Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 15
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Bd 213/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6110 H. Adamczewska-Wasilewicz
L. Kleczkowski
U. Wiśniewska (spr.)
podatek od towarów i usług za styczeń, luty, kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad i grudzień 2015r.
I SA/Bd 367/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6115 J. Szulc (spr.)
L. Kleczkowski
T. Wójcik
podatek od nieruchomości za 2017 rok
I SA/Bd 399/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6110 J. Szulc
L. Kleczkowski
T. Wójcik (spr.)
podatek od towarów i usług za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2019r.
I SA/Bd 402/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6117 J. Szulc
L. Kleczkowski (spr.)
T. Wójcik
odmowa rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości
I SA/Bd 408/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6119 H. Adamczewska-Wasilewicz (spr.)
L. Kleczkowski
U. Wiśniewska
udzielenia przybicia na rzecz licytanta
I SA/Bd 416/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6119 J. Szulc
L. Kleczkowski (spr.)
T. Wójcik
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2015
I SA/Bd 417/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6119 J. Szulc
L. Kleczkowski (spr.)
T. Wójcik
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2016
I SA/Bd 427/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6537 J. Szulc
L. Kleczkowski
T. Wójcik (spr.)
odmowa rozłożenia na raty zapłaty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
I SA/Bd 437/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6531 J. Szulc (spr.)
L. Kleczkowski
T. Wójcik
określenie wysokości kwoty dotacji do zwrotu jako dotacji wykorzystanej nizgodnie z przecznaczeniem w 2013 r. i 2014 r.
I SA/Bd 438/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6537 H. Adamczewska-Wasilewicz
L. Kleczkowski
U. Wiśniewska (spr.)
zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
I SA/Bd 464/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6113/6560 H. Adamczewska-Wasilewicz (spr.)
L. Kleczkowski
U. Wiśniewska
podatku dochodowego od osób prawnych
I SA/Bd 469/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6110 H. Adamczewska-Wasilewicz (spr.)
L. Kleczkowski
U. Wiśniewska
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej po wnowieniu postępowania
II SA/Bd 539/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6049 J. Szulc (spr.)
L. Kleczkowski
T. Wójcik
nałożenie kary pieniężnej
II SA/Bd 736/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6205/638 H. Adamczewska-Wasilewicz
L. Kleczkowski
U. Wiśniewska (spr.)
stanowisko wierzyceial w zakresie zgłoszonych zarzutów
II SA/Bd 737/22 2022-10-06 Sala posiedzeń niejawnych niejawne 6205/638 J. Szulc
L. Kleczkowski
T. Wójcik (spr.)
stanowisko wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021