Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 45
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Po 205/20 2023-11-30 08:30 Sala 102 jawne 6115 B. Rennert
M. Ilski
K. Nikodem (spr.)
podatek od nieruchomości za 2018 r.
I SA/Po 206/20 2023-11-30 08:45 Sala 102 jawne 6115 B. Rennert
M. Ilski
K. Nikodem (spr.)
podatek od nieruchomości za 2019 r.
I SA/Po 572/23 2023-11-30 09:00 Sala 102 jawne 6180 B. Rennert (spr.)
M. Ilski
K. Nikodem
ustalenie odszkodowania za nieruchomość
I SA/Po 356/23 2023-11-30 09:30 Sala 102 jawne 6560/6110 B. Rennert (spr.)
M. Ilski
K. Nikodem
Podatek od towarów i usług
II SA/Po 512/23 2023-11-30 09:30 Sala 104 publikacja 6014 T. Świstak (spr.) Doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 24 listopada 2023 r.
I SA/Po 707/23 2023-11-30 10:00 Sala 102 jawne 6181 B. Rennert
M. Ilski (spr.)
K. Nikodem
ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości
II SA/Po 459/23 2023-11-30 10:00 Sala 104 jawne 6019 E. Podrazik (spr.)
W. Batorowicz
A. Skomra
Umorzenie postępowania administracyjnego
I SA/Po 515/23 2023-11-30 10:30 Sala 102 jawne 6180 B. Rennert
M. Ilski (spr.)
K. Nikodem
stwierdzenie brku podstaw do wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
II SA/Po 328/23 2023-11-30 10:30 Sala 104 jawne 6149 E. Podrazik
W. Batorowicz
A. Skomra (spr.)
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
I SA/Po 634/23 2023-11-30 11:00 Sala 102 jawne 6110 B. Rennert
M. Ilski (spr.)
K. Nikodem
podatek od towarów i usług za październik i listopad 2018 roku
II SA/Po 655/23 2023-11-30 11:00 Sala 104 jawne 6139 E. Podrazik
W. Batorowicz (spr.)
A. Skomra
środowiskowe uwarunkowania
I SA/Po 609/23 2023-11-30 11:30 Sala 102 jawne 6180 B. Rennert
I. Kucznerowicz (spr.)
K. Nikodem
odmowa ustalenia odszkodowania
IV SA/Po 615/23 2023-11-30 12:00 Sala 101 jawne 6391/6150 I. Bąk-Marciniak
J. Maleszewski (spr.)
M. Świerczak
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon Szczepankowo- Spławie część "A" w Poznaniu
I SA/Po 664/23 2023-11-30 12:00 Sala 102 jawne 6560/6113 B. Rennert
I. Kucznerowicz (spr.)
K. Nikodem
podatek dochodowy od osób prawnych
I SA/Po 349/23 2023-11-30 12:30 Sala 102 jawne 6110 B. Rennert
I. Kucznerowicz
K. Nikodem (spr.)
podatek od towarów i usług za okresy od kwietnia do czerwca 2015 roku oraz od sierpnia do listopada 2015 roku
I SA/Po 25/23 2023-11-30 14:15 Sala 102 publikacja 6113 B. Rennert (spr.) podatek dochodowy od osób prawnych za 2011 rok Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 listopada 2023 r.
I SA/Po 517/23 2023-11-30 14:30 Sala 102 publikacja 6560/6113 I. Kucznerowicz (spr.) podatek dochodowy od osób prawnych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 listopada 2023 r.
I SA/Po 594/23 2023-11-30 Sala 102 niejawne 6118 B. Rennert (spr.)
M. Ilski
K. Nikodem
oddalenie skargi na czynność egzekucyjną
I SA/Po 655/23 2023-11-30 Sala 102 niejawne 6560/6112 B. Rennert
I. Kucznerowicz (spr.)
K. Nikodem
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
I SA/Po 760/23 2023-11-30 Sala 102 niejawne 6110 B. Rennert
M. Ilski (spr.)
K. Nikodem
przedłuenie terminu zwrotu nadwyżi podatku naliczonego nad należnym za październik i listopad 2018r.
II SA/Po 386/23 2023-11-30 Sala 104 niejawne 6153 E. Podrazik
W. Batorowicz
A. Skomra (spr.)
Warunki zabudowy
II SA/Po 401/23 2023-11-30 Sala 104 niejawne 638/6014 E. Podrazik
W. Batorowicz (spr.)
A. Skomra
nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II SA/Po 417/23 2023-11-30 Sala 104 niejawne 6153 E. Podrazik (spr.)
