Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 167
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II GSK 1472/19 2023-03-22 09:00 Sala A rozprawa zdalna jawne 6254 VI SA/Wa 1495/18 M. Trzecki (spr.)
C. Pryca
K. Stec
unieważnienie przetargu na rezerwację częstotliwości przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych, po wznowieniu postępowania
I GSK 1845/19 2023-03-22 09:00 Sala B rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Po 93/16 M. Kowalski (spr.)
I. Janson
P. Pietrasz
podatek akcyzowy
II OSK 779/20 2023-03-22 09:00 Sala E rozprawa zdalna jawne 6153 II SA/Sz 945/19 T. Bąkowski (spr.)
P. Broda
T. Zbrojewski
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 777/20 2023-03-22 09:20 Sala E rozprawa zdalna jawne 6153 II SA/Sz 740/19 T. Bąkowski (spr.)
P. Broda
T. Zbrojewski
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
I GSK 1846/19 2023-03-22 09:30 Sala B rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Po 88/16 M. Kowalski
I. Janson
P. Pietrasz (spr.)
podatek akcyzowy
I GSK 1847/19 2023-03-22 10:00 Sala B rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Po 87/16 M. Kowalski
I. Janson (spr.)
P. Pietrasz
podatek akcyzowy
II OSK 768/20 2023-03-22 10:00 Sala E rozprawa zdalna jawne 6014 VII SA/Wa 258/19 T. Bąkowski
P. Broda
T. Zbrojewski (spr.)
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II GSK 1527/19 2023-03-22 10:10 Sala A rozprawa zdalna jawne 6254 VI SA/Wa 689/19 M. Trzecki
C. Pryca (spr.)
K. Stec
ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego
I GSK 1848/19 2023-03-22 10:30 Sala B rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Po 92/16 M. Kowalski (spr.)
I. Janson
P. Pietrasz
podatek akcyzowy
II OSK 2612/22 2023-03-22 10:30 Sala E rozprawa zdalna jawne 6010 II SA/Kr 1386/21 T. Bąkowski
P. Broda (spr.)
T. Zbrojewski
Zezwolenie na realizację inwestycji
II GSK 1598/22 2023-03-22 11:00 Sala A rozprawa zdalna jawne 6170 II GSK 5672/16 M. Trzecki
C. Pryca
K. Stec (spr.)
sprzeciw od wpisu na listę adwokatów
I GSK 1849/19 2023-03-22 11:00 Sala B rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Po 89/16 M. Kowalski
I. Janson
P. Pietrasz (spr.)
podatek akcyzowy
II OSK 774/20 2023-03-22 11:15 Sala E rozprawa zdalna jawne 6391/6150 II SA/Wr 523/19 T. Bąkowski (spr.)
P. Broda
T. Zbrojewski
Skarga na uchwałę rady gminy; Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
I GSK 1850/19 2023-03-22 11:30 Sala B rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Po 90/16 M. Kowalski
I. Janson (spr.)
P. Pietrasz
podatek akcyzowy
I GSK 1851/19 2023-03-22 12:00 Sala B rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Po 91/16 M. Kowalski (spr.)
I. Janson
P. Pietrasz
podatek akcyzowy
II OSK 789/20 2023-03-22 12:00 Sala E rozprawa zdalna jawne 6010 VII SA/Wa 1086/19 T. Bąkowski
P. Broda
T. Zbrojewski (spr.)
Pozwolenie na budowę
I GSK 1852/19 2023-03-22 12:30 Sala B rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Po 86/16 M. Kowalski
I. Janson
P. Pietrasz (spr.)
podatek akcyzowy
II OSK 758/20 2023-03-22 12:30 Sala E rozprawa zdalna jawne 6019 II SA/Kr 573/19 T. Bąkowski
P. Broda (spr.)
T. Zbrojewski
Opłata legalizacyjna
I GSK 2011/19 2023-03-22 13:00 Sala B rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Po 131/19 M. Kowalski
I. Janson (spr.)
P. Pietrasz
odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym
II OSK 2765/22 2023-03-22 14:00 Sala E rozprawa zdalna jawne 658/6010 II SAB/Wr 815/22 L. Kiermaszek (spr.)
M. Miron
G. Rząsa
Bezczynność organu; Pozwolenie na budowę
II FNP 1/22 2023-03-22 15:00 Sala F publikacja 6112 M. Wolf- Kalamala (spr.)
