Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 88
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
III SA/Wa 477/19 2019-11-21 08:15 Sala E III 6110 M. Barszcz (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 listopada 2019 r.
III SA/Wa 651/19 2019-11-21 08:30 Sala E III 6110 K. Owsiak (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. i 2014 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 listopada 2019 r.
VIII SA/Wa 606/19 2019-11-21 08:45 Sala B Radom VIII 6559 I. Szymanowicz-Nowak (spr.) odmowa wypłaty kwoty pieniężnej Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 listopada 2019 r.
VI SA/Wa 502/19 2019-11-21 08:50 Sala A, ul. Pankiewi VI 6239 T. Sałek (spr.) Ustalenie opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej typ przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 listopada 2019 r.
I SA/Wa 1915/19 2019-11-21 09:00 Sala A I 6076 M. Sawa
D. Apostolidis
B. Marciniak (spr.)
wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.02.2012 r., sygn. akt I SA/Wa 2397/11
VI SA/Wa 1614/19 2019-11-21 09:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6461 G. Nowecki
T. Sałek
G. Śliwińska (spr.)
Udzielenie patentu na wynalazek
II SA/Wa 699/19 2019-11-21 09:00 Sala B II 6140 P. Borowiecki (spr.)
I. Głowacka-Klimas
I. Maciejuk
stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie uznania dyplomu za równoważny
VIII SA/Wa 543/19 2019-11-21 09:00 Sala B Radom VIII 6391/6139 I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
L. Kobylski
R. Nawrot
przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Policzna
VII SA/Wa 1513/19 2019-11-21 09:00 Sala C, ul. Pankiewi VII 6014 W. Kowalczyk (spr.)
T. Janeczko
J. Smołucha
nakaz rozbiórki
VII SA/Wa 2248/19 2019-11-21 09:00 Sala D, ul. Pankiewi VII 6010 I. Ostrowska (spr.)
B. Cieśla
M. Kowalska
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
III SA/Wa 467/19 2019-11-21 09:00 Sala E III 6110 W. Gurba
E. Fiedorowicz
R. Teresiak (spr.)
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od grudnia 2010 r. do listopada 2011 r.
III SA/Wa 504/19 2019-11-21 09:00 Sala E III 6110 W. Gurba
E. Fiedorowicz
R. Teresiak (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r.
III SA/Wa 468/19 2019-11-21 09:00 Sala E III 6110 W. Gurba
E. Fiedorowicz
R. Teresiak (spr.)
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od grudnia 2011 r. do listopada 2012 r.
II SA/Wa 1392/19 2019-11-21 09:00 Sala F II 6313 A. Góra-Błaszczykowska (spr.)
S. Fularski
J. Kube
cofnięcie pozwolenia na broń palną myśliwską do celu łowieckiego
II SA/Wa 1001/19 2019-11-21 09:20 Sala B II 647 P. Borowiecki
I. Głowacka-Klimas (spr.)
I. Maciejuk
przetwarzanie danych osobowych
VIII SA/Wa 568/19 2019-11-21 09:20 Sala B Radom VIII 6391/6168 I. Szymanowicz-Nowak
L. Kobylski
R. Nawrot (spr.)
przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
II SA/Wa 1308/19 2019-11-21 09:20 Sala F II 647 A. Góra-Błaszczykowska
S. Fularski (spr.)
J. Kube
odmowa uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania dacych osobowych
I SA/Wa 1916/19 2019-11-21 09:30 Sala A I 6076 M. Sawa
D. Apostolidis
B. Marciniak (spr.)
wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.02.2012 r., sygn. akt I SA/Wa 2398/11
VII SA/Wa 2238/19 2019-11-21 09:30 Sala C, ul. Pankiewi VII 6209 W. Kowalczyk
T. Janeczko (spr.)
J. Smołucha
naruszenie praw pacjentów do świadczeń zbiorowych
VII SA/Wa 1373/19 2019-11-21 09:30 Sala D, ul. Pankiewi VII 6014 I. Ostrowska
B. Cieśla
M. Kowalska (spr.)
nakaz rozbiórki
III SA/Wa 391/19 2019-11-21 09:30 Sala E III 6110 W. Gurba (spr.)
E. Fiedorowicz
R. Teresiak
podatek od towarów i usług za styczeń i luty 2011 r.
