Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 167
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I FSK 322/18 2022-01-26 08:45 Sala A rozprawa odmiejscowiona publikacja 6110 III SA/Wa 3486/15 M. Kołaczek (spr.)
M. Chodacka
D. Oleś
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za II, III i IV kwartał 2012 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 stycznia 2022 r.
I FSK 1997/18 2022-01-26 08:45 Sala A rozprawa odmiejscowiona publikacja 6110 III SA/Wa 642/16 M. Kołaczek (spr.)
M. Chodacka
D. Oleś
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2013 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 stycznia 2022 r.
I FSK 2393/21 2022-01-26 09:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6119 I SA/Wr 307/21 D. Oleś
M. Kołaczek
E. Olechniewicz (spr.)
przedłużenie terminu blokady rachunków bankowych spółki
I GSK 2151/18 2022-01-26 09:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6559 III SA/Wr 680/17 D. Dudra (spr.)
M. Grzelak
P. Kraczowski
określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
III OSK 1170/21 2022-01-26 09:00 Sala B rozprawa odmiejscowiona jawne 6480 II SA/Wa 669/18 P. Szustakiewicz (spr.)
G. Jankowski
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
III FSK 957/21 2022-01-26 09:00 Sala C rozprawa odmiejscowiona jawne 6115 I SA/Bd 875/18 K. Winiarski (spr.)
B. Dauter
P. Dąbek
podatek od nieruchomości za 2011 r.
II FSK 1102/19 2022-01-26 09:00 Sala F jawne 6112 I SA/Op 264/18 J. Grzęda (spr.)
A. Rzepecka
M. Wolf- Kalamala
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r.
II FSK 1172/19 2022-01-26 09:40 Sala F jawne 6113 I SA/Op 298/18 J. Grzęda
A. Rzepecka
M. Wolf- Kalamala (spr.)
podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 r.
I FSK 1258/18 2022-01-26 10:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 I SA/Op 23/18 D. Oleś
M. Kołaczek (spr.)
E. Olechniewicz
określenie zobowiązania w podatku od towarów i usług za maj 2013 r.
I FSK 1259/18 2022-01-26 10:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 I SA/Op 24/18 D. Oleś
M. Kołaczek (spr.)
E. Olechniewicz
określenie zobowiązania w podatku od towarów i usług za sierpień 2013 r.
I FSK 1260/18 2022-01-26 10:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 I SA/Op 25/18 D. Oleś
M. Kołaczek
E. Olechniewicz (spr.)
określenie zobowiązania w podatku od towarów i usług za wrzesień 2013 r.
I FSK 1261/18 2022-01-26 10:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 I SA/Op 26/18 D. Oleś
M. Kołaczek
E. Olechniewicz (spr.)
podatek od towarów i usług za listopad 2013 r.
I GSK 2160/18 2022-01-26 10:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6559 III SA/Lu 252/17 D. Dudra
M. Grzelak (spr.)
P. Kraczowski
odmowa przyznania pomocy finansowej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
III OSK 849/21 2022-01-26 10:00 Sala B rozprawa odmiejscowiona jawne 6211 II SA/Wa 449/18 P. Szustakiewicz
G. Jankowski
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Odmowa zmiany decyzji ostatecznej o przydziale tymczasowej kwatery
III FSK 1432/21 2022-01-26 10:00 Sala C rozprawa odmiejscowiona jawne 6115 I SA/Bd 124/19 K. Winiarski (spr.)
B. Dauter
P. Dąbek
nadpłata w podatku od nieruchomości za lata 2016-2017
II FSK 1081/19 2022-01-26 10:20 Sala F jawne 6112 I SA/Po 793/18 J. Grzęda
A. Rzepecka (spr.)
M. Wolf- Kalamala
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r.
I GSK 2243/18 2022-01-26 11:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6559 III SA/Lu 324/17 D. Dudra
M. Grzelak
P. Kraczowski (spr.)
określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
III OSK 1208/21 2022-01-26 11:00 Sala B rozprawa odmiejscowiona jawne 6143 II SA/Op 425/17 P. Szustakiewicz
G. Jankowski (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Skreślenie z listy studentów
III FSK 3315/21 2022-01-26 11:00 Sala C rozprawa odmiejscowiona jawne 6115 I SA/Gd 518/20 K. Winiarski
B. Dauter (spr.)
P. Dąbek
podatek od nieruchomości za 2013 r.
