Archiwum aktualności

< powrót

 

Profesor Roman Hauser sędzia NSA w stanie spoczynku odznaczony odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” przyznana sędziemu NSA w stanie spoczynku prof. dr hab. Romanowi Hauserowi przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Marcina Wiącka

Dnia 14 lutego 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Profesor Marcin Wiącek, w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw człowieka, wręczył sędziemu NSA w stanie spoczynku Profesorowi Romanowi Hauserowi odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” (Dz.U. Nr 194 poz. 1496) odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka.

W laudacji wygłoszonej na cześć Laureata, Rzecznik Praw Obywatelskich Profesor Marcin Wiącek podkreślał zasługi Profesora Romana Hausera – wieloletniego sędziego i Prezesa Naczelnego sądu Administracyjnego – dla obecnej pozycji ustrojowej sądownictwa administracyjnego. Przygotowana pod kierunkiem Profesora Romana Hausera reforma wprowadzająca dwuinstancyjność sądownictwa administracyjnego przyczyniła się znacząco do wzmocnienia praw człowieka.

Profesor Roman Hauser zadedykował odznakę swojej Rodzinie oraz sędziom i pracownikom sądów administracyjnych, którzy swoją codzienną pracą mają wpływ na kształtowanie praw człowieka.