Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2016-12-13

Program Edukacyjny „Lekcja w sądzie”

W dniu 12 grudnia 2016 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym został zainaugurowany  Program Edukacyjny  „Lekcja w sądzie”. Program skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich zainteresowanych organizacją wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności ustrojem sądów administracyjnych oraz postępowaniem przed tymi sądami.

Jego celem jest popularyzacja problematyki prawnej wśród młodzieży, w szczególności zagadnień związanych ze sprawami rozpoznawanymi przez sądy administracyjne, przybliżenie środków ochrony prawnej w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania sądowoadministracyjnego.

Uczestnictwo w Programie to doskonała okazja do obejrzenia specjalnie przygotowanej symulacji rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, uzyskania wiedzy dotyczącej ról procesowych stron postępowania a także składu orzekającego oraz wzięcia udziału w pasjonujących wykładach i dyskusjach.

Program spotkania obejmuje:

•            oprowadzenie po sądzie

•            udział w symulacji rozprawy przed NSA

•            krótki wykład na temat sądownictwa administracyjnego

Gośćmi pierwszej odsłony Programu byli uczniowie klasy 3A Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej – Curie. Wzięli oni udział w symulacji rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, krótkim wykładzie, a także dyskusji na temat postępowania sądowoadministracyjnego.