Szukaj

WSA w Rzeszowie

ul. Kraszewskiego 4a
35-016 Rzeszów
bip.rzeszow.wsa.gov.pl
centrala : 17 860 45 00
Wydział Informacji Sądowej

Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy:
Jacek Surmacz
tel.: 17 860 45 07; 17 860 45 08
.........................
Kierownik Sekretariatu:
Barbara Kalita
tel.: 17 860 45 07; 17 860 45 08
fax: 17 852 45 15
.........................
Informacja o sprawach w toku
tel.: 17 860 45 07; 17 860 45 08
fax: 17 852 45 15
.........................
Informacja o właściwości sądu oraz wnioski dotyczące działalności sądu
tel.: 17 860 45 07; 17 860 45 08
fax: 17 852 45 15

--------------------------------------------

Prezes WSA:
Jerzy Solarski
Sekretariat
tel.: 17 860 45 00
fax: 17 860 45 01
e-mail: sekretariat@rzeszow.wsa.gov.pl
--------------------------------------------

Wydział I
Przewodniczący Wydziału:
Wiceprezes WSA sędzia NSA Maria Serafin-Kosowska
Kierownika Sekretariatu:
Małgorzata Kramarz
tel.: 17 860 45 14
właściwość spraw: 602,611,622,630,637,653,655
oraz: 638,639,640,641,642,644,656,657 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych
ww. symbolami

Wydział II
Przewodniczący Wydziału:
Kierownika Sekretariatu:
Mariusz Bieszczad
tel.: 17 860 45 24
właściwość spraw: 601,603,604,605,606,607,608,609,610,612,613,614,615,616,617,618,619,620,
621,623,624,625,626,627,628,629,631,632,633,634,635,636,645,646,647,648,649,650,652,654
oraz: 638,639,640,641,642,644,656,657 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych
ww. symbolami

--------------------------------------------

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych oraz Administracyjno-Gospodarczych
Kierownik Oddziału:
Alina Rogala
tel.: 17 86 045 39

Oddział Finansowo-Budżetowy
Kierownik Oddziału:
Ewa Rak
tel.: 17 860 45 18
wsarzofin@pro.onet.pl