VIII SA/Wa 475/19 2019-11-21 09:40 Sala B Radom VIII 6073 I. Szymanowicz-Nowak
L. Kobylski (spr.)
R. Nawrot
ustalenie opłaty adiacenckiej
VI SA/Wa 1476/19 2019-11-21 09:45 Sala A, ul. Pankiewi VI 6460 G. Nowecki
T. Sałek (spr.)
G. Śliwińska
Odmowa udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy
II SA/Wa 677/19 2019-11-21 09:50 Sala B II 6144 P. Borowiecki
I. Głowacka-Klimas
I. Maciejuk (spr.)
wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
II SA/Wa 1268/19 2019-11-21 09:50 Sala F II 6192 A. Góra-Błaszczykowska (spr.)
S. Fularski
J. Kube
odmowa wyłączenia stosowania przepisów
I SA/Wa 755/19 2019-11-21 10:00 Sala A I 6189 M. Sawa
D. Apostolidis (spr.)
B. Marciniak
odmowa waloryzacji i wypłaty odszkodowania oraz ustalenia odsetek z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
VII SA/Wa 887/19 2019-11-21 10:00 Sala C, ul. Pankiewi VII 6010 W. Kowalczyk
T. Janeczko
J. Smołucha (spr.)
stwierdzenie nieważności decyzji w części i odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w pozostałej części
VII SA/Wa 1312/19 2019-11-21 10:00 Sala D, ul. Pankiewi VII 6014 I. Ostrowska
B. Cieśla (spr.)
M. Kowalska
uchylenie decyzji w całości i nałożenie obowiązków
III SA/Wa 838/19 2019-11-21 10:00 Sala E III 6110 W. Gurba
E. Fiedorowicz (spr.)
R. Teresiak
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. i 2015 r.
II SA/Wa 716/19 2019-11-21 10:10 Sala B II 6196 P. Borowiecki (spr.)
I. Głowacka-Klimas
I. Maciejuk
odmowa wyłączenia stosowania przepisów
VIII SA/Wa 653/19 2019-11-21 10:10 Sala B Radom VIII 6192 I. Szymanowicz-Nowak
L. Kobylski
R. Nawrot (spr.)
kara dyscyplinarna
II SA/Wa 1448/19 2019-11-21 10:10 Sala F II 647 A. Góra-Błaszczykowska
S. Fularski (spr.)
J. Kube
odmowa uwzględnienia wniosku
I SA/Wa 878/19 2019-11-21 10:20 Sala A I 6180 M. Sawa (spr.)
D. Apostolidis
B. Marciniak
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
VI SA/Wa 1685/19 2019-11-21 10:20 Sala A, ul. Pankiewi VI 657/6049 G. Nowecki (spr.)
T. Sałek
G. Śliwińska
Pisemna interpretacja przepisów dotyczących opłaty zapasowej
II SA/Wa 935/19 2019-11-21 10:30 Sala B II 6192 P. Borowiecki
I. Głowacka-Klimas
I. Maciejuk (spr.)
odmowa wyłączenia stosowania przepisów
VII SA/Wa 1765/19 2019-11-21 10:30 Sala C, ul. Pankiewi VII 6010 W. Kowalczyk (spr.)
T. Janeczko
J. Smołucha
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
VII SA/Wa 1227/19 2019-11-21 10:30 Sala D, ul. Pankiewi VII 6014 I. Ostrowska
B. Cieśla
M. Kowalska (spr.)
nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
III SA/Wa 1000/19 2019-11-21 10:30 Sala E III 6110 W. Gurba
E. Fiedorowicz
R. Teresiak (spr.)
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od października 2015 r. do lutego 2016 r.
I SA/Wa 879/19 2019-11-21 10:35 Sala A I 6180 M. Sawa (spr.)
D. Apostolidis
B. Marciniak
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
VIII SA/Wa 613/19 2019-11-21 10:40 Sala B Radom VIII 6037 I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
L. Kobylski
R. Nawrot
nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym
II SA/Wa 1580/19 2019-11-21 10:40 Sala F II 6192 A. Góra-Błaszczykowska (spr.)
S. Fularski
J. Kube
odwołanie z pełnienia służby
II SA/Wa 1134/19 2019-11-21 10:50 Sala B II 6193 P. Borowiecki
I. Głowacka-Klimas (spr.)
I. Maciejuk
odmowa ponownego ustalenia i wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
I SA/Wa 1405/19 2019-11-21 10:55 Sala A I 644/6076 M. Sawa
D. Apostolidis
B. Marciniak (spr.)
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 07.11.2017 r., sygn. akt I SAB/Wa 241/17
VI SA/Wa 1069/17 2019-11-21 10:55 Sala A, ul. Pankiewi VI 6049 G. Nowecki
T. Sałek
G. Śliwińska (spr.)
Określenie wysokości opłaty zapasowej za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2015 r.
VII SA/Wa 1182/19 2019-11-21 11:00 Sala D, ul. Pankiewi VII 6010 I. Ostrowska (spr.)
B. Cieśla
M. Kowalska
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
III SA/Wa 839/19 2019-11-21 11:00 Sala E III 6110 W. Gurba (spr.)
E. Fiedorowicz
R. Teresiak
podatek od towarów i usług za IV kwartał 2015 r.
II SA/Wa 726/19 2019-11-21 11:10 Sala B II 6211 P. Borowiecki
I. Głowacka-Klimas
I. Maciejuk (spr.)
stwierdzenie wygaśnięcia decyzji przydziału osobnej kwatery stałej
VIII SA/Wa 486/19 2019-11-21 11:10 Sala B Radom VIII 6149 I. Szymanowicz-Nowak
L. Kobylski
R. Nawrot (spr.)
odmowa dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
VI SA/Wa 1440/19 2019-11-21 11:30 Sala A, ul. Pankiewi VI 6239 G. Nowecki
T. Sałek (spr.)
G. Śliwińska
Wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
VII SA/Wa 1106/19 2019-11-21 11:30 Sala D, ul. Pankiewi VII 6014 I. Ostrowska
B. Cieśla
M. Kowalska (spr.)
nałożenie obowiazku usunięcia nieprawidłowości
VII SA/Wa 1105/19 2019-11-21 11:30 Sala D, ul. Pankiewi VII 6014 I. Ostrowska
B. Cieśla
M. Kowalska (spr.)
nałożenie obowiazku usunięcia nieprawidłowości
III SA/Wa 559/19 2019-11-21 11:30 Sala E III 6110 W. Gurba
E. Fiedorowicz (spr.)
R. Teresiak
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do marca 2013 r.
VIII SA/Wa 518/19 2019-11-21 11:40 Sala B Radom VIII 6153 I. Szymanowicz-Nowak
L. Kobylski (spr.)
R. Nawrot
odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
VI SA/Wa 1503/19 2019-11-21 11:50 Sala A, ul. Pankiewi VI 6391/6041 G. Nowecki (spr.)
T. Sałek
G. Śliwińska
Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy
VII SA/Wa 2230/19 2019-11-21 12:00 Sala D, ul. Pankiewi VII 6209 I. Ostrowska
B. Cieśla (spr.)
M. Kowalska
opinia w sprawie protestu
II SA/Wa 545/19 2019-11-21 12:00 Sala F II 6192 A. Góra-Błaszczykowska (spr.)
E. Kwiecińska
I. Maciejuk
zwolnienie z zajmowanego stanowiska i mianowanie na równorzędne stanowisko służbowe
VII SA/Wa 2231/19 2019-11-21 12:10 Sala D, ul. Pankiewi VII 6209 I. Ostrowska
B. Cieśla (spr.)
M. Kowalska
opinia w sprawie protestu dotyczacego inwestycji
I SA/Wa 644/19 2019-11-21 12:20 Sala A I 6180 M. Sawa (spr.)
D. Apostolidis
B. Marciniak
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
VII SA/Wa 2232/19 2019-11-21 12:20 Sala D, ul. Pankiewi VII 6209 I. Ostrowska
B. Cieśla (spr.)
M. Kowalska
opinia w sprawie protestu
VII SA/Wa 1749/19 2019-11-21 12:30 Sala C, ul. Pankiewi VII 6010 M. Kramek (spr.)
T. Janeczko
J. Smołucha
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
VII SA/Wa 2233/19 2019-11-21 12:30 Sala D, ul. Pankiewi VII 6209 I. Ostrowska
B. Cieśla (spr.)
M. Kowalska
opinia w sprawie protestu
III SA/Wa 519/19 2019-11-21 12:30 Sala E III 6560/6110 W. Gurba (spr.)
E. Fiedorowicz
R. Teresiak
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
I SA/Wa 1138/19 2019-11-21 12:40 Sala A I 6180 M. Sawa
D. Apostolidis (spr.)
B. Marciniak
ustalenie odszkodowania za nieruchomość
VIII SA/Wa 589/19 2019-11-21 12:40 Sala B Radom VIII 6112 I. Szymanowicz-Nowak
L. Kobylski
M. Wroczyński (spr.)
określenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013r.
I SA/Wa 693/19 2019-11-21 13:00 Sala A I 6079 M. Sawa (spr.)
