Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2017-06-30

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 29 czerwca 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymała pani Izabela Najda-Ossowska, która będzie orzekać w Izbie Finansowej. Na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego akt powołania otrzymali natomiast: pan Włodzimierz Gurba oraz pan Artur Kuś, którzy orzekać będą w Warszawie, a także pani Kamila Paszowska-Wojnar, która orzekać będzie we Wrocławiu. Ponadto na stanowisko asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym powołani zostali: pani Agnieszka Banach, która będzie orzekać w Kielcach,  pani Maria Grzymisławska-Cybulska i pan Jan Szuma, którzy orzekać będą w Poznaniu, pani Joanna Kruszewska-Grońska, która orzekać będzie w Warszawie, pan Jerzy Parchomiuk, który orzekać będzie w Lublinie oraz pan Wojciech Śnieżyński, który będzie orzekać we Wrocławiu.

 

 

fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP