Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 72
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
VII SA/Wa 2623/18 2019-01-18 09:00 Sala A VII 6010 J. Gierak-Podsiadły
W. Kowalczyk
J. Smołucha (spr.)
Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
VI SA/Wa 1668/18 2019-01-18 09:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6460 Z. Romanowski
S. Kozik
G. Śliwińska (spr.)
Oddalenie sprzeciwu w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy
V SA/Wa 919/18 2019-01-18 09:00 Sala B, ul. Pankiewi V 6559 M. Pindelska (spr.)
A. Kania
A. Tomczak
stwierdzenie wydania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" z naruszeniem prawa
I SA/Wa 1336/18 2019-01-18 09:00 Sala D I 6076 I. Kosińska
D. Chaciński (spr.)
J. Dargas
odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia
III SA/Wa 232/18 2019-01-18 09:00 Sala E III 6110 E. Fiedorowicz
W. Gurba
E. Radziszewska-Krupa (spr.)
podatek od towarów i usług za październik 2016 r.
II SA/Wa 1675/18 2019-01-18 09:00 Sala F II 6480 E. Kwiecińska (spr.)
I. Maciejuk
M. Werpachowska
odmowa udostępnienia informacji publicznej
I SA/Wa 1542/18 2019-01-18 09:20 Sala D I 644/6076 I. Kosińska
D. Chaciński
J. Dargas (spr.)
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 104/15
II SA/Wa 1676/18 2019-01-18 09:20 Sala F II 6480 E. Kwiecińska (spr.)
I. Maciejuk
M. Werpachowska
odmowa udostępnienia informacji publicznej
VII SA/Wa 837/18 2019-01-18 09:30 Sala A VII 6010 J. Gierak-Podsiadły
W. Kowalczyk (spr.)
J. Smołucha
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
V SA/Wa 1359/18 2019-01-18 09:30 Sala B, ul. Pankiewi V 6111 M. Pindelska
A. Kania (spr.)
A. Tomczak
odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym
III SA/Wa 701/18 2019-01-18 09:30 Sala E III 6110 E. Fiedorowicz (spr.)
W. Gurba
E. Radziszewska-Krupa
podatek od towarów i usług za grudzień 2015 r.
VI SA/Wa 1581/18 2019-01-18 09:40 Sala A, ul. Pankiewi VI 6463 Z. Romanowski
S. Kozik (spr.)
G. Śliwińska
Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
I SA/Wa 1256/18 2019-01-18 09:40 Sala D I 6076 I. Kosińska (spr.)
D. Chaciński
J. Dargas
odmowa przyznania odszkodowania
II SA/Wa 988/18 2019-01-18 09:40 Sala F II 6480 E. Kwiecińska
I. Maciejuk
M. Werpachowska (spr.)
odmowa udostępnienia informacji publicznej
V SA/Wa 794/18 2019-01-18 09:50 Sala B, ul. Pankiewi V 6531 M. Pindelska
A. Kania
A. Tomczak (spr.)
zobowiązanie do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013
VII SA/Wa 2068/18 2019-01-18 10:00 Sala A VII 6010 J. Gierak-Podsiadły
W. Kowalczyk
J. Smołucha (spr.)
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
I SA/Wa 1488/18 2019-01-18 10:00 Sala D I 644/6076 I. Kosińska
D. Chaciński (spr.)
J. Dargas
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 507/16
III SA/Wa 801/18 2019-01-18 10:00 Sala E III 6110 E. Fiedorowicz
W. Gurba (spr.)
E. Radziszewska-Krupa
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2013 r.
II SA/Wa 1727/16 2019-01-18 10:00 Sala F II 6196 E. Kwiecińska
I. Maciejuk (spr.)
M. Werpachowska
zwolnienie ze służby
V SA/Wa 656/18 2019-01-18 10:15 Sala B, ul. Pankiewi V 6531 M. Pindelska
A. Kania (spr.)
A. Tomczak
Subwencje
VI SA/Wa 2053/18 2019-01-18 10:20 Sala A, ul. Pankiewi VI 6063 Z. Romanowski (spr.)
S. Kozik
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz
Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji
I SA/Wa 1227/18 2019-01-18 10:20 Sala D I 6290 I. Kosińska
D. Chaciński
J. Dargas (spr.)
reforma rolna
II SA/Wa 1029/18 2019-01-18 10:20 Sala F II 6195 E. Kwiecińska
I. Maciejuk
M. Werpachowska (spr.)
zwolnienie ze służby w PSP
VII SA/Wa 1129/18 2019-01-18 10:30 Sala A VII 6014 J. Gierak-Podsiadły (spr.)
W. Kowalczyk
J. Smołucha
Uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania pierwszej instancji
III SA/Wa 742/18 2019-01-18 10:30 Sala E III 6110 E. Fiedorowicz
W. Gurba
E. Radziszewska-Krupa (spr.)
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia 2013 r. do czerwca 2014 r.
