Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 12
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Bk 103/22 2022-05-18 09:00 Sala 1 jawne 6110 P. Lewkowicz
M. Kojło (spr.)
D. Zalewski
uchylenie decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług za maj 2019 r. oraz ustalającej dodatkowe zobowiązanie w tym podatku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Oddalono skargę
I SA/Bk 108/22 2022-05-18 09:30 Sala 1 jawne 6110 P. Lewkowicz (spr.)
M. Kojło
D. Zalewski
podatek od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2020 r.

Oddalono skargę
I SA/Bk 112/22 2022-05-18 10:00 Sala 1 jawne 602 P. Lewkowicz
M. Kojło (spr.)
D. Zalewski
określenie wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej w związku z naruszeniem warunków zwolnienia z akcyzy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego

Oddalono skargę
I SA/Bk 113/22 2022-05-18 10:00 Sala 1 jawne 602 P. Lewkowicz (spr.)
M. Kojło
D. Zalewski
określenie wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej w związku z naruszeniem warunków zwolnienia z akcyzy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego

Oddalono skargę
I SA/Bk 116/22 2022-05-18 10:00 Sala 1 jawne 602 P. Lewkowicz
M. Kojło (spr.)
D. Zalewski
określenie wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej w związku z naruszeniem warunków zwolnienia z akcyzy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego

Oddalono skargę
I SA/Bk 114/22 2022-05-18 10:15 Sala 1 jawne 602 P. Lewkowicz
J. Siemieniako
D. Zalewski (spr.)
określenie wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej w związku z naruszeniem warunków zwolnienia z akcyzy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego

Oddalono skargę
I SA/Bk 115/22 2022-05-18 10:15 Sala 1 jawne 602 P. Lewkowicz
J. Siemieniako (spr.)
D. Zalewski
określenie wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej w związku z naruszeniem warunków zwolnienia z akcyzy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego

Oddalono skargę
I SA/Bk 84/22 2022-05-18 10:30 Sala 1 jawne 6536 P. Lewkowicz
J. Siemieniako (spr.)
D. Zalewski
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, za okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
I SA/Bk 111/22 2022-05-18 11:00 Sala 1 jawne 6560/6113 P. Lewkowicz
J. Siemieniako
D. Zalewski (spr.)
podatek dochodowy od osób prawnych

Uchylono zaskarżony akt
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SAB/Bk 32/22 2022-05-18 Sala 3 niejawne 658/6480 A. Melezini
M. Kojło (spr.)
P. Lewkowicz
informacja publiczna

Oddalono skargę
II SAB/Bk 33/22 2022-05-18 Sala 3 niejawne 658/6480 A. Melezini
M. Kojło
P. Lewkowicz (spr.)
informacja publiczna

Oddalono skargę
II SAB/Bk 34/22 2022-05-18 Sala 3 niejawne 658/6480 A. Melezini (spr.)
M. Kojło
P. Lewkowicz
informacja publiczna

Oddalono skargę


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021