Archiwum aktualności

< powrót

 

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 5 kwietnia 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymali: pani Czesława Nowak-Kolczyńska oraz pani Olga Żurawska-Matusiak, które orzekać będą w Izbie Ogólnoadministracyjnej, a także pan Piotr Pietrasz, który orzekać będzie w Izbie Gospodarczej. Na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego akt powołania otrzymali natomiast: pani Małgorzata Dziemianowicz, która orzekać będzie w Białymstoku, a także pani Joanna Borkowska, pani Jadwiga Smołucha oraz pan Radosław Teresiak, którzy orzekać będą w Warszawie. Ponadto na stanowisko asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym powołani zostali: pani Karolina Kisielewicz, pani Anna Sidorowska-Ciesielska, które orzekać będą w Warszawie, pan Jacek Boratyn, który orzekać będzie w Rzeszowie, a także pan Zbigniew Kruszewski i pan Jarosław Piątek, którzy orzekać będą w Gorzowie Wielkopolskim. Były to pierwsze nominacje na stanowisko asesora sądowego w sądownictwie administracyjnym od czasu, kiedy Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 października 2007 r., sygn. akt SK 7/06 stwierdził niezgodność z Konstytucją obowiązujących wówczas zasad powierzania asesorom sądowym czynności sędziowskich w sądach.

fot. Maciej Biedrzycki/KPRP