Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 28
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Bd 201/22 2022-05-18 10:00 sala B rozprawa zdalna jawne 6532/6411 U. Wiśniewska
L. Kleczkowski
T. Wójcik (spr.)
stwierdzenie nieważności w części uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowej budynku lub ich części

oddalono skargę
II SA/Bd 1478/21 2022-05-18 Sala A niejawne 6010 G. Saniewski
M. Pawełczak
J. Wichrowski (spr.)
sprzeciw od zawiadomienia o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego

sporządzono notatkę
II SA/Bd 1576/21 2022-05-18 Sala A niejawne 6210 G. Saniewski
M. Pawełczak (spr.)
J. Wichrowski
dodatek mieszkaniowy

oddalono skargę
II SA/Bd 1608/21 2022-05-18 Sala A niejawne 6033/6391 G. Saniewski
M. Pawełczak (spr.)
J. Wichrowski
ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

stwierdzono nieważność uchwały w części
II SA/Bd 211/22 2022-05-18 Sala A niejawne 6099/642 G. Saniewski (spr.)
M. Pawełczak
J. Wichrowski
ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych

zdjąć z wokandy
I SA/Bd 484/21 2022-05-18 Sala B niejawne 6110 L. Kleczkowski (spr.)
A. Olesińska
T. Wójcik
podatku od towarów i usług za okres od marca do grudnia 2017 r., za 2018 r., za 2019 r. oraz od stycznia do kwietnia 2020 r.

oddalono skargę
I SA/Bd 657/21 2022-05-18 Sala B niejawne 6115 L. Kleczkowski
A. Olesińska (spr.)
T. Wójcik
podaktu od nieruchomości za rok 2020

uchylono zaskarżoną decyzję
I SA/Bd 766/21 2022-05-18 Sala B niejawne 6117 L. Kleczkowski
A. Olesińska
T. Wójcik (spr.)
odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku rolnym

uchylono zaskarżoną decyzję oraz postanowienie
I SA/Bd 161/22 2022-05-18 Sala B niejawne 6536 U. Wiśniewska (spr.)
A. Olesińska
T. Wójcik
odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek

uchylono zaskarżoną decyzję
I SA/Bd 180/22 2022-05-18 Sala B niejawne 6111/6309 L. Kleczkowski
A. Olesińska (spr.)
T. Wójcik
podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

oddalono skargę
I SA/Bd 183/22 2022-05-18 Sala B niejawne 6119 L. Kleczkowski
A. Olesińska
T. Wójcik (spr.)
nałożenie kary porządkowej

oddalono skargę
I SA/Bd 188/22 2022-05-18 Sala B niejawne 6119/6560 U. Wiśniewska (spr.)
A. Olesińska
T. Wójcik
pozostawienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej bez rozpatrzenia

uchylono postanowienie I i II instancji
I SA/Bd 191/22 2022-05-18 Sala B niejawne 6550 L. Kleczkowski (spr.)
A. Olesińska
T. Wójcik
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2019 r.

nie wydano orzeczenia
I SA/Bd 197/22 2022-05-18 Sala B niejawne 6037 U. Wiśniewska (spr.)
A. Olesińska
T. Wójcik
nałożenie kary pieniężnej

oddalono skargę
I SA/Bd 210/22 2022-05-18 Sala B niejawne 6537 L. Kleczkowski
A. Olesińska
T. Wójcik (spr.)
odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego

oddalono skargę
I SA/Bd 214/22 2022-05-18 Sala B niejawne 6110 L. Kleczkowski
A. Olesińska
T. Wójcik (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do listopada 2016 r.

uchylono zaskarżoną decyzję
I SA/Bd 216/22 2022-05-18 Sala B niejawne 6110 L. Kleczkowski (spr.)
A. Olesińska
T. Wójcik
podatek od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r.

uchylono zaskarżoną decyzję
I SA/Bd 219/22 2022-05-18 Sala B niejawne 6037 L. Kleczkowski (spr.)
A. Olesińska
T. Wójcik
nałożenie kary pieniężnej

uchylono zaskarżoną decyzję
I SA/Bd 231/22 2022-05-18 Sala B niejawne 6119/6560 U. Wiśniewska (spr.)
A. Olesińska
T. Wójcik
odmowa wszczęcia postępowania

oddalono skargę
I SA/Bd 239/22 2022-05-18 Sala B niejawne 6539 L. Kleczkowski
A. Olesińska (spr.)
T. Wójcik
solidarna odpowiedzialność członków zarządu jako osób trzecich za zobowiązania spółki

uchylono zaskarżoną decyzję
I SA/Bd 240/22 2022-05-18 Sala B niejawne 6539 L. Kleczkowski
A. Olesińska (spr.)
T. Wójcik
solidarna odpowiedzialność członków zarządu jako osób trzecich za zobowiązania spółki

uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Bd 14/22 2022-05-18 Sala C (tryb uproszczony) niejawne 6329 G. Saniewski (spr.)
M. Pawełczak
J. Wichrowski
świadczenie pielęgnacyjne

uchylono decyzję I i II instancji
II SA/Bd 23/22 2022-05-18 Sala C (tryb uproszczony) niejawne 6329 G. Saniewski (spr.)
M. Pawełczak
J. Wichrowski
świadczenie pielęgnacyjne

uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Bd 247/22 2022-05-18 Sala C (tryb uproszczony) niejawne 6329 G. Saniewski
M. Pawełczak
J. Wichrowski (spr.)
świadczenie pielęgnacyjne

oddalono skargę
II SA/Bd 256/22 2022-05-18 Sala C (tryb uproszczony) niejawne 6329 G. Saniewski
M. Pawełczak
J. Wichrowski (spr.)
świadczenie pielęgnacyjne

uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Bd 360/22 2022-05-18 Sala C (tryb uproszczony) niejawne 6329 G. Saniewski
M. Pawełczak
J. Wichrowski (spr.)
świadczenie pielęgnacyjne

uchylono zaskarżoną decyzję
II SAB/Bd 38/22 2022-05-18 Sala C (tryb uproszczony) niejawne 6480/658 G. Saniewski (spr.)
M. Pawełczak
J. Wichrowski
bezczynność organu

uwzględniono skargę w części, stwierdzono, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
II SAB/Bd 19/22 2022-05-18 09:00 Sala C (tryb uproszczony) niejawne 6480/658 G. Saniewski
M. Pawełczak (spr.)
J. Wichrowski
bezczynność organu

zobowiązano do rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021