Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 19
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Ke 37/21 2021-06-23 Sala C jawne 6014 K. Armański
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
B. Ziomek
nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II SA/Ke 39/21 2021-06-23 Sala C jawne 6014 K. Armański
M. Chraniuk-Stępniak
B. Ziomek (spr.)
nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II SA/Ke 40/21 2021-06-23 Sala C jawne 6014 K. Armański (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
B. Ziomek
nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II SA/Ke 35/21 2021-06-23 10:00 Sala C jawne 6014 R. Detka (spr.)
J. Kuza
D. Pędziwilk-Moskal
nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II SA/Ke 36/21 2021-06-23 10:00 Sala C jawne 6014 R. Detka
J. Kuza (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II SA/Ke 38/21 2021-06-23 10:00 Sala C jawne 6014 R. Detka
J. Kuza
D. Pędziwilk-Moskal (spr.)
nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II SA/Ke 305/21 2021-06-23 Niejawne niejawne 6014 R. Detka
A. Banach
J. Kuza (spr.)
odmowa wydania nakazu wykonania robót budowlanych
II SA/Ke 361/21 2021-06-23 Niejawne niejawne 6391/645 R. Detka
J. Kuza
D. Pędziwilk-Moskal (spr.)
w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
II SA/Ke 395/21 2021-06-23 Niejawne niejawne 6329 R. Detka (spr.)
J. Kuza
D. Pędziwilk-Moskal
świadczenie pielęgnacyjne
II SA/Ke 418/21 2021-06-23 Niejawne niejawne 6181 R. Detka
A. Banach (spr.)
J. Kuza
ustalenie odszkodowania z tytułu szkody powstałej wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
II SA/Ke 453/21 2021-06-23 Niejawne niejawne 6391/645 R. Detka
A. Banach (spr.)
J. Kuza
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
II SA/Ke 461/21 2021-06-23 Niejawne niejawne 6200 R. Detka
A. Banach (spr.)
J. Kuza
choroba zawodowa
II SAB/Ke 92/20 2021-06-23 Uproszczone niejawne 658/6014 R. Detka
J. Kuza
D. Pędziwilk-Moskal (spr.)
bezczynność organu
II SA/Ke 26/21 2021-06-23 Uproszczone niejawne 6014 R. Detka
J. Kuza
D. Pędziwilk-Moskal (spr.)
opłata legalizacyjna
II SA/Ke 441/21 2021-06-23 Uproszczone niejawne 6122 R. Detka
J. Kuza (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
II SAB/Ke 51/21 2021-06-23 Uproszczone niejawne 658/6329 R. Detka
A. Banach (spr.)
J. Kuza
bezczynności oraz przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego (zakup wersalki)
II SAB/Ke 59/21 2021-06-23 Uproszczone niejawne 658/6039 R. Detka (spr.)
A. Banach
D. Pędziwilk-Moskal
bezczynność organu
II SAB/Ke 73/21 2021-06-23 Uproszczone niejawne 658/6480 R. Detka (spr.)
A. Banach
J. Kuza
bezczynności organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej
II SAB/Ke 74/21 2021-06-23 Uproszczone niejawne 658/6480 R. Detka
J. Kuza (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
bezczynności organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021