Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 29
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Gl 210/22 2022-05-18 09:00 sala nr 16 jawne 6010 E. Kaznowska
W. Gapiński
A. Żurawik (spr.)
Umorzenie postępowania w sprawie realizacji robót budowlanych

Odroczono ogłoszenie orzeczenia
I SA/Gl 1505/21 2022-05-18 09:00 sala nr 3 jawne 6560/6110 P. Kornacki (spr.)
B. Marasek
A. Rotter
Podatek od towarów i usług

Oddalono skargę
II SA/Gl 66/22 2022-05-18 09:40 sala nr 16 jawne 6123 E. Kaznowska
W. Gapiński (spr.)
A. Żurawik
Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Oddalono skargę
I SA/Gl 229/22 2022-05-18 09:45 sala nr 3 jawne 6560/6112 P. Kornacki
B. Marasek
A. Rotter (spr.)
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Oddalono skargę
III SA/Gl 1242/21 2022-05-18 10:00 sala nr 5 jawne 6559 M. Jankiewicz
B. Brandys-Kmiecik
P. Pyszny (spr.)
Zwrot części dofinansowania przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Uchylono decyzję I i II instancji
II SA/Gl 201/22 2022-05-18 10:20 sala nr 16 jawne 6099 E. Kaznowska
W. Gapiński (spr.)
A. Żurawik
Opłata za usługi wodne

Uchylono decyzję I i II instancji
I SA/Gl 1228/21 2022-05-18 10:30 sala nr 3 jawne 6110 P. Kornacki
B. Marasek (spr.)
A. Rotter
Podatek od towarów i usług za okresy: od stycznia do września 2013 r., od stycznia do października 2014 r., od lutego do lipca 2015 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
III SA/Gl 1131/21 2022-05-18 10:30 sala nr 5 jawne 6331 M. Jankiewicz
B. Brandys-Kmiecik (spr.)
P. Pyszny
Zasiłek dla bezrobotnych

Oddalono skargę
II SA/Gl 202/22 2022-05-18 10:40 sala nr 16 jawne 6099 E. Kaznowska
W. Gapiński (spr.)
A. Żurawik
Opłata za usługi wodne

Uchylono decyzję I i II instancji
I SA/Gl 36/22 2022-05-18 11:15 sala nr 3 jawne 6112 P. Kornacki (spr.)
B. Marasek
A. Rotter
Odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. i odmowa jej zwrotu.

Oddalono skargę
III SA/Gl 1245/21 2022-05-18 11:40 sala nr 5 jawne 6532 M. Jankiewicz
B. Brandys-Kmiecik (spr.)
P. Pyszny
Zwrot dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Oddalono skargę
I SA/Gl 216/22 2022-05-18 12:00 sala nr 3 jawne 6110 P. Kornacki
B. Marasek (spr.)
A. Rotter
Odmowa uchylenia w trybie wznowienia postępowania decyzji ostatecznych w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od lipca dp października 2008 r. oraz od listopada do marca 2009 r.

Oddalono skargę
III SA/Gl 515/21 2022-05-18 12:40 sala nr 5 jawne 6111 M. Jankiewicz (spr.)
B. Brandys-Kmiecik
P. Pyszny
Podatek akcyzowy za styczeń 2007

Odroczono rozprawę
I SA/Gl 210/22 2022-05-18 12:45 sala nr 3 jawne 6119 P. Kornacki
B. Marasek
A. Rotter (spr.)
Odmowa udzielenia informacji

Oddalono skargę
I SA/Gl 1536/20 2022-05-18 13:40 sala nr 3 publikacja 6110 B. Marasek (spr.) Podatek od towarów i usług za IV kwartał 2015 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 6 maja 2022 r.
III SAB/Gl 97/22 2022-05-18 09:00 sala nr 5 niejawne 658/6480 M. Jankiewicz
B. Brandys-Kmiecik (spr.)
P. Pyszny
Informacja publiczna

Oddalono skargę
III SAB/Gl 95/22 2022-05-18 09:20 sala nr 5 niejawne 658/6480 M. Jankiewicz
B. Brandys-Kmiecik (spr.)
P. Pyszny
Informacja publiczna

Oddalono skargę
III SAB/Gl 91/22 2022-05-18 09:40 sala nr 5 niejawne 658/6480 M. Jankiewicz (spr.)
B. Brandys-Kmiecik
P. Pyszny
Informacja publiczna

Oddalono skargę
III SAB/Gl 275/21 2022-05-18 11:00 sala nr 5 niejawne 658/6480 M. Jankiewicz (spr.)
B. Brandys-Kmiecik
P. Pyszny
Informacja publiczna

Oddalono skargę
II SA/Gl 337/22 2022-05-18 11:10 sala nr 16 niejawne 6155 E. Kaznowska (spr.)
W. Gapiński
A. Żurawik
Negatywne uzgodnienie lokalizacji inwestycji

Oddalono skargę
II SA/Gl 417/22 2022-05-18 11:20 sala nr 16 niejawne 6329 E. Kaznowska (spr.)
W. Gapiński
A. Żurawik
Świadczenie pielęgnacyjne

Uchylono decyzję I i II instancji
III SA/Gl 4/22 2022-05-18 11:20 sala nr 5 niejawne 6536 M. Jankiewicz
B. Brandys-Kmiecik
P. Pyszny (spr.)
Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Gl 176/22 2022-05-18 11:30 sala nr 16 niejawne 6157 E. Kaznowska (spr.)
W. Gapiński
A. Żurawik
Jednorazowa opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości

Uchylono decyzję I i II instancji
II SA/Gl 1266/21 2022-05-18 11:40 sala nr 16 niejawne 6010 E. Kaznowska
W. Gapiński
A. Żurawik (spr.)
Pozwolenie na budowę

Oddalono skargę
II SA/Gl 148/22 2022-05-18 11:50 sala nr 16 niejawne 6322 E. Kaznowska
W. Gapiński
A. Żurawik (spr.)
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Oddalono skargę
III SA/Gl 5/22 2022-05-18 12:00 sala nr 5 niejawne 6536 M. Jankiewicz
B. Brandys-Kmiecik
P. Pyszny (spr.)
Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Uchylono zaskarżoną decyzję
III SA/Gl 16/22 2022-05-18 12:20 sala nr 5 niejawne 6536 M. Jankiewicz
B. Brandys-Kmiecik
P. Pyszny (spr.)
Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Uchylono decyzję I i II instancji
I SA/Gl 358/22 2022-05-18 13:45 sala nr 3 niejawne 6118 P. Kornacki
B. Marasek (spr.)
A. Rotter
Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów do opisu i oszacowania wartości nieruchomości
I SA/Gl 282/21 2022-05-18 14:00 sala nr 3 niejawne 6119 P. Kornacki
B. Marasek
A. Rotter (spr.)
Określenie wysokości nieprzekazanej przez dłużnika kwoty zajętej wierzytelności


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021