Szukaj

WSA w Szczecinie

ul. Staromłyńska Nr 10
70-561 Szczecin
www.bip.szczecin.wsa.gov.pl

Wydział Informacji Sądowej

Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy:
tel.: 91 48 49 215
fax: 91 48 49 269,
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
.........................
Kierownik Sekretariatu: Agata Drewniak
tel.: 91 48 49 255, 48 49 245
fax: 91 48 49 269
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
.........................
Informacja o sprawach w toku
tel.: 91 48 49 255, 48 49 245
fax: 91 48 49 269
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
.........................
Informacja o właściwości sądu oraz wnioski dot. działalności sądu
tel.: 91 48 49 255, 48 49 245
fax: 91 48 49 269
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
.........................
Biblioteka: Anna Miedzianowska
tel.: 91 48 49 310
fax: 91 48 49 269
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl

--------------------------------------------

Prezes WSA
sędzia NSA Grzegorz Jankowski
Sekretariat: Elżbieta Kucharczyk
tel.: 91 48 49 222
fax: 91 48 80 752
e-mail: sekretariat@szczecin.wsa.gov.pl

V-ce Prezes WSA
sędzia WSA Alicja Polańska
Sekretariat: Elżbieta Kucharczyk
tel.: 91 48 49 222
fax: 91 48 80 752
e-mail: sekretariat@szczecin.wsa.gov.pl

Dyrektor WSA
Tomasz Kubiak
tel.: 91 48 49 250, 48 49 300
fax: 91 48 49 272
e-mail: t.kubiak@szczecin.wsa.gov.pl

--------------------------------------------

Wydział I
Przewodnicząca Wydziału
Alicja Polańska

Zastępca Przewodniczącej Wydziału
Kazimierz Maczewski

Kierownik: Wanda Dąbrowska
tel.: 91 48 49 228, 48 49 226
fax: 91 48 80 752,
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
właściwość spraw : 602,611,622,630,637,653,655
oraz: 638,639,640,641,642,644,656,657 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych
ww. symbolami

Wydział II
Przewodniczący Wydziału:
Arkadiusz Windak

Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Danuta Strzelecka-Kuligowska

Kierownik: Jadwiga Ratman-Glapa
tel.: 91 48 49 208, 48 49 207
fax: 91 48 80 752,
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
własciwość spraw: 601,603,604,605,606,607,608,609,610,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,
623,624,625,626,627,628,629,631,632,633,634,635,636,645,646,647,648,649,650,651,652,654
oraz: 638,639,640,641,642,644,656,657 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych
ww. symbolami

--------------------------------------------

Oddział Administracyjno-Gospodarczy
Dyrektor WSA: Tomasz Kubiak
tel.: 91 48 49 250, 48 49 300
fax: 91 48 49 272
e-mail: t.kubiak@szczecin.wsa.gov.pl

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Kierownik: Dorota Sędzicka
tel.: 91 48 49 302
fax: 91 48 49 272
e-mail: d.sedzicka@szczecin.wsa.gov.pl

Oddział Finansowo - Budżetowy
Kierownik Oddziału:
Maria Krzysztofik
e-mail: m.krzysztofik@szczecin.wsa.gov.pl
Główny Księgowy:
Maria Krzysztofik
e-mail: m.krzysztofik@szczecin.wsa.gov.pl
tel.: 91 48 49 218
Sekretariat
tel.: 91 48 49 217
fax: 91 48 49 266