Komunikaty

< powrót

 

Informacja o orzeczeniach wydanych na posiedzeniu niejawnym

Naczelny Sąd Administracyjny uprzejmie informuje, że informacje o orzeczeniach wydanych na posiedzeniach niejawnych można uzyskać w sekretariacie właściwego wydziału lub w sekretariacie Izby NSA.

Sekretariat Izby Finansowej: 22 551 63 00, 22 551 63 10 (Wydział I), 22 551 63 20 (Wydział II)

Sekretariat Izby Gospodarczej 22 551 64 00, 22 551 64 10 (Wydział I), 22 551 64 20 (Wydział II)

Sekretariat Izby Ogólnoadministracyjnej 22 551 62 00, 22 551 62 10 (Wydział I), 22 551 62 20 (Wydział II) 

 

Sygnatury akt orzeczeń wydanych na posiedzeniu niejawnym od dnia 16 marca 2020 r.

30 marca 2020 r. 

 1. II OSK 708/20
 2. II OSK 714/20
 3. II OSK 721/20

27 marca 2020 r. 

 1. II GSK 2101/17
 2. II GSK 3127/17
 3. II GSK 3906/17
 4. II GSK 4134/17
 5. II GSK 1167/18
 6. II GPP 1/20
 7. II GPP 2/20
 8. II GPP 3/20
 9. II GPP 4/20

25 marca 2020 r.

 1. II FSK 1346/19
 2. II FSK 2576/19
 3. II FSK 2666/19
 4. II FSK 2918/19
 5. II FSK 1763/19
 6. II FSK 1764/19
 7. II FSK 2100/19
 8. II FSK 2101/19
 9. II FSK 2102/19
 10. II FSK 2203/19
 11. II FSK 2204/19
 12. II FSK 2205/19
 13. II FSK 2369/19
 14. II FSK 2490/19
 15. II FSK 2491/19
 16. II FSK 1762/19
 17. II FSK 2150/19
 18. II FSK 2151/19
 19. II FSK 2152/19
 20. II FSK 2492/19
 21. II FSK 2493/19
 22. II FSK 2513/19
 23. II FSK 2514/19
 24. II FSK 2515/19
 25. II FSK 3095/19
 26. II FZ 76/20
 27. II FZ 117/20 
 28. II FZ 144/20
 29. II FZ 164/20
 30. II OZ 244/20  

24 marca 2020 r.

 1. II GSK 2658/17
 2. II GSK 3462/17

23 marca 2020 r. 

 1. I FSK 71/20
 2. I FSK 83/20
 3. I FSK 140/20
 4. I FSK 141/20
 5. I FSK 186/20
 6. I FSK 718/18
 7. I FSK 1553/17
 8. II FZ 74/20
 9.  II FZ 75/20
 10. II FZ 131/20

20 marca 2020 r. 

 1. II FSK 3224/19
 2. II FZ 120/20
 3. II FZ 134/20
 4. II FZ 162/20

19 marca 2020 r.

 1. II FSK 2138/19
 2. II FSK 1504/19
 3. II FSK 2093/19
 4. II FSK 1384/19
 5. II FSK 1385/19
 6. II FSK 1811/19
 7. II FSK 2242/19
 8. II FSK 2243/19
 9. II FSK 2244/19
 10. II FSK 2245/19
 11. II FSK 2246/19
 12. II OZ 270/20  
 13. II OZ 271/20  
 14. II OZ 272/20  
 15. II OZ 273/20   
 16. II OZ 274/20  
 17. II OZ 277/20 
 18. II GSK 1461/19

18 marca 2020 r.

 1. II OSK 1266/18  
 2. II OSK 2468/19  
 3. II OSK 622/20    
 4. II OZ 269/20            
 5. II OSK 3242/18 
 6. II OSK 671/20   
 7. II OSK 672/20   
 8. II OSK 3796/19  
 9. II OSK 590/20   
 10. II OSK 613/20   
 11. II OSK 154/20  
 12. II OSK 649/20    
 13. II OZ 26/20        
 14. II OZ 255/20      
 15. II OSK 241/19   
 16. II OSK 242/19   
 17. II OSK 263/19   
 18. II OSK 332/19   
 19. II OSK 333/19   
 20. II OSK 337/19   
 21. II OSK 341/19   
 22. II OSK 344/19   
 23. II OSK 368/19   
 24. II OSK 374/19   
 25. II OSK 375/19   
 26. II OSK 379/19   
 27. II OSK 403/19
 28. I GSK 219/20
 29. I GSK 230/20
 30. I GSK 244/20
 31. I GSK 256/20
 32. I GSK 255/20
 33. I GSK 257/20
 34. I GZ 50/20
 35. I GZ 51/20
 36. II GW 39/19
 37. II GW 2/20
 38. II GZ 321/19
 39. II GZ 58/20
 40. II GZ 59/20
 41. II GZ 60/20
 42. II GZ 62/20
 43. II GSK 137/20
 44. II GZ 61/20
 45. II GZ 64/20
 46. II GZ 65/20
 47. II GZ 66/20

17 marca 2020 r.

 1. I GSK 2159/18
 2. I GSK 2783/18
 3. I GSK 1396/19
 4. I GSK 1455/19
 5. I GSK 6/20
 6. I GSK 209/20
 7. II GZ 86/20
 8. II GZ 87/20
 9. II GZ 88/20
 10. II GZ 89/20
 11. II GZ 90/20
 12. II GZ 91/20
 13. II GZ 92/20
 14. II GSK 1523/19
 15. II GSK 1526/19
 16. II OSK 364/20   
 17. II OZ 256/20      
 18. II OZ 257/20      
 19. II OZ 258/20      
 20. II OZ 259/20      
 21. II OZ 260/20      
 22. II OSK 3695/19 
 23. II OSK 3729/18 
 24. II OSK 363/19   
 25. II OSK 369/19   
 26. II OSK 428/19   
 27. II OSK 448/19   
 28. II OSK 556/19   
 29. II OSK 602/19   
 30. II OSK 603/19   
 31. II OSK 3820/19 
 32. II OSK 3990/19 
 33. II OSK 83/20      
 34. II OZ 250/20      
 35. II OZ 251/20      
 36. II OZ 252/20      
 37. II OZ 253/20      
 38. II OZ 254/20      
 39. II OZ 261/20      
 40. II OZ 262/20      
 41. II OSK 277/19   
 42. II OSK 301/19   
 43. II OSK 304/19