Archiwum aktualności

< powrót

 

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA – „Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2020 roku”

W dniu 4 maja 2021 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2020 roku.

Po oficjalnym otwarciu Zgromadzenia, Prezes NSA prof. Marek Zik-Sadowski zwrócił uwagę na trudności w funkcjonowaniu sądów administracyjnych w ubiegłym roku związane z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii. Ta nadzwyczajna sytuacja wymagała podjęcia przez kierownictwo NSA działań, których celem - z jednej strony - było przeciwdziałanie zagrożeniu zakażeniem kadry sądownictwa administracyjnego oraz stron i uczestników postępowania przed tymi sądami wirusem SARS-CoV-2, a z drugiej strony - utrzymanie w warunkach pandemii dopuszczalnej pracy sądów.

Podczas zgromadzenia Pani Małgorzata Paprocka - Sekretarz Stanu w KPRP  odczytała list Prezydenta RP adresowany do Prezesa NSA oraz uczestników Zgromadzenia.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego „Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2020 roku”.

 

Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2020 r. – pobierz

List Prezydenta RP – pobierz