Archiwum aktualności

< powrót

 

Konferencja sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych

Sędziowie Izby Ogólnoadministracyjnej NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych podczas konferencji
W dniu 13 stycznia 2020 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się konferencja sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA oraz przedstawicieli wojewódzkich sądów administracyjnych. Konferencję otworzył Prezes NSA - prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, debatę poprowadził i moderował Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA - dr hab. prof UŁ Jacek Chlebny.  Referat podczas konferencji wygłosił sędzia TK w st. spocz., były sędzia ETPCz prof. dr hab. Leszek Garlicki poruszając kwestię dotyczącą restytucji mienia przejętego przez władzę publiczną w sposób przymusowy z perspektywy orzecznictwa ETPC. Sędzia NSA w st. spocz. prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski przedstawił referat dotyczący władztwa planistycznego gminy. Poruszane zagadnienia ujęto również z perspektywy aktualnego orzecznictwa NSA. Ponadto omówiono aktualne problemy orzecznicze z zakresu Izby Ogólnoadministracyjnej. 
 

 

Sędziowie Izby Ogólnoadministracyjnej i wojewódzkich sądów administracyjnych podczas konferencji Izby Ogólnoadministracyjnej