III SA/Wa 741/18 2019-01-18 10:30 Sala E III 6110 E. Fiedorowicz
W. Gurba
E. Radziszewska-Krupa (spr.)
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r.
V SA/Wa 924/18 2019-01-18 10:40 Sala B, ul. Pankiewi V 6531 M. Pindelska (spr.)
A. Kania
A. Tomczak
zobowiązanie do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej
I SA/Wa 1292/18 2019-01-18 10:40 Sala D I 6322 I. Kosińska
D. Chaciński (spr.)
J. Dargas
ustalenie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej
VII SA/Wa 1450/18 2019-01-18 10:50 Sala A VII 6014 J. Gierak-Podsiadły
W. Kowalczyk (spr.)
J. Smołucha
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
VI SA/Wa 1473/18 2019-01-18 10:50 Sala A, ul. Pankiewi VI 6017 Z. Romanowski
S. Kozik
G. Śliwińska (spr.)
Odmowa nadania uprawnień budowlanych
I SA/Wa 1293/18 2019-01-18 10:50 Sala D I 6322 I. Kosińska
D. Chaciński (spr.)
J. Dargas
ustalenie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej
III SA/Wa 828/18 2019-01-18 11:00 Sala E III 6110 E. Fiedorowicz (spr.)
W. Gurba
E. Radziszewska-Krupa
podatek od towarów i usług za marzec 2015 r.
I SA/Wa 280/18 2019-01-18 11:05 Sala D I 6079 I. Kosińska
D. Chaciński
J. Dargas (spr.)
odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
VII SA/Wa 1197/18 2019-01-18 11:10 Sala A VII 6032 J. Gierak-Podsiadły
W. Kowalczyk
J. Smołucha (spr.)
Ustalenie kosztów w zwiazku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu
V SA/Wa 1226/18 2019-01-18 11:10 Sala B, ul. Pankiewi V 6536 M. Pindelska
A. Kania (spr.)
A. Tomczak
odmowa umorzenia oraz rozłożenia na raty należności z tytułu podlegających zwrotowi do budżetu państwa pobranych dochodów budżetowych
VI SA/Wa 2005/18 2019-01-18 11:15 Sala A, ul. Pankiewi VI 6179 Z. Romanowski
S. Kozik (spr.)
G. Śliwińska
Skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
VII SA/Wa 1370/18 2019-01-18 11:30 Sala A VII 6010 J. Gierak-Podsiadły
W. Kowalczyk (spr.)
J. Smołucha
Umorzenie postępowania nieważnościowego
VI SA/Wa 1965/18 2019-01-18 11:30 Sala A, ul. Pankiewi VI 652 Z. Romanowski (spr.)
S. Kozik
G. Śliwińska
Odmowa skierowania na leczenie poza granicami kraju
III SA/Wa 775/18 2019-01-18 11:30 Sala E III 6110 E. Fiedorowicz
W. Gurba (spr.)
E. Radziszewska-Krupa
odmowa wznowienia postępowania w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności spółki wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za I kwartał 2013 r.
I SA/Wa 603/18 2019-01-18 12:25 Sala D I 6321 I. Kosińska
D. Chaciński
J. Dargas (spr.)
uchylenie decyzji przyznającej zasiłek stały
VII SA/Wa 1155/18 2019-01-18 12:30 Sala A VII 6016 J. Gierak-Podsiadły
W. Kowalczyk
J. Smołucha (spr.)
Umorzenie postępowania w części oraz utrzymanie decyzji w mocy w pozostałym zakresie w przedmiocie stwierdzenia nieprawidłowości
V SA/Wa 1941/18 2019-01-18 12:30 Sala B, ul. Pankiewi V 6559 M. Pindelska
A. Kania
A. Tomczak (spr.)
ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
III SA/Wa 786/18 2019-01-18 12:30 Sala E III 6560/6110 E. Fiedorowicz
W. Gurba
E. Radziszewska-Krupa (spr.)
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
I SA/Wa 1887/18 2019-01-18 12:40 Sala D I 6320 I. Kosińska (spr.)
D. Chaciński
J. Dargas
zasiłek celowy
VII SA/Wa 1343/18 2019-01-18 12:50 Sala A VII 6032 J. Gierak-Podsiadły
W. Kowalczyk (spr.)
J. Smołucha
Ustalenie wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu
I SA/Wa 1888/18 2019-01-18 12:50 Sala D I 6320 I. Kosińska (spr.)
D. Chaciński
J. Dargas
zasiłek celowy
VI SA/Wa 1924/18 2019-01-18 13:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 652 Z. Romanowski
S. Kozik (spr.)
G. Śliwińska
Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
V SA/Wa 728/18 2019-01-18 13:00 Sala B, ul. Pankiewi V 6554 M. Pindelska (spr.)
