Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 13
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Ke 155/22 2022-10-06 09:00 Sala C jawne 6117 M. Surma
M. Chraniuk-Stępniak
M. Stępniak (spr.)
odmowa umorzenia zaległości podatkowych

Oddalono skargę
I SA/Ke 339/22 2022-10-06 09:30 Sala C jawne 6115 M. Surma (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
M. Stępniak
odmowa stwierdzenia nadpłaty za 2016 r.

Oddalono skargę
I SA/Ke 340/22 2022-10-06 09:30 Sala C jawne 6115 M. Surma (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
M. Stępniak
odmowa stwierdzenia nadpłaty za 2017 r.

Oddalono skargę
I SA/Ke 341/22 2022-10-06 09:30 Sala C jawne 6115 M. Surma (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
M. Stępniak
odmowa stwierdzenia nadpłaty za 2018 r.

Oddalono skargę
I SA/Ke 328/22 2022-10-06 10:00 Sala C jawne 6391/6116 M. Surma
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Stępniak
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oddalono skargę
I SA/Ke 472/21 2022-10-06 10:30 Sala C jawne 6114 M. Surma
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Stępniak
podatek od spadków i darowizn

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
I SA/Ke 338/22 2022-10-06 11:00 Sala C jawne 6110 M. Surma
M. Chraniuk-Stępniak
M. Stępniak (spr.)
podatek od towarów i usług za styczeń 2021 r.

Oddalono skargę
I SA/Ke 206/22 2022-10-06 11:30 Sala C jawne 6110 M. Surma
M. Chraniuk-Stępniak
A. Mącznik (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiace 2013 r.
I SA/Ke 314/22 2022-10-06 12:00 Sala C jawne 6560/6112 M. Surma
M. Chraniuk-Stępniak
A. Mącznik (spr.)
odmowa wydania interpretacji indywidualnej
I SA/Ke 230/22 2022-10-06 Uproszczone niejawne 6118 M. Surma
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Stępniak
odmowa zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Oddalono skargę
I SA/Ke 278/22 2022-10-06 Uproszczone niejawne 6034 M. Surma
M. Chraniuk-Stępniak
A. Mącznik (spr.)
zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej
I SA/Ke 296/22 2022-10-06 Uproszczone niejawne 6034 M. Surma (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
A. Mącznik
umorzenie postępowania

Oddalono skargę
I SA/Ke 334/22 2022-10-06 Uproszczone niejawne 6118 M. Surma
M. Chraniuk-Stępniak
M. Stępniak (spr.)
odmowa uwzględnienia sprzeciwu

Uchylono decyzję I i II instancji


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021