Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 4
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Op 183/22 2022-08-17 09:00 105 jawne 6536 A. Sędkowska (spr.)
A. Komorowska-Kaczkowska
M. Łozowska
odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję
I SA/Op 134/22 2022-08-17 09:40 zdalna rozprawa jawne 6116 A. Sędkowska
A. Komorowska-Kaczkowska
M. Łozowska (spr.)
określenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kwiecień 2021r.

Oddalono skargę
I SA/Op 161/22 2022-08-17 10:40 zdalna rozprawa jawne 6561/6115 A. Sędkowska (spr.)
A. Komorowska-Kaczkowska
M. Łozowska
Interpretacja indywidulana wydana przez organ inny niż minister właściwy do spraw finansów publicznych

Oddalono skargę
I SA/Op 177/22 2022-08-17 11:40 3 niejawne 6116 A. Sędkowska
A. Komorowska-Kaczkowska
M. Łozowska (spr.)
określenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kwiecień 2021r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021