Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 98
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I FSK 1413/18 2022-12-09 09:00 Sala A rozprawa zdalna jawne 6110 III SA/Wa 1059/17 D. Oleś
A. Cudak
A. Jakimowicz (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r.
I GSK 1112/19 2022-12-09 09:00 Sala A rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Gl 448/18 B. Sobocha-Holc (spr.)
M. Grzelak
I. Janson
odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym
I GSK 3081/18 2022-12-09 09:00 Sala B rozprawa zdalna jawne 6559 III SA/Po 118/17 P. Piszczek (spr.)
P. Kraczowski
J. Wegner
wykreślenie wpisu do ewidencji producentów
III FSK 559/21 2022-12-09 09:00 Sala C rozprawa zdalna jawne 6115 I SA/Bk 436/18 S. Bogucki (spr.)
A. Polańska
J. Sokołowska
podatek od nieruchomości za miesiące od października do grudnia 2010 r.
III FSK 560/21 2022-12-09 09:30 Sala C rozprawa zdalna jawne 6115 I SA/Bk 437/18 S. Bogucki (spr.)
A. Polańska
J. Sokołowska
podatek od nieruchomości za 2011 r.
I FSK 39/20 2022-12-09 10:00 Sala A rozprawa zdalna jawne 6110 III SA/Wa 298/19 D. Oleś (spr.)
A. Cudak
A. Jakimowicz
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do marca 2013 r.
I FSK 79/20 2022-12-09 10:00 Sala A rozprawa zdalna jawne 6110 III SA/Wa 297/19 D. Oleś (spr.)
A. Cudak
A. Jakimowicz
podatek od towarów i usług za miesiące od grudnia 2011 r. do grudnia 2012 r.
I GSK 1113/19 2022-12-09 10:00 Sala A rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Gl 450/18 B. Sobocha-Holc
M. Grzelak (spr.)
I. Janson
odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym
I GSK 3131/18 2022-12-09 10:00 Sala B rozprawa zdalna jawne 6559 III SA/Po 78/17 P. Piszczek
P. Kraczowski
J. Wegner (spr.)
wykreślenie wpisu do ewidencji producentów
III FSK 3178/21 2022-12-09 10:00 Sala C rozprawa zdalna jawne 6115 I SA/Bk 412/20 S. Bogucki
A. Polańska
J. Sokołowska (spr.)
podatek od nieruchomości za okres od października do grudnia 2010 r. oraz za 2011 r.
I GSK 1137/19 2022-12-09 10:30 Sala A rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Gl 449/18 B. Sobocha-Holc
M. Grzelak
I. Janson (spr.)
podatek akcyzowy
I GSK 3133/18 2022-12-09 10:30 Sala B rozprawa zdalna jawne 6559 III SA/Po 75/17 P. Piszczek
P. Kraczowski (spr.)
J. Wegner
wykreślenie wpisu do ewidencji producentów
I FSK 2217/18 2022-12-09 11:00 Sala A rozprawa zdalna jawne 6110 III SA/Wa 2978/17 D. Oleś
A. Cudak (spr.)
A. Jakimowicz
podatek od towarów i usług za listopad 2014 r.
I GSK 1138/19 2022-12-09 11:00 Sala A rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Gl 460/18 B. Sobocha-Holc (spr.)
M. Grzelak
I. Janson
podatek akcyzowy
I GSK 3135/18 2022-12-09 11:00 Sala B rozprawa zdalna jawne 6559 III SA/Po 117/17 P. Piszczek (spr.)
