Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 11
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Wa 1661/17 2018-04-27 09:00 Sala F II 6391/6219 A. Lipiński (spr.)
S. Antoniuk
M. Werpachowska
niezakwalifikowanie i nieumieszczenie na liście oczekujących na najem lokalu mieszkalnego
II SA/Wa 1370/17 2018-04-27 09:30 Sala F II 6196 A. Lipiński
S. Antoniuk
M. Werpachowska (spr.)
Zwolnienie ze służby funkcjonariusza
II SA/Wa 1774/17 2018-04-27 10:00 Sala F II 6143 A. Lipiński (spr.)
S. Antoniuk
M. Werpachowska
nieprzyjęcie na studia
II SA/Wa 1371/17 2018-04-27 10:30 Sala F II 6331 A. Lipiński
S. Antoniuk (spr.)
M. Werpachowska
odmowa przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych
II SA/Wa 1912/17 2018-04-27 11:00 Sala F II 6191 A. Lipiński (spr.)
S. Antoniuk
M. Werpachowska
orzeczenie o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej
VIII SA/Wa 837/17 2018-04-27 12:00 Sala B Radom VIII 6138 S. Fularski (spr.) nakazanie usunięcia zgromadzonych odpadów gruzu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 kwietnia 2018 r.
II SA/Wa 1524/17 2018-04-27 12:30 Sala F II 6313 A. Lipiński
S. Antoniuk
M. Werpachowska (spr.)
cofnięcie pozwolenia na broń palną myśliwską
II SA/Wa 1336/17 2018-04-27 12:50 Sala F II 6312 A. Lipiński
S. Antoniuk (spr.)
M. Werpachowska
odmowa wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej
II SA/Wa 1852/17 2018-04-27 13:10 Sala F II 650 A. Lipiński (spr.)
S. Antoniuk
M. Werpachowska
odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
II SA/Wa 1387/17 2018-04-27 13:30 Sala F II 650 A. Lipiński
S. Antoniuk
M. Werpachowska (spr.)
odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
II SA/Wa 1254/17 2018-04-27 15:00 Sala F II 647 P. Borowiecki (spr.) przetwarzanie danych osobowych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 17 kwietnia 2018 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014