A. Kania
A. Tomczak
odmowa zmiany specjalnego zezwolenia połowowego
I SA/Wa 1935/18 2019-01-18 13:00 Sala D I 6320 I. Kosińska (spr.)
D. Chaciński
J. Dargas
zasiłek celowy
III SA/Wa 799/18 2019-01-18 13:00 Sala E III 6560/6110 E. Fiedorowicz (spr.)
W. Gurba
E. Radziszewska-Krupa
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
II SA/Wa 963/18 2019-01-18 13:00 Sala F II 6312 E. Kwiecińska (spr.)
I. Maciejuk
M. Werpachowska
odmowa wydania pozwolenia na broń
VII SA/Wa 1037/18 2019-01-18 13:10 Sala A VII 6010 J. Gierak-Podsiadły (spr.)
W. Kowalczyk
J. Smołucha
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w części
VII SA/Wa 1036/18 2019-01-18 13:10 Sala A VII 6010 J. Gierak-Podsiadły (spr.)
W. Kowalczyk
J. Smołucha
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w części
VII SA/Wa 1038/18 2019-01-18 13:10 Sala A VII 6010 J. Gierak-Podsiadły (spr.)
W. Kowalczyk
J. Smołucha
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w części
VI SA/Wa 2089/18 2019-01-18 13:15 Sala A, ul. Pankiewi VI 652 Z. Romanowski (spr.)
S. Kozik
G. Śliwińska
Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
I SA/Wa 1864/16 2019-01-18 13:15 Sala D I 6320 I. Kosińska
D. Chaciński
J. Dargas (spr.)
odmowa przyznania pomocy finansowej
V SA/Wa 1618/18 2019-01-18 13:20 Sala B, ul. Pankiewi V 6559 M. Pindelska
A. Kania
A. Tomczak (spr.)
odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
II SA/Wa 1608/18 2019-01-18 13:20 Sala F II 650 E. Kwiecińska
I. Maciejuk
M. Werpachowska (spr.)
odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
VI SA/Wa 1943/18 2019-01-18 13:30 Sala A, ul. Pankiewi VI 652 Z. Romanowski
S. Kozik (spr.)
G. Śliwińska
Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
III SA/Wa 829/18 2019-01-18 13:30 Sala E III 6110 E. Fiedorowicz
W. Gurba (spr.)
E. Radziszewska-Krupa
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od października 2012 r. do maja 2014 r.
V SA/Wa 1643/18 2019-01-18 13:40 Sala B, ul. Pankiewi V 6559 M. Pindelska
A. Kania
A. Tomczak (spr.)
odmowa przyznania środków z tytułu pomocy finansowej
VI SA/Wa 1704/18 2019-01-18 13:45 Sala A, ul. Pankiewi VI 6033 Z. Romanowski
S. Kozik
G. Śliwińska (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego
VI SA/Wa 652/18 2019-01-18 14:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6033 Z. Romanowski (spr.)
S. Kozik
G. Śliwińska
Odmowa uchylenia decyzji w sprawie naliczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
V SA/Wa 1276/18 2019-01-18 14:00 Sala B, ul. Pankiewi V 6042 M. Pindelska
A. Kania (spr.)
A. Tomczak
wpisu do rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych
III SA/Wa 834/18 2019-01-18 14:00 Sala E III 6119 E. Fiedorowicz
W. Gurba
E. Radziszewska-Krupa (spr.)
umorzenie postępowania w sprawie wniosku o zwrot środków
VI SA/Wa 1862/18 2019-01-18 14:20 Sala A, ul. Pankiewi VI 6035 Z. Romanowski
S. Kozik
G. Śliwińska (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kat. VII
V SA/Wa 575/18 2019-01-18 14:20 Sala B, ul. Pankiewi V 6042 M. Pindelska (spr.)
A. Kania
A. Tomczak
kara pieniężna za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
III SA/Wa 615/18 2019-01-18 14:30 Sala E III 6110 E. Fiedorowicz (spr.)
W. Gurba
E. Radziszewska-Krupa
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności wspólnika wraz z drugim wspólnikiem oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług
IV SA/Wa 2560/18 2019-01-18 14:45 Sala G IV 6152 A. Balicka (spr.) ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 11 stycznia 2019 r.
III SA/Wa 855/18 2019-01-18 15:00 Sala E III 6117 E. Fiedorowicz
W. Gurba (spr.)
E. Radziszewska-Krupa
odmowa umorzenia zaległości podatkowych
IV SA/Wa 2312/18 2019-01-18 15:15 Sala G IV 6131 A. Dąbrowska (spr.) wymierzenie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 8 stycznia 2019 r.
IV SA/Wa 1635/18 2019-01-18 15:20 Sala G IV 6180 A. Dąbrowska (spr.) odmowa stwierdzenia nieważności decyzji Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 8 stycznia 2019 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014