Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 26
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
III SA/Po 948/21 2022-06-30 09:00 Sala 102 jawne 6550 M. Sachajko
W. Długaszewska (spr.)
R. Talaga
przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2020
III SA/Po 1296/21 2022-06-30 09:45 Sala 102 jawne 6302 M. Sachajko
W. Długaszewska (spr.)
R. Talaga
określenie kwoty cła antydumpingowego
III SA/Po 1024/21 2022-06-30 10:15 Sala 102 jawne 6550 M. Sachajko
W. Długaszewska (spr.)
R. Talaga
przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2020
III SA/Po 1625/21 2022-06-30 11:00 Sala 102 jawne 6120 M. Sachajko
W. Długaszewska
R. Talaga (spr.)
odmowa wydania wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej
III SA/Po 34/22 2022-06-30 11:30 Sala 102 jawne 6550 M. Sachajko
W. Długaszewska
R. Talaga (spr.)
przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na rok 2018
III SA/Po 35/22 2022-06-30 11:30 Sala 102 jawne 6550 M. Sachajko
W. Długaszewska
R. Talaga (spr.)
przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2018
I SA/Po 1028/21 2022-06-30 12:00 Sala 102 publikacja 6110 K. Pawlicki (spr.) podatek od towarów i usług za okres od grudnia 2015 roku do marca 2017 roku Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 21 czerwca 2022 r.
I SA/Po 31/22 2022-06-30 14:00 Sala 102 publikacja 6115 B. Rennert (spr.) umorzenie postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty w tytułu podatku od nieruchomości za 2009 rok Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 21 czerwca 2022 r.
III SA/Po 1610/21 2022-06-30 Sala 102 niejawne 6559 M. Sachajko
W. Długaszewska (spr.)
R. Talaga
odmowa wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego
III SA/Po 1644/21 2022-06-30 Sala 102 niejawne 6550 M. Sachajko
W. Długaszewska (spr.)
R. Talaga
stwierdzenie wydania decyzji dotyczącej przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2015 z naruszeniem prawa, po wznowieniu postępowania
III SA/Po 15/22 2022-06-30 Sala 102 niejawne 6550 M. Kosewska (spr.)
W. Długaszewska
R. Talaga
odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2015

Odwołano termin posiedzenia niejawnego
III SA/Po 16/22 2022-06-30 Sala 102 niejawne 6550 M. Kosewska (spr.)
W. Długaszewska
R. Talaga
odmowa przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami na rok 2015

Odwołano termin posiedzenia niejawnego
III SA/Po 59/22 2022-06-30 Sala 102 niejawne 6120 M. Kosewska (spr.)
W. Długaszewska
R. Talaga
odmowa przywrócenia wpisu prawa własności

Odwołano termin posiedzenia niejawnego
III SA/Po 70/22 2022-06-30 Sala 102 niejawne 6099 M. Kosewska (spr.)
W. Długaszewska
R. Talaga
wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego

Odwołano termin posiedzenia niejawnego
III SA/Po 77/22 2022-06-30 Sala 102 niejawne 6099 M. Sachajko
W. Długaszewska
R. Talaga (spr.)
określenie opłaty stałej za pobor wód powierzchniowych oraz wprowadzanie ścieków do zbiornika Władysławów za rok 2021
IV SAB/Po 39/22 2022-06-30 08:00 Sala 104 niejawne 658/6480 K. Witkowicz-Grochowska
M. Busz (spr.)
T. Grossmann
bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej
IV SA/Po 160/22 2022-06-30 08:10 Sala 104 niejawne 6329 K. Witkowicz-Grochowska
M. Busz (spr.)
T. Grossmann
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
IV SAB/Po 56/22 2022-06-30 08:20 Sala 104 niejawne 658/6480 K. Witkowicz-Grochowska
M. Busz (spr.)
T. Grossmann
bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej
IV SA/Po 268/22 2022-06-30 08:30 Sala 104 niejawne 6391/6149 K. Witkowicz-Grochowska
M. Busz (spr.)
T. Grossmann
ustanowienie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia naukowe
IV SAB/Po 85/22 2022-06-30 08:40 Sala 104 niejawne 658/6480 K. Witkowicz-Grochowska (spr.)
M. Busz
T. Grossmann
bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej
IV SA/Po 349/22 2022-06-30 08:50 Sala 104 niejawne 6411/6144 K. Witkowicz-Grochowska (spr.)
M. Busz
S. Michalski
nieważność uchwały intencyjnej
IV SA/Po 274/22 2022-06-30 09:00 Sala 104 niejawne 6329 K. Witkowicz-Grochowska
M. Busz
T. Grossmann (spr.)
uchylenie decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny
IV SA/Po 353/22 2022-06-30 09:10 Sala 104 niejawne 6401/6150 K. Witkowicz-Grochowska
M. Busz
T. Grossmann (spr.)
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi krajowej i torów kolejowych na wschód od Pobiedzisk
IV SA/Po 347/22 2022-06-30 09:20 Sala 104 niejawne 6329 K. Witkowicz-Grochowska (spr.)
M. Busz
T. Grossmann
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
IV SA/Po 220/22 2022-06-30 09:30 Sala 104 niejawne 6153 K. Witkowicz-Grochowska
M. Busz
T. Grossmann (spr.)
ustalenie warunków zabudowy
IV SA/Po 221/22 2022-06-30 09:40 Sala 104 niejawne 6153 K. Witkowicz-Grochowska
M. Busz
T. Grossmann (spr.)
ustalenie warunków zabudowy


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021