Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 10
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Ke 141/22 2022-05-18 09:00 Sala C jawne 6014 K. Armański (spr.)
A. Banach
B. Ziomek
nakaz wykonania robót budowlanych

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
II SA/Ke 139/22 2022-05-18 09:45 Sala C jawne 6010 K. Armański
A. Banach (spr.)
B. Ziomek
sprzeciw w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

Oddalono skargę
II SA/Ke 101/22 2022-05-18 10:30 Sala C jawne 6153 K. Armański
A. Banach (spr.)
B. Ziomek
ustalenie warunków zabudowy

Oddalono skargę
II SA/Ke 177/22 2022-05-18 11:15 Sala C jawne 6014 K. Armański
A. Banach
B. Ziomek (spr.)
nakaz wykonania robót budowlanych

Odroczono rozprawę
II SA/Ke 1044/20 2022-05-18 Sala C niejawne 6153 K. Armański (spr.)
A. Banach
B. Ziomek
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Oddalono skargę
II SA/Ke 637/21 2022-05-18 Sala C niejawne 6014 K. Armański (spr.)
A. Banach
B. Ziomek
odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego

Uchylono postanowienie I i II instancji
II SA/Ke 167/22 2022-05-18 Sala C niejawne 6120 K. Armański
A. Banach (spr.)
B. Ziomek
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Ke 174/22 2022-05-18 Sala C niejawne 6014 K. Armański
A. Banach (spr.)
B. Ziomek
nałożenie obowiązku przedłożenia dokumentów

Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Ke 204/22 2022-05-18 Sala C niejawne 6329 K. Armański
A. Banach
B. Ziomek (spr.)
świadczenie pielęgnacyjne

Oddalono skargę
II SA/Ke 217/22 2022-05-18 Sala C niejawne 6329 K. Armański (spr.)
A. Banach
B. Ziomek
świadczenie pielęgnacyjne

Oddalono skargę


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021