Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 11
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Rz 366/22 2022-08-17 09:00 Sala 1 jawne 6153 P. Zaborniak
M. Józefczyk (spr.)
S. Śliwa
Ustalenie warunków zabudowy

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Rz 360/22 2022-08-17 09:30 Sala 1 jawne 6192 P. Zaborniak (spr.)
M. Józefczyk
S. Śliwa
brak podstaw do wypłaty uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim

Uchylono zaskarżony akt
Uznano uprawnienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Rz 395/22 2022-08-17 10:00 Sala 1 jawne 6181 P. Zaborniak
M. Józefczyk (spr.)
S. Śliwa
zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Odroczono rozprawę
II SA/Rz 373/22 2022-08-17 10:30 Sala 1 jawne 6120 P. Zaborniak (spr.)
M. Józefczyk
S. Śliwa
uwzglednienie zarzutów do danych ujawnionych w zmodernizowanym operacie ewidencji gruntów i budynków

oddalono skargę
II SA/Rz 353/22 2022-08-17 12:30 Sala 1 jawne 6329 P. Zaborniak
M. Józefczyk
S. Śliwa (spr.)
odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Rz 394/22 2022-08-17 13:00 Sala 1 jawne 6181 P. Zaborniak
M. Józefczyk (spr.)
S. Śliwa
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

oddalono skargę
II SA/Rz 362/22 2022-08-17 13:30 Sala 1 jawne 6329 P. Zaborniak (spr.)
M. Józefczyk
S. Śliwa
odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

oddalono skargę
II SA/Rz 288/22 2022-08-17 14:00 Sala 1 jawne 6136 P. Zaborniak
M. Józefczyk
S. Śliwa (spr.)
odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Rz 257/22 2022-08-17 Sala 1 niejawne 6329 P. Zaborniak
M. Józefczyk
S. Śliwa (spr.)
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

oddalono skargę
II SA/Rz 358/22 2022-08-17 Sala 1 niejawne 6160 P. Zaborniak
M. Józefczyk (spr.)
S. Śliwa
umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie ustalenie rolnego kierunku rekultywacji

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Rz 391/22 2022-08-17 Sala 1 niejawne 6329 P. Zaborniak (spr.)
M. Józefczyk
S. Śliwa
odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

oddalono skargę


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021