A. Kot
A. Wrzesińska- Nowacka
nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 15 marca 2023 r.
II FNP 2/22 2023-03-22 15:00 Sala F publikacja 6112 M. Wolf- Kalamala (spr.)
A. Kot
A. Wrzesińska- Nowacka
nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 15 marca 2023 r.
II FNP 3/22 2023-03-22 15:15 Sala F publikacja 6113 M. Wolf- Kalamala
A. Kot
A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
odmowa stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 15 marca 2023 r.
II FNP 4/22 2023-03-22 15:25 Sala F publikacja 6113 M. Wolf- Kalamala
A. Kot
A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 15 marca 2023 r.
I FSK 2040/22 2023-03-22 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 2104/21 C. Pryca
M. Nowicka
M. Wolanin (spr.)
odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do lipca 2014 r.
II GSK 69/20 2023-03-22 Sala A niejawne 6033 VI SA/Wa 697/19 M. Trzecki
C. Pryca
K. Stec (spr.)
kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
II GSK 133/20 2023-03-22 Sala A niejawne 6033 VI SA/Wa 1360/19 M. Trzecki (spr.)
C. Pryca
K. Stec
kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
II GSK 1074/20 2023-03-22 Sala A niejawne 6042 III SA/Po 776/19 M. Trzecki (spr.)
C. Pryca
K. Stec
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier hazardowych na automatach bez koncesji
II GSK 1187/20 2023-03-22 Sala A niejawne 6042 III SA/Po 931/19 M. Trzecki (spr.)
C. Pryca
K. Stec
kara pieniężna z tytułu urządzania gier hazardowych na automatach bez koncesji
II GSK 1214/20 2023-03-22 Sala A niejawne 6042 III SA/Po 44/20 M. Trzecki (spr.)
C. Pryca
K. Stec
kara pieniężna za urządzanie gier na automatach bez koncesji
II GSK 1231/20 2023-03-22 Sala A niejawne 6042 III SA/Po 907/19 M. Trzecki
C. Pryca (spr.)
K. Stec
kara pieniężna dla posiadacza zależnego lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier
II GSK 1248/20 2023-03-22 Sala A niejawne 6042 III SA/Po 52/20 M. Trzecki
C. Pryca (spr.)
K. Stec
kara pieniężna z tytułu urządzania gier hazardowych na automatach bez koncesji
II GSK 1262/20 2023-03-22 Sala A niejawne 6042 III SA/Po 42/20 M. Trzecki
C. Pryca
K. Stec (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier hazardowych na automatach bez koncesji
II GSK 1263/20 2023-03-22 Sala A niejawne 6042 III SA/Po 46/20 M. Trzecki
C. Pryca
K. Stec (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier hazardowych na automatach bez koncesji
II GSK 1268/20 2023-03-22 Sala A niejawne 6042 III SA/Po 41/20 M. Trzecki (spr.)
C. Pryca
K. Stec
kara pieniężna dla posiadacza zależnego lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier
II GSK 1269/20 2023-03-22 Sala A niejawne 6042 III SA/Po 89/20 M. Trzecki
C. Pryca (spr.)
K. Stec
kara pieniężna dla posiadacza zależnego lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier
II GSK 1270/20 2023-03-22 Sala A niejawne 6042 III SA/Po 45/20 M. Trzecki
C. Pryca
K. Stec (spr.)
kara pieniężna dla posiadacza zależnego lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier
II GSK 894/21 2023-03-22 Sala A niejawne 6033 VI SA/Wa 1374/20 M. Trzecki
C. Pryca
K. Stec (spr.)
kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
II GSK 1676/22 2023-03-22 Sala A niejawne 6033 VI SA/Wa 1729/21 M. Trzecki
C. Pryca (spr.)
K. Stec
kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
II GSK 2133/22 2023-03-22 Sala A niejawne 6033 VI SA/Wa 1728/21 M. Trzecki
C. Pryca (spr.)
K. Stec
kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
II GSK 2240/22 2023-03-22 Sala A niejawne 6038 III SA/Gl 1797/21 M. Trzecki (spr.) cofnięcie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
II GPP 1/23 2023-03-22 Sala A niejawne 6031 II GPP 20/22 C. Pryca (spr.) wniosek o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 par. 1 ppsa
II GPP 2/23 2023-03-22 Sala A niejawne 6031 II GZ 298/22 C. Pryca (spr.) wniosek o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 par. 1 ppsa
II GSK 322/23 2023-03-22 Sala A niejawne 6032 III SA/Lu 390/22 M. Trzecki (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o ruchu drogowym
II GZ 56/23 2023-03-22 Sala A niejawne 6063 III SA/Gl 320/22 C. Pryca (spr.) ustalenie opłaty podwyższonej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji
II GZ 58/23 2023-03-22 Sala A niejawne 6203 V SA/Wa 2570/22 C. Pryca (spr.) nakazanie usunięcia stwierdzonych uchybień
II GZ 59/23 2023-03-22 Sala A niejawne 658/6034 VI SAB/Wa 78/22 M. Trzecki (spr.) bezczynność organu w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
II GZ 60/23 2023-03-22 Sala A niejawne 6037 II SA/Rz 1455/22 C. Pryca (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GZ 61/23 2023-03-22 Sala A niejawne 6037 II SA/Rz 1455/22 C. Pryca (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GZ 62/23 2023-03-22 Sala A niejawne 6033 II SA/Ol 407/22 C. Pryca (spr.) kara pieniężna za zajęcie pasa zdogowego
II GZ 63/23 2023-03-22 Sala A niejawne 658/6033 III SAB/Po 33/22 M. Trzecki (spr.) bezczynność organu w sprawie odwołania od decyzji o zajęciu pasa drogowego ronda poprzez umieszczenie pawilonu handlowego
II GZ 64/23 2023-03-22 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 1197/22 M. Trzecki (spr.) stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
II GZ 65/23 2023-03-22 Sala A niejawne 6179 VI SA/Wa 856/22 M. Trzecki (spr.) zawieszenie praw wynikających z licencji detektywa
I GSK 80/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 473/18 M. Kowalski
A. Apollo (spr.)
P. Pietrasz
odmowa przyznania pomocy finansowej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 81/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 2100/17 M. Kowalski
A. Apollo (spr.)
P. Pietrasz
odmowa umorzenia odsetek z tytułu zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 103/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6550 VIII SA/Wa 476/18 M. Kowalski
A. Apollo (spr.)
P. Pietrasz
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GSK 1672/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 263/19 M. Kowalski (spr.)
I. Janson
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1673/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 262/19 M. Kowalski (spr.)
I. Janson
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1674/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 265/19 M. Kowalski (spr.)
I. Janson
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1685/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 259/19 M. Kowalski (spr.)
I. Janson
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1686/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 258/19 M. Kowalski
I. Janson
P. Pietrasz (spr.)
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1687/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 257/19 M. Kowalski
I. Janson
P. Pietrasz (spr.)
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1688/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 260/19 M. Kowalski
I. Janson
P. Pietrasz (spr.)
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1689/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 254/19 M. Kowalski
I. Janson
P. Pietrasz (spr.)
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1690/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 255/19 M. Kowalski
I. Janson (spr.)
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1691/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 261/19 M. Kowalski
I. Janson (spr.)
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1692/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 256/19 M. Kowalski
I. Janson (spr.)
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1731/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 341/19 M. Kowalski
I. Janson (spr.)
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1732/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 340/19 M. Kowalski
I. Janson (spr.)
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1733/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 339/19 M. Kowalski
I. Janson (spr.)
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1777/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 356/19 M. Kowalski
A. Apollo (spr.)
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1778/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 357/19 M. Kowalski
A. Apollo (spr.)
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1779/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 354/19 M. Kowalski
A. Apollo (spr.)
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 1780/19 2023-03-22 Sala B niejawne 6300 I SA/Gd 355/19 M. Kowalski
A. Apollo (spr.)
P. Pietrasz
weryfikacja zgłoszenia celnego
III OSK 1560/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 II SA/Po 1124/18 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński
Z. Ślusarczyk (spr.)
Dodatek wyrównawczy
III OSK 1982/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6480 II SA/Wa 549/19 O. Żurawska - Matusiak
M. Kobak (spr.)
Z. Ślusarczyk
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
III OSK 2201/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 II SA/Po 192/19 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński
Z. Ślusarczyk (spr.)
Dodatek wyrównawczy
III OSK 2356/21 2023-03-22 Sala B niejawne 658/6192 II SAB/Wa 535/19 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński (spr.)