D. Apostolidis
B. Marciniak
odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
VI SA/Wa 1631/19 2019-11-21 13:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6203 G. Nowecki
T. Sałek
G. Śliwińska (spr.)
Odmowa dokonania zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej poprzez zmianę nazwy apteki
II SA/Wa 1157/19 2019-11-21 13:00 Sala B II 6211 P. Borowiecki
I. Głowacka-Klimas (spr.)
I. Maciejuk
odmowa przyznania prawa pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
VIII SA/Wa 521/19 2019-11-21 13:00 Sala B Radom VIII 6019 I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
L. Kobylski
M. Wroczyński
sprzeciw od zamiaru wykonania robót budowlanych
VII SA/Wa 877/19 2019-11-21 13:00 Sala C, ul. Pankiewi VII 6014 M. Kramek
T. Janeczko (spr.)
J. Smołucha
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
III SA/Wa 980/19 2019-11-21 13:00 Sala E III 6119 W. Gurba
E. Fiedorowicz (spr.)
R. Teresiak
orzeczenie o odpowiedzialności byłego prezesa zarządu za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy rozliczeniowe od maja do października 2014 r.
I SA/Wa 665/19 2019-11-21 13:20 Sala A I 644/6076 M. Sawa
D. Apostolidis (spr.)
B. Marciniak
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 07.03.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 14/13
VI SA/Wa 1504/19 2019-11-21 13:20 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 G. Nowecki
T. Sałek (spr.)
G. Śliwińska
Umorzenie postępowania odwoławczego
II SA/Wa 693/19 2019-11-21 13:20 Sala B II 6192 P. Borowiecki
I. Głowacka-Klimas
I. Maciejuk (spr.)
Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji
VII SA/Wa 907/19 2019-11-21 13:30 Sala C, ul. Pankiewi VII 6010 M. Kramek
T. Janeczko
J. Smołucha (spr.)
odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
III SA/Wa 421/19 2019-11-21 13:30 Sala E III 6119 W. Gurba (spr.)
E. Fiedorowicz
R. Teresiak
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. i 2014 r.
I SA/Wa 1594/19 2019-11-21 13:40 Sala A I 6329 M. Sawa
D. Apostolidis
B. Marciniak (spr.)
odmowa przyznania świadczenia wychowawczego 500+
II SA/Wa 1057/19 2019-11-21 13:40 Sala B II 650 P. Borowiecki (spr.)
I. Głowacka-Klimas
I. Maciejuk
odmowa przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
VI SA/Wa 995/19 2019-11-21 13:45 Sala A, ul. Pankiewi VI 6033 G. Nowecki (spr.)
T. Sałek
G. Śliwińska
Odmowa wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
VI SA/Wa 1495/19 2019-11-21 14:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6033 G. Nowecki
T. Sałek
G. Śliwińska (spr.)
Odmowa uchylenia decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
VIII SA/Wa 514/19 2019-11-21 14:00 Sala B Radom VIII 6014 I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
L. Kobylski
M. Wroczyński
nakaz rozbiórki budynku gospodarczego
VII SA/Wa 458/19 2019-11-21 14:00 Sala C, ul. Pankiewi VII 6032 M. Kramek (spr.)
J. Augustyniak-Pęczkowska
T. Janeczko
Ustalenie wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu
III SA/Wa 1018/19 2019-11-21 14:00 Sala E III 6560/6110 W. Gurba
E. Fiedorowicz (spr.)
R. Teresiak
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
VI SA/Wa 1491/19 2019-11-21 14:20 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 G. Nowecki (spr.)
T. Sałek
G. Śliwińska
Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
VIII SA/Wa 399/19 2019-11-21 14:20 Sala B Radom VIII 6320 I. Szymanowicz-Nowak
L. Kobylski (spr.)
M. Wroczyński
uchylenie ostatecznej decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego
VI SA/Wa 1815/19 2019-11-21 14:35 Sala A, ul. Pankiewi VI 652 G. Nowecki
T. Sałek
G. Śliwińska (spr.)
Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
III SA/Wa 637/19 2019-11-21 14:45 Sala E III 6110 E. Fiedorowicz (spr.) podatek od towarów i usług za listopad i grudzień 2013 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 listopada 2019 r.
IV SA/Wa 1125/19 2019-11-21 15:00 Sala G IV 6290 A. Balicka (spr.) umorzenie postępowania administracyjnego Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 7 listopada 2019 r.
IV SA/Wa 1126/19 2019-11-21 15:10 Sala G IV 6290 A. Balicka (spr.) umorzenie postępowania administracyjnego Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 7 listopada 2019 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014