Komunikaty

< powrót

 

Postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt II FPS 2/18 (opodatkowanie elektrowni wiatrowych)

W dniu 24 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów na podstawie art. 187 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) postanowił przejąć do rozpoznania sprawę o sygn. akt II FSK 2983/17. NSA uznał, że w sprawie nie ma możliwości wydania uchwały, natomiast zasadne jest rozpoznanie niniejszej skargi kasacyjnej w rozszerzonym składzie. Nowy termin posiedzenia NSA nie jest jeszcze ustalony.