Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 16
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Ol 238/22 2022-10-06 09:00 SALA D rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 K. Górska (spr.)
A. Janowska
R. Maliszewski
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od lipca 2016 do czerwca 2017 roku

Oddalono skargę
I SA/Ol 346/22 2022-10-06 09:45 SALA D rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 K. Górska
A. Janowska (spr.)
R. Maliszewski
określenie w podatku od towarów i usług kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za grudzień 2016 r. i poszczególne miesiące 2017, 2018 i 2019 r.

Oddalono skargę
I SA/Ol 215/22 2022-10-06 10:30 SALA D rozprawa odmiejscowiona jawne 6536 K. Górska
A. Janowska
R. Maliszewski (spr.)
odmowa umorzenia należności z tytułu składek

Uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Ol 459/22 2022-10-06 11:00 Sala C rozprawa online jawne 6322 K. Matczak (spr.)
M. Glabas
G. Klimek
odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
I SA/Ol 397/22 2022-10-06 11:15 SALA D rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 K. Górska
A. Janowska (spr.)
R. Maliszewski
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do sierpnia 2014r.
I SA/Ol 398/22 2022-10-06 11:15 SALA D rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 K. Górska
A. Janowska (spr.)
R. Maliszewski
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od września 2014r. do października 2015r.

Oddalono skargę
I SA/Ol 399/22 2022-10-06 11:15 SALA D rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 K. Górska
A. Janowska (spr.)
R. Maliszewski
podatek od towarów i usług za listopad i grudzień 2015r.

Oddalono skargę
II SA/Ol 487/22 2022-10-06 12:00 Sala C rozprawa online jawne 6135 K. Matczak
M. Glabas (spr.)
G. Klimek
naruszenie wymagań ochrony środowiska
II SA/Ol 538/22 2022-10-06 09:00 Sala C niejawne 6329 K. Matczak (spr.)
M. Glabas
G. Klimek
świadczenie pielęgnacyjne
II SA/Ol 564/22 2022-10-06 09:10 Sala C niejawne 6019 K. Matczak (spr.)
M. Glabas
G. Klimek
ustalenie wysookści opłaty legalizacyjnej
II SA/Ol 522/22 2022-10-06 09:20 Sala C niejawne 6072 K. Matczak
M. Glabas
G. Klimek (spr.)
zopiniowanie podziału nieruchomości
II SAB/Ol 159/22 2022-10-06 09:30 Sala C niejawne 658/6153 K. Matczak
M. Glabas
G. Klimek (spr.)
bezczynność w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
II SA/Ol 536/22 2022-10-06 10:00 Sala C niejawne 6322 B. Jażdżyk
M. Glabas
G. Klimek (spr.)
skierowanie do domu pomocy społecznej
II SA/Ol 416/22 2022-10-06 10:20 Sala C niejawne 6010 K. Matczak
M. Glabas
G. Klimek (spr.)
pozwolenie na budowę
I SA/Ol 360/22 2022-10-06 12:30 Sala B niejawne 6118 K. Górska (spr.)
A. Janowska
R. Maliszewski
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie stwierdzające niedopuszczalność sprzeciwu w sprawie zagrożenia ujawnieniem w Rejestrze nNależności Publicznoprawnych
I SA/Ol 368/22 2022-10-06 12:45 Sala B niejawne 6536 K. Górska
A. Janowska
R. Maliszewski (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021