Archiwum aktualności

< powrót

 

Powołanie Prezesa NSA

Powołanie dr hab. prof. UŁ Jacka Chlebnego na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę

W dniu 10 lutego 2022 r. Prezydent RP powołał Profesora Uniwersytetu Łódzkiego Jacka Chlebnego na urząd Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Profesor Jacek Chlebny jest sędzią NSA od 1994 r., od 2015 r. – Wiceprezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotychczas kierował Izbą Ogólnoadministracyjną.

Funkcje orzecznicze w sądownictwie administracyjnym łączy z pracą naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim; zajmuje się zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz problematyką praw cudzoziemców. Jest również członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej oraz współzałożycielem i członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców.

Kadencja nowo powołanego Prezesa NSA rozpocznie się w dniu 18 lutego 2022 r.

 

                                                                                                                                                              fot. Marek Borawski/KPRP