Z. Ślusarczyk
Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku - art. 149 § 2 (g)
III OSK 2366/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 II SA/Po 359/19 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński
Z. Ślusarczyk (spr.)
Dodatek wyrównawczy
III OSK 2701/21 2023-03-22 Sala B niejawne 658/6480 IV SAB/Po 227/19 O. Żurawska - Matusiak
M. Kobak (spr.)
Z. Ślusarczyk
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - art. 149 § 2 (s)
III OSK 2705/21 2023-03-22 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 496/19 O. Żurawska - Matusiak
M. Kobak (spr.)
Z. Ślusarczyk
Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 18.05.2019 r. o udostępnienie informacji publicznej - art. 149 § 2 (s)
III OSK 3281/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 II SA/Po 219/20 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński
Z. Ślusarczyk (spr.)
Dodatek wyrównawczy
III OSK 3321/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 II SA/Po 1045/19 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński
Z. Ślusarczyk (spr.)
Dodatek wyrównawczy
III OSK 3476/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6199 II SA/Wa 539/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
D. Chaciński
Z. Ślusarczyk
Dodatek wyrównawczy od 1 maja 2016 r.
III OSK 3526/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 II SA/Wa 540/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
D. Chaciński
Z. Ślusarczyk
Dodatek wyrównawczy od 1 stycznia 2018 r.
III OSK 3527/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 II SA/Wa 538/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
D. Chaciński
Z. Ślusarczyk
Dodatek wyrównawczy od 12.02.2017 r.
III OSK 3528/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 II SA/Wa 542/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
D. Chaciński
Z. Ślusarczyk
Dodatek wyrównawczy od 1.01.2017 r.
III OSK 3529/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 II SA/Wa 541/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
D. Chaciński
Z. Ślusarczyk
Dodatek wyrównawczy od 1.01.2017 r.
III OSK 4342/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 II SA/Po 124/20 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński (spr.)
Z. Ślusarczyk
Dodatek wyrównawczy
III OSK 4859/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 II SA/Po 559/20 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński (spr.)
Z. Ślusarczyk
Dodatek wyrównawczy
III OSK 4867/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6199 II SA/Wa 762/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
D. Chaciński
Z. Ślusarczyk
Dodatek wyrównawczy
III OSK 5224/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 II SA/Po 558/20 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński (spr.)
Z. Ślusarczyk
Dodatek wyrównawczy
III OSK 5916/21 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 III SA/Po 791/20 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński (spr.)
Z. Ślusarczyk
Przyznanie dodatku wyrównawczego
III OSK 112/22 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 III SA/Po 341/21 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński (spr.)
Z. Ślusarczyk
Przyznanie dodatku wyrównawczego
III OSK 118/22 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 III SA/Po 676/21 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński (spr.)
Z. Ślusarczyk
Przyznanie dodatku wyrównawczego
III OSK 2726/22 2023-03-22 Sala B niejawne 6199 III SA/Po 186/22 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński
Z. Ślusarczyk (spr.)
Przyznanie dodatku wyrównawczego
III OSK 2797/22 2023-03-22 Sala B niejawne 6191 III SA/Po 274/22 O. Żurawska - Matusiak
D. Chaciński (spr.)
Z. Ślusarczyk
Przyznanie dodatku wyrównawczego
III OZ 129/23 2023-03-22 Sala B niejawne 645 I SA/Wa 2542/22 Z. Ślusarczyk (spr.) Polecenie wykonania określonych czynności
III OZ 130/23 2023-03-22 Sala B niejawne 6480 II SA/Wa 4171/21 Z. Ślusarczyk (spr.) Odmowa udostępnienia informacji publicznej
III OZ 131/23 2023-03-22 Sala B niejawne 6411/6145 II SA/Ol 840/22 Z. Ślusarczyk (spr.) Powołanie komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach
III OZ 132/23 2023-03-22 Sala B niejawne 6391/6262 II SA/Wa 516/22 Z. Ślusarczyk (spr.) Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego
III OZ 133/23 2023-03-22 Sala B niejawne 647 II SPP/Wa 275/21 Z. Ślusarczyk (spr.) Przetwarzanie danych osobowych
III OZ 134/23 2023-03-22 Sala B niejawne 6143 III SA/Gl 1201/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Skreślenie z listy studentów
III OZ 135/23 2023-03-22 Sala B niejawne 645 III SAB/Gl 39/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Wpis do rejestru zgromadzeń
III OZ 136/23 2023-03-22 Sala B niejawne 6391/6099 III SA/Po 1156/22 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Ustalenie ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Poznania
III OZ 137/23 2023-03-22 Sala B niejawne 6391/6099 III SA/Po 1158/22 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Zatwierdzenie regulaminu korzystania z usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej lub systemem kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Poznania
III OZ 138/23 2023-03-22 Sala B niejawne 645 I SO/Wa 7/22 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę - art. 55 § 1
III OZ 140/23 2023-03-22 Sala B niejawne 658/6192 III SAB/Gd 184/22 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Bezczynność organu w sprawie rozpoznania odwołania
I OSK 1971/19 2023-03-22 Sala D niejawne 6100 I SA/Wa 2160/18 P. Przybysz (spr.)
M. Nowicka
A. Wesołowska
Stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej
I OSK 1988/19 2023-03-22 Sala D niejawne 6181 II SA/Rz 216/19 P. Przybysz (spr.)
M. Nowicka
A. Wesołowska
Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości
I OSK 2541/19 2023-03-22 Sala D niejawne 6293 I SA/Wa 38/19 P. Przybysz
M. Nowicka (spr.)
A. Wesołowska
Stwierdzenie nieważności decyzj w części przejęcia na własność Państwa budynków zlokalizowanych na nieruchomości rolnej
I OSK 165/22 2023-03-22 Sala D niejawne 6182 II SA/Rz 1051/21 P. Przybysz
M. Nowicka
A. Wesołowska (spr.)
Zwrot nieruchomości
I OSK 243/22 2023-03-22 Sala D niejawne 6181 II SA/Ol 749/21 P. Przybysz
M. Nowicka
A. Wesołowska (spr.)
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
I OSK 244/22 2023-03-22 Sala D niejawne 6181 II SA/Ol 750/21 P. Przybysz
M. Nowicka
A. Wesołowska (spr.)
Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości
I OSK 255/22 2023-03-22 Sala D niejawne 6180 I SA/Po 368/21 P. Przybysz
M. Nowicka (spr.)
A. Wesołowska
Umorzenie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
I OSK 256/22 2023-03-22 Sala D niejawne 6180 I SA/Po 365/21 P. Przybysz
M. Nowicka (spr.)
A. Wesołowska
Umorzenie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
I OSK 257/22 2023-03-22 Sala D niejawne 6180 I SA/Po 367/21 P. Przybysz
M. Nowicka (spr.)
A. Wesołowska
Umorzenie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
I OSK 864/22 2023-03-22 Sala D niejawne 6322 II SA/Ol 941/21 P. Przybysz (spr.)
M. Nowicka
A. Wesołowska
Ustalenie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II na rok 2021
I OSK 870/22 2023-03-22 Sala D niejawne 6324 II SA/Lu 726/21 P. Przybysz (spr.)
M. Nowicka
A. Wesołowska
Ustalenie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
I OSK 958/22 2023-03-22 Sala D niejawne 6329 IV SA/Po 518/21 P. Przybysz
M. Nowicka
A. Wesołowska (spr.)
Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w formie dodatku deferencyjnego
I OSK 1263/22 2023-03-22 Sala D niejawne 6329 II SA/Bd 1498/21 P. Przybysz
M. Nowicka
A. Wesołowska (spr.)
Świadczenie pielęgnacyjne
I OSK 1828/22 2023-03-22 Sala D niejawne 6079 I SA/Wa 2186/21 M. Nowicka (spr.) Odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
I OZ 638/22 2023-03-22 Sala D niejawne 6074 II SA/Łd 561/22 P. Przybysz (spr.) Odmowa wydania zaświadczenia o treści we wniosku dotyczącego stwierdzenia ostateczności decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
I OSK 331/23 2023-03-22 Sala D niejawne 6160 IV SA/Wa 144/22 P. Przybysz (spr.) Ustalenie opłaty z tytułu niezgodnego z prawem wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych
I OZ 55/23 2023-03-22 Sala D niejawne 6072 I SA/Wa 2077/22 M. Nowicka (spr.) Podział nieruchomości
