Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 77
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I FSK 958/18 2022-07-06 09:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 III SA/Wa 305/16 J. Zubrzycki (spr.)
M. Chodacka
I. Najda-Ossowska
podatek od towarów iusług za okresy rozliczeniowe od sierpnia 2013 r. do maja 2014 r
I FSK 2223/18 2022-07-06 09:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 III SA/Wa 3495/17 J. Zubrzycki (spr.)
M. Chodacka
I. Najda-Ossowska
odmowa stwierdzenia nieważnośći decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do lipca 2013 r.
I GSK 2565/18 2022-07-06 09:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6111 V SA/Wa 326/17 H. Kamińska (spr.)
C. Kosterna
J. Salachna
podatek akcyzowy
II OSK 1996/19 2022-07-06 09:00 Sala E rozprawa zdalna jawne 6391/6150 II SA/Kr 20/19 W. Mazur (spr.)
A. Despot - Mładanowicz
A. Żak
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady gminy
II FSK 2984/19 2022-07-06 09:00 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6112 I SA/Gd 894/19 A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
A. Dumas
A. Kot
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II OSK 2106/19 2022-07-06 09:30 Sala E rozprawa zdalna jawne 6014 II SA/Bk 715/18 W. Mazur
A. Despot - Mładanowicz
A. Żak (spr.)
Nakaz rozbiórki budowli
II FSK 3086/19 2022-07-06 09:40 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6112 I SA/Wr 212/19 A. Wrzesińska- Nowacka
A. Dumas (spr.)
A. Kot
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
I GSK 2566/18 2022-07-06 10:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6111 V SA/Wa 327/17 H. Kamińska
C. Kosterna
J. Salachna (spr.)
podatek akcyzowy
II OSK 2144/19 2022-07-06 10:00 Sala E rozprawa zdalna jawne 6016 VII SA/Wa 1155/18 W. Mazur
A. Despot - Mładanowicz
A. Żak (spr.)
nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień
II FSK 3185/19 2022-07-06 10:20 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6113 I SA/Wr 376/19 A. Wrzesińska- Nowacka
A. Dumas
A. Kot (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I FSK 984/18 2022-07-06 10:30 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 III SA/Wa 2934/16 J. Zubrzycki
M. Chodacka (spr.)
I. Najda-Ossowska
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od września do listopada 2013 r.
I FSK 1438/18 2022-07-06 10:30 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 III SA/Wa 3030/16 J. Zubrzycki
M. Chodacka (spr.)
I. Najda-Ossowska
podatek od towarów i usług za czerwiec i lipiec 2013 r.
I GSK 2689/18 2022-07-06 10:30 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6111 V SA/Wa 328/17 H. Kamińska
C. Kosterna (spr.)
J. Salachna
podatek akcyzowy
II OSK 2170/19 2022-07-06 10:30 Sala E rozprawa zdalna jawne 6016 VII SA/Wa 1418/18 W. Mazur (spr.)
A. Despot - Mładanowicz
A. Żak
Ochrona przeciwpożarowa
II FSK 3186/19 2022-07-06 10:40 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6113 I SA/Wr 377/19 A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
A. Dumas
A. Kot
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I GSK 2716/18 2022-07-06 11:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6111 V SA/Wa 329/17 H. Kamińska (spr.)
C. Kosterna
J. Salachna
podatek akcyzowy
II OSK 2376/19 2022-07-06 11:00 Sala E rozprawa zdalna jawne 6052 IV SA/Wa 2618/18 W. Mazur
A. Despot - Mładanowicz (spr.)
A. Żak
Akty małżeństwa
II FSK 3162/19 2022-07-06 11:00 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6112 I SA/Łd 156/19 A. Wrzesińska- Nowacka
A. Dumas (spr.)
A. Kot
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r.
II FSK 3163/19 2022-07-06 11:20 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6112 I SA/Łd 157/19 A. Wrzesińska- Nowacka
A. Dumas
A. Kot (spr.)
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r.
I GSK 2739/18 2022-07-06 11:30 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6111 V SA/Wa 331/17 H. Kamińska
C. Kosterna
J. Salachna (spr.)
podatek akcyzowy
II OSK 2293/19 2022-07-06 11:40 Sala E rozprawa zdalna jawne 6209 III SA/Kr 1106/18 W. Mazur
A. Despot - Mładanowicz (spr.)
A. Żak
Ekshumacja zwłok
II FSK 3164/19 2022-07-06 11:40 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6112 I SA/Łd 158/19 A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
A. Dumas
A. Kot
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r.
I FSK 1161/18 2022-07-06 12:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6110 III SA/Wa 1478/17 J. Zubrzycki
M. Chodacka (spr.)
I. Najda-Ossowska
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 1253/18 2022-07-06 12:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6110 III SA/Wa 1497/17 J. Zubrzycki
M. Chodacka
I. Najda-Ossowska (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 1273/18 2022-07-06 12:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6110 III SaAWa 1348/17 J. Zubrzycki (spr.)
