Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 10
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Op 393/21 2021-12-08 09:00 zdalna rozprawa jawne 6110 G. Gocki (spr.)
G. Czech
A. Komorowska-Kaczkowska
uchylenie decyzji określającej za styczeń 2018r. kwotę podatku naliczonego do zwrotu na rachunek bankowy i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
I SA/Op 411/21 2021-12-08 09:00 zdalna rozprawa jawne 6110 G. Gocki (spr.)
G. Czech
A. Komorowska-Kaczkowska
uchylenie decyzji określającej za czerwiec 2018r. zobowiązanie w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
I SA/Op 438/21 2021-12-08 10:00 zdalna rozprawa jawne 6560/6112 G. Gocki
G. Czech (spr.)
A. Komorowska-Kaczkowska
Podatek dochodowy od osób fizycznych
I SA/Op 430/21 2021-12-08 10:30 3 niejawne 6550 G. Gocki
G. Czech
A. Komorowska-Kaczkowska (spr.)
odmowa przyznania płatności dobrostanowej na rok 2020
I SA/Op 463/21 2021-12-08 11:00 3 niejawne 6536 G. Gocki
G. Czech (spr.)
A. Komorowska-Kaczkowska
stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek należnych za maj 2020r.
I SA/Op 447/21 2021-12-08 11:30 3 niejawne 6115 G. Gocki
G. Czech
A. Komorowska-Kaczkowska (spr.)
uchylenie decyzji odmawiającej zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2014-2018 i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
I SA/Op 460/21 2021-12-08 12:00 3 niejawne 6536 G. Gocki
G. Czech
A. Komorowska-Kaczkowska (spr.)
odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za ok
I SA/Op 461/21 2021-12-08 12:20 3 niejawne 6536 G. Gocki
G. Czech
A. Komorowska-Kaczkowska (spr.)
odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lu
I SA/Op 199/21 2021-12-08 12:40 tryb upr. niejawne 6117 G. Gocki (spr.)
G. Czech
A. Komorowska-Kaczkowska
odmowa udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
I SA/Op 423/21 2021-12-08 13:00 tryb upr. niejawne 6118 G. Gocki
G. Czech (spr.)
A. Komorowska-Kaczkowska
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie o umorzenie postepowania egzekucyjnego


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021