Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 12
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Ol 231/21 2021-06-23 08:00 Sala B niejawne 6550 J. Strumiłło (spr.)
A. Brzuzy
K. Górska
odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2019
I SA/Ol 232/21 2021-06-23 08:00 Sala B niejawne 6550 J. Strumiłło (spr.)
A. Brzuzy
K. Górska
odmowa przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) na rok 2019
I SA/Ol 233/21 2021-06-23 08:00 Sala B niejawne 6550 J. Strumiłło (spr.)
A. Brzuzy
K. Górska
odmowa przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej PROW 2014-2020 na rok 2019
I SA/Ol 234/21 2021-06-23 08:30 Sala B niejawne 6559 J. Strumiłło
A. Brzuzy (spr.)
K. Górska
odmowa przyznania pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19
I SA/Ol 276/21 2021-06-23 09:00 Sala B niejawne 6112 J. Strumiłło
A. Brzuzy
K. Górska (spr.)
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źódłach lub pochodzących ze źródel nieujawnionych
I SA/Ol 274/21 2021-06-23 09:15 Sala B niejawne 6560/6110 J. Strumiłło
A. Brzuzy (spr.)
K. Górska
podatek od towarów i usług
I SA/Ol 391/21 2021-06-23 09:30 Sala B niejawne 6110/6560 J. Strumiłło
A. Brzuzy
K. Górska (spr.)
podatek od towarów i usług
I SA/Ol 273/21 2021-06-23 10:00 Sala B niejawne 6550 J. Strumiłło
A. Brzuzy (spr.)
K. Górska
odmowa przyznania płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) na rok 2019
I SA/Ol 605/20 2021-06-23 10:30 Sala B niejawne 6110 J. Strumiłło (spr.)
A. Brzuzy
K. Górska
podatek od towarów i usług za wrzesień 2018 r.
I SA/Ol 285/21 2021-06-23 10:45 Sala B niejawne 6536 J. Strumiłło
A. Brzuzy (spr.)
K. Górska
odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za listopad 2020 r.
I SA/Ol 240/21 2021-06-23 11:00 Sala B niejawne 6110 J. Strumiłło
A. Brzuzy
K. Górska (spr.)
podatrek od towarów i usług za lipiec-grudzień 2012 r.
I SA/Ol 241/21 2021-06-23 11:30 Sala B niejawne 6110 J. Strumiłło
A. Brzuzy
K. Górska (spr.)
podatek od towarów i usług za kwiecień-lipiec, październik i grudzień 2013 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021