Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 23
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
III SA/Gd 734/23 2024-05-23 09:00 Sala nr 4 jawne 6110/6300 J. Hyla
J. Guść (spr.)
A. Osik
Weryfikacja zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej towaru oraz podatku od towarów i usług

Uchylono zaskarżoną decyzję
III SA/Gd 735/23 2024-05-23 09:00 Sala nr 4 jawne 6110/6300 J. Hyla (spr.)
J. Guść
A. Osik
Weryfikacja zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej towaru oraz podatku od towarów i usług

Uchylono zaskarżoną decyzję
III SA/Gd 736/23 2024-05-23 09:00 Sala nr 4 jawne 6110/6300 J. Hyla
J. Guść
A. Osik (spr.)
Weryfikacja zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej towaru oraz podatku od towarów i usług

Uchylono zaskarżoną decyzję
III SA/Gd 109/24 2024-05-23 10:10 Sala nr 5 jawne 6192 B. Adamczak (spr.)
A. Dominiak
A. Osik
Zawieszenie w czynnościach służbowych

Oddalono skargę
III SA/Gd 662/23 2024-05-23 10:20 Sala nr 4 jawne 6480 J. Hyla
J. Guść
M. Pietrasik (spr.)
Udostępnienie informacji publicznej

Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
III SA/Gd 625/23 2024-05-23 10:50 Sala nr 5 jawne 6302 B. Adamczak
A. Dominiak (spr.)
A. Osik
Cło antydumpingowe

Oddalono skargę
III SA/Gd 547/23 2024-05-23 11:00 Sala nr 4 jawne 6031 J. Hyla (spr.)
J. Guść
M. Pietrasik
Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego

Uchylono decyzję II i I instancji
III SA/Gd 534/23 2024-05-23 11:30 Sala nr 5 jawne 6037 B. Adamczak
A. Dominiak
A. Osik (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem prawa

Oddalono skargę
III SA/Gd 703/23 2024-05-23 11:40 Sala nr 4 jawne 6037 J. Hyla
J. Guść
M. Pietrasik (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem prawa

Uchylono decyzję II i I instancji
III SA/Gd 643/23 2024-05-23 12:10 Sala nr 5 jawne 6037 B. Adamczak
A. Dominiak (spr.)
A. Osik
Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

Oddalono skargę
III SA/Gd 585/23 2024-05-23 12:20 Sala nr 4 jawne 6392/6262 J. Hyla (spr.)
J. Guść
M. Pietrasik
Ustalenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w całości
III SAB/Gd 41/24 2024-05-23 12:50 Sala nr 4 jawne 658/6480 J. Hyla
J. Guść (spr.)
M. Pietrasik
Bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej

Stwierdzono bezczynność postępowania
Stwierdzono, że bezczynność nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa
III SA/Gd 104/24 2024-05-23 12:50 Sala nr 5 jawne 6200 B. Adamczak
A. Dominiak
A. Osik (spr.)
Choroba zawodowa

Oddalono skargę
III SA/Gd 105/24 2024-05-23 12:50 Sala nr 5 jawne 6200 B. Adamczak
A. Dominiak
A. Osik (spr.)
Choroba zawodowa

Oddalono skargę
III SA/Gd 91/24 2024-05-23 13:30 Sala nr 5 jawne 6249 B. Adamczak (spr.)
A. Dominiak
A. Osik
Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z pełnieniem służby przygotowawczej

Oddalono skargę
III SA/Gd 683/23 2024-05-23 14:10 Sala nr 5 jawne 6031 B. Adamczak
A. Dominiak (spr.)
A. Osik
Skierowanie na badania lekarskie

Oddalono skargę
III SA/Gd 77/24 2024-05-23 Sala nr 4 niejawne 6037 J. Hyla
J. Guść (spr.)
M. Pietrasik
Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

Oddalono skargę
III SA/Gd 90/24 2024-05-23 Sala nr 4 niejawne 6031 J. Hyla
J. Guść (spr.)
M. Pietrasik
Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego

Uchylono decyzję II i I instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Gd 107/24 2024-05-23 Sala nr 4 niejawne 6219 J. Hyla
J. Guść
M. Pietrasik (spr.)
Wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymogów ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu

Uchylono decyzję II i I instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Gd 108/24 2024-05-23 Sala nr 4 niejawne 6219 J. Hyla
J. Guść
M. Pietrasik (spr.)
Wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymogów ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu

Uchylono decyzję II i I instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SAB/Gd 11/24 2024-05-23 Sala nr 4 niejawne 659/6272 J. Hyla (spr.)
J. Guść
M. Pietrasik
Przewlekłość postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Stwierdzono przewlekłość postępowania
Stwierdzono, że przewlekłość postępowania nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa
Przyznano od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Oddalono skargę w części
III SA/Gd 131/24 2024-05-23 Sala nr 5 niejawne 6042 B. Adamczak (spr.)
A. Dominiak
A. Osik
Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej na posiadacza zależnego lokalu w którym znajdował się niezarejestrowany automat do gier

Oddalono skargę
III SA/Gd 132/24 2024-05-23 Sala nr 5 niejawne 6042 B. Adamczak (spr.)
A. Dominiak
A. Osik
Uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej na posiadacza zależnego lokalu w którym znajdował się niezarejestrowany automat do gier

Oddalono skargę


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021