Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 16
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Bk 2/21 2023-11-30 09:00 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska
M. Roleder (spr.)
B. Romanczuk
ekwiwalent pieniężny
II SA/Bk 21/21 2023-11-30 09:15 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska
M. Roleder (spr.)
B. Romanczuk
odmowa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego
II SA/Bk 41/21 2023-11-30 09:30 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska
M. Roleder (spr.)
B. Romanczuk
odmowa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego
II SA/Bk 52/21 2023-11-30 09:45 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska
M. Roleder (spr.)
B. Romanczuk
odmowa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego
II SA/Bk 43/21 2023-11-30 10:00 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska (spr.)
M. Roleder
B. Romanczuk
odmowa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego
II SA/Bk 44/21 2023-11-30 10:15 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska (spr.)
M. Roleder
B. Romanczuk
odmowa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego
II SA/Bk 864/20 2023-11-30 10:30 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska
G. Dudar
B. Romanczuk (spr.)
odmowa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego
II SA/Bk 876/20 2023-11-30 10:45 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska
G. Dudar
B. Romanczuk (spr.)
odmowa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego
II SA/Bk 889/20 2023-11-30 11:00 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska
G. Dudar
B. Romanczuk (spr.)
odmowa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego
II SA/Bk 895/20 2023-11-30 11:15 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska
G. Dudar
B. Romanczuk (spr.)
odmowa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego
II SA/Bk 20/21 2023-11-30 11:30 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska
G. Dudar (spr.)
B. Romanczuk
odmowa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego
II SA/Bk 45/21 2023-11-30 11:45 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska
G. Dudar (spr.)
B. Romanczuk
odmowa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego
II SA/Bk 728/23 2023-11-30 12:00 Sala 1 jawne 6160 E. Lemańska (spr.)
G. Dudar
B. Romanczuk
zmiana lasu na użytek rolny
II SA/Bk 800/23 2023-11-30 12:30 Sala 1 jawne 6192 E. Lemańska
G. Dudar (spr.)
B. Romanczuk
przewinienie dyscyplinarne
II SA/Bk 692/23 2023-11-30 13:00 Sala 1 jawne 6320 E. Lemańska
G. Dudar (spr.)
B. Romanczuk
zasiłek celowy
II SA/Bk 722/23 2023-11-30 Sala 1a niejawne 6181 E. Lemańska (spr.)
M. Roleder
B. Romanczuk
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na wejście na teren działki dla przeprowadzenia inwestycji celu publicz


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021