Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 16
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Bk 197/21 2021-06-23 08:30 Sala 1 publikacja 6113 M. Kojło (spr.) określenie straty poniesionej w 2014 r. w podatku dochodowym od osób prawnych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 11 czerwca 2021 r.
I SA/Bk 163/21 2021-06-23 08:50 Sala 1 publikacja 6536 D. Zalewski (spr.) odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 11 czerwca 2021 r.
I SA/Bk 241/21 2021-06-23 09:00 Sala 1 jawne 6115 A. Melezini
J. Siemieniako (spr.)
D. Zalewski
podatek od nieruchomości za 2010 rok
I SA/Bk 242/21 2021-06-23 09:00 Sala 1 jawne 6115 A. Melezini
J. Siemieniako (spr.)
D. Zalewski
podatek od nieruchomości za 2011 rok
I SA/Bk 264/21 2021-06-23 09:00 Sala 1 jawne 6115 A. Melezini
J. Siemieniako (spr.)
D. Zalewski
podatek od nieruchomości za 2012 rok
I SA/Bk 265/21 2021-06-23 09:00 Sala 1 jawne 6115 A. Melezini
J. Siemieniako (spr.)
D. Zalewski
podatek od nieruchomości za 2013 rok
I SA/Bk 164/21 2021-06-23 09:45 Sala 1 jawne 6550 M. Dziemianowicz
M. Kojło (spr.)
D. Zalewski
odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2017 r.
I SA/Bk 196/21 2021-06-23 10:10 Sala 1 jawne 6536 M. Dziemianowicz (spr.)
M. Kojło
D. Zalewski
odmowa prawa do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za okres od 01.02.2021 r. do 28.02.2021 r.
I SA/Bk 190/21 2021-06-23 10:30 Sala 1 jawne 6536 M. Dziemianowicz (spr.)
M. Kojło
D. Zalewski
odmowa prawa do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
I SA/Bk 202/21 2021-06-23 10:50 Sala 1 jawne 602 M. Dziemianowicz (spr.)
M. Kojło
D. Zalewski
określenie wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej w związku z naruszeniem warunków zwolnienia od akcyzy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia podczas transportu
I SA/Bk 218/21 2021-06-23 10:50 Sala 1 jawne 602 M. Dziemianowicz (spr.)
M. Kojło
D. Zalewski
określenie wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej w związku z naruszeniem warunków zwolnienia od akcyzy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia podczas transportu
I SA/Bk 208/21 2021-06-23 11:15 Sala 1 jawne 6110 M. Dziemianowicz
M. Kojło (spr.)
D. Zalewski
podatek od towarów i usług za czerwiec i wrzesień 2015 r.
I SA/Bk 193/21 2021-06-23 12:00 Sala 1 publikacja 6110 A. Melezini (spr.) podatek od towarów i usług za kwiecień, maj i czerwiec 2016 roku Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 czerwca 2021 r.
I SA/Bk 194/21 2021-06-23 12:00 Sala 1 publikacja 6110 A. Melezini (spr.) podatek od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2016 roku Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 9 czerwca 2021 r.
II SA/Bk 344/21 2021-06-23 12:00 Sala 1 publikacja 6139 B. Romanczuk (spr.) umorzenie postępowania odwoławczego zbiorowego odwołania od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia do poboru wody podziemnej Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 17 czerwca 2021 r.
I SA/Bk 233/21 2021-06-23 Sala 3 niejawne 6110 M. Dziemianowicz
M. Kojło
D. Zalewski (spr.)
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zabezpieczenia na majątku przybliżonych kwot zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od maja 2019 do lipca 2020 r. wraz z należnymi odset


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021