II FSK 1028/19 2022-01-26 11:00 Sala F jawne 6112 I SA/Po 673/18 J. Grzęda (spr.)
A. Rzepecka
M. Wolf- Kalamala
uchybienie terminu do wniesienia odwołania i przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
I FSK 1501/17 2022-01-26 12:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona publikacja 6560/6110 I SA/Wr 1583/16 M. Kołaczek
M. Chodacka
D. Oleś (spr.)
pisemna interpretacja w zakresie podatku od towarów i usług Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 stycznia 2022 r.
I FSK 1518/18 2022-01-26 12:30 Sala A rozprawa odmiejscowiona publikacja 6560/6110 I SA/Po 84/18 R. Pęk
I. Najda-Ossowska
E. Olechniewicz (spr.)
pisemna ihngerpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 stycznia 2022 r.
I GSK 2132/18 2022-01-26 12:30 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6550 III SA/Po 789/17 D. Dudra (spr.)
M. Grzelak
P. Kraczowski
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
II FSK 1177/19 2022-01-26 12:45 Sala F jawne 6560/6113 III SA/Wa 868/18 J. Grzęda
J. Strumiłło (spr.)
M. Wolf- Kalamala
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
III FSK 2124/21 2022-01-26 13:00 Sala C rozprawa odmiejscowiona jawne 6115 I SA/Łd 772/19 K. Winiarski
B. Dauter
P. Dąbek (spr.)
podatek od nieruchomości za 2013 r.
I GSK 2133/18 2022-01-26 13:30 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6550 III SA/Po 797/17 D. Dudra
M. Grzelak (spr.)
P. Kraczowski
płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
II FSK 1297/19 2022-01-26 13:30 Sala F jawne 6560/6113 III SA/Wa 1869/18 J. Grzęda
J. Strumiłło (spr.)
M. Wolf- Kalamala
odmowa wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
I GSK 2134/18 2022-01-26 14:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6550 III SA/Po 798/17 D. Dudra
M. Grzelak
P. Kraczowski (spr.)
płatności rolnośrodowiskowe
II FSK 58/20 2022-01-26 14:15 Sala F jawne 6560/6112 III SA/Wa 2892/18 J. Grzęda
J. Strumiłło
M. Wolf- Kalamala (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
I FSK 1715/20 2022-01-26 14:30 Sala A rozprawa odmiejscowiona publikacja 6110 I SA/Łd 19/20 R. Pęk (spr.)
I. Najda-Ossowska
E. Olechniewicz
określenie zobowiązania w podatku od towarow i usług za miesiąc lipiec-grudzień 2008 r. oraz orzeczenie o obowiązku zapłaty podatku Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 stycznia 2022 r.
I FSK 1822/20 2022-01-26 14:30 Sala A rozprawa odmiejscowiona publikacja 6110 I SA/Łd 77/20 R. Pęk (spr.)
I. Najda-Ossowska
E. Olechniewicz
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2009 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 stycznia 2022 r.
I GSK 1704/21 2022-01-26 14:30 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6559 V SA/Wa 3975/21 D. Dudra
M. Grzelak
P. Kraczowski (spr.)
negatywna ocena projektu
II FSK 1363/19 2022-01-26 14:30 Sala F jawne 6560/6112 I SA/Po 984/18 J. Grzęda
J. Strumiłło (spr.)
M. Wolf- Kalamala
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II GSK 1812/21 2022-01-26 15:30 Sala F rozprawa odmiejscowiona publikacja 6174 VI SA/Wa 169/21 J. Grzęda (spr.)
J. Płusa
A. Wrzesińska- Nowacka
zawiadomienie o dacie przejścia w stan spoczynku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 11 stycznia 2022 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 stycznia 2022 r.
I FSK 1536/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6110 I SA/Sz 166/21 D. Oleś (spr.)
M. Kołaczek
E. Olechniewicz
podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2009 r.
I FSK 2369/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6110 I SA/Sz 243/21 D. Oleś (spr.)
M. Kołaczek
E. Olechniewicz
określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług z aokres od stycznia 2017 r. do czerwca 2018 r. i sierpień 2018 r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz zabezpieczenie na majatku tego zobowiązania za okres od stycznia 2017 r.
I FSK 2419/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6110 I SA/Wr 249/21 D. Oleś (spr.)