M. Chodacka
I. Najda-Ossowska
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I GSK 2740/18 2022-07-06 12:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6111 V SA/Wa 330/17 H. Kamińska
C. Kosterna (spr.)
J. Salachna
podatek akcyzowy
I GSK 2968/18 2022-07-06 12:30 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6111 V SA/Wa 635/17 H. Kamińska
C. Kosterna (spr.)
J. Salachna
podatek akcyzowy
II FSK 2977/19 2022-07-06 12:30 Sala F rozprawa odmiejscowiona publikacja 6113 III SA/Wa 1321/18 A. Dumas
M. Bejgerowska (spr.)
J. Grzęda
podatek dochodowy od osób prawnych za 2013 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 22 czerwca 2022 r.
I FSK 1414/19 2022-07-06 13:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6110 I SA/Go 150/19 J. Zubrzycki
M. Chodacka (spr.)
I. Najda-Ossowska
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
II FSK 3070/19 2022-07-06 13:15 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6113 I SA/Sz 302/19 A. Wrzesińska- Nowacka
A. Dumas (spr.)
A. Kot
podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 r.
II FSK 3180/19 2022-07-06 13:55 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6112 I SA/Sz 262/19 A. Wrzesińska- Nowacka
A. Dumas
A. Kot (spr.)
stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.
I FSK 313/19 2022-07-06 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Rz 632/18 J. Zubrzycki (spr.)
M. Chodacka
I. Najda-Ossowska
interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 314/19 2022-07-06 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Rz 799/18 J. Zubrzycki
M. Chodacka (spr.)
I. Najda-Ossowska
interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 1259/19 2022-07-06 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1552/18 J. Zubrzycki
M. Chodacka
I. Najda-Ossowska (spr.)
odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
I FSK 1273/19 2022-07-06 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1551/18 J. Zubrzycki
M. Chodacka
I. Najda-Ossowska (spr.)
stwierdzenie uchybienia erminu do wniesienia odwołania
I FSK 1295/20 2022-07-06 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1444/19 J. Zubrzycki (spr.)
M. Chodacka
I. Najda-Ossowska
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od września 2016 r do marca 2017 r.
I FSK 1358/21 2022-07-06 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 2885/19 J. Zubrzycki
M. Chodacka
I. Najda-Ossowska (spr.)
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od czerwca do grudnia 2014 r.
I FSK 1643/21 2022-07-06 Sala A niejawne 6111 III SA/Po 899/20 J. Zubrzycki
M. Chodacka
I. Najda-Ossowska (spr.)
odmowa zwrotu podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych
I GSK 2398/18 2022-07-06 Sala A niejawne 6550 VIII SA/Wa 672/17 H. Kamińska (spr.) płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GSK 2574/18 2022-07-06 Sala A niejawne 6559 V SA/Wa 894/17 H. Kamińska
M. Krawczak (spr.)
J. Salachna
określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 2653/18 2022-07-06 Sala A niejawne 6537 III SA/Łd 75/18 H. Kamińska
M. Krawczak (spr.)
J. Salachna
umorzenie postępowania egzekucyjnego
I GSK 2681/18 2022-07-06 Sala A niejawne 6531 V SA/Wa 199/17 H. Kamińska
M. Krawczak (spr.)
J. Salachna
zobowiązanie do zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości
I GSK 2688/18 2022-07-06 Sala A niejawne 6300 III SA/Kr 1478/17 H. Kamińska
M. Krawczak (spr.)
J. Salachna
Określenie kwoty długu celnego
I GSK 70/19 2022-07-06 Sala A niejawne 6539 I SA/Gl 815/18 H. Kamińska
C. Kosterna
J. Salachna (spr.)
umorzenie postępowania w sprawie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o uzupełnienie decyzji w przedmiocie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości
I GSK 71/19 2022-07-06 Sala A niejawne 6539 I SA/Gl 774/18 H. Kamińska
C. Kosterna (spr.)
J. Salachna
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości
I GSK 1368/19 2022-07-06 Sala A niejawne 6539 V SA/Wa 1058/18 H. Kamińska (spr.)
C. Kosterna
J. Salachna
nakaz zwrotu środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
I GSK 933/21 2022-07-06 Sala A niejawne 6552 III SA/Lu 1181/20 H. Kamińska (spr.)