II OSK 3584/18 2023-03-22 Sala E niejawne 6010 II SA/Gl 323/18 T. Bąkowski
P. Broda (spr.)
T. Zbrojewski
Pozwolenie na budowę
II OSK 1237/19 2023-03-22 Sala E niejawne 6010 IV SA/Po 684/18 T. Bąkowski
P. Broda (spr.)
T. Zbrojewski
Odmowa pozwolenia na budowę; Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego
II OSK 612/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 43/19 T. Bąkowski
P. Broda
T. Zbrojewski (spr.)
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 797/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 1611/19 T. Bąkowski
P. Broda (spr.)
T. Zbrojewski
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Zarzuty zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym
II OSK 1304/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 42/19 T. Bąkowski
P. Broda
T. Zbrojewski (spr.)
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 1605/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2570/19 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 1734/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 41/19 T. Bąkowski
P. Broda
T. Zbrojewski (spr.)
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 1969/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2571/19 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
II OSK 2054/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 1435/19 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2253/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 59/20 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2394/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2636/19 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Zarzuty zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym
II OSK 2395/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2637/19 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2396/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 375/20 Z. Flasińska
G. Czerwiński (spr.)
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2397/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 56/20 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Zarzuty zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym
II OSK 2410/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 57/20 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2411/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 58/20 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Zarzuty zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym
II OSK 2412/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 374/20 Z. Flasińska
G. Czerwiński (spr.)
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2424/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2676/19 Z. Flasińska
G. Czerwiński (spr.)
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Zarzuty zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym
II OSK 2425/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2677/19 Z. Flasińska
G. Czerwiński (spr.)
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Zarzuty zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym
II OSK 2730/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 376/20 Z. Flasińska
G. Czerwiński (spr.)
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2849/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2642/19 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
II OSK 2850/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2641/19 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2978/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2639/19 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
II OSK 2979/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2640/19 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2980/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 373/20 Z. Flasińska
G. Czerwiński (spr.)
M. Miron
odmowa uwzględnienia zarzutów
II OSK 2981/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 372/20 Z. Flasińska
G. Czerwiński (spr.)
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 3306/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 1436/19 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
oddalenie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
II OSK 3321/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2779/19 Z. Flasińska
G. Czerwiński (spr.)
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 3337/20 2023-03-22 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2782/19 Z. Flasińska
G. Czerwiński (spr.)
M. Miron
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 272/22 2023-03-22 Sala E niejawne 6014 VII SA/Wa 689/21 T. Bąkowski
P. Broda (spr.)
T. Zbrojewski
odmowa wyjaśnienia treści decyzji
II OSK 319/22 2023-03-22 Sala E niejawne 6391/6150 II SA/Po 604/21 T. Bąkowski (spr.)
P. Broda
T. Zbrojewski
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady miasta
II OSK 321/22 2023-03-22 Sala E niejawne 6153 II SA/Po 700/20 T. Bąkowski (spr.)
P. Broda
T. Zbrojewski
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OPP 5/23 2023-03-22 Sala E niejawne 6391/6150 II SA/Bd 987/20 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady gminy
II OPP 6/23 2023-03-22 Sala E niejawne 6059 II SA/Op 456/19 Z. Flasińska (spr.)
G. Czerwiński
M. Miron
choroba zawodowa
II OSK 33/23 2023-03-22 Sala E niejawne 6153 II SA/Po 611/22 T. Bąkowski (spr.) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 316/23 2023-03-22 Sala E niejawne 6153 II SA/Bd 345/18 T. Bąkowski (spr.) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 335/23 2023-03-22 Sala E niejawne 6014 II SA/Gl 1131/22 T. Zbrojewski (spr.) Umorzenie postępowania
II OSK 501/23 2023-03-22 Sala E niejawne 6365 VII SA/Wa 1605/22 T. Zbrojewski (spr.) nakaz wykonania robót budowlanych
II OZ 132/23 2023-03-22 Sala E niejawne 6365 VII SA/Wa 1605/22 T. Zbrojewski (spr.) nakaz wykonania robót budowlanych
II OZ 133/23 2023-03-22 Sala E niejawne 6014 II SA/Lu 817/22 T. Zbrojewski (spr.) Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych
II OZ 134/23 2023-03-22 Sala E niejawne 6153 II SA/Lu 660/22 T. Bąkowski (spr.) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OZ 135/23 2023-03-22 Sala E niejawne 6019 VII SA/Wa 804/22 T. Bąkowski (spr.) Stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021