Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 21
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Ke 418/23 2023-11-30 09:00 Sala A jawne 6392/6032 A. Banach (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
M. Stępniak
ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
II SA/Ke 540/23 2023-11-30 09:00 Sala B jawne 6139 B. Ziomek
J. Kuza
D. Pędziwilk-Moskal (spr.)
środowiskowe uwarunkowania
I SA/Ke 390/23 2023-11-30 09:30 Sala A jawne 6402/6531 A. Banach
M. Chraniuk-Stępniak
M. Stępniak (spr.)
plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
II SA/Ke 488/23 2023-11-30 09:45 Sala B jawne 6180 B. Ziomek
J. Kuza (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
ustalenie odsetek ustawowych w wypłacie należnego odszkodowania
I SA/Ke 381/23 2023-11-30 10:00 Sala A jawne 6536 A. Banach
M. Chraniuk-Stępniak
M. Stępniak (spr.)
odmowa wszczęcia postepowania
I SA/Ke 354/23 2023-11-30 10:30 Sala A jawne 6560/6113 A. Banach
M. Chraniuk-Stępniak
M. Stępniak (spr.)
Podatek dochodowy od osób prawnych
II SA/Ke 621/23 2023-11-30 10:30 Sala B jawne 6329 B. Ziomek (spr.)
J. Kuza
D. Pędziwilk-Moskal
świadczenie pielęgnacyjne
I SA/Ke 244/23 2023-11-30 11:00 Sala A jawne 6550 A. Banach
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Stępniak
zwrot kwoty dofinansowania
II SA/Ke 564/23 2023-11-30 11:00 Sala B jawne 6329 B. Ziomek
J. Kuza (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
dodatek węglowy
II SA/Ke 549/23 2023-11-30 11:30 Sala B jawne 6391/6146 B. Ziomek
J. Kuza (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
przyjęcie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierajacych naukę na terenie gminy
I SA/Ke 407/23 2023-11-30 12:00 Sala A jawne 6402/6531 A. Banach
M. Chraniuk-Stępniak
A. Mącznik (spr.)
plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
II SA/Ke 607/23 2023-11-30 12:00 Sala B jawne 6131 B. Ziomek
J. Kuza
D. Pędziwilk-Moskal (spr.)
wymierzenie opłaty za korzystanie ze środowiska
I SA/Ke 424/23 2023-11-30 12:30 Sala A jawne 6118 A. Banach
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
A. Mącznik
skarga na czynność egzekucyjną
I SA/Ke 351/23 2023-11-30 13:00 Sala A jawne 6118 A. Banach (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
A. Mącznik
Odmowa umorzenia zaległości podatkowej
II SA/Ke 562/23 2023-11-30 14:30 Sala B publikacja 6120 K. Armański (spr.) odmowa aktualizacji ewidencji gruntów i budynków Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 listopada 2023 r.
II SA/Ke 577/23 2023-11-30 Sala B niejawne 6322 B. Ziomek (spr.)
K. Armański
D. Pędziwilk-Moskal
ustalenie odpłatności z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej
II SA/Ke 578/23 2023-11-30 Sala B niejawne 6322 B. Ziomek
K. Armański (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
II SAB/Ke 102/23 2023-11-30 Sala B niejawne 658/6014 B. Ziomek
J. Kuza (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania administarcyjnego
I SA/Ke 406/23 2023-11-30 Uproszczone niejawne 6536 A. Banach
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
A. Mącznik
odmowa umorzenia należności składkowych
I SA/Ke 423/23 2023-11-30 Uproszczone niejawne 6118 A. Banach (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
A. Mącznik
odmowa uznania zarzutów
I SAB/Ke 4/23 2023-11-30 Uproszczone niejawne 658/6036 A. Banach
M. Chraniuk-Stępniak
A. Mącznik (spr.)
bezczynność w sprawie wydania decyzji zezwalającej na umieszczenie tabliczek


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021