Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 9
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Bk 490/22 2023-01-27 08:30 Sala 1 publikacja 6113 M. Kojło (spr.) określenie wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 13 stycznia 2023 r.
I SA/Bk 495/22 2023-01-27 08:45 Sala 1 publikacja 6116 P. Lewkowicz (spr.) określenie wysokości opłaty z tytułu świadczenia usług będących reklamą napojów alkoholowych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 13 stycznia 2023 r.
I SA/Bk 507/22 2023-01-27 09:00 Sala 1 jawne 6112 P. Lewkowicz
M. Kojło
J. Siemieniako (spr.)
określenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia lokalu
I SA/Bk 508/22 2023-01-27 09:00 Sala 1 jawne 6112 P. Lewkowicz
M. Kojło
J. Siemieniako (spr.)
określenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia lokalu
I SA/Bk 524/22 2023-01-27 09:30 Sala 1 jawne 6110 P. Lewkowicz
M. Kojło (spr.)
J. Siemieniako
określenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od listopada 2019 r. do marca 2020 r.
I SA/Bk 414/22 2023-01-27 10:00 Sala 1 jawne 6110 P. Lewkowicz (spr.)
M. Kojło
J. Siemieniako
podatek od towarów i usług za listopad 2016, luty, marzec i czerwiec 2017 r.
II SA/Bk 531/22 2023-01-27 13:00 Sala 1 publikacja 6129 B. Romanczuk (spr.) ustalenie numeru porządkowego budynku Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 17 stycznia 2023 r.
II SA/Bk 774/22 2023-01-27 13:30 Sala 1 publikacja 6014 M. Roleder (spr.) nakaz rozbiórki budynku Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 17 stycznia 2023 r.
I SA/Bk 481/22 2023-01-27 Sala 3 niejawne 6550 P. Lewkowicz (spr.)
M. Kojło
J. Siemieniako
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021