Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 74
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
VIII SA/Wa 124/20 2020-07-15 08:30 Sala B Radom VIII 6559 M. Wroczyński
A. Kot
I. Owsińska-Gwiazda (spr.)
umorzenie postępowania w sprawie zmiany programu operacyjnego
VIII SA/Wa 125/20 2020-07-15 08:30 Sala B Radom VIII 6559 M. Wroczyński
A. Kot
I. Owsińska-Gwiazda (spr.)
umorzenie postępowania w sprawie zmiany funduszu operacyjnego
VI SA/Wa 1131/19 2020-07-15 08:50 Sala A, ul. Pankiewi VI 6461 G. Nowecki (spr.) Unieważnienie patentu na wynalazek Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 3 lipca 2020 r.
IV SA/Wa 2902/19 2020-07-15 08:50 Sala D IV 6139 W. Rowiński (spr.) ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 1 lipca 2020 r.
I SA/Wa 1719/19 2020-07-15 09:00 Sala A I 6180 G. Nowak (spr.)
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak
ustalenie odszkodowania za nieruchomość
I SA/Wa 1723/19 2020-07-15 09:00 Sala A I 6180 G. Nowak (spr.)
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak
ustalenie odszkodowania za nieruchomość
VI SA/Wa 1295/19 2020-07-15 09:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6177 Z. Romanowski (spr.)
B. Kołodziejczak-Osetek
G. Nowecki
Nałożenie kary pieniężnej na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
VII SA/Wa 2857/19 2020-07-15 09:00 Sala B, ul. Pankiewi VII 6010 I. Ostrowska
J. Gierak-Podsiadły (spr.)
M. Montowski
umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
IV SA/Wa 2294/19 2020-07-15 09:00 Sala D IV 6391/6150 K. Golat (spr.)
P. Dańczak
W. Rowiński
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu pod Skocznią - część I
III SA/Wa 2379/19 2020-07-15 09:00 Sala E III 6560/6113 B. Sobocha (spr.)
M. Kurasz
W. Śledzik
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych
II SA/Wa 2826/19 2020-07-15 09:00 Sala F II 647 A. Kołodziej
A. Góra-Błaszczykowska (spr.)
Ł. Krzycki
przetwarzanie danych osobowych
VIII SA/Wa 167/20 2020-07-15 09:20 Sala B Radom VIII 6037 M. Wroczyński (spr.)
A. Kot
I. Owsińska-Gwiazda
nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym
VII SA/Wa 2311/19 2020-07-15 09:40 Sala B, ul. Pankiewi VII 645 I. Ostrowska
J. Gierak-Podsiadły
M. Montowski (spr.)
zakaz zgromadzenia
VI SA/Wa 2036/16 2020-07-15 09:45 Sala A, ul. Pankiewi VI 6203 Z. Romanowski
B. Kołodziejczak-Osetek
G. Nowecki (spr.)
Cofnięcie zezwolenia ma prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
IV SA/Wa 177/20 2020-07-15 09:45 Sala D IV 6391/6150 K. Golat
P. Dańczak
W. Rowiński (spr.)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
III SA/Wa 1003/19 2020-07-15 09:45 Sala E III 6112 B. Sobocha
M. Kurasz (spr.)
W. Śledzik
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące od czerwca do września 2013 r.
II SA/Wa 38/20 2020-07-15 09:45 Sala F II 6196 A. Kołodziej
A. Góra-Błaszczykowska
Ł. Krzycki (spr.)
odmowa wyłączenia stosowania przepisów
I SA/Wa 2055/19 2020-07-15 10:00 Sala A I 6079 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak (spr.)
stwierdzenie nieważności decyzji
VIII SA/Wa 839/19 2020-07-15 10:00 Sala B Radom VIII 6322 M. Wroczyński (spr.)
A. Kot
I. Owsińska-Gwiazda
ustalenie osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
VIII SA/Wa 838/19 2020-07-15 10:00 Sala B Radom VIII 6322 M. Wroczyński (spr.)
A. Kot
I. Owsińska-Gwiazda
ustalenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
VII SA/Wa 2500/19 2020-07-15 10:20 Sala B, ul. Pankiewi VII 6010 I. Ostrowska (spr.)
J. Gierak-Podsiadły
M. Montowski
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
VI SA/Wa 2744/19 2020-07-15 10:30 Sala A, ul. Pankiewi VI 6239 Z. Romanowski (spr.)
B. Kołodziejczak-Osetek
G. Nowecki
Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o informowaniu o cenach
IV SA/Wa 138/20 2020-07-15 10:30 Sala D IV 6160 K. Golat
P. Dańczak (spr.)
W. Rowiński
odmowa wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych
III SA/Wa 1914/19 2020-07-15 10:30 Sala E III 6112 B. Sobocha
M. Kurasz
W. Śledzik (spr.)
umorzenie postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.
II SA/Wa 649/20 2020-07-15 10:30 Sala F II 6192 A. Kołodziej (spr.)
A. Góra-Błaszczykowska
Ł. Krzycki
odmowa wyłączenia stosowania przepisów
I SA/Wa 1031/19 2020-07-15 10:45 Sala A I 6070 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
B. Marciniak
odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego
VIII SA/Wa 42/20 2020-07-15 11:00 Sala B Radom VIII 6391/645 M. Wroczyński (spr.)
A. Kot
I. Owsińska-Gwiazda
podjęcie deklaracji - " Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT"
VII SA/Wa 2599/19 2020-07-15 11:00 Sala B, ul. Pankiewi VII 6039 I. Ostrowska
J. Gierak-Podsiadły (spr.)
M. Montowski
Stwierdzenie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia i nałożenie na przewoźnika kary pieniężnej
IV SA/Wa 2515/19 2020-07-15 11:15 Sala D IV 6272 K. Golat (spr.)
P. Dańczak
W. Rowiński
odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
III SA/Wa 1842/19 2020-07-15 11:15 Sala E III 6112 B. Sobocha (spr.)
M. Kurasz
W. Śledzik
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2013 r.
III SA/Wa 1840/19 2020-07-15 11:15 Sala E III 6116 B. Sobocha
M. Kurasz
W. Śledzik (spr.)
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od czynności cywilnoprawnych za 2014 r.
III SA/Wa 1843/19 2020-07-15 11:15 Sala E III 6112 B. Sobocha (spr.)
M. Kurasz
W. Śledzik
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2013 r.
III SA/Wa 1841/19 2020-07-15 11:15 Sala E III 6112 B. Sobocha
M. Kurasz
W. Śledzik (spr.)
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2013 r.
III SA/Wa 1844/19 2020-07-15 11:15 Sala E III 6112 B. Sobocha (spr.)
M. Kurasz
W. Śledzik
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2014 r.
II SA/Wa 68/20 2020-07-15 11:15 Sala F II 6192 A. Kołodziej
A. Góra-Błaszczykowska (spr.)
Ł. Krzycki
odmowa wyłączenia stosowania przepisów
I SA/Wa 1670/19 2020-07-15 11:30 Sala A I 6070 G. Nowak (spr.)
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak
odmowa uchylenia decyzji
VI SA/Wa 2349/19 2020-07-15 11:30 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 Z. Romanowski
B. Kołodziejczak-Osetek
G. Nowecki (spr.)
Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym
VII SA/Wa 1570/19 2020-07-15 11:40 Sala B, ul. Pankiewi VII 6014 I. Ostrowska
J. Gierak-Podsiadły
M. Montowski (spr.)
stwierdzenie nieważności decyzji
IV SA/Wa 2978/19 2020-07-15 12:00 Sala D IV 6272 K. Golat
P. Dańczak
W. Rowiński (spr.)
odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
II SA/Wa 157/20 2020-07-15 12:00 Sala F II 6213 A. Kołodziej
A. Góra-Błaszczykowska
Ł. Krzycki (spr.)
odmowa wypłaty świadczenia mieszkaniowego
VI SA/Wa 43/20 2020-07-15 12:10 Sala A, ul. Pankiewi VI 6033 Z. Romanowski (spr.)
B. Kołodziejczak-Osetek
G. Nowecki
Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
I SA/Wa 2126/19 2020-07-15 12:15 Sala A I 6182 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak (spr.)
odmowa zwrotu nieruchomości
III SA/Wa 1716/19 2020-07-15 12:30 Sala E III 6560/6113 B. Sobocha
M. Kurasz (spr.)
W. Śledzik
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
III SA/Wa 1715/19 2020-07-15 12:30 Sala E III 6560/6113 B. Sobocha
M. Kurasz (spr.)
W. Śledzik
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
VI SA/Wa 2567/19 2020-07-15 12:45 Sala A, ul. Pankiewi VI 6033 Z. Romanowski (spr.)
B. Kołodziejczak-Osetek
G. Nowecki
Nałożenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
II SA/Wa 170/20 2020-07-15 12:45 Sala F II 6149 A. Kołodziej
A. Góra-Błaszczykowska (spr.)
Ł. Krzycki
stwierdzenie nieważności decyzji
I SA/Wa 1279/19 2020-07-15 13:00 Sala A I 6100 G. Nowak (spr.)
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak
odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
VII SA/Wa 2448/19 2020-07-15 13:00 Sala B, ul. Pankiewi VII 6014 I. Ostrowska (spr.)
J. Gierak-Podsiadły
M. Montowski
stwierdzenie wykonania obowiązku
IV SA/Wa 3036/19 2020-07-15 13:00 Sala D IV 6160 T. Wykowski (spr.) zmiana decyzji zezwalającej na trwałe wyłączenie gruntów leśnych Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 3 lipca 2020 r.
IV SA/Wa 3090/19 2020-07-15 13:15 Sala D IV 6139 K. Golat (spr.)
P. Dańczak
W. Rowiński
określenie dopuszczalnego poziomu hałasu
III SA/Wa 2309/19 2020-07-15 13:15 Sala E III 6112 B. Sobocha
M. Kurasz
W. Śledzik (spr.)
ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.
VI SA/Wa 2741/19 2020-07-15 13:20 Sala A, ul. Pankiewi VI 6035 Z. Romanowski
B. Kołodziejczak-Osetek
G. Nowecki (spr.)
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
II SA/Wa 10/20 2020-07-15 13:30 Sala F II 650 A. Kołodziej (spr.)
A. Góra-Błaszczykowska
Ł. Krzycki
odmowa przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku
VII SA/Wa 843/20 2020-07-15 13:40 Sala B, ul. Pankiewi VII 6010 I. Ostrowska
J. Gierak-Podsiadły (spr.)
M. Montowski
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
I SA/Wa 1667/19 2020-07-15 13:45 Sala A I 6076 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
B. Marciniak
umorzenie postępowania administracyjnego
VI SA/Wa 2740/19 2020-07-15 13:50 Sala A, ul. Pankiewi VI 6035 Z. Romanowski
B. Kołodziejczak-Osetek
G. Nowecki (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
IV SA/Wa 73/20 2020-07-15 14:00 Sala D IV 6053 K. Golat
P. Dańczak (spr.)
W. Rowiński
odmowa potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
III SA/Wa 1756/19 2020-07-15 14:00 Sala E III 6560/6113 B. Sobocha
M. Kurasz (spr.)
W. Śledzik
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II SA/Wa 54/20 2020-07-15 14:15 Sala F II 6213 A. Kołodziej
A. Góra-Błaszczykowska
Ł. Krzycki (spr.)
zwrot pobranej pomocy finansowej
VI SA/Wa 2644/19 2020-07-15 14:20 Sala A, ul. Pankiewi VI 6035 Z. Romanowski
B. Kołodziejczak-Osetek (spr.)
G. Nowecki
Odmowa uchylenia (tryb wznowienia) kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia (BP.502.1170.2015.1035.BD2.568)
VI SA/Wa 2643/19 2020-07-15 14:20 Sala A, ul. Pankiewi VI 6035 Z. Romanowski
B. Kołodziejczak-Osetek (spr.)
G. Nowecki
Odmowa uchylenia (tryb wznowienia) kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia (BP.502.1171.2015.1035.BD2.574)
VI SA/Wa 2645/19 2020-07-15 14:20 Sala A, ul. Pankiewi VI 6035 Z. Romanowski
B. Kołodziejczak-Osetek (spr.)
G. Nowecki
Odmowa uchylenia (tryb wznowienia) kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia (BP.502.289.2015.0156.BD2.11550)
VI SA/Wa 82/20 2020-07-15 14:20 Sala A, ul. Pankiewi VI 6035 Z. Romanowski
B. Kołodziejczak-Osetek (spr.)
G. Nowecki
Odmowa uchylenia (tryb wznowienia) kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
VII SA/Wa 2467/19 2020-07-15 14:20 Sala B, ul. Pankiewi VII 6010 I. Ostrowska
J. Gierak-Podsiadły
M. Montowski (spr.)
wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy
I SA/Wa 2192/19 2020-07-15 14:30 Sala A I 6123 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak (spr.)
odmowa zmiany w zasobie geodezyjnym i kartograficznym
IV SA/Wa 390/20 2020-07-15 14:45 Sala D IV 6391/6138 K. Golat
P. Dańczak
W. Rowiński (spr.)
uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
III SA/Wa 477/20 2020-07-15 14:45 Sala E III 6112 M. Kurasz (spr.)
J. Kaute
W. Śledzik
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.
VII SA/Wa 97/20 2020-07-15 15:00 Sala B, ul. Pankiewi VII 6010 I. Ostrowska (spr.)
J. Gierak-Podsiadły
M. Montowski
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
II SA/Wa 805/20 2020-07-15 15:00 Sala F II 6313 A. Kołodziej (spr.)
A. Góra-Błaszczykowska
Ł. Krzycki
cofnięcie pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich
IV SA/Wa 3012/19 2020-07-15 15:30 Sala D IV 6053 K. Golat
P. Dańczak (spr.)
W. Rowiński
odmowa potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
III SA/Wa 1885/19 2020-07-15 15:30 Sala E III 6560/6113 M. Kurasz
J. Kaute (spr.)
W. Śledzik
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I SA/Wa 2425/19 2020-07-15 16:00 Sala A I 6180 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz
B. Marciniak (spr.)
ustalenie odszkodowania za nieruchomość
I SA/Wa 1547/19 2020-07-15 16:45 Sala A I 6071 G. Nowak
A. Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
B. Marciniak
umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
III SA/Wa 769/19 2020-07-15 17:00 Sala E III 6113 M. Kurasz
J. Kaute (spr.)
W. Śledzik
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. i 2013 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014