M. Kołaczek
E. Olechniewicz
stwierdzenie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania
I FSK 2485/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6110 I SA/Wr 549/20 D. Oleś
M. Kołaczek (spr.)
E. Olechniewicz
uchylenie decyzji określającej rozliczenie w podatku od towarów i usług za III kwartał 2014 r. oraz podatku do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT za okres od VII-IX r. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia
I GSK 878/17 2022-01-26 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 349/17 D. Dudra (spr.) odmowa zwrotu podatku akcyzowego
I GSK 648/20 2022-01-26 Sala A niejawne 6111 III SA/Gl 778/19 D. Dudra (spr.) uchylenie decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego, po wznowieniu postępowania
I GSK 650/20 2022-01-26 Sala A niejawne 6111 III SA/Gl 795/19 D. Dudra (spr.) uchylenie decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego, po wznowieniu postępowania
I GSK 676/20 2022-01-26 Sala A niejawne 6111 III SA/Gl 740/19 D. Dudra (spr.) uchylenie decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego, po wznowieniu postępowania
I GSK 1022/20 2022-01-26 Sala A niejawne 6111 III SA/Gl 794/19 M. Grzelak (spr.) uchylenie decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego, po wznowieniu postępowania
I GSK 459/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6559 I SA/Go 391/20 D. Dudra (spr.) przyznanie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody
I GSK 1145/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6536 I SA/Rz 391/21 D. Dudra (spr.)
M. Grzelak
P. Kraczowski
odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 1149/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6536 I SA/Op 193/21 D. Dudra
M. Grzelak (spr.)
P. Kraczowski
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 1151/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6537 I SA/Ol 275/21 D. Dudra
M. Grzelak
B. Sobocha-Holc (spr.)
obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego
I GSK 1157/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6536 II SA/Go 447/21 D. Dudra
M. Grzelak
P. Kraczowski (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 1161/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6536 I SA/Sz 376/21 D. Dudra
M. Grzelak
B. Sobocha-Holc (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 1163/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6537 I SA/Gl 96/21 D. Dudra
M. Grzelak
B. Sobocha-Holc (spr.)
odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego
I GSK 1773/21 2022-01-26 Sala A niejawne 602 V SA/Wa 3396/21 M. Grzelak (spr.) uchylenie decyzji w sprawie odmowy skrócenia obowiązywania taryf i odmowy zatwierdzenia projketu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
I GSK 1818/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6531 VIII SA/Wa 681/21 M. Grzelak (spr.) odmowa wypłaty subwencji finansowej
I GZ 449/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6532 I GZ 300/21 M. Grzelak (spr.) określenie kwoty dotacji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości
I GZ 455/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6532 I GZ 301/21 M. Grzelak (spr.) określenie kwoty dotacji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości
I GZ 461/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6536 VIII SA/Wa 265/21 D. Dudra (spr.) odmowa umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
I GZ 462/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6559 VIII SA/Wa 587/21 D. Dudra (spr.) cofnięcie uznania grupie producentów rolnych i skreślenie jej z rejestru grup producentów rolnych
I GZ 463/21 2022-01-26 Sala A niejawne 6531 VIII SA/Wa 681/21 M. Grzelak (spr.) odmowa wypłaty subwencji finansowej
I GSK 956/20 2022-01-26 Sala B niejawne 6111 III SA/Gl 738/19 P. Pietrasz (spr.) uchylenie decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego, po wznowieniu postępowania
I GSK 989/20 2022-01-26 Sala B niejawne 6111 III SA/Gl 737/19 P. Pietrasz (spr.) uchylenie decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego, po wznowieniu postępowania
I GSK 1006/20 2022-01-26 Sala B niejawne 6111 III SA/Gl 779/19 P. Pietrasz (spr.) uchylenie decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego, po wznowieniu postępowania
I GSK 1007/20 2022-01-26 Sala B niejawne 6111 III SA/Gl 739/19 P. Pietrasz (spr.) uchylenie decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego, po wznowieniu postępowania
I GSK 1150/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6536 I SA/Sz 296/21 P. Pietrasz (spr.)
I. Janson
P. Piszczek
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 1160/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6536 I SA/Sz 396/21 P. Pietrasz
I. Janson (spr.)
P. Piszczek
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 1170/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6550 I SA/Sz 217/21 P. Pietrasz (spr.)
