Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 18
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Łd 51/24 2024-05-23 09:00 SALA I jawne 6014 P. Mikołajczyk (spr.)
J. Czerw
T. Porczyński
nałożenie obowiązku doprowadzenia zbiegu ulic do stanu zgodnego z przepisami

Odroczono termin ogłoszenia orzeczenia
II SA/Łd 87/24 2024-05-23 09:00 SALA I jawne 6014 P. Mikołajczyk (spr.)
J. Czerw
T. Porczyński
nałożenie obowiązku doprowadzenia zbiegu ulic do stanu zgodnego z przepisami

Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia
Zakreślono sprawę w repertorium SA
I SA/Łd 680/18 2024-05-23 09:00 SALA II jawne 6110 B. Kasprzak (spr.)
T. Furmanek
P. Kowalski
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności jako osoby trzeciej – wspólnika spółki cywilnej ze Spółką oraz drugim wspólnikiem za zaległości podatkowe z tytułu w podatku od towarów i usług za okres I – III, V – X i XII 2012r. a także byłym wspólni

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Łd 165/24 2024-05-23 09:00 SALA III jawne 6331 J. Nowacki (spr.)
P. Dańczak
J. Wyporska-Frankiewicz
uznanie za osobę bezrobotną i odmowa przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Oddalono skargę
I SA/Łd 681/18 2024-05-23 09:30 SALA II jawne 6110 B. Kasprzak (spr.)
T. Furmanek
P. Kowalski
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności jako osoby trzeciej – wspólnika spółki cywilnej ze Spółką oraz drugim wspólnikiem za zaległości podatkowe z tytułu w podatku od towarów i usług za okres I – III, V – X i XII 2012r. a także byłym wspólni

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Łd 171/24 2024-05-23 10:00 SALA I jawne 6162 P. Mikołajczyk
J. Czerw (spr.)
T. Porczyński
scalenie gruntów

Oddalono skargę
II SA/Łd 173/24 2024-05-23 10:00 SALA I jawne 6162 P. Mikołajczyk
J. Czerw (spr.)
T. Porczyński
scalenie gruntów

Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia
Zakreślono sprawę w repertorium SA
I SA/Łd 219/24 2024-05-23 10:00 SALA II jawne 6115 B. Kasprzak
T. Furmanek (spr.)
P. Kowalski
oprocentowanie nadpłaty podatku od nieruchomości za 2010 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I SA/Łd 200/24 2024-05-23 10:40 SALA II jawne 6116 B. Kasprzak
T. Furmanek
P. Kowalski (spr.)
łączne zobowiązanie pieniężne za 2022 r.

Oddalono skargę
II SA/Łd 1040/23 2024-05-23 11:00 SALA I jawne 6153 P. Mikołajczyk
J. Czerw
T. Porczyński (spr.)
umorzenie w całości postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

Oddalono skargę
Przyznano pełnomocnikowi wynagrodzenie za zastępstwo prawne w ramach prawa pomocy
I SA/Łd 201/24 2024-05-23 11:00 SALA II jawne 6116 B. Kasprzak
T. Furmanek
P. Kowalski (spr.)
łączne zobowiązanie pieniężne za 2023 r.

Oddalono skargę
III SA/Łd 779/23 2024-05-23 11:00 SALA III publikacja 6550 M. Kowalska (spr.) odmowa przyznania pomocy finansowej producentowi rolnemu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 maja 2024 r.

Oddalono skargę
II SA/Łd 194/24 2024-05-23 SALA I niejawne 6480 P. Mikołajczyk
J. Czerw
T. Porczyński (spr.)
odmowa udzielenia informacji publicznej (tryb uproszczoy)

Oddalono skargę
III SA/Łd 35/24 2024-05-23 SALA III niejawne 6038 J. Nowacki
P. Dańczak (spr.)
J. Wyporska-Frankiewicz
odmowa zmiany decyzji z 5.04.2013 r.o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Oddalono skargę
III SA/Łd 87/24 2024-05-23 SALA III niejawne 6146 J. Nowacki
P. Dańczak (spr.)
J. Wyporska-Frankiewicz
odmowa przyznania stypendium szkolnego

Oddalono skargę
III SA/Łd 137/24 2024-05-23 SALA III niejawne 6537 J. Nowacki
P. Dańczak
J. Wyporska-Frankiewicz (spr.)
oddalenie skargi na czynności egzekucyjne

Oddalono skargę
III SA/Łd 138/24 2024-05-23 SALA III niejawne 6537 J. Nowacki
P. Dańczak
J. Wyporska-Frankiewicz (spr.)
oddalenie skargi na czynności egzekucyjne

Oddalono skargę
III SAB/Łd 6/24 2024-05-23 SALA III niejawne 658/645 J. Nowacki (spr.)
P. Dańczak
J. Wyporska-Frankiewicz
bezczynność rozpoznania pisma w sprawie przeprowadzenia postępowania kontrolnego w Szkole Podstawowej nr 9 w Bełchatowie

Odrzucono skargę
Zasądzono zwrot wpisu sądowego


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021