Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 159
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
III SA/Wa 1640/19 2020-11-26 Sala E jawne 6112 J. Kaute
P. Dębkowski
M. Kurasz (spr.)
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 58/20 2020-11-26 Sala E jawne 6112 J. Kaute
P. Dębkowski
M. Kurasz (spr.)
orzeczenie o odpowiedzialności byłego prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za luty 2016 r.

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 438/20 2020-11-26 Sala E jawne 6560/6113 J. Kaute
P. Dębkowski
M. Kurasz (spr.)
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Zdjęto z wokandy_D
III SA/Wa 511/20 2020-11-26 Sala E jawne 6560/6112 J. Kaute
P. Dębkowski
M. Kurasz (spr.)
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Zdjęto z wokandy_D
I SA/Wa 34/20 2020-11-26 Sala A niejawne 6182 J. Dargas
D. Apostolidis
M. Boniecka-Płaczkowska (spr.)
odmowa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

Oddalono skargę
I SA/Wa 110/20 2020-11-26 Sala A niejawne 6102 J. Dargas
D. Apostolidis
M. Boniecka-Płaczkowska (spr.)
stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

Oddalono skargę
I SA/Wa 462/20 2020-11-26 Sala A niejawne 6291 J. Dargas (spr.)
D. Apostolidis
M. Boniecka-Płaczkowska
zawieszenie postępowania

Oddalono skargę
I SA/Wa 582/20 2020-11-26 Sala A niejawne 6180 J. Dargas
D. Apostolidis
M. Boniecka-Płaczkowska (spr.)
ustalenie odszkodowania za nieruchomość

Oddalono skargę
I SA/Wa 721/20 2020-11-26 Sala A niejawne 6320 D. Apostolidis (spr.)
M. Boniecka-Płaczkowska
J. Dargas
odmowa przyznania pomocy finansowej

Oddalono skargę
I SA/Wa 729/20 2020-11-26 Sala A niejawne 6076 D. Apostolidis (spr.)
M. Boniecka-Płaczkowska
J. Dargas
odmowa ustalenia i wypłaty odszkodowania

Oddalono skargę
I SA/Wa 903/20 2020-11-26 Sala A niejawne 6102 D. Apostolidis (spr.)
M. Boniecka-Płaczkowska
J. Dargas
odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

Oddalono skargę
I SA/Wa 988/20 2020-11-26 Sala A niejawne 6322 D. Apostolidis (spr.)
M. Boniecka-Płaczkowska
J. Dargas
częściowe zwolnienie z ponoszenia opłat za pobyt w domu opieki społecznej

Oddalono skargę
I SA/Wa 1023/20 2020-11-26 Sala A niejawne 6100 J. Dargas
D. Apostolidis
M. Boniecka-Płaczkowska (spr.)
odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

Oddalono skargę
I SA/Wa 1051/20 2020-11-26 Sala A niejawne 6329 J. Dargas (spr.)
D. Apostolidis
M. Boniecka-Płaczkowska
odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Oddalono skargę
I SA/Wa 1320/20 2020-11-26 Sala A niejawne 6079 D. Apostolidis (spr.)
M. Boniecka-Płaczkowska
J. Dargas
odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty

Oddalono skargę
I SA/Wa 1840/20 2020-11-26 Sala A niejawne 644/6076 J. Dargas (spr.)
D. Apostolidis
M. Boniecka-Płaczkowska
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10.03.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 788/15

Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono skargę w części
Przyznano sumę pieniężną na rzecz skarżącego
I SA/Wa 2293/20 2020-11-26 Sala A niejawne 644/6076 J. Dargas (spr.)
D. Apostolidis
M. Boniecka-Płaczkowska
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06.08.2019 r., sygn. akt I SAB/Wa 72/19

Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Oddalono skargę w części
VI SA/Wa 1027/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6060 T. Sałek (spr.)
D. Dziedzic-Chojnacka
A. Łąpieś-Rosińska
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1234/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6033 T. Sałek
D. Dziedzic-Chojnacka (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1370/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6033 T. Sałek
D. Dziedzic-Chojnacka (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1375/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6461 T. Sałek
D. Dziedzic-Chojnacka
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
odmowy udzielenia dodatkowego prawa ochronnego dla produktu leczniczego objętego patentem- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1505/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6460 T. Sałek
D. Dziedzic-Chojnacka (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
ponownego rozpoznania przez sąd sprawy dotyczącej unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "VILLA TOSCANA"R.225834- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1510/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 T. Sałek (spr.)
D. Dziedzic-Chojnacka
A. Łąpieś-Rosińska
kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1625/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6460 T. Sałek (spr.)
D. Dziedzic-Chojnacka
A. Łąpieś-Rosińska
odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1637/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6259 T. Sałek
D. Dziedzic-Chojnacka
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1641/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 T. Sałek (spr.)
D. Dziedzic-Chojnacka
A. Łąpieś-Rosińska
nałożenia kary pieniężnej- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1649/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6203 T. Sałek
D. Dziedzic-Chojnacka
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
stwierdzenia naruszenia zakazu reklamy apteki ogólnodostępnej, nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy oraz nałożenia kary pieniężnej za jej prowadzenie- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1658/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 652 T. Sałek (spr.)
D. Dziedzic-Chojnacka
A. Łąpieś-Rosińska
podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1758/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6037 T. Sałek (spr.)
D. Dziedzic-Chojnacka
A. Łąpieś-Rosińska
cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy oraz zawieszenia wydawania nowych świadectw kierowców przez okres roku- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1787/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 652 T. Sałek
D. Dziedzic-Chojnacka
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1832/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6179 T. Sałek
D. Dziedzic-Chojnacka
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1858/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6203 T. Sałek
D. Dziedzic-Chojnacka (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
stwierdzenia naruszenia zakazu reklamy apteki ogólnodostępnej, umorzenia postępowania dotyczącego nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy oraz nałożenia kary pieniężnej za jej prowadzenie- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 1872/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 652 T. Sałek
D. Dziedzic-Chojnacka (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 2061/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 652 T. Sałek
D. Dziedzic-Chojnacka
A. Łąpieś-Rosińska (spr.)
ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu- COVID 19, art. 15 zzs 4
VI SA/Wa 2214/20 2020-11-26 Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6033 T. Sałek
D. Dziedzic-Chojnacka (spr.)
A. Łąpieś-Rosińska
nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia- COVID 19, art. 15 zzs 4
V SA/Wa 2165/19 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6550 T. Zawiślak
M. Krawczak
J. Smołucha (spr.)
odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i nałożenie sankcji

Oddalono skargę
V SA/Wa 2293/19 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6550 T. Zawiślak
M. Krawczak
M. Sowiński (spr.)
odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Oddalono skargę
V SA/Wa 424/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6539 T. Zawiślak
M. Krawczak
M. Sowiński (spr.)
odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w dochodach z tytułu umów najmu nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie

Oddalono skargę
V SA/Wa 456/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6559 T. Zawiślak (spr.)
M. Krawczak
M. Sowiński
odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

Oddalono skargę
V SA/Wa 474/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6559 T. Zawiślak (spr.)
M. Krawczak
M. Sowiński
ustalenie kwoty nienależnie pobranych środków finansowych

Oddalono skargę
V SA/Wa 536/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6300 T. Zawiślak (spr.)
M. Krawczak
M. Sowiński
unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Oddalono skargę
V SA/Wa 539/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6300 T. Zawiślak
M. Krawczak (spr.)
M. Sowiński
unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Oddalono skargę
V SA/Wa 540/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6300 T. Zawiślak
M. Krawczak (spr.)
M. Sowiński
unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Oddalono skargę
V SA/Wa 547/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6300 T. Zawiślak (spr.)
M. Krawczak
M. Sowiński
unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Oddalono skargę
V SA/Wa 550/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6300 T. Zawiślak
M. Krawczak
M. Sowiński (spr.)
unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Oddalono skargę
V SA/Wa 551/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6300 T. Zawiślak
M. Krawczak
M. Sowiński (spr.)
unieważnienie zgłoszenia celnego wywozowego

Oddalono skargę
V SA/Wa 562/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6559 T. Zawiślak
M. Krawczak (spr.)
M. Sowiński
przyznania środków finansowych z tytułu pomocy finansowej w zminiejszonej wysokości

Oddalono skargę
V SA/Wa 566/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6300 T. Zawiślak
M. Krawczak
J. Smołucha (spr.)
unieważnienia zgłoszenia celnego wywozowego

Oddalono skargę
V SA/Wa 629/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6559