I. Janson
P. Piszczek
przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GSK 1171/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6550 I SA/Sz 218/21 P. Pietrasz
I. Janson
P. Piszczek (spr.)
przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
I GSK 1172/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6550 I SA/Sz 219/21 P. Pietrasz
I. Janson (spr.)
P. Piszczek
przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej
I GSK 1175/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6536 I SA/Sz 395/21 P. Pietrasz
I. Janson
P. Piszczek (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 1178/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6550 III SA/Lu 97/21 P. Pietrasz (spr.)
I. Janson
P. Piszczek
umorzenie postępowania w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GSK 1179/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6532 I SA/Gd 740/20 P. Pietrasz
P. Piszczek
G. Wałejko (spr.)
ustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu
I GSK 1182/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6392/6539 I SA/Gd 67/21 P. Pietrasz
P. Piszczek
G. Wałejko (spr.)
określenie zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z PFRON
I GSK 1191/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 1329/20 P. Pietrasz
I. Janson (spr.)
P. Piszczek
odmowa przyznania pomocy finansowej w ramach działania grupy producentów rolnych
I GSK 1192/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6553 V SA/Wa 1309/20 P. Pietrasz
I. Janson
P. Piszczek (spr.)
odmowa wypłaty środków finansowych z tytułu wsparcia z Funduszu Promocji Mleka
I GSK 1429/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6536 I SA/Sz 297/21 P. Pietrasz
P. Piszczek
G. Wałejko (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 1708/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6559 III SA/Gl 129/21 P. Pietrasz
I. Janson (spr.)
P. Piszczek
negatywna ocena projektu
I GW 5/21 2022-01-26 Sala B niejawne 643/6539 P. Pietrasz
P. Piszczek
G. Wałejko (spr.)
zaliczenie wpłaty na poczet należności publicznoprawnej
I GZ 1/22 2022-01-26 Sala B niejawne 6537 V SA/Wa 2245/20 P. Pietrasz (spr.) zawieszenie postępowania egzekucyjnego
I GZ 2/22 2022-01-26 Sala B niejawne 6550 V SA/Wa 958/20 P. Pietrasz (spr.) pozostawienie pisma bez rozpoznania
III OSK 491/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6196 II SA/Wa 1479/17 P. Szustakiewicz
G. Jankowski
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Odprawa należna z tytułu zwolnienia ze służby
III OSK 1034/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6480 II SA/Lu 657/18 P. Szustakiewicz (spr.)
G. Jankowski
O. Żurawska - Matusiak
Udostępnienie informacji publicznej
III OSK 1052/21 2022-01-26 Sala B niejawne 647 II SA/Wa 2013/17 P. Szustakiewicz
G. Jankowski (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Przetwarzanie danych osobowych
III OSK 1055/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Sz 771/18 P. Szustakiewicz (spr.)
G. Jankowski
O. Żurawska - Matusiak
Pozbawienie prawa do uposażenia
III OSK 1069/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6480 II SA/Wa 1007/18 P. Szustakiewicz
G. Jankowski (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
III OSK 1254/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 1248/18 P. Szustakiewicz
G. Jankowski
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Przeniesienie na inne stanowisko służbowe
III OSK 2958/21 2022-01-26 Sala B niejawne 649 II SA/Wa 1885/19 P. Szustakiewicz (spr.) Cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostepu do informacji niejawnych o klauzulach
III OSK 2959/21 2022-01-26 Sala B niejawne 649 II SA/Wa 1886/19 P. Szustakiewicz (spr.) Cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostepu do informacji niejawnych
III OSK 2966/21 2022-01-26 Sala B niejawne 649 II SA/Wa 1884/19 P. Szustakiewicz (spr.) Cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych
III OSK 2972/21 2022-01-26 Sala B niejawne 649 II SA/Wa 1887/19 P. Szustakiewicz (spr.) Cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych
III OSK 2978/21 2022-01-26 Sala B niejawne 649 II SA/Wa 1888/19 P. Szustakiewicz (spr.) Cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne
III OSK 2979/21 2022-01-26 Sala B niejawne 649 II SA/Wa 1889/19 P. Szustakiewicz (spr.) Cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzulach ściśle tajne, tajne, poufne
III OSK 3049/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6392/6145 IV SA/Wr 460/19 P. Szustakiewicz (spr.) Odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły
III OSK 4114/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6099 II SA/Wr 391/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych
III OSK 4626/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6099 II SA/Wr 382/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Określenie opłaty stałej za wprowadzenie do rzeki wód o odwodnienie
III OSK 4851/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6099 II SA/Wr 402/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Określenie opłaty stałej za wprowadzenie ścieków do potoku
III OSK 5000/21 2022-01-26 Sala B niejawne 644/6192 III SA/Po 893/20 P. Szustakiewicz
G. Jankowski (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Niewykonanie przez organ wyroku WSA w Poznaniu w sprawie II SAB/Po 50/20 w przedmiocie wypłacenia wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop - art. 154 § 1, art. 154 § 7
III OSK 5069/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6099 II SA/Wr 377/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Określenie opłaty stałej za wprowadzenie do potoku i rzeki wód z odwodnienia
III OSK 6446/21 2022-01-26 Sala B niejawne 658/6099 III SAB/Po 19/21 P. Szustakiewicz (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie wykonania uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej
III OZ 1385/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 3042/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze zwolnieniem ze służby
III OZ 1386/21 2022-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 3278/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III OZ 2/22 2022-01-26 Sala B niejawne 6146 III SPP/Gl 180/21 P. Szustakiewicz (spr.) Odmowa przyznania stypendium szkolnego
III OZ 3/22 2022-01-26 Sala B niejawne 659/6480 IV SPP/Po 208/21 P. Szustakiewicz (spr.) Przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
III OZ 4/22 2022-01-26 Sala B niejawne 6099 II SA/Rz 1219/21 P. Szustakiewicz (spr.) Określenie opłaty podwyższonej za pobór wody powierzchniowej
III OZ 5/22 2022-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 393/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzytany urlop
III OZ 6/22 2022-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 1927/20 P. Szustakiewicz (spr.) Odmowa wydania zaświadczenia
III OZ 7/22 2022-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 3158/21 P. Szustakiewicz (spr.) Odmowa wyłączenia stosowania przepisów
III FSK 1090/21 2022-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Bd 876/18 K. Winiarski (spr.)
B. Dauter
P. Dąbek
podatek od nieruchomości za 2013 r.
III FSK 1732/21 2022-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Bd 452/19 K. Winiarski (spr.)
B. Dauter
P. Dąbek
podatek od nieruchomości za 2017 r.
III FSK 2125/21 2022-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Łd 774/19 K. Winiarski
B. Dauter
P. Dąbek (spr.)
podatek od nieruchomości za 2015 r.
III FSK 2135/21 2022-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Łd 773/19 K. Winiarski
B. Dauter
P. Dąbek (spr.)
podatek od nieruchomości za 2014 r.
III FSK 2136/21 2022-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Łd 775/19 K. Winiarski
B. Dauter
P. Dąbek (spr.)
podatek od nieruchomości za 2016 r.
III FSK 2893/21 2022-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Go 242/20 K. Winiarski (spr.)
B. Dauter
P. Dąbek
podatek od nieruchomości za 2017 r.
III FSK 2894/21 2022-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Go 247/20 K. Winiarski (spr.)
B. Dauter
P. Dąbek
podatek od nieruchomości za 2015 r.
III FSK 3316/21 2022-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Gd 519/20 K. Winiarski
B. Dauter (spr.)
P. Dąbek
podatek od nieruchomości za 2014 r.
III FSK 3462/21 2022-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Gd 520/20 K. Winiarski
B. Dauter (spr.)
P. Dąbek
podatek od nieruchomości za 2015 r.
III FSK 3888/21 2022-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Go 445/20 K. Winiarski (spr.)
B. Dauter
P. Dąbek
podatek od nieruchomości za 2015 r.
I OSK 468/19 2022-01-26 Sala D niejawne 6182 II SA/Kr 789/18 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Odmowa zwrotu nieruchomości
I OSK 484/19 2022-01-26 Sala D niejawne 6182 IV SA/Wa 2543/17 J. Rudnicka
A. Miernik
M. Nowicka (spr.)
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy zwrotu nieruchomości
I OSK 515/19 2022-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Rz 867/18 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Ustalenie odszkodowania za szkody powstałe z tytułu wybudowania na nieruchomości urządzeń elektrycznych
