Izba Ogólnoadministracyjna

 

Dr hab. Jacek Chlebny

Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - prezes Izby Ogólnoadministracyjnej

 

W 1982 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
W 1986 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi. Od marca 1989 r. pełnił obowiązki przewodniczącego II Wydziału Cywilnego, a następnie od czerwca 1990 r. wiceprezesa tego Sądu. W 1991 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. W 1994 r. powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. W 1995 r. powołany na stanowisko Prezesa Ośrodka Zamiejscowego NSA w Łodzi. Funkcję Prezesa tego Ośrodka, a następnie Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi sprawował do lutego 2005 r., kiedy to został przeniesiony do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Od 13 lutego 2006 r. do 9 kwietnia 2015 r. był Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z dniem 10 kwietnia 2015 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w czerwcu 1994 r., a doktora habilitowanego w 2013 r. Jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Polskiego Postępowania Administracyjnego. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz problematyką cudzoziemców.

Jest jednym z założycieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców (International Association of Refugee Law Judges), byłym wieloletnim członkiem Rady Stowarzyszenia, a w latach 2009 - 2014 członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

Od 2014 r. jest członkiem zarządu (skarbnikiem) Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej - Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe).