie w drodze wyjątku
II SA/Wa 1932/23 2024-05-23 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 647 J. Kruszewska-Grońska
J. Kube
A. Pośpiech-Kłak (spr.)
odmowa uwzględnienia wniosku
II SA/Wa 2284/23 2024-05-23 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 6480 J. Kruszewska-Grońska (spr.)
S. Fularski
J. Kube
odmowa udostępnienia informacji publicznej

Oddalono skargę
II SAB/Wa 564/23 2024-05-23 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 658/6480 J. Kruszewska-Grońska
S. Fularski (spr.)
J. Kube
bezczynność w zakresie rozpoznania wniosku z dnia 12 sierpnia 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej

Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SAB/Wa 592/23 2024-05-23 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 658/647 J. Kruszewska-Grońska (spr.)
S. Fularski
J. Kube
bezczynność w sprawie rozpoznania skargi z dnia 24 sierpnia 2021 r. na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych

Stwierdzono bezczynność postępowania i że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SAB/Wa 2/24 2024-05-23 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 658/6480 J. Kruszewska-Grońska
J. Kube (spr.)
A. Pośpiech-Kłak
bezczynność w zakresie wniosku z dnia 30 października 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej
II SAB/Wa 49/24 2024-05-23 Sala A, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 658/6480 J. Kruszewska-Grońska
J. Kube (spr.)
A. Pośpiech-Kłak
bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 13 listopada 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej
V SA/Wa 2498/23 2024-05-23 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6239 A. Siwek (spr.)
A. Jendrzejewska
J. Smołucha
wymierzenie kary pieniężnej

Oddalono skargę
V SA/Wa 2527/23 2024-05-23 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6559 A. Siwek
A. Grzymska-Truksa (spr.)
J. Smołucha
odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
V SA/Wa 2528/23 2024-05-23 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6559 A. Siwek
A. Grzymska-Truksa (spr.)
J. Smołucha
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania t
V SA/Wa 2736/23 2024-05-23 Sala B, ul. J. Pankiewicza 4 niejawne 6537 A. Siwek
A. Jendrzejewska
J. Smołucha (spr.)
odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego

Oddalono skargę
IV SA/Wa 294/24 2024-05-23 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 638/6135 A. Sidorowska-Ciesielska
E. Granatowska (spr.)
A. Sękowska
uchylenie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SA/Wa 320/24 2024-05-23 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 638/6135 A. Sidorowska-Ciesielska
E. Granatowska (spr.)
A. Sękowska
uchylenie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SA/Wa 348/24 2024-05-23 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 6164 A. Sidorowska-Ciesielska
E. Granatowska
A. Sękowska (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Oddalono skargę
IV SAB/Wa 121/24 2024-05-23 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 658/6272 K. Golat (spr.)
E. Granatowska
A. Sękowska
bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Oddalono skargę
IV SAB/Wa 159/24 2024-05-23 Sala B, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 658/6272 K. Golat (spr.)
E. Granatowska
A. Sękowska
bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Oddalono skargę
VIII SAB/Wa 84/23 2024-05-23 Sala C Radom niejawne 658/6480 R. Nawrot (spr.)
L. Kobylski
J. Mazur
bezczynność organu w sprawie dostępu do informacji publicznej

Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Stwierdzono bezczynność postępowania i że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII SA/Wa 180/24 2024-05-23 Sala C Radom niejawne 6155 R. Nawrot
L. Kobylski
I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 181/24 2024-05-23 Sala C Radom niejawne 6155 R. Nawrot
L. Kobylski
I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 182/24 2024-05-23 Sala C Radom niejawne 6155 R. Nawrot
L. Kobylski
I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 191/24 2024-05-23 Sala C Radom niejawne 6155 R. Nawrot
L. Kobylski
I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 228/24 2024-05-23 Sala C Radom niejawne 6329 R. Nawrot
L. Kobylski
J. Mazur (spr.)
odmowa skierowania do domu pomocy społecznej

Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
VIII SA/Wa 342/24 2024-05-23 Sala C Radom niejawne 6329 R. Nawrot
L. Kobylski
J. Mazur (spr.)
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia

Oddalono skargę
VIII SAB/Wa 27/24 2024-05-23 Sala C Radom niejawne 658/6246 R. Nawrot
L. Kobylski (spr.)
I. Szymanowicz-Nowak
bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 5 stycznia 2024 r. o udostepnienie informacji publicznej

Oddalono skargę na bezczynność
VII SA/Wa 308/24 2024-05-23 Sala C, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 6019 T. Janeczko (spr.)
G. Rudnicki
I. Ścieszka
wydanie zaświadczenia

Oddalono skargę
VII SA/Wa 474/24 2024-05-23 Sala C, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 6155 T. Janeczko (spr.)
G. Rudnicki
I. Ścieszka
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Oddalono skargę
VII SA/Wa 630/24 2024-05-23 Sala C, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 6019 T. Janeczko (spr.)
G. Rudnicki
I. Ścieszka
wznowienie postępowania administracyjnego

Oddalono skargę
I SA/Wa 336/24 2024-05-23 Sala D, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 6329 D. Pirogowicz
E. Lenart
A. Milicka-Stojek (spr.)
świadczenie pielęgnacyjne

Oddalono skargę
I SA/Wa 495/24 2024-05-23 Sala D, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 6329 D. Pirogowicz
E. Lenart
A. Milicka-Stojek (spr.)
nienależnie pobrany zasiłek pielęgnacyjny

Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I SAB/Wa 80/24 2024-05-23 Sala D, ul. Jana Kazimierza 10 niejawne 658/6076 D. Pirogowicz
E. Lenart
A. Milicka-Stojek (spr.)
bezczynność w rozpoznaniu wniosku dotyczącego udostępnienia akt

Stwierdzono bezczynność postępowania i że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Umorzono postępowanie sądowe w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Oddalono skargę w części
III SA/Wa 2721/23 2024-05-23 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6110 H. Filipczyk (spr.)
P. Dębkowski
P. Wróbel
przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za styczeń 2020 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 19/24 2024-05-23 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6110 H. Filipczyk
P. Dębkowski (spr.)
P. Wróbel
nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r.

Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 624/24 2024-05-23 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6110 H. Filipczyk
P. Dębkowski (spr.)
P. Wróbel
odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2020 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 640/24 2024-05-23 Sala F, ul. Jasna 2/4 niejawne 6110 H. Filipczyk (spr.)
P. Dębkowski
P. Wróbel
odmowa uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 2249/23 2024-05-23 Sala G, ul. Jasna 2/4 niejawne 6112 M. Arnold-Rogiewicz
A. Cichoń
E. Fiedorowicz (spr.)
odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2022 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021