Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 16
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Gl 268/22 2022-10-06 09:00 sala nr 16 jawne 6050 W. Gapiński (spr.)
A. Majowska
R. Siudyka
Wymeldowanie

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
I SA/Gl 272/22 2022-10-06 09:00 sala nr 3 jawne 6110 K. Kandut (spr.)
M. Krywow
B. Machcińska
Podatek od towarów i usług za okres od lipca do października 2016 r.
II SA/Gl 816/22 2022-10-06 09:40 sala nr 16 jawne 6322 W. Gapiński (spr.)
A. Majowska
R. Siudyka
Opłata za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej

Oddalono skargę
I SA/Gl 942/22 2022-10-06 10:00 sala nr 3 jawne 6560/6113 K. Kandut
M. Krywow (spr.)
B. Machcińska
Podatek dochodowy od osób prawnych
II SA/Gl 817/22 2022-10-06 10:05 sala nr 16 jawne 6322 W. Gapiński (spr.)
A. Majowska
R. Siudyka
Opłata za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej

Oddalono skargę
II SA/Gl 818/22 2022-10-06 10:30 sala nr 16 jawne 6322 W. Gapiński (spr.)
A. Majowska
R. Siudyka
Opłata za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej

Oddalono skargę
I SA/Gl 435/22 2022-10-06 11:00 sala nr 3 jawne 6112 K. Kandut (spr.)
M. Krywow
B. Machcińska
Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r.
II SA/Gl 722/22 2022-10-06 11:00 sala nr 16 niejawne 6181 W. Gapiński
A. Majowska
R. Siudyka (spr.)
Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Oddalono skargę
II SA/Gl 742/22 2022-10-06 11:10 sala nr 16 niejawne 6010 W. Gapiński
A. Majowska
R. Siudyka (spr.)
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę

Oddalono skargę
II SA/Gl 771/22 2022-10-06 11:30 sala nr 16 niejawne 6329 W. Gapiński
A. Majowska
R. Siudyka (spr.)
Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Oddalono skargę
II SAB/Gl 73/22 2022-10-06 11:50 sala nr 16 niejawne 658/6272 W. Gapiński
A. Majowska (spr.)
R. Siudyka
Bezczynność w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy
II SAB/Gl 70/22 2022-10-06 12:00 sala nr 16 niejawne 658/6180 W. Gapiński
A. Majowska (spr.)
R. Siudyka
Bezczynność w sprawie wypłaty zaliczki w wysokości 70% odszkodowania przyznanego za nieruchomość w ramach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
II SA/Gl 879/22 2022-10-06 12:10 sala nr 16 niejawne 6014 W. Gapiński
A. Majowska (spr.)
R. Siudyka
Grzywna w celu przymuszenia do realizacji obowiązku wykonania określonych robót budowlanych

Uchylono postanowienie I i II instancji
I SAB/Gl 14/22 2022-10-06 13:00 sala nr 3 niejawne 659/6110 K. Kandut (spr.)
M. Krywow
B. Machcińska
Przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług za październik 2017 r.
I SA/Gl 738/22 2022-10-06 13:15 sala nr 3 niejawne 6118 K. Kandut
M. Krywow (spr.)
B. Machcińska
Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
I SA/Gl 716/22 2022-10-06 13:30 sala nr 3 niejawne 6537 K. Kandut
M. Krywow (spr.)
B. Machcińska
Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021