Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 43
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Kr 1190/23 2023-11-30 09:00 sala 1 jawne 6010 S. Pietrzyk (spr.)
P. Fronc
M. Froncisz
zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
I SA/Kr 413/23 2023-11-30 09:00 Sala 2 jawne 6110 W. Kuśnierz
P. Dąbek
M. Niedźwiedź (spr.)
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
III SA/Kr 1156/23 2023-11-30 09:00 sala 3 jawne 6329 J. Makuch (spr.)
T. Kiełkowski
M. Kisielowska
odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
II SA/Kr 1085/23 2023-11-30 09:20 sala 1 jawne 6014 S. Pietrzyk
P. Fronc
M. Froncisz (spr.)
odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie nakazu rozbiórki
I SA/Kr 797/23 2023-11-30 09:30 Sala 2 jawne 6560/6113 W. Kuśnierz (spr.)
P. Dąbek
M. Niedźwiedź
Podatek dochodowy od osób prawnych
III SA/Kr 1202/23 2023-11-30 09:30 sala 3 jawne 6329 J. Makuch (spr.)
T. Kiełkowski
M. Kisielowska
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki
II SA/Kr 1206/23 2023-11-30 09:40 sala 1 jawne 6010 S. Pietrzyk
P. Fronc
M. Froncisz (spr.)
zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
II SA/Kr 1062/23 2023-11-30 10:00 sala 1 jawne 6135 S. Pietrzyk
P. Fronc (spr.)
M. Froncisz
nakaz usunięcia odpadów
I SA/Kr 663/23 2023-11-30 10:00 Sala 2 jawne 6115 W. Kuśnierz (spr.)
P. Dąbek
M. Niedźwiedź
łączne zobowiązanie pieniężne na 2022r.
III SA/Kr 1166/23 2023-11-30 10:00 sala 3 jawne 6329 J. Makuch (spr.)
T. Kiełkowski
M. Kisielowska
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
II SA/Kr 1226/23 2023-11-30 10:20 sala 1 jawne 6135 S. Pietrzyk
P. Fronc
M. Froncisz (spr.)
nakaz usunięcia odpadów
I SA/Kr 620/22 2023-11-30 10:30 Sala 2 jawne 6117 W. Kuśnierz
P. Dąbek
M. Niedźwiedź (spr.)
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług
III SA/Kr 812/23 2023-11-30 10:30 sala 3 jawne 6329 J. Makuch
T. Kiełkowski (spr.)
M. Kisielowska
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
II SA/Kr 1146/23 2023-11-30 10:40 sala 1 jawne 6153 S. Pietrzyk (spr.)
P. Fronc
M. Froncisz
ustalenie warunków zabudowy
II SA/Kr 1096/23 2023-11-30 11:00 sala 1 jawne 6091 S. Pietrzyk
P. Fronc (spr.)
M. Froncisz
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
III SA/Kr 739/23 2023-11-30 11:00 sala 3 jawne 6329 J. Makuch
T. Kiełkowski (spr.)
M. Kisielowska
odmowa przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
II SA/Kr 1102/23 2023-11-30 11:20 sala 1 jawne 644/6014 S. Pietrzyk (spr.)
P. Fronc
M. Froncisz
niewykonanie wyroku
III SA/Kr 978/23 2023-11-30 11:30 sala 3 jawne 6192 J. Makuch
T. Kiełkowski
M. Kisielowska (spr.)
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III SA/Kr 518/23 2023-11-30 12:00 sala 3 jawne 6329 J. Makuch
R. Czeluśniak (spr.)
M. Kisielowska
świadczenie rodzicielskie
II SA/Kr 1095/23 2023-11-30 12:20 sala 1 jawne 6159 S. Pietrzyk
M. Froncisz
J. Tuszyńska (spr.)
kara pieniężna za wywieszenie tablic reklamowych
III SA/Kr 643/23 2023-11-30 12:30 sala 3 jawne 6329 J. Makuch
R. Czeluśniak (spr.)
M. Kisielowska
odmowa przyznania dodatku węglowego
II SA/Kr 1016/23 2023-11-30 12:40 sala 1 jawne 6391/6150 S. Pietrzyk (spr.)
