Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 13
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Ol 784/23 2023-11-30 09:30 Sala C jawne 6152 P. Chybicki
G. Klimek (spr.)
E. Osipuk
odmowa uchylenia decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
II SA/Ol 808/23 2023-11-30 10:00 Sala C jawne 6037 P. Chybicki (spr.)
G. Klimek
E. Osipuk
kara za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
II SA/Ol 974/23 2023-11-30 10:30 Sala C jawne 6411/6266 P. Chybicki
G. Klimek (spr.)
E. Osipuk
ustalenie zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży słuzbowych dla sołtysów Gminy Płoskinia
II SA/Ol 735/23 2023-11-30 11:00 Sala C jawne 6329 P. Chybicki (spr.)
G. Klimek
E. Osipuk
świadczenie pielęgnacyjne
II SA/Ol 677/23 2023-11-30 11:30 Sala C jawne 6391/6262 P. Chybicki
G. Klimek
E. Osipuk (spr.)
zmiana uchwały w sprawie określenia diet radnych, zasad ich ustalania i wypłacania
II SA/Ol 709/23 2023-11-30 12:00 Sala C jawne 6391/6262 P. Chybicki
G. Klimek
E. Osipuk (spr.)
zasady przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży
II SA/Ol 624/23 2023-11-30 Sala C niejawne 6322 P. Chybicki
G. Klimek
E. Osipuk (spr.)
niedopuszczalność odwołania w sprawie skierowania do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży i przyznania pobytu
II SA/Ol 688/23 2023-11-30 Sala C niejawne 6155 P. Chybicki
G. Klimek
E. Osipuk (spr.)
uzgodnienie w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy
II SA/Ol 768/23 2023-11-30 Sala C niejawne 6329 P. Chybicki
G. Klimek (spr.)
E. Osipuk
odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
II SA/Ol 788/23 2023-11-30 Sala C niejawne 6037 P. Chybicki
G. Klimek (spr.)
E. Osipuk
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II SA/Ol 793/23 2023-11-30 Sala C niejawne 6329 P. Chybicki
G. Klimek (spr.)
E. Osipuk
świadczenie pielęgnacyjne
II SA/Ol 866/23 2023-11-30 Sala C niejawne 6130 P. Chybicki (spr.)
G. Klimek
E. Osipuk
wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji dotyczącej pozwolenia zintegrowanego

Zdjęto z wokandy posiedzenia niejawnego
II SA/Ol 883/23 2023-11-30 Sala C niejawne 6329 P. Chybicki (spr.)
G. Klimek
E. Osipuk
świadczenie pielęgnacyjne


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021