Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 152
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II FSK 2741/18 2021-06-23 10:00 Sala F rozprawa odmiejscowiona publikacja 6113 I SA/Kr 142/18 T. Kolanowski
S. Babiarz (spr.)
A. Rzepecka
podatek dochodowy od osób prawnych za 2014 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 10 czerwca 2021 r.
II FSK 3151/18 2021-06-23 10:00 Sala F rozprawa odmiejscowiona publikacja 6113 I SA/Kr 156/18 T. Kolanowski (spr.)
S. Babiarz
A. Rzepecka
podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 10 czerwca 2021 r.
I FSK 1926/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Bd 351/18 R. Pęk (spr.)
Z. Łoboda
A. Skrodzki
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zkaresie podatku od towarów i usług
I FSK 1928/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Bd 381/18 R. Pęk
Z. Łoboda
A. Skrodzki (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 2027/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Gd 328/18 R. Pęk (spr.)
Z. Łoboda
A. Skrodzki
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 2112/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Bd 230/18 R. Pęk
Z. Łoboda (spr.)
A. Skrodzki
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 752/19 2021-06-23 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Kr 654/18 R. Pęk
Z. Łoboda
A. Skrodzki (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia interpretacji
I FSK 997/19 2021-06-23 Sala A niejawne 6110 I SA/Bd 684/18 R. Pęk
Z. Łoboda (spr.)
A. Skrodzki
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od listopada 2016 r. do lutego 2017 r.
I FSK 1221/19 2021-06-23 Sala A niejawne 6110 I SA/Bd 946/18 R. Pęk
Z. Łoboda
A. Skrodzki (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od marca do sierpnia 2017 r.
I FSK 1990/19 2021-06-23 Sala A niejawne 6110 I SA/Kr 1220/17 R. Pęk
Z. Łoboda (spr.)
A. Skrodzki
przedłużenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podatkiem od towarów i usług za luty i marzec 2016 r.
I FSK 1809/20 2021-06-23 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Kr 1430/19 R. Pęk
Z. Łoboda (spr.)
A. Skrodzki
interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 139/21 2021-06-23 Sala A niejawne 6110 I SA/Bd 167/20 R. Pęk (spr.)
Z. Łoboda
A. Skrodzki
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od września 2017 r. do lutego 2018 r. oraz od kwietnia 2018 r. do lipca 2018 r.
I FSK 354/21 2021-06-23 Sala A niejawne 6110 I SA/Bk 713/20 R. Pęk
Z. Łoboda
A. Skrodzki (spr.)
zabezpieczenie na majątku skarżącej przybliżonej kwoty zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za grudzień 2018 r. oraz styczeń i luty 2019 r.
I FSK 427/21 2021-06-23 Sala A niejawne 6110 I SA/Bk 714/20 R. Pęk (spr.)
Z. Łoboda
A. Skrodzki
zabezpieczenie na majątku skarżącej przybliżonych kwot zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za miesiące od marca do lipca 2019 r.
II GSK 1032/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6033 VI SA/Wa 1431/17 W. Kręcisz
Z. Czarnik (spr.)
C. Pryca
kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
II GSK 1057/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6033 III SA/Łd 1060/17 W. Kręcisz
Z. Czarnik
C. Pryca (spr.)
kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
II GSK 1205/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6033 III SA/Po 708/17 W. Kręcisz (spr.)
Z. Czarnik
C. Pryca
kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego
II GSK 1228/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6045 VIII SA/Wa 868/17 W. Kręcisz (spr.)
Z. Czarnik
C. Pryca
umieszczenie w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie
II GSK 1244/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6379 VI SA/Wa 1512/17 W. Kręcisz
Z. Czarnik
C. Pryca (spr.)
kara pieniężna za naruszenie obowiązków informacyjnych
II GSK 1326/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6042 VIII SA/Wa 622/15 W. Kręcisz (spr.)
Z. Czarnik
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II GSK 1327/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6042 VIII SA/Wa 621/15 W. Kręcisz (spr.)