P. Fronc
M. Froncisz
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
II SA/Kr 923/23 2023-11-30 13:00 sala 1 jawne 6091 S. Pietrzyk
J. Człowiekowska (spr.)
M. Froncisz
odmowa nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom
II SA/Kr 1171/23 2023-11-30 13:20 sala 1 jawne 6181 S. Pietrzyk
M. Froncisz
J. Tuszyńska (spr.)
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
II SA/Kr 1129/23 2023-11-30 13:40 sala 1 jawne 6391/6150 S. Pietrzyk
P. Fronc
M. Froncisz (spr.)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
II SA/Kr 898/23 2023-11-30 14:20 sala 1 jawne 6152 S. Pietrzyk (spr.)
P. Fronc
M. Froncisz
umorzenie postępowania o ustalenie lokalizacji
II SA/Kr 796/23 2023-11-30 sala 1 niejawne 6010 S. Pietrzyk
M. Bator (spr.)
M. Froncisz
zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
II SA/Kr 1074/23 2023-11-30 sala 1 niejawne 6153 S. Pietrzyk
P. Fronc (spr.)
M. Froncisz
odmowa ustalenia warunków zabudowy
II SA/Kr 1242/23 2023-11-30 sala 1 niejawne 6019 S. Pietrzyk (spr.)
P. Fronc
M. Froncisz
odmowa wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu
II SAB/Kr 213/23 2023-11-30 sala 1 niejawne 658/6136 J. Bursa
P. Fronc (spr.)
A. Kopeć
bezczynność
I SA/Kr 315/23 2023-11-30 sala 107 niejawne 6118 W. Kuśnierz (spr.)
P. Dąbek
M. Niedźwiedź
umorzenie kosztów postępowania egzekycyjnego
I SA/Kr 954/23 2023-11-30 sala 107 niejawne 6560/6112 W. Kuśnierz
P. Dąbek (spr.)
M. Niedźwiedź
pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
I SA/Kr 955/23 2023-11-30 sala 107 niejawne 6537 W. Kuśnierz
P. Dąbek
M. Niedźwiedź (spr.)
oddalenie skargi na czynność egzekucyjną
I SA/Kr 972/23 2023-11-30 sala 107 niejawne 6560/6112 W. Kuśnierz (spr.)
P. Dąbek
M. Niedźwiedź
odmowa wydania interpretacji indywidualnej
I SA/Kr 987/23 2023-11-30 sala 107 niejawne 6560/6112 W. Kuśnierz
P. Dąbek (spr.)
M. Niedźwiedź
pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
III SA/Kr 613/23 2023-11-30 sala 3 niejawne 6329 J. Makuch
R. Czeluśniak (spr.)
M. Kisielowska
świadczenie wychowawcze
III SA/Kr 649/23 2023-11-30 sala 3 niejawne 6192 J. Makuch
R. Czeluśniak (spr.)
M. Kisielowska
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III SA/Kr 918/23 2023-11-30 sala 3 niejawne 6329 J. Makuch
T. Kiełkowski (spr.)
M. Kisielowska
nienależnie pobrane świadczenie rodzicielskie
III SA/Kr 932/23 2023-11-30 sala 3 niejawne 6329 J. Makuch
T. Kiełkowski
M. Kisielowska (spr.)
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
III SA/Kr 965/23 2023-11-30 sala 3 niejawne 6329 J. Makuch
T. Kiełkowski
M. Kisielowska (spr.)
odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego
III SA/Kr 977/23 2023-11-30 sala 3 niejawne 6052 J. Makuch
T. Kiełkowski (spr.)
M. Kisielowska
odmowa przeniesienia w drodze transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa
III SA/Kr 1023/23 2023-11-30 sala 3 niejawne 6200 J. Makuch
T. Kiełkowski
M. Kisielowska (spr.)
brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
III SA/Kr 1210/23 2023-11-30 sala 3 niejawne 6329 J. Makuch (spr.)
T. Kiełkowski
M. Kisielowska
odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021