I OSK 580/19 2022-01-26 Sala D niejawne 6120 VIII SA/Wa 498/18 J. Rudnicka
A. Miernik
M. Nowicka (spr.)
Odrzucenie zarzutów dotyczących przebiegu granicy jako wyniku modernizacji ewidencji gruntów
I OSK 591/19 2022-01-26 Sala D niejawne 6182 IV SA/Wa 2698/17 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Odmowa zwrotu nieruchomości
I OSK 667/19 2022-01-26 Sala D niejawne 6120 IV SA/Wa 1032/18 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Stwierdzenie nieważności decyzji dot. odmowy wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków
I OSK 669/19 2022-01-26 Sala D niejawne 6122 II SA/Go 449/18 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Ustalenie kosztów postępowania rozgraniczeniowego
I OSK 26/20 2022-01-26 Sala D niejawne 6324 I SA/Wa 2296/18 M. Wincenciak (spr.)
M. Kowalska
E. Kręcichwost - Durchowska
Ustalenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
I OSK 900/21 2022-01-26 Sala D niejawne 6074 II SA/Kr 1232/20 J. Rudnicka (spr.)
A. Miernik
M. Nowicka
Odmowa wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
I OSK 910/21 2022-01-26 Sala D niejawne 6329 II SA/Go 855/20 J. Rudnicka
A. Miernik
M. Nowicka (spr.)
Odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
I OSK 911/21 2022-01-26 Sala D niejawne 6329 III SA/Kr 747/20 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Świadczenie pielęgnacyjne
I OSK 916/21 2022-01-26 Sala D niejawne 6329 I SA/Wa 1251/20 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego
I OSK 920/21 2022-01-26 Sala D niejawne 6181 II SA/Gl 1015/20 J. Rudnicka (spr.)
A. Miernik
M. Nowicka
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
I OSK 923/21 2022-01-26 Sala D niejawne 6329 II SA/Łd 45/21 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Odmowa prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
I OSK 994/21 2022-01-26 Sala D niejawne 6329 III SA/Gd 636/20 J. Rudnicka (spr.)
A. Miernik
M. Nowicka
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
I OW 109/21 2022-01-26 Sala D niejawne 643/6320 J. Rudnicka (spr.)
A. Miernik
M. Nowicka
Spór o właściwość - przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego i okresowego
I OW 117/21 2022-01-26 Sala D niejawne 643/6320 J. Rudnicka (spr.)
A. Miernik
M. Nowicka
Spór o właściwość - przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego
I OW 131/21 2022-01-26 Sala D niejawne 643/6322 J. Rudnicka
A. Miernik
M. Nowicka (spr.)
Spór o właściwość - wniosek o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej
I OW 132/21 2022-01-26 Sala D niejawne 643/6322 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Spór o właściwość - zmiana decyzji kierującej małoletniego do Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
I OW 133/21 2022-01-26 Sala D niejawne 643/6324 J. Rudnicka
A. Miernik
M. Nowicka (spr.)
Spór o właściwość - ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
I OW 134/21 2022-01-26 Sala D niejawne 643/6322 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Spór o właściwość - skierowanie do domu pomocy społecznej
I OW 135/21 2022-01-26 Sala D niejawne 643/6322 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Spór o właściwość - skierowanie do domu pomocy społecznej
I OW 136/21 2022-01-26 Sala D niejawne 643/6329 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Spór o właściwość - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
I OW 153/21 2022-01-26 Sala D niejawne 643/6321 J. Rudnicka (spr.)
A. Miernik
M. Nowicka
Spór o właściwość- przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego
I OZ 550/21 2022-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Kr 14/21 J. Rudnicka (spr.) Ustalenie odszkodowania
I OZ 551/21 2022-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Kr 14/21 J. Rudnicka (spr.) Ustalenie odszkodowania
I OZ 552/21 2022-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Kr 14/21 J. Rudnicka (spr.) Ustalenie odszkodowania
I OZ 553/21 2022-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Kr 15/21 J. Rudnicka (spr.) Ustalenie odszkodowania
I OZ 554/21 2022-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Kr 15/21 J. Rudnicka (spr.) Ustalenie odszkodowania
I OZ 555/21 2022-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Kr 15/21 J. Rudnicka (spr.) Ustalenie odszkodowania
II OSK 1285/19 2022-01-26 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 1238/17 A. Wawrzyniak (spr.)
T. Zbrojewski
A. Żak
Stwierdzenie nieważności decyzji
II OSK 1292/19 2022-01-26 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 1240/17 A. Wawrzyniak (spr.)
