Archiwum aktualności

< powrót

 

Sądy administracyjne na pomoc Ukrainie

Solidarni z Ukrainą

Sędziowie i pracownicy sądów administracyjnych od wielu lat współpracują z sądami administracyjnymi na Ukrainie, ale również pomagają potrzebującym na Wschodzie, biorąc udział w różnych akcjach charytatywnych.

W obliczu niepokojących wydarzeń z ostatnich dni – nie mogło być inaczej. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego zaapelował o wsparcie i pomoc naszym Sąsiadom. Już 25 lutego b.r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym została zorganizowana akcja pomocy i solidarności z Narodem Ukraińskim, którą koordynuje Szef Kancelarii Prezesa NSA. Obecnie w sądach administracyjnych trwa zbiórka darów pieniężnych oraz pomocy rzeczowej (leki, żywność, środki higieny osobistej), a w zależności od zmieniającej się sytuacji – pomoc sądów administracyjnych również ulegnie przekształceniu.


Kancelaria Prezes NSA informuje, że zebrane przez sędziów i pracowników NSA i WSA w Warszawie dary, głównie artykuły żywnościowe i higieniczne, doręczone zostały potrzebującym do ośrodka wsparcia w Państwowej Wyższej  Szkole Zawodowej w Chełmie. W dniu 4 marca 2022 r. transport z NSA i WSA dotarł do hotelu „Duet” w Chełmie, w którym przebywa obecnie ponad 50 osób, głównie kobiet i dzieci.


Kancelaria Prezesa NSA informuje o zakończeniu kolejnego etapu akcji charytatywnej, w ramach której na prośbę Dyrektora Tarnopolskiego Obwodowego Klinicznego Centrum Położniczego "Matka i Dziecko" w Ukrainie dostarczono brakujące środki medyczne niezbędne dla funkcjonowania Szpitala, który poza bieżącą działalnością pomaga również obywatelom przybywającym z innych części Ukrainy. Środki finansowe na zakup artykułów medycznych pochodziły m.in. ze zbiórek przeprowadzonych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.