Komunikaty

< powrót

 

18 czerwca 2018 r. odbędzie się posiedzenie 7 sędziów NSA w sprawie skuteczności zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - sygn. akt I FPS 1/18

W dniu 18 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna pytanie skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie I FSK 657/16:

„Czy zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej: O.p.) informujące, że z określonym co do daty dniem, „na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 O.p.” nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za  wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 O.p.?” - sygn. akt I FSP 1/18

 

postanowienie NSA z dnia 8 marca 2018 r. sygn. akt I FSK 657/16 (link)