T. Zbrojewski
A. Żak
Wstrzymanie wykonania decyzji
II OSK 1333/19 2022-01-26 Sala E niejawne 6014 VII SA/Wa 385/18 A. Wawrzyniak (spr.)
T. Zbrojewski
A. Żak
Nakaz rozbiórki budowli
II OSK 1371/19 2022-01-26 Sala E niejawne 6153 IV SA/Wa 1303/18 A. Wawrzyniak
T. Zbrojewski (spr.)
A. Żak
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
II OSK 1413/19 2022-01-26 Sala E niejawne 6010 II SA/Rz 1242/18 A. Wawrzyniak
T. Zbrojewski (spr.)
A. Żak
Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego
II OSK 1414/19 2022-01-26 Sala E niejawne 6153 II SA/Rz 775/16 A. Wawrzyniak
T. Zbrojewski (spr.)
A. Żak
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 1434/19 2022-01-26 Sala E niejawne 6010 II SA/Bk 454/18 A. Wawrzyniak
T. Zbrojewski
A. Żak (spr.)
Pozwolenie na użytkowanie obiektu
II OSK 1448/19 2022-01-26 Sala E niejawne 6153 II SA/Łd 833/18 A. Wawrzyniak
T. Zbrojewski
A. Żak (spr.)
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 1450/19 2022-01-26 Sala E niejawne 6153 II SA/Bd 838/18 A. Wawrzyniak
T. Zbrojewski
A. Żak (spr.)
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 1452/19 2022-01-26 Sala E niejawne 6153 II SA/Bd 1037/18 A. Wawrzyniak
T. Zbrojewski
A. Żak (spr.)
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 2402/21 2022-01-26 Sala E niejawne 659/6010 VII SAB/Wa 51/21 A. Wawrzyniak (spr.)
T. Zbrojewski
A. Żak
Inne; Przewlekłość postępowania administracyjnego
II OSK 2543/21 2022-01-26 Sala E niejawne 658/6019 VII SAB/Wa 40/21 A. Wawrzyniak (spr.)
T. Zbrojewski
A. Żak
Bezczynność organu
II OSK 2861/21 2022-01-26 Sala E niejawne 6014 II OSK 2544/18 A. Wawrzyniak (spr.) skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończoengo wyrokiem NSA z dnia 28.05.2021 sygn II OSK 2544/18
II OZ 940/21 2022-01-26 Sala E niejawne 6014 II SA/Wr 443/21 T. Zbrojewski (spr.) nakaz przeprowadzenia okresowej kontroli budynku i sporządzenia ekspertyzy technicznej
II OZ 941/21 2022-01-26 Sala E niejawne 6159 II SA/Wr 386/20 T. Zbrojewski (spr.) nakaz przeprowadzenia okresowej kontroli budynku i sporządzenia ekspertyzy technicznej
II OSK 1/22 2022-01-26 Sala E niejawne 6010 II SA/Kr 431/21 T. Zbrojewski (spr.) Zatwierdzenie projektu budowlanego
II OZ 9/22 2022-01-26 Sala E niejawne 6271 IV SA/Wa 883/21 A. Wawrzyniak (spr.) odmowa udzielenia azylu w RP
II OZ 10/22 2022-01-26 Sala E niejawne 658/6272 IV SAB/Wa 1327/21 A. Wawrzyniak (spr.) rozpatrzenie odwołania
II OZ 17/22 2022-01-26 Sala E niejawne 6153 II SA/Kr 193/21 A. Wawrzyniak (spr.) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II FSK 1320/21 2022-01-26 Sala F niejawne 6112 III SA/Wa 1797/20 J. Grzęda
A. Rzepecka (spr.)
A. Wrzesińska- Nowacka
wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej
II FSK 1346/21 2022-01-26 Sala F niejawne 6112 III SA/Wa 1765/20 J. Grzęda
A. Rzepecka
A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.
II FSK 1347/21 2022-01-26 Sala F niejawne 6112 III SA/Wa 1766/20 J. Grzęda (spr.)
A. Rzepecka
A. Wrzesińska- Nowacka
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.
II FSK 1348/21 2022-01-26 Sala F niejawne 6112 III SA/Wa 1767/20 J. Grzęda
A. Rzepecka (spr.)
A. Wrzesińska- Nowacka
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021