Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 20
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Gl 414/21 2021-06-23 09:10 sala nr 16 C niejawne 6401/6138 A. Matan
G. Dobrowolski (spr.)
B. Kalaga-Gajewska
Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
II SA/Gl 419/21 2021-06-23 09:20 sala nr 16 niejawne 6019 A. Matan (spr.)
G. Dobrowolski
B. Kalaga-Gajewska
Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wykonania określonych robót budowlanych
II SA/Gl 13/21 2021-06-23 09:20 sala nr 16 C niejawne 6340 A. Matan
G. Dobrowolski
B. Kalaga-Gajewska (spr.)
Odmowa potwierdzenia represjonowania za działalność polityczną
II SA/Gl 236/21 2021-06-23 09:30 sala nr 16 C niejawne 6391/6138 A. Matan (spr.)
G. Dobrowolski
B. Kalaga-Gajewska
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
II SA/Gl 1560/20 2021-06-23 09:40 sala nr 16 C niejawne 6050 A. Matan
G. Dobrowolski (spr.)
B. Kalaga-Gajewska
Odmowa uchylenia we wznowionm postępowaniu decyzji w przedmiocie wymeldowania
II SA/Gl 161/21 2021-06-23 09:50 sala nr 16 C niejawne 6329 A. Matan
G. Dobrowolski
B. Kalaga-Gajewska (spr.)
Świadczenie pielęgnacyjne
I SA/Gl 376/21 2021-06-23 10:00 sala nr 3 C niejawne 6115 A. Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)
B. Machcińska
A. Nita
Podatek od nieruchomości za 2018 r.
II SA/Gl 426/21 2021-06-23 10:05 sala nr 16 C niejawne 6019 A. Matan (spr.)
G. Dobrowolski
B. Kalaga-Gajewska
Umorzenie postępowania w przedmiocie legalności wykonanych robót budowlanych
II SA/Gl 226/21 2021-06-23 10:15 sala nr 16 C niejawne 6019 A. Matan
G. Dobrowolski
B. Kalaga-Gajewska (spr.)
Uchylenie decyzji umarzającej postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego
II SA/Gl 1561/20 2021-06-23 10:25 sala nr 16 niejawne 638/6019 A. Matan
G. Dobrowolski (spr.)
B. Kalaga-Gajewska
Zarzuty do prowadzonego postępowania egzekucyjnego w przedmiocie rozbiórki nieruchomości
II SAB/Gl 45/21 2021-06-23 10:30 sala nr 16 niejawne 658/6010 A. Matan
G. Dobrowolski
B. Kalaga-Gajewska (spr.)
Bezczynność w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę
I SA/Gl 1710/20 2021-06-23 10:30 sala nr 3 C niejawne 6110 A. Tyszkiewicz-Ziętek
B. Machcińska (spr.)
A. Nita
Podatek od towarów i usług za wrzesień 2013 r.
II SA/Gl 243/21 2021-06-23 10:40 sala nr 16 niejawne 6329 A. Matan
G. Dobrowolski (spr.)
B. Kalaga-Gajewska
Zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku
II SA/Gl 483/21 2021-06-23 10:50 sala nr 16 niejawne 6324 A. Matan (spr.)
G. Dobrowolski
B. Kalaga-Gajewska
Odmowa odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
I SA/Gl 643/21 2021-06-23 11:00 sala nr 3 C niejawne 6560/6110 A. Tyszkiewicz-Ziętek
B. Machcińska
A. Nita (spr.)
Podatek od towarów i usług
I SA/Gl 526/21 2021-06-23 11:30 sala nr 3 C niejawne 6110 A. Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)
B. Machcińska
A. Nita
Podatek od towarów i usług za luty, marzec i kwiecień 2011 r.
I SA/Gl 320/21 2021-06-23 12:30 sala nr 3 niejawne 6537 A. Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)
B. Machcińska
A. Nita
Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
I SA/Gl 570/21 2021-06-23 12:45 sala nr 3 niejawne 6114 A. Tyszkiewicz-Ziętek
B. Machcińska (spr.)
A. Nita
Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku od spadków i darowizn
I SA/Gl 1748/20 2021-06-23 13:00 sala nr 3 niejawne 6537 A. Tyszkiewicz-Ziętek
B. Machcińska
A. Nita (spr.)
Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
I SA/Gl 494/21 2021-06-23 13:15 sala nr 3 niejawne 6115 A. Tyszkiewicz-Ziętek
B. Machcińska
A. Nita (spr.)
Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na 2020 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021