W. Batorowicz
A. Skomra
Zawieszenie postępowania administracyjnego
II SA/Po 437/23 2023-11-30 Sala 104 niejawne 6322 E. Podrazik
W. Batorowicz
A. Skomra (spr.)
zmiana decyzji w sprawie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
II SA/Po 464/23 2023-11-30 Sala 104 niejawne 6335 E. Podrazik (spr.)
W. Batorowicz
A. Skomra
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku
II SA/Po 465/23 2023-11-30 Sala 104 niejawne 6330 E. Podrazik
W. Batorowicz
A. Skomra (spr.)
Status bezrobotnego
II SA/Po 492/23 2023-11-30 Sala 104 niejawne 6329 E. Podrazik
W. Batorowicz (spr.)
A. Skomra
Świadczenie pielęgnacyjne
II SA/Po 507/23 2023-11-30 Sala 104 niejawne 6329 E. Podrazik
W. Batorowicz (spr.)
A. Skomra
Świadczenie pielęgnacyjne
II SA/Po 508/23 2023-11-30 Sala 104 niejawne 6329 E. Podrazik
W. Batorowicz (spr.)
A. Skomra
Świadczenie pielęgnacyjne
II SA/Po 603/23 2023-11-30 Sala 104 niejawne 6012 E. Podrazik
W. Batorowicz (spr.)
A. Skomra
Wstrzymanie robót budowlanych
II SAB/Po 103/23 2023-11-30 Sala 104 niejawne 658/6019 E. Podrazik (spr.)
W. Batorowicz
A. Skomra
bezczynność lokalizacja pojemników na odpady i ydanie skanów dokumentów
IV SA/Po 550/23 2023-11-30 08:00 Sala 101 niejawne 6153 D. Starosta (spr.)
J. Rejman
K. Witkowicz-Grochowska
umorzenie postępowania
IV SA/Po 552/23 2023-11-30 08:10 Sala 101 niejawne 6153 D. Starosta (spr.)
J. Rejman
K. Witkowicz-Grochowska
odmowa stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa
IV SA/Po 582/23 2023-11-30 08:20 Sala 101 niejawne 6152 T. Grossmann (spr.)
J. Maleszewski
M. Świerczak
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
IV SA/Po 590/23 2023-11-30 08:30 Sala 101 niejawne 6391/6269 D. Starosta
J. Rejman (spr.)
K. Witkowicz-Grochowska
uchwalenie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Złotowie
IV SA/Po 673/23 2023-11-30 08:40 Sala 101 niejawne 6329 D. Starosta
J. Rejman (spr.)
K. Witkowicz-Grochowska
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
IV SA/Po 518/23 2023-11-30 09:00 Sala 101 niejawne 6200 D. Starosta
J. Rejman (spr.)
K. Witkowicz-Grochowska
brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
IV SA/Po 641/23 2023-11-30 09:10 Sala 101 niejawne 6480 D. Starosta
J. Rejman
K. Witkowicz-Grochowska (spr.)
ustalenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej
IV SA/Po 444/23 2023-11-30 09:20 Sala 101 niejawne 6329 D. Starosta
J. Rejman
K. Witkowicz-Grochowska (spr.)
odmowa przyznania dodatku węglowego
IV SAB/Po 144/23 2023-11-30 09:30 Sala 101 niejawne 659/6272 D. Starosta
J. Rejman (spr.)
K. Witkowicz-Grochowska
przewlekłe prowadzenie postępowania w zakresie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
IV SAB/Po 145/23 2023-11-30 09:40 Sala 101 niejawne 658/6480 D. Starosta
J. Rejman
K. Witkowicz-Grochowska (spr.)
bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej
IV SA/Po 652/23 2023-11-30 09:50 Sala 101 niejawne 6329 I. Bąk-Marciniak
J. Maleszewski
M. Świerczak (spr.)
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
IV SA/Po 698/23 2023-11-30 10:00 Sala 101 niejawne 6322 I. Bąk-Marciniak
J. Maleszewski (spr.)
M. Świerczak
uchylenie decyzji w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej
IV SA/Po 677/23 2023-11-30 10:10 Sala 101 niejawne 6010 D. Starosta
J. Rejman
K. Witkowicz-Grochowska (spr.)
odmowa zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę
IV SA/Po 702/23 2023-11-30 10:30 Sala 101 niejawne 6329 I. Bąk-Marciniak (spr.)
J. Maleszewski
M. Świerczak
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021