Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 10
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Lu 468/21 2021-12-08 09:00 Sala I jawne 6536 A. Niezgoda
W. Achrymowicz
K. Czajecka-Szpringer (spr.)
odmowa przywrócenia terminu do złozenia wniosku

Uchylono zaskarżoną decyzję
I SA/Lu 469/21 2021-12-08 09:20 Sala I jawne 6536 A. Niezgoda
W. Achrymowicz
K. Czajecka-Szpringer (spr.)
odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku

Uchylono zaskarżoną decyzję
I SA/Lu 480/21 2021-12-08 09:40 Sala I jawne 6536 A. Niezgoda
W. Achrymowicz
K. Czajecka-Szpringer (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku oplacania należności z tytułu składek

Uchylono decyzję I i II instancji
I SA/Lu 481/21 2021-12-08 10:00 Sala I jawne 6536 A. Niezgoda
W. Achrymowicz
K. Czajecka-Szpringer (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku oplacania należności z tytułu składek

Uchylono decyzję I i II instancji
I SA/Lu 381/21 2021-12-08 10:20 Sala I jawne 6110 A. Niezgoda
W. Achrymowicz (spr.)
K. Czajecka-Szpringer
podatek od towarów i usług za marzec, czerwiec, sierpień, październik i grudzień 2014 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
I SA/Lu 74/21 2021-12-08 10:50 Sala I jawne 6110 A. Niezgoda (spr.)
W. Achrymowicz
K. Czajecka-Szpringer
określenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego

Odroczono rozprawę
I SA/Lu 533/21 2021-12-08 11:20 Sala I jawne 6110 A. Niezgoda
W. Achrymowicz (spr.)
K. Czajecka-Szpringer
podatek od towarów i usług z tytułu importu towaru

Oddalono skargę
I SA/Lu 534/21 2021-12-08 11:40 Sala I jawne 6110 A. Niezgoda
W. Achrymowicz (spr.)
K. Czajecka-Szpringer
podatek od towarów i usług z tytułu importu towaru

Oddalono skargę
I SA/Lu 536/21 2021-12-08 12:00 Sala I jawne 6110 A. Niezgoda (spr.)
W. Achrymowicz
K. Czajecka-Szpringer
podatek od towarów i usług z tytułu importu towaru

Oddalono skargę
I SA/Lu 539/21 2021-12-08 12:20 Sala I jawne 6110 A. Niezgoda (spr.)
W. Achrymowicz
K. Czajecka-Szpringer
podatek od towarów i usług z tytułu importu towaru

Oddalono skargę


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021