Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 9
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
III SA/Łd 1161/21 2022-06-30 09:00 SALA III jawne 6033 J. Nowacki (spr.)
A. Dębowska
M. Krzyżaniak
odmowa wszczęcia postępowania
III SA/Łd 199/22 2022-06-30 SALA III niejawne 6031 J. Nowacki (spr.)
A. Dębowska
M. Krzyżaniak
cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami (tryb COVID)
III SA/Łd 208/22 2022-06-30 SALA III niejawne 6037 J. Nowacki (spr.)
A. Dębowska
M. Krzyżaniak
nałożenie kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów (tryb COVID)
III SA/Łd 218/22 2022-06-30 SALA III niejawne 6391/6033 J. Nowacki
A. Dębowska (spr.)
M. Krzyżaniak
ustalenie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (tryb upr)
III SA/Łd 225/22 2022-06-30 SALA III niejawne 6030 J. Nowacki
A. Dębowska (spr.)
M. Krzyżaniak
stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zarejestrowania pojazdu (tryb COVID)
III SA/Łd 265/22 2022-06-30 SALA III niejawne 6122 J. Nowacki
A. Dębowska (spr.)
M. Krzyżaniak
ustalenie kosztów postępowania rozgraniczeniowego (tryb uproszczony)
III SA/Łd 295/22 2022-06-30 SALA III niejawne 6536 J. Nowacki
A. Dębowska
M. Krzyżaniak (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za okres od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (tryb COVID)
III SA/Łd 296/22 2022-06-30 SALA III niejawne 6536 J. Nowacki
A. Dębowska
M. Krzyżaniak (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. (tryb COVID)
III SA/Łd 301/22 2022-06-30 SALA III niejawne 6536 J. Nowacki
A. Dębowska
M. Krzyżaniak (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za okres od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (tryb COVID)


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021