Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2017-01-23

Seminarium podsumowujące wyniki prac zespołu eksperckiego do spraw modyfikacji przepisów o postępowaniu administracyjnym

W dniu 23 stycznia 2017 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się seminarium podsumowujące wyniki prac powołanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego zespołu eksperckiego do spraw modyfikacji przepisów o postępowaniu administracyjnym. Wzięli w nim udział: prof. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wiceprezesi NSA, przedstawiciele nauki, przedstawiciele władz państwowych oraz sędziowie NSA. W trakcie seminarium zaprezentowana została ostateczna wersja raportu wydana w formie książkowej.

Seminarium otworzył prof. Zbigniew Kmieciak wskazując na założenia i cele przyświecające pracom zespołu. W dalszej kolejności wystąpił Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marek Zirk-Sadowski, a przedstawiciele strony rządowej (Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Sebastian Chwałek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji) zaprezentowali przebieg prac legislacyjnych nad projektami ustaw zmieniających prawo o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Ponadto uczestnicy seminarium wysłuchali referatów dr Joanny Wegner-Kowalskiej oraz prof. Agnieszki Krawczyk.

W pracach zespołu prowadzonych w latach 2012 - 2016 uczestniczyli sędziowie sądów administracyjnych, przedstawiciele środowisk naukowych, jak również przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Finansów. Przy uwzględnieniu dotychczasowego dorobku polskiej nauki i praktyki oraz standardów europejskich wytyczone zostały nie tylko zasadnicze kierunki zmian, ale również szczegółowe rozwiązania będące ich emanacją.

RAPORT ZESPOŁU EKSPERCKIEGO Z PRAC W LATACH 2012-2016