Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 50
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Wa 766/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 647 J. Walawski
I. Głowacka-Klimas (spr.)
A. Wieczorek
przetwarzanie danych osobowych

Uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Wa 1427/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6196 J. Walawski
I. Głowacka-Klimas
A. Wieczorek (spr.)
zwolnienie ze służby

Oddalono skargę
II SA/Wa 1701/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6192 J. Walawski
I. Głowacka-Klimas (spr.)
A. Wieczorek
odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Wa 1723/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6143 J. Walawski (spr.)
I. Głowacka-Klimas
A. Wieczorek
odmowa przyznania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Wa 1740/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6196 J. Walawski (spr.)
I. Głowacka-Klimas
A. Wieczorek
odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Wa 2297/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 650 J. Walawski
I. Głowacka-Klimas (spr.)
A. Wieczorek
odmowa przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1413/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6153 A. Szymańska (spr.)
J. Borkowska
G. Rząsa
ustalenie warunków zabudowy
IV SA/Wa 1864/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6139 A. Szymańska
J. Borkowska (spr.)
G. Rząsa
odmowa zmiany decyzji ostatecznej
IV SA/Wa 2137/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6271 A. Szymańska
J. Borkowska
G. Rząsa (spr.)
odmowa nadania statusu uchodźcy
IV SA/Wa 2361/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6272 A. Szymańska (spr.)
J. Borkowska
G. Rząsa
zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
IV SA/Wa 2466/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6132 A. Szymańska (spr.)
J. Borkowska
G. Rząsa
wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
IV SA/Wa 2647/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6135 A. Szymańska
J. Borkowska (spr.)
G. Rząsa
wstrzymanie działalności w zakresie zbierania odpadów
IV SA/Wa 2686/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6132 A. Szymańska
J. Borkowska
G. Rząsa (spr.)
wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
VI SA/Wa 1704/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6037 A. Lemiesz (spr.)
J. Linkowski
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 2186/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6203 A. Lemiesz (spr.)
J. Linkowski
A. Łąpieś-Rosińska
stwierdzenia naruszenia zakazu prowadzenia niedozwolonej reklamy apteki oraz nakazu zaprzestania prowadzenia tej reklamy we wskazanej - nieumorzonej, części wraz z nałożeniem za owo naruszenia kary pieniężnej - COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 2188/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6033 A. Lemiesz
J. Linkowski
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 2321/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 2322/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 2383/20 2021-03-08 art.15zzs4 niejawne 6033 A. Lemiesz (spr.)
J. Linkowski
A. Łąpieś-Rosińska
nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 453/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 454/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 455/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 467/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 468/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 469/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 470/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 471/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej - tryb uproszczony.
VI SA/Wa 472/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 473/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 474/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 475/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 476/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 484/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 A. Lemiesz
J. Linkowski (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 2301/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6254 A. Lemiesz
J. Linkowski
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dotyczy odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia kwoty udziału w pokryciu dopłaty za 2011 r.)- tryb uproszczony.
VI SA/Wa 2484/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6259 A. Lemiesz
J. Linkowski
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
uchybienia terminu do wniesienia odwołania- tryb uproszczony.
VI SAB/Wa 75/20 2021-03-08 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 659/608 A. Lemiesz (spr.)
J. Linkowski
A. Łąpieś-Rosińska
przewlekłość w rozpoznaniu wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej- tryb uproszczony.
II SA/Wa 1348/20 2021-03-08 Sala F niejawne 647 J. Walawski
I. Głowacka-Klimas
A. Wieczorek (spr.)
przetwarzanie danych osobowych

Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Wa 1658/20 2021-03-08 Sala F niejawne 650 J. Walawski (spr.)
I. Głowacka-Klimas
A. Wieczorek
odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku

Oddalono skargę
II SA/Wa 1714/20 2021-03-08 Sala F niejawne 6192 J. Walawski (spr.)
I. Głowacka-Klimas
A. Wieczorek
odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Wa 1780/20 2021-03-08 Sala F niejawne 647 J. Walawski
I. Głowacka-Klimas
A. Wieczorek (spr.)
przetwarzanie danych osobowych

Oddalono skargę
II SAB/Wa 398/20 2021-03-08 Sala F niejawne 659/647 J. Walawski
I. Głowacka-Klimas
A. Wieczorek (spr.)
przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpoznania skargi z dnia 12 grudnia 2018 r. dot.przetwarzania danych osobowych

Oddalono skargę
II SAB/Wa 646/20 2021-03-08 Sala F niejawne 658/6480 J. Walawski
I. Głowacka-Klimas (spr.)
A. Wieczorek
bezczynność w sprawie rozpoznania wniosku z dnia 21 września 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej

Oddalono skargę
IV SA/Wa 2323/20 2021-03-08 Sala G niejawne 6153 A. Szymańska (spr.)
J. Borkowska
G. Rząsa
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
IV SA/Wa 2615/20 2021-03-08 Sala G niejawne 6132 A. Szymańska
J. Borkowska
G. Rząsa (spr.)
odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
IV SAB/Wa 1243/20 2021-03-08 Sala G niejawne 659/6272 A. Szymańska
J. Borkowska (spr.)
G. Rząsa
przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
IV SAB/Wa 1246/20 2021-03-08 Sala G niejawne 658/6272 A. Szymańska (spr.)
J. Borkowska
G. Rząsa
bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
IV SAB/Wa 1284/20 2021-03-08 Sala G niejawne 658/6337 A. Szymańska
J. Borkowska (spr.)
G. Rząsa
bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
IV SAB/Wa 1321/20 2021-03-08 Sala G niejawne 658/6272 A. Szymańska (spr.)
J. Borkowska
G. Rząsa
bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
IV SAB/Wa 29/21 2021-03-08 Sala G niejawne 659/6272 A. Szymańska
J. Borkowska
G. Rząsa (spr.)
przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
IV SAB/Wa 32/21 2021-03-08 Sala G niejawne 658/6272 A. Szymańska (spr.)
J. Borkowska
G. Rząsa
bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021