C. Kosterna
J. Salachna
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wypłatę płatności na zalesianie
I GPP 7/22 2022-07-06 Sala A niejawne 6537 I SA/Kr 323/21 H. Kamińska
C. Kosterna (spr.)
J. Salachna
odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
I GSK 952/22 2022-07-06 Sala A niejawne 6536 I SA/Op 530/21 H. Kamińska
C. Kosterna
J. Salachna (spr.)
odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GZ 172/22 2022-07-06 Sala A niejawne 6537 I SA/Gl 1402/21 J. Salachna (spr.) zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
I GZ 216/22 2022-07-06 Sala A niejawne 6550 VIII SA/Wa 1102/21 J. Salachna (spr.) odmowa przyznania pomocy finansowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GZ 217/22 2022-07-06 Sala A niejawne 6550 VIII SA/Wa 1046/21 J. Salachna (spr.) ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
I GZ 218/22 2022-07-06 Sala A niejawne 6550 VIII SA/Wa 989/21 J. Salachna (spr.) ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich
I GZ 219/22 2022-07-06 Sala A niejawne 6550 VIII SA/Wa 1096/21 J. Salachna (spr.) odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GZ 220/22 2022-07-06 Sala A niejawne 6550 VIII SA/Wa 1097/21 J. Salachna (spr.) odmowa przyznania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
I GZ 221/22 2022-07-06 Sala A niejawne 6550 VIII SA/Wa 1103/21 J. Salachna (spr.) odmowa przyznania pomocy finansowej na wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
II OSK 1967/19 2022-07-06 Sala E niejawne 6010 II SA/Op 341/18 W. Mazur (spr.)
A. Despot - Mładanowicz
A. Żak
nałożenie obowiązku przedłożenia dokumentów
II OSK 2010/19 2022-07-06 Sala E niejawne 6014 II SA/Wr 309/18 W. Mazur
A. Despot - Mładanowicz (spr.)
A. Żak
Nakaz rozbiórki budowli
II OSK 2014/19 2022-07-06 Sala E niejawne 6013 II SA/Gd 205/18 W. Mazur (spr.)
A. Despot - Mładanowicz
A. Żak
Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
II OSK 2016/19 2022-07-06 Sala E niejawne 6205 II SA/Go 58/19 W. Mazur
A. Despot - Mładanowicz (spr.)
A. Żak
Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
II OSK 2029/19 2022-07-06 Sala E niejawne 6014 II SA/Po 1039/18 W. Mazur
A. Despot - Mładanowicz
A. Żak (spr.)
Nakaz rozbiórki budowli
II OSK 2042/19 2022-07-06 Sala E niejawne 6159 IV SA/Wa 1097/18 W. Mazur
A. Despot - Mładanowicz
A. Żak (spr.)
Stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
II OSK 2049/19 2022-07-06 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 1377/18 W. Mazur
A. Despot - Mładanowicz
A. Żak (spr.)
Uchylenie decyzji; Umorzenie postępowania
II OSK 671/22 2022-07-06 Sala E niejawne 659/6365 II SAB/Gd 114/21 W. Mazur (spr.)
A. Despot - Mładanowicz
A. Żak
pozwolenie na roboty budowlane na terenie wpisanym do rejestru zabytków
II OZ 404/22 2022-07-06 Sala E niejawne 6014 VII SA/Wa 1991/20 A. Despot - Mładanowicz (spr.) Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II OZ 405/22 2022-07-06 Sala E niejawne 6010 II SA/Gd 294/22 A. Despot - Mładanowicz (spr.) Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego
II OZ 406/22 2022-07-06 Sala E niejawne 6019 II SO/Kr 3/22 A. Despot - Mładanowicz (spr.) Wymierzenie grzywny
II OZ 407/22 2022-07-06 Sala E niejawne 658/6051 II SAB/Go 23/22 A. Despot - Mładanowicz (spr.) wydanie dokumentu
II OZ 408/22 2022-07-06 Sala E niejawne 6014 VII SA/Wa 1468/21 A. Despot - Mładanowicz (spr.) Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II FSK 3063/19 2022-07-06 Sala F niejawne 6560/6113 III SA/Wa 2552/18 A. Wrzesińska- Nowacka
A. Dumas
Z. Romała (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 3075/19 2022-07-06 Sala F niejawne 6560/6113 I SA/Wr 486/19 A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
A. Dumas
A. Kot
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 3087/19 2022-07-06 Sala F niejawne 6560/6113 I SA/Wr 85/19 A. Wrzesińska- Nowacka
A. Dumas (spr.)
A. Kot
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 3147/19 2022-07-06 Sala F niejawne 6560/6113 III SA/Wa 2255/18 A. Wrzesińska- Nowacka
A. Dumas
Z. Romała (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 3260/19 2022-07-06 Sala F niejawne 6560/6112 I SA/Łd 450/19 A. Wrzesińska- Nowacka
A. Dumas
Z. Romała (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II FSK 3261/19 2022-07-06 Sala F niejawne 6560/6112 I SA/Łd 451/19 A. Wrzesińska- Nowacka
A. Dumas
Z. Romała (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II FSK 3269/19 2022-07-06 Sala F niejawne 6560/6113 I SA/Bd 369/19 A. Wrzesińska- Nowacka
A. Dumas
A. Kot (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FZ 62/22 2022-07-06 Sala F niejawne 6560/6113 I SA/Wr 443/21 A. Wrzesińska- Nowacka (spr.) pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021