Z. Czarnik
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 1328/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6042 VIII SA/Wa 585/15 W. Kręcisz
Z. Czarnik
C. Pryca (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 1329/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6042 VIII SA/Wa 623/15 W. Kręcisz
Z. Czarnik
C. Pryca (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 1330/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6042 VIII SA/Wa 619/15 W. Kręcisz
Z. Czarnik (spr.)
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 1331/18 2021-06-23 Sala A niejawne 6042 VIII SA/Wa 620/15 W. Kręcisz
Z. Czarnik (spr.)
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II GSK 277/19 2021-06-23 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 1369/18 W. Kręcisz (spr.) stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 292/19 2021-06-23 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 1190/18 W. Kręcisz (spr.) stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 293/19 2021-06-23 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 932/18 W. Kręcisz (spr.) stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 331/19 2021-06-23 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 1400/18 W. Kręcisz (spr.) stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 332/19 2021-06-23 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 1104/18 W. Kręcisz (spr.) stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 333/19 2021-06-23 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 1064/18 C. Pryca (spr.) stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 345/19 2021-06-23 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 1266/18 C. Pryca (spr.) stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 354/19 2021-06-23 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 1145/18 C. Pryca (spr.) stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 374/19 2021-06-23 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 988/18 C. Pryca (spr.) stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 397/19 2021-06-23 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 1731/18 C. Pryca (spr.) stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GPP 6/21 2021-06-23 Sala A niejawne 6170 II GSK 714/18 W. Kręcisz
Z. Czarnik (spr.)
C. Pryca
ustalenie wyniku egzaminu adwokackiego
II GSK 441/21 2021-06-23 Sala A niejawne 652 III SA/Kr 643/20 W. Kręcisz
Z. Czarnik (spr.)
C. Pryca
oddalenie odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
II GW 20/21 2021-06-23 Sala A niejawne 643/6032 W. Kręcisz (spr.)
Z. Czarnik
C. Pryca
zawiadomienie o zbyciu pojazdu
II GW 26/21 2021-06-23 Sala A niejawne 643/6032 W. Kręcisz (spr.)
Z. Czarnik
C. Pryca
zawiadomienie o zbyciu pojazdu
II GW 27/21 2021-06-23 Sala A niejawne 643/6032 W. Kręcisz
Z. Czarnik
C. Pryca (spr.)
zawiadomienie o zbyciu pojazdu
II GW 35/21 2021-06-23 Sala A niejawne 643/6039 W. Kręcisz
Z. Czarnik
C. Pryca (spr.)
określenie warunków korzystania z drogi dojazdowej
I GSK 1909/18 2021-06-23 Sala B niejawne 6532 I SA/Bd 692/17 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
P. Kraczowski
H. Wach
ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji
I GSK 1910/18 2021-06-23 Sala B niejawne 6532 I SA/Bd 693/17 B. Mleczko-Jabłońska
P. Kraczowski
H. Wach (spr.)
ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji
I GSK 1925/18 2021-06-23 Sala B niejawne 6532 I SA/Lu 585/17 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
P. Kraczowski
H. Wach
ustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu miasta
I GSK 1952/18 2021-06-23 Sala B niejawne 6550 II SA/Go 389/17 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
P. Kraczowski
H. Wach
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
I GSK 1962/18 2021-06-23 Sala B niejawne 6550 II SA/Go 390/17 B. Mleczko-Jabłońska
P. Kraczowski (spr.)
H. Wach
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego
I GSK 1969/18 2021-06-23 Sala B niejawne 6532 I SA/Gl 852/17 B. Mleczko-Jabłońska
P. Kraczowski (spr.)
H. Wach
ustalenie kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i przypadającej do zwrotu do budżetu gminy
I GSK 1976/18 2021-06-23 Sala B niejawne 6550 V SA/Wa 2978/16 B. Mleczko-Jabłońska
P. Kraczowski
H. Wach (spr.)
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GSK 1980/18 2021-06-23 Sala B niejawne 6550 V SA/Wa 2977/16 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
P. Kraczowski
H. Wach
odmowa przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
I GSK 1981/18 2021-06-23 Sala B niejawne 6550 V SA/Wa 2979/16 B. Mleczko-Jabłońska
P. Kraczowski (spr.)
H. Wach
odmowa przyznania płatności ekologicznej
I GSK 1982/18 2021-06-23 Sala B niejawne 6550 II SA/Go 388/17 B. Mleczko-Jabłońska
P. Kraczowski
H. Wach (spr.)
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GSK 2002/18 2021-06-23 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 3331/16 B. Mleczko-Jabłońska
P. Kraczowski
H. Wach (spr.)
zobowiązanie do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 2474/18 2021-06-23 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 846/17 B. Mleczko-Jabłońska
P. Kraczowski (spr.)
H. Wach
zobowiązanie do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 372/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6559 III SA/Wr 776/20 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
P. Kraczowski
H. Wach
negatywna ocena projektu
I GSK 420/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6559 III SA/Łd 85/21 B. Mleczko-Jabłońska
P. Kraczowski (spr.)
H. Wach
negatywna ocena projektu
I GSK 511/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6559 I SA/Ol 159/21 H. Wach (spr.) pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
I GSK 512/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6559 I SA/Ol 160/21 H. Wach (spr.) pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
I GSK 520/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6550 III SA/Po 348/20 H. Wach (spr.) ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego
I GZ 159/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6550 I SA/Kr 496/20 H. Wach (spr.) ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności rolnośrodowiskowych
I GZ 160/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6559 I SA/Kr 1262/19 H. Wach (spr.) zobowiazanie do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GZ 161/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6550 I SA/Ke 132/21 H. Wach (spr.) stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji uchylającej decyzję w przedmiocie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej
I GZ 162/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6550 I SA/Ke 133/21 H. Wach (spr.) stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji uchylającej decyzję w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GZ 163/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6537 III SA/Po 785/20 H. Wach (spr.) uznanie zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadniony
I GZ 164/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6559 I SA/Ol 737/20 H. Wach (spr.) określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej
II GSK 2546/15 2021-06-23 Sala B niejawne 6042 I SA/Bk 513/15 Z. Czarnik (spr.) cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
II GSK 841/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6037 VI SA/Wa 831/20 Z. Czarnik (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GSK 842/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6037 VI SA/Wa 1054/20 Z. Czarnik (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GZ 151/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6032 III SA/Kr 1414/20 Z. Czarnik (spr.) zatwierdzenie stałej organizacji ruchu
II GZ 179/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6372 VI SA/Wa 1654/19 Z. Czarnik (spr.) cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej i nałożenie kary pieniężnej
II GZ 189/21 2021-06-23 Sala B niejawne 659/6039 VII SAB/Wa 258/20 Z. Czarnik (spr.) przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów dotyczących praw pasażerów
II GZ 190/21 2021-06-23 Sala B niejawne 659/6039 VII SAB/Wa 257/20 Z. Czarnik (spr.) przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów dotyczących praw pasażerów
II GZ 191/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6379 VI SA/Wa 527/20 Z. Czarnik (spr.) przymosowa restrukturyzacja
III OSK 791/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 1800/17 J. Sikorska (spr.) Zwolnienie ze służby w Policji
III OSK 2160/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6480 IV SA/Po 437/19 M. Masternak - Kubiak
I. Dukiel (spr.)
J. Sikorska
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
III OSK 2304/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6480 IV SA/Po 834/19 M. Masternak - Kubiak
I. Dukiel (spr.)
J. Sikorska
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
III OSK 2371/21 2021-06-23 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 213/19 M. Masternak - Kubiak
I. Dukiel (spr.)
J. Sikorska
Bezczynność organu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 7 grudnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej
III OSK 2374/21 2021-06-23 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Łd 66/19 M. Masternak - Kubiak
I. Dukiel (spr.)
J. Sikorska
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
III OSK 3054/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6192 III SA/Kr 1318/19 M. Masternak - Kubiak
I. Dukiel
J. Sikorska (spr.)
Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III OSK 3057/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6192 III SA/Kr 1364/19 M. Masternak - Kubiak
I. Dukiel
J. Sikorska (spr.)
Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III OSK 3370/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6191 II SA/Wa 767/20 J. Sikorska (spr.)
I. Dukiel
M. Masternak - Kubiak
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od orzeczenia w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej słuźby wojskowej
III OSK 3377/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6192 III SA/Gl 1158/19 J. Sikorska (spr.)
I. Dukiel
M. Masternak - Kubiak
Odmowa przyznania urlopu dodatkowego
III OSK 3424/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6192 II SA/Ke 436/20 M. Masternak - Kubiak
I. Dukiel
J. Sikorska (spr.)
Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III OSK 3434/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6146 II SA/Po 400/20 M. Masternak - Kubiak
I. Dukiel
J. Sikorska (spr.)
Zapewnienie transportu do placówki oświatowej
III OSK 3504/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6136 II SA/Op 244/19 M. Masternak - Kubiak (spr.)
I. Dukiel
J. Sikorska
Usunięcie drzew lub krzewów
III OSK 3523/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6135 IV SA/Wa 1055/20 M. Masternak - Kubiak (spr.)
I. Dukiel
J. Sikorska
wydanie negatywnej decyzji dotyczącej zgłoszenia uznania przedmiotów za produkty uboczne
III OSK 3689/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6249 III SA/Lu 226/20 J. Sikorska
I. Dukiel
M. Masternak - Kubiak (spr.)
świadczenia pieniężne za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytą służbą przygotowawczą
III OSK 3704/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6139 IV SA/Wa 184/20 J. Sikorska
I. Dukiel
M. Masternak - Kubiak (spr.)
Inne
III OSK 3740/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6391/6135 II SA/Bd 147/20 M. Masternak - Kubiak (spr.)
I. Dukiel
J. Sikorska
ustalenie opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usunietych z dróg
III OSK 3764/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6340 IV SA/Wa 2869/19 J. Sikorska
I. Dukiel
M. Masternak - Kubiak (spr.)
Odmowa potwierdzenia represjonowania za działalność polityczną
III OSK 3815/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 1036/19 J. Sikorska (spr.)
I. Dukiel
M. Masternak - Kubiak
Odmowa wyłączenia stosowania przepisów
III OSK 4502/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6391/645 I OSK 2805/16 M. Masternak - Kubiak (spr.) Wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA z dnia 11.01.2017r. sygn. akt I OSK 2805/16 w przedmiocie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia jednego z punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.
III OSK 4940/21 2021-06-23 Sala B niejawne 638/6135 II SA/Bd 930/20 M. Masternak - Kubiak (spr.) Przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowiene wzywające do wykonania obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym w zakresie usunięcia odpadów
III OSK 4960/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6136 IV SA/Wa 905/20 J. Sikorska (spr.) Ustanowienie planu ochrony dla rezerwatu przyrody
III OSK 4961/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6133 II SA/Gd 16/21 M. Masternak - Kubiak (spr.) Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
III OSK 4967/21 2021-06-23 Sala B niejawne 658/6480 IV SAB/Wr 419/20 J. Sikorska (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia dokumentów
III OSK 4979/21 2021-06-23 Sala B niejawne 658/6136 II SAB/Kr 144/20 J. Sikorska (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej
III OSK 4983/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6193 II SA/Wa 2501/20 J. Sikorska (spr.) Uznanie funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby za inwalidę lub uznanie go za niezdolnego do samodzielnej egzystencji oraz ustalenie związku albo braku związku inwalidztwa ze służbą
III OSK 4986/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6090 IV SA/Wa 333/20 M. Masternak - Kubiak (spr.) Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego oraz nałożenie obowiązku usunięcia urządzeń służących do poboru wód
III OZ 158/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 764/20 J. Sikorska (spr.) Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia dot. odmowy wydania zaświadczenia
III OZ 439/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 137/21 M. Masternak - Kubiak (spr.) Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodatkowe
III OZ 440/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 486/21 M. Masternak - Kubiak (spr.) Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III OZ 441/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 536/21 M. Masternak - Kubiak (spr.) Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III OZ 456/21 2021-06-23 Sala B niejawne 658/6196 II SPP/Wa 428/19 J. Sikorska (spr.) Wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt II SAB/Wa 357/18 w przedmiocie bezczynności organu w sprawie przyznania świadczeń odszkodowawczych
III OZ 457/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6135 II SA/Bk 180/21 J. Sikorska (spr.) Wykreślenie instalacji gospodarki odpadami z listy funkcjonujących instalacji komunalnych
III OZ 458/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 192/21 M. Masternak - Kubiak (spr.) Odmowa wypłaty wyrówania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy
III OZ 459/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6196 II SPP/Wa 366/19 M. Masternak - Kubiak (spr.) Wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie z dnia 26.03.2019 r. sygn. akt II SA/Wa 2127/18 w przedmiocie odmowy zmiany decyzji
III OZ 460/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6480 III SO/Gl 22/20 J. Sikorska (spr.) Wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi na bezczynność w przedmiocie informacji publicznej wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę -art. 55 § 1 (g)
III OZ 462/21 2021-06-23 Sala B niejawne 6099 III SA/Po 368/21 J. Sikorska (spr.) Określenie opłaty podwyższonej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za okres III kwartału 2020 r.
III FPP 1/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6117 III SA/Wa 1771/19 J. Brolik (spr.)
M. Kraus
T. Zborzyński
skarga na przewlekłość
III FSK 5/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6115 I SA/Go 512/17 J. Brolik (spr.)
M. Kraus
T. Zborzyński
podatek od nieruchomości za 2013 r.
III FSK 11/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6115 I SA/Gl 1149/17 J. Brolik
M. Kraus
T. Zborzyński (spr.)
podatek od nieruchomości za 2012 r.
III FSK 20/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6115 I SA/Gl 1274/17 J. Brolik
M. Kraus (spr.)
T. Zborzyński
podatek od nieruchomości za sierpień i wrzesień 2013 r.
III FSK 21/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6115 I SA/Gl 1277/17 J. Brolik
M. Kraus (spr.)
T. Zborzyński
podatek od nieruchomości za lipiec 2013 r.
III FSK 22/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6115 I SA/Gl 1279/17 J. Brolik
M. Kraus (spr.)
T. Zborzyński
podatek od nieruchomości za 2014 r.
III FSK 23/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6115 I SA/Gl 1280/17 J. Brolik
M. Kraus (spr.)
T. Zborzyński
podatek od nieruchomości za miesiące od października do grudnia 2013 r.
III FSK 24/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6115 I SA/Gl 1376/17 J. Brolik
M. Kraus (spr.)
T. Zborzyński
pozostawienie wniosku bez rozpoznania
III FSK 75/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6119 III SA/Wa 141/17 J. Brolik (spr.)
M. Kraus
T. Zborzyński
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
III FSK 85/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6119 III SA/Wa 1078/17 J. Brolik (spr.)
M. Kraus
T. Zborzyński
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
III FSK 334/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6119 III SA/Wa 2980/17 J. Brolik (spr.)
M. Kraus
T. Zborzyński
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
III FSK 449/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6118 III SA/Wa 3419/17 J. Brolik (spr.)
M. Kraus
T. Zborzyński
zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
III FSK 1801/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6115 I SA/Gl 865/18 J. Brolik
M. Kraus
T. Zborzyński (spr.)
podatek od nieruchomości za 2013 r.
III FSK 1802/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6115 I SA/Gl 866/18 J. Brolik
M. Kraus
T. Zborzyński (spr.)
podatek od nieruchomości za 2014 r.
III FSK 1803/21 2021-06-23 Sala C niejawne 6115 I SA/Gl 867/18 J. Brolik
M. Kraus
T. Zborzyński (spr.)
podatek od nieruchomości za 2015 r.
II OSK 2738/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6010 II SA/Łd 176/18 P. Miładowski
M. Dybowski
J. Stankowski (spr.)
Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego
II OSK 2750/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6014 II SA/Bd 804/17 P. Miładowski
M. Dybowski
J. Stankowski (spr.)
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II OSK 2753/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6200 VII SA/Wa 1305/17 P. Miładowski
M. Dybowski
J. Stankowski (spr.)
Odmowa zmiany decyzji ostatecznej
II OSK 2759/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6153 II SA/Sz 441/18 P. Miładowski (spr.)
M. Dybowski
J. Stankowski
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
II OSK 2760/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6153 II SA/Sz 442/18 P. Miładowski (spr.)
M. Dybowski
J. Stankowski
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
II OSK 2761/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 77/17 P. Miładowski (spr.)
M. Dybowski
J. Stankowski
Stwierdzenie nieważności decyzji
II OSK 2762/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6401/6150 IV SA/Wa 2908/17 A. Wawrzyniak (spr.)
A. Jurkiewicz
M. Masternak - Kubiak
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady gminy
II OSK 2763/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6391/6150 IV SA/Wa 1798/17 A. Wawrzyniak
A. Jurkiewicz (spr.)
M. Masternak - Kubiak
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady gminy
II OSK 2768/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6153 IV SA/Wa 3008/17 A. Wawrzyniak (spr.)
A. Jurkiewicz
M. Masternak - Kubiak
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 2771/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6014 II SA/Gl 73/18 P. Miładowski (spr.)
M. Dybowski
J. Stankowski
Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego
II OSK 2773/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6153 II SA/Rz 474/18 A. Wawrzyniak (spr.)
A. Jurkiewicz
M. Masternak - Kubiak
Odmowa wszczęcia postępowania nieważnościowego
II OSK 2788/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 1790/17 A. Wawrzyniak
A. Jurkiewicz (spr.)
M. Masternak - Kubiak
Odmowa wstrzymania wykonania decyzji
II OSK 2789/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6014 II SA/Ol 259/18 A. Wawrzyniak
A. Jurkiewicz (spr.)
M. Masternak - Kubiak
Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami
II OSK 3741/18 2021-06-23 Sala E niejawne 6153 II SA/Kr 646/18 P. Miładowski (spr.) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 241/20 2021-06-23 Sala E niejawne 6152 II SA/Łd 548/19 P. Miładowski
M. Dybowski
J. Stankowski (spr.)
Lokalizacja inwestycji
II OSK 1954/20 2021-06-23 Sala E niejawne 6010 II SA/Gd 751/19 P. Miładowski (spr.) Zezwolenie na realizację inwestycji
II OSK 2805/20 2021-06-23 Sala E niejawne 6401/6150 IV SA/Wa 2951/19 A. Wawrzyniak (spr.)
A. Jurkiewicz
M. Masternak - Kubiak
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady gminy
II OSK 861/21 2021-06-23 Sala E niejawne 658/6010 II SAB/Gd 58/20 A. Wawrzyniak (spr.)
A. Jurkiewicz
M. Masternak - Kubiak
Bezczynność organu; Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego
II OSK 935/21 2021-06-23 Sala E niejawne 658/6153 II SAB/Łd 75/20 A. Wawrzyniak
A. Jurkiewicz (spr.)
M. Masternak - Kubiak
Bezczynność organu; Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OZ 326/21 2021-06-23 Sala E niejawne 6010 II SA/Łd 908/20 A. Jurkiewicz (spr.) uchylenie postanowienia zawieszającego postanowienie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
II FSK 3758/18 2021-06-23 Sala F niejawne 6560/6113 III SA/Wa 3196/17 A. Dumas
J. Grzęda
M. Olejnik (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 3785/18 2021-06-23 Sala F niejawne 6560/6112 III SA/Wa 2572/16 A. Dumas
J. Grzęda (spr.)
M. Olejnik
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II FSK 3805/18 2021-06-23 Sala F niejawne 6560/6112 III SA/Wa 2631/17 A. Dumas
J. Grzęda
M. Olejnik (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
II FSK 35/20 2021-06-23 Sala F niejawne 6112 I SA/Rz 460/19 A. Dumas (spr.)
J. Grzęda
M. Olejnik
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r.
II FSK 625/20 2021-06-23 Sala F niejawne 6560/6112 VIII SA/Wa 471/19 A. Dumas
J. Grzęda (spr.)
M. Olejnik
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II FSK 387/21 2021-06-23 Sala F niejawne 6112 I SA/Ol 296/20 A. Dumas (spr.)
J. Grzęda
M. Olejnik
nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.
II FSK 388/21 2021-06-23 Sala F niejawne 6112 I SA/Ol 297/20 A. Dumas
J. Grzęda (spr.)
M. Olejnik
nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.
II FSK 389/21 2021-06-23 Sala F niejawne 6112 I SA/Ol 298/20 A. Dumas
J. Grzęda
M. Olejnik (spr.)
nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.
II FSK 390/21 2021-06-23 Sala F niejawne 6112 I SA/Ol 299/20 A. Dumas (spr.)
J. Grzęda
M. Olejnik
nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021