P. Kraczowski
J. Wegner
wykreślenie wpisu do ewidencji producentów
III FSK 1033/21 2022-12-09 11:00 Sala C rozprawa zdalna jawne 6119 III SA/Wa 1292/17 S. Bogucki
A. Polańska (spr.)
J. Sokołowska
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
I GSK 1139/19 2022-12-09 11:30 Sala A rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Gl 442/18 B. Sobocha-Holc
M. Grzelak (spr.)
I. Janson
podatek akcyzowy
I GSK 3136/18 2022-12-09 11:30 Sala B rozprawa zdalna jawne 6559 III SA/Po 90/17 P. Piszczek
P. Kraczowski
J. Wegner (spr.)
wykreślenie wpisu do ewidencji producentów
III FSK 1097/21 2022-12-09 11:30 Sala C rozprawa zdalna jawne 6119 III SA/Wa 1291/17 S. Bogucki
A. Polańska (spr.)
J. Sokołowska
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
I FSK 1427/18 2022-12-09 12:00 Sala A rozprawa zdalna jawne 6110 III SA/Wa 1916/17 D. Oleś
A. Cudak
A. Jakimowicz (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od lutego do lipca 2014 r.
I GSK 1140/19 2022-12-09 12:00 Sala A rozprawa zdalna jawne 6111 III SA/Gl 462/18 B. Sobocha-Holc
M. Grzelak
I. Janson (spr.)
podatek akcyzowy
I GSK 3219/18 2022-12-09 12:00 Sala B rozprawa zdalna jawne 6559 III SA/Po 122/17 P. Piszczek
P. Kraczowski (spr.)
J. Wegner
wykreślenie wpisu do ewidencji producentów
I FSK 890/19 2022-12-09 13:00 Sala A rozprawa zdalna jawne 6560/6110 I SA/Wr 1092/18 D. Oleś
A. Cudak (spr.)
A. Jakimowicz
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
III FSK 847/22 2022-12-09 13:00 Sala C rozprawa zdalna jawne 6115 III SA/Wa 382/20 S. Bogucki (spr.)
A. Polańska
J. Sokołowska
podatek od nieruchomości za 2013 r.
I FSK 332/18 2022-12-09 14:00 Sala A rozprawa zdalna jawne 6110 I SA/Wr 54/17 D. Oleś
A. Jakimowicz
H. Sęk (spr.)
podatek od towarów i usług za miesiące od czerwca do grudnia 2011 r.
I FSK 1311/19 2022-12-09 Sala A niejawne 6560/6110 III SA/Wa 2163/18 D. Oleś (spr.)
A. Cudak
A. Jakimowicz
pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 1749/19 2022-12-09 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1484/18 D. Oleś (spr.)
A. Cudak
A. Jakimowicz
uchylenie w całości decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2003 r. i określenia wysokości zobowiązania podatkowego
I FSK 1780/19 2022-12-09 Sala A niejawne 6110 III SA/Gl 5/19 D. Oleś
A. Cudak
A. Jakimowicz (spr.)
stwierdzenie uchybienia termiowi do wniesienia odwołania oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
I FSK 2383/19 2022-12-09 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 2867/18 D. Oleś
A. Cudak
A. Jakimowicz (spr.)
uchylenie w całości decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r. oraz styczeń i luty 2007 r. i przekazanie sprawy dp ponownego rozpatrzenia
I FSK 1232/22 2022-12-09 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 600/21 D. Oleś
A. Cudak (spr.)
A. Jakimowicz
odmowa uchylenia ostatecznej decyzji określającej przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2013 r. oraz zabezpieczającej ją na majatku podatnika
I FSK 1348/22 2022-12-09 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 944/21 D. Oleś
A. Cudak (spr.)
A. Jakimowicz
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od maja do września 2015 r.
I FZ 276/22 2022-12-09 Sala A niejawne 6110 I SA/Gl 700/22 A. Cudak (spr.) podatek od towarów i usług za lipiec 2013 r.
I GSK 18/19 2022-12-09 Sala A niejawne 6305 III SA/Lu 256/18 B. Sobocha-Holc (spr.)
M. Grzelak
I. Janson
odmowa sprostowania zgłoszenia celnego oraz zwrotu kwoty należności celnych
I GSK 74/19 2022-12-09 Sala A niejawne 6305 III SA/Lu 320/18 B. Sobocha-Holc
M. Grzelak (spr.)
I. Janson
odmowa sprostowania zgłoszenia celnego oraz zwrotu kwoty należności celnych
I GSK 75/19 2022-12-09 Sala A niejawne 6305 III SA/Lu 322/18 B. Sobocha-Holc
M. Grzelak
I. Janson (spr.)
odmowa sprostowania zgłoszenia celnego oraz zwrotu kwoty należności celnych
I GSK 198/19 2022-12-09 Sala A niejawne 6305 III SA/Lu 321/18 B. Sobocha-Holc (spr.)
M. Grzelak
I. Janson
odmowa sprostowania zgłoszenia celnego oraz zwrotu kwoty należności celnych
I GSK 288/19 2022-12-09 Sala A niejawne 6305 III SA/Lu 257/18 B. Sobocha-Holc
M. Grzelak (spr.)
I. Janson
odmowa sprostowania zgłoszenia celnego oraz zwrotu kwoty należności celnych
I GSK 1499/19 2022-12-09 Sala A niejawne 6305 III SA/Lu 91/19 B. Sobocha-Holc
M. Grzelak
I. Janson (spr.)
odmowa sprostowania zgłoszenia celnego oraz zwrotu kwoty należności celnych
I GZ 432/22 2022-12-09 Sala A niejawne 6537 I SA/Gl 1540/21 B. Sobocha-Holc (spr.) zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
I GZ 433/22 2022-12-09 Sala A niejawne 6559 I SA/Bd 634/21 B. Sobocha-Holc (spr.) ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
I GZ 434/22 2022-12-09 Sala A niejawne 6537 I SA/Gl 1124/21 B. Sobocha-Holc (spr.) zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
I GZ 435/22 2022-12-09 Sala A niejawne 6539 V SA/Wa 575/22 B. Sobocha-Holc (spr.) udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
I GZ 436/22 2022-12-09 Sala A niejawne 6536 I SA/Sz 247/22 B. Sobocha-Holc (spr.) umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
I GZ 437/22 2022-12-09 Sala A niejawne 6537 I SA/Gl 1240/21 B. Sobocha-Holc (spr.) zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
I GZ 438/22 2022-12-09 Sala A niejawne 6537 III SA/Po 228/22 B. Sobocha-Holc (spr.) odmowa zawieszenia postępowania egzekucyjnego
I GSK 2919/18 2022-12-09 Sala B niejawne 6309 III SA/Gl 1105/17 P. Piszczek (spr.)
P. Kraczowski
J. Wegner
zarządzenie konwoju towaru
I GSK 2952/18 2022-12-09 Sala B niejawne 6300 I SA/Bk 270/18 P. Piszczek
P. Kraczowski (spr.)
J. Wegner
Weryfikacja zgłoszenia celnego
I GSK 3014/18 2022-12-09 Sala B niejawne 6309 III SA/Gd 256/18 P. Piszczek
P. Kraczowski (spr.)
J. Wegner
odmowa zwolnienia do procedury dopuszczenia do obrotu towaru
I GSK 3035/18 2022-12-09 Sala B niejawne 6300 V SA/Wa 1767/17 P. Piszczek (spr.)
P. Kraczowski
J. Wegner
Określenie kwoty długu celnego
I GSK 3036/18 2022-12-09 Sala B niejawne 6300 V SA/Wa 1768/17 P. Piszczek
P. Kraczowski
J. Wegner (spr.)
Określenie kwoty długu celnego
I GSK 3053/18 2022-12-09 Sala B niejawne 6309 III SA/Gl 1106/17 P. Piszczek
P. Kraczowski
J. Wegner (spr.)
zarządzenie konwoju towaru
III OSK 1649/21 2022-12-09 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 1771/18 W. Jakimowicz
D. Chaciński
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Wymierzenie kary dyscyplinarnej
III OSK 1697/21 2022-12-09 Sala B niejawne 6143 III SA/Kr 199/19 W. Jakimowicz
D. Chaciński (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa wznowienia studiów
III OSK 1734/21 2022-12-09 Sala B niejawne 6480 II SA/Wa 167/19 W. Jakimowicz
D. Chaciński (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
III OSK 1737/21 2022-12-09 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 130/19 W. Jakimowicz
D. Chaciński
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Odmowa wyłączenia stosowania przepisów
III OSK 1738/21 2022-12-09 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 501/19 W. Jakimowicz
D. Chaciński
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Odmowa wyłączenia stosowania przepisów
III OSK 1751/21 2022-12-09 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 2002/18 W. Jakimowicz
D. Chaciński (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa wyłączenia stosowania przepisów
III OSK 1752/21 2022-12-09 Sala B niejawne 6196 II SA/Wa 2207/18 W. Jakimowicz
D. Chaciński (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa wyłączenia stosowania przepisów
III OSK 2029/21 2022-12-09 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 2060/18 W. Jakimowicz
D. Chaciński
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Przeniesienie na niższe stanowisko służbowe
III OSK 4403/21 2022-12-09 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 415/20 W. Jakimowicz (spr.)
D. Chaciński
O. Żurawska - Matusiak
Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania pkt 1 wniosku z dnia 21 grudnia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej
III OSK 4640/21 2022-12-09 Sala B niejawne 659/6480 III SAB/Gl 184/20 W. Jakimowicz (spr.)
D. Chaciński
O. Żurawska - Matusiak
Przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w przedmiocie informacji publicznej - art. 149 § 2 (s)
III OSK 4641/21 2022-12-09 Sala B niejawne 658/6480 III SAB/Gl 183/20 W. Jakimowicz (spr.)
D. Chaciński
O. Żurawska - Matusiak
Bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej - art. 149 § 2 (s)
III OSK 4768/21 2022-12-09 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Gd 92/20 W. Jakimowicz (spr.)
D. Chaciński
O. Żurawska - Matusiak
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
III OSK 4870/21 2022-12-09 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 179/20 W. Jakimowicz (spr.)
D. Chaciński
O. Żurawska - Matusiak
Bezczynność organu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 12.12.2019 r. o udostępnienie informacji publicznej - art. 149 § 2 (g,s)
III OSK 5213/21 2022-12-09 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 577/20 W. Jakimowicz (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
III OSK 887/22 2022-12-09 Sala B niejawne 6192 II SA/Op 512/21 W. Jakimowicz
D. Chaciński (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Uznanie za winnego zarzuconego przewinienia dyscyplinarnego i wymierzenie kary dyscyplinarnej
III OZ 733/22 2022-12-09 Sala B niejawne 6091 II SA/Rz 1076/22 W. Jakimowicz (spr.) Odmowa nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom
III OZ 734/22 2022-12-09 Sala B niejawne 6099 II SA/Wr 818/18 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Umorzenie postępowania w sprawie zmiany stanu wody
III FSK 2988/21 2022-12-09 Sala C niejawne 6115 I SA/Po 272/20 S. Bogucki (spr.) nadpłata w podatku od nieruchomości za 2013 r.
III FSK 4497/21 2022-12-09 Sala C niejawne 6115 I SA/Lu 637/20 S. Bogucki (spr.) podatek od nieruchomości za 2012 r.
III FSK 4659/21 2022-12-09 Sala C niejawne 6115 I SA/Ol 30/21 S. Bogucki (spr.) podatek od nieruchomości za 2012 r.
III FSK 4818/21 2022-12-09 Sala C niejawne 6115 I SA/Kr 1019/19 S. Bogucki (spr.) podatek od nieruchomości za 2011 r.
III FSK 91/22 2022-12-09 Sala C niejawne 6115 I SA/Sz 627/21 S. Bogucki (spr.) podatek od nieruchomości za 2014 r.
I OSK 3138/14 2022-12-09 Sala D niejawne 6180 I SA/Wa 861/14 M. Dybowski (spr.)
I. Bogucka
A. Łaskarzewska
Stwierdzenie nieważności orzeczenia dot. wywłaszczenia nieruchomości
I OSK 876/19 2022-12-09 Sala D niejawne 6076 I SA/Wa 791/18 M. Dybowski
I. Bogucka
A. Łaskarzewska (spr.)
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji dot. ustanowienia użytkowania wieczystego do gruntu warszawskiego
I OSK 1846/19 2022-12-09 Sala D niejawne 6180 IV SA/Wa 2144/18 M. Dybowski
I. Bogucka
A. Łaskarzewska (spr.)
Ustalenie odszkodowania
I OSK 1948/19 2022-12-09 Sala D niejawne 6181 II SA/Kr 497/18 M. Dybowski (spr.)
I. Bogucka
A. Łaskarzewska
Ustalenie odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości
I OSK 1989/19 2022-12-09 Sala D niejawne 6102 I SA/Wa 1138/18 M. Dybowski
I. Bogucka (spr.)
A. Łaskarzewska
Stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
I OSK 555/20 2022-12-09 Sala D niejawne 6329 II SA/Bk 684/19 M. Dybowski
I. Bogucka (spr.)
A. Łaskarzewska
Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
I OSK 1955/20 2022-12-09 Sala D niejawne 6329 II SA/Bd 746/19 M. Dybowski (spr.)
I. Bogucka
A. Łaskarzewska
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami
I OSK 2121/20 2022-12-09 Sala D niejawne 6329 II SA/Po 114/20 M. Dybowski
I. Bogucka
A. Łaskarzewska (spr.)
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
I OSK 2204/20 2022-12-09 Sala D niejawne 6329 I SA/Wa 1009/19 M. Dybowski
I. Bogucka (spr.)
A. Łaskarzewska
Odmowa rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
I OSK 891/21 2022-12-09 Sala D niejawne 6076 I SA/Wa 1782/19 M. Dybowski
I. Bogucka (spr.)
A. Łaskarzewska
Odmowa przyznania odszkodowania za nieruchomość
I OSK 1342/21 2022-12-09 Sala D niejawne 6329 II SA/Bd 891/20 I. Bogucka (spr.) Świadczenie pielęgnacyjne
I OSK 1846/21 2022-12-09 Sala D niejawne 6329 II SA/Sz 102/21 I. Bogucka (spr.) Świadczenie pielęgnacyjne
I OSK 1975/21 2022-12-09 Sala D niejawne 6329 II SA/Rz 791/21 I. Bogucka (spr.) Odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
I OSK 2214/21 2022-12-09 Sala D niejawne 6329 II SA/Sz 562/21 A. Łaskarzewska (spr.) Świadczenie pielęgnacyjne
I OSK 680/22 2022-12-09 Sala D niejawne 6329 IV SA/Wr 515/21 M. Dybowski (spr.) Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
I OSK 1085/22 2022-12-09 Sala D niejawne 6329 II SA/Ol 100/22 I. Bogucka (spr.) Świadczenie pielęgnacyjne
I OW 101/22 2022-12-09 Sala D niejawne 643/6322 M. Dybowski (spr.)
I. Bogucka
A. Łaskarzewska
Spór o właściwość - umieszczenie w domu pomocy społecznej
I OW 103/22 2022-12-09 Sala D niejawne 643/6322 M. Dybowski
I. Bogucka (spr.)
A. Łaskarzewska
Spór o właściwość- przyznanie specjalnych usług opiekuńczych
I OW 104/22 2022-12-09 Sala D niejawne 643/6320 M. Dybowski
I. Bogucka
A. Łaskarzewska (spr.)
Spór o właściwość- udzielenie pomocy finansowej
I OZ 565/22 2022-12-09 Sala D niejawne 6180 I SA/Wa 417/22 M. Dybowski (spr.) Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
I OZ 568/22 2022-12-09 Sala D niejawne 6180 I SPP/Wa 135/21 M. Dybowski (spr.) Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odszkodowania za nieruchomość
I OZ 585/22 2022-12-09 Sala D niejawne 6120 I SA/Wa 2469/20 M. Dybowski (spr.) Odmowa wznowienia postępowania w sprawie odmowy wykreślenia z rejestru gruntów
I OZ 586/22 2022-12-09 Sala D niejawne 6120 I SA/Wa 2469/20 M. Dybowski (spr.) Odmowa wznowienia postępowania w sprawie odmowy wykreślenia z rejestru gruntów
I OZ 592/22 2022-12-09 Sala D niejawne 658/6120 II SAB/Gl 78/22 A. Łaskarzewska (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia wypisów z ewidencji gruntów i budynków
I OZ 595/22 2022-12-09 Sala D niejawne 6079 I SA/Wa 1578/22 A. Łaskarzewska (spr.) Ustalenie dodatkowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021