Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 17
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Bk 581/22 2022-10-06 08:30 Sala 2 publikacja 6014 B. Romanczuk (spr.) nakaz rozbiórki obiektu budowlanego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 29 września 2022 r.
II SA/Bk 582/22 2022-10-06 08:30 Sala 2 publikacja 6014 B. Romanczuk (spr.) nakaz rozbiórki obiektu budowlanego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 29 września 2022 r.
II SA/Bk 583/22 2022-10-06 08:30 Sala 2 publikacja 6014 B. Romanczuk (spr.) nakaz rozbiórki obiektu budowlanego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 29 września 2022 r.
II SA/Bk 495/22 2022-10-06 08:45 Sala 2 publikacja 6014 M. Leszczyński (spr.) zobowiązanie do przedłożenia projektu budowlanego zamiennego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 29 września 2022 r.
II SA/Bk 475/22 2022-10-06 09:00 Sala 1 jawne 6181 E. Lemańska
M. Leszczyński
M. Roleder (spr.)
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji
II SA/Bk 473/22 2022-10-06 09:30 Sala 1 jawne 6010 E. Lemańska (spr.)
M. Leszczyński
M. Roleder
zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
II SA/Bk 509/22 2022-10-06 10:00 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska
M. Leszczyński
M. Roleder (spr.)
odmowa sprostowania świadectwa służby
II SA/Bk 434/22 2022-10-06 10:30 Sala 1 jawne 6157 E. Lemańska (spr.)
M. Leszczyński
M. Roleder
ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
II SA/Bk 515/22 2022-10-06 11:00 Sala 1 jawne 6073 E. Lemańska
M. Leszczyński
M. Roleder (spr.)
ustalenie opłaty adiacenckiej
II SA/Bk 462/22 2022-10-06 11:30 Sala 1 jawne 6320 E. Lemańska (spr.)
M. Leszczyński
M. Roleder
zasiłek celowy
II SA/Bk 569/22 2022-10-06 12:00 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska
G. Dudar
M. Leszczyński (spr.)
wymierzenie kary dyscyplinarnej nagany
II SA/Bk 528/22 2022-10-06 12:30 Sala 1 jawne 6019 E. Lemańska
G. Dudar (spr.)
M. Leszczyński
sprzeciw do zawiadomienia o zakończeniu budowy
II SA/Bk 548/22 2022-10-06 13:00 Sala 1 jawne 6329 E. Lemańska
G. Dudar
M. Leszczyński (spr.)
nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze
II SA/Bk 534/22 2022-10-06 13:30 Sala 1 jawne 6010 E. Lemańska
G. Dudar (spr.)
M. Leszczyński
wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy garażu
II SA/Bk 517/22 2022-10-06 Sala 1a niejawne 638/6014 G. Dudar (spr.)
E. Lemańska
M. Leszczyński
odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku likwidacji wykopu ziemnego wraz z demontażem utwardzenia z płyt betonowych i likwiadcji zaplecza budowy
II SA/Bk 594/22 2022-10-06 Sala 1a niejawne 6031 M. Leszczyński (spr.)
E. Lemańska
M. Roleder
prawo jazdy
II SAB/Bk 4/22 2022-10-06 Sala 1a niejawne 658/6480 M. Leszczyński (spr.)
E. Lemańska
M. Roleder
bezczynność w sprawie informacji publicznej


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021