Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2017-01-24

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

W dniu 24 stycznia 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego NSA otrzymała Irena Wiszniewska-Białecka, a na stanowisko sędziego WSA w Krakowie - Tadeusz Kiełkowski. Profesor Irena Wiszniewska-Białecka pełniła urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2000-2004. Z dniem 1 maja 2004 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (obecnie Sądu Unii Europejskiej). Obecne powołanie na stanowisko sędziego NSA związane jest z upływem kadencji w Sądzie Unii Europejskiej.