Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 10
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Ol 203/24 2024-05-23 09:30 Sala A jawne 6411/6079 P. Chybicki (spr.)
G. Klimek
T. Lipiński
wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Kowalewo na okres 5 lat

Oddalono skargę
II SA/Ol 1120/23 2024-05-23 Sala A niejawne 6041 P. Chybicki (spr.)
G. Klimek
T. Lipiński
stwierdzenie nieważności decyzji udzielającej koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
II SA/Ol 26/24 2024-05-23 Sala A niejawne 6329 P. Chybicki
G. Klimek
T. Lipiński (spr.)
świadczenie pielęgnacyjne

Przekazano sprawę do rozpoznania na rozprawie
II SA/Ol 49/24 2024-05-23 Sala A niejawne 6031 P. Chybicki
G. Klimek
T. Lipiński (spr.)
zatrzymanie prawa jazdy

Oddalono skargę
II SA/Ol 75/24 2024-05-23 Sala A niejawne 645 P. Chybicki
G. Klimek
T. Lipiński (spr.)
niedopuszczalność odwołania w sprawie dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

Przekazano sprawę do rozpoznania na rozprawie
II SA/Ol 122/24 2024-05-23 Sala A niejawne 6033 P. Chybicki (spr.)
G. Klimek
T. Lipiński
kara za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi

Oddalono skargę
II SA/Ol 135/24 2024-05-23 Sala A niejawne 6391/6168 P. Chybicki (spr.)
G. Klimek
T. Lipiński
przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nidzica w roku 2023

Oddalono skargę
II SA/Ol 159/24 2024-05-23 Sala A niejawne 6037 P. Chybicki
G. Klimek
T. Lipiński (spr.)
kara pieniężna za brak aktualizacji zgłoszenia SENT

Oddalono skargę
II SAB/Ol 42/24 2024-05-23 Sala A niejawne 658/6019 P. Chybicki
G. Klimek (spr.)
T. Lipiński
bezczynność w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego nielegalnej rozbudowy i użytkowania obiektu budowlanego

Oddalono skargę
II SAB/Ol 45/24 2024-05-23 Sala A niejawne 658/6019 K. Matczak
G. Klimek (spr.)
T. Lipiński
bezczynność w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wyburzenia ściany nośnej w lokalu mieszkalnym

Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021