Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 13
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Gd 478/21 2021-12-08 08:30 Sala nr 1 jawne 6153 D. Trzcińska (spr.)
B. Adamczak
M. Dobek-Rak
Nieważność decyzji w sprawie warunków zabudowy

Uchylono decyzję II i I instancji
II SA/Gd 567/21 2021-12-08 09:20 Sala nr 1 jawne 6153 M. Kraus (spr.)
M. Dobek-Rak
D. Trzcińska
Warunki zabudowy

Oddalono skargę
II SA/Gd 454/21 2021-12-08 10:00 Sala nr 1 jawne 6182 M. Kraus
M. Dobek-Rak (spr.)
D. Trzcińska
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Oddalono skargę
II SA/Gd 306/21 2021-12-08 10:40 Sala nr 1 jawne 6014 M. Kraus (spr.)
M. Dobek-Rak
D. Trzcińska
Wykonanie określonych robót budowlanych

Uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Gd 289/21 2021-12-08 11:20 Sala nr 1 jawne 6019 D. Kurkiewicz (spr.)
M. Dobek-Rak
D. Trzcińska
Sprzeciw w sprawie wykonania robót budowlanych

Uchylono decyzję II i I instancji
II SA/Gd 395/21 2021-12-08 11:50 Sala nr 1 jawne 6135 D. Kurkiewicz
M. Dobek-Rak
D. Trzcińska (spr.)
Gospodarowanie odpadami
II SA/Gd 562/21 2021-12-08 12:20 Sala nr 1 jawne 6153 D. Kurkiewicz
M. Dobek-Rak (spr.)
D. Trzcińska
Warunki zabudowy
II SA/Gd 747/20 2021-12-08 12:50 Sala nr 1 jawne 6391/6079 D. Kurkiewicz (spr.)
J. Górska
D. Trzcińska
Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
II SA/Gd 490/21 2021-12-08 Sala nr 1 niejawne 6014 D. Kurkiewicz (spr.)
M. Dobek-Rak
D. Trzcińska
Obowiązek przedłożenia określonych dokumentów
II SA/Gd 491/21 2021-12-08 Sala nr 1 niejawne 6182 M. Kraus
M. Dobek-Rak
D. Trzcińska (spr.)
Zawieszenie postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
II SA/Gd 504/21 2021-12-08 Sala nr 1 niejawne 6180 D. Kurkiewicz (spr.)
M. Dobek-Rak
D. Trzcińska
Wszczęcie postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę
II SAB/Gd 115/21 2021-12-08 Sala nr 1 niejawne 658/6480 D. Kurkiewicz
M. Dobek-Rak (spr.)
D. Trzcińska
Bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej
II SAB/Gd 125/21 2021-12-08 Sala nr 1 niejawne 658/6480 M. Kraus (spr.)
M. Dobek-Rak
D. Trzcińska
Bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021