Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 22
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Łd 353/22 2022-12-09 09:00 SALA II jawne 6112 A. Krawczyk
J. Grzegorczyk-Drozda (spr.)
G. Potiopa
ROZPRAWA ZDALNA ustalenie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach
I SA/Łd 684/22 2022-12-09 10:00 SALA II jawne 6560/6110 A. Krawczyk (spr.)
J. Grzegorczyk-Drozda
G. Potiopa
ROZPRAWA ZDALNA indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług
I SA/Łd 593/22 2022-12-09 13:00 SALA II publikacja 6560/6110 G. Potiopa (spr.) ROZPRAWA ZDALNA indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 30 listopada 2022 r.
II SA/Łd 569/22 2022-12-09 SALA I niejawne 6014 R. Adamczewski
T. Porczyński
M. Zbrojewski (spr.)
zawieszenie z urzędu postępowania w sprawie budowy parkingu (tryb uproszczony)
II SA/Łd 610/22 2022-12-09 SALA I niejawne 6153 R. Adamczewski
T. Porczyński
M. Zbrojewski (spr.)
odmowa wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji (tryb uproszczony)
II SA/Łd 629/22 2022-12-09 SALA I niejawne 6014 R. Adamczewski (spr.)
T. Porczyński
M. Zbrojewski
uchylenie decyzji o odmowie wydania decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości (art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy dot. COVID-19)
II SA/Łd 647/22 2022-12-09 SALA I niejawne 6329 R. Adamczewski (spr.)
T. Porczyński
M. Zbrojewski
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego (art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy dot. COVID-19)
II SA/Łd 752/22 2022-12-09 SALA I niejawne 6139 R. Adamczewski
T. Porczyński
M. Zbrojewski (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie negatywnego oddziaływania na środowisko przez podmiot korzystający ze środowiska (tryb uproszczoy)
II SA/Łd 771/22 2022-12-09 SALA I niejawne 6153 R. Adamczewski
T. Porczyński (spr.)
M. Zbrojewski
ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji (art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy dot. COVID-19)
II SA/Łd 772/22 2022-12-09 SALA I niejawne 6014 R. Adamczewski
T. Porczyński (spr.)
M. Zbrojewski
odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nakazującej rozbiórkę budynku (art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy dot. COVID-19)

Odwołano termin posiedzenia niejawnego
II SA/Łd 894/22 2022-12-09 SALA I niejawne 6329 R. Adamczewski
T. Porczyński (spr.)
M. Zbrojewski
odmowa prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (tryb uproszczony)
II SAB/Łd 167/22 2022-12-09 SALA I niejawne 658/6480 R. Adamczewski (spr.)
T. Porczyński
M. Zbrojewski
bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej (tryb uproszczony)
I SA/Łd 447/22 2022-12-09 SALA II niejawne 6115 A. Krawczyk
J. Grzegorczyk-Drozda (spr.)
G. Potiopa
podatek od nieruchomości za 2019 r. (POSIEDZENIE NIEJAWNE na podstawie art. 15 zzs 4 ust. 3 ustawy dot. SARS COV-2)
I SA/Łd 448/22 2022-12-09 SALA II niejawne 6115 A. Krawczyk
J. Grzegorczyk-Drozda (spr.)
G. Potiopa
podatek od nieruchomości za 2019 r. (POSIEDZENIE NIEJAWNE na podstawie art. 15 zzs 4 ust. 3 ustawy dot. SARS COV-2)
I SA/Łd 516/22 2022-12-09 SALA II niejawne 6112 A. Krawczyk (spr.)
J. Grzegorczyk-Drozda
G. Potiopa
uchylenie decyzji I instancji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok (POSIEDZENIE NIEJAWNE na podstawie art. 15 zzs 4 ust. 3 ustawy dot. SARS COV-2)
I SA/Łd 636/22 2022-12-09 SALA II niejawne 6112 A. Krawczyk
J. Grzegorczyk-Drozda
G. Potiopa (spr.)
ustalenie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (POSIEDZENIE NIEJAWNE na podstawie art. 15 zzs 4 ust. 3 ustawy dot. SARS COV-2)
I SA/Łd 637/22 2022-12-09 SALA II niejawne 6112 A. Krawczyk
J. Grzegorczyk-Drozda
G. Potiopa (spr.)
ustalenie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (POSIEDZENIE NIEJAWNE na podstawie art. 15 zzs 4 ust. 3 ustawy dot. SARS COV-2)
I SA/Łd 669/22 2022-12-09 SALA II niejawne 6117 A. Krawczyk (spr.)
J. Grzegorczyk-Drozda
G. Potiopa
orzeczenie o odpowiedzialności podatkowej jako byłego członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o. w likwidacji (POSIEDZENIE NIEJAWNE na podstawie art. 15 zzs 4 ust. 3 ustawy dot. SARS COV-2)
I SA/Łd 717/22 2022-12-09 SALA II niejawne 6118 C. Koziński
A. Gortych-Ratajczyk (spr.)
A. Krawczyk
TRYB UPROSZCZONY oddalenie jako nieuzasadnionego zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
I SA/Łd 718/22 2022-12-09 SALA II niejawne 6118 C. Koziński
A. Gortych-Ratajczyk (spr.)
A. Krawczyk
TRYB UPROSZCZONY oddalenie jako nieuzasadnionego zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
I SA/Łd 719/22 2022-12-09 SALA II niejawne 6118 C. Koziński
A. Gortych-Ratajczyk (spr.)
A. Krawczyk
TRYB UPROSZCZONY oddalenie jako nieuzasadnionego zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
I SA/Łd 728/22 2022-12-09 SALA II niejawne 6110 A. Krawczyk
J. Grzegorczyk-Drozda
G. Potiopa (spr.)
TRYB UPROSZCZONY przedłużenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej za wrzesień 2019 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021