Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 12
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
III SA/Po 644/22 2022-12-09 09:00 Sala 102 jawne 6111 M. Ławniczak
W. Długaszewska (spr.)
P. Ławrynowicz
określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
III SA/Po 444/22 2022-12-09 09:40 Sala 102 jawne 6536 M. Ławniczak (spr.)
W. Długaszewska
P. Ławrynowicz
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za osobę współpracującą za okres od 01 kwietnia do 31 maja 2020r.
III SA/Po 631/22 2022-12-09 10:00 Sala 102 jawne 6559 M. Ławniczak (spr.)
W. Długaszewska
P. Ławrynowicz
określenie kwoty do zwrotu w ramach umowy o dofinansowanie projektu
III SA/Po 632/22 2022-12-09 10:00 Sala 102 jawne 6559 M. Ławniczak (spr.)
W. Długaszewska
P. Ławrynowicz
określenie kwoty do zwrotu w ramach umowy o dofinansowanie projektu
III SA/Po 592/22 2022-12-09 10:40 Sala 102 jawne 6042 M. Ławniczak
W. Długaszewska (spr.)
P. Ławrynowicz
wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier hazardowych na automatach bez zezwolenia
III SA/Po 589/22 2022-12-09 Sala 102 niejawne 6537 M. Ławniczak
W. Długaszewska
P. Ławrynowicz (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego zażalenia dotyczącego oddalenia zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego
III SA/Po 623/22 2022-12-09 Sala 102 niejawne 6536 M. Ławniczak (spr.)
W. Długaszewska
P. Ławrynowicz
odmowa umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek
III SA/Po 627/22 2022-12-09 Sala 102 niejawne 6537 M. Ławniczak
W. Długaszewska (spr.)
P. Ławrynowicz
odmowa umorzenia postępowania egzekuzyjnego
III SA/Po 638/22 2022-12-09 Sala 102 niejawne 6120 M. Ławniczak
W. Długaszewska
P. Ławrynowicz (spr.)
odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków
III SA/Po 651/22 2022-12-09 Sala 102 niejawne 6536 M. Ławniczak
W. Długaszewska (spr.)
P. Ławrynowicz
odmowa wszczęcia postępowania w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres od marca do maja 2020 r.
III SA/Po 697/22 2022-12-09 Sala 102 niejawne 6537 M. Ławniczak
W. Długaszewska
P. Ławrynowicz (spr.)
odmowa zwolnienia spod egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego
III SA/Po 722/22 2022-12-09 Sala 102 niejawne 6536 M. Ławniczak
W. Długaszewska
P. Ławrynowicz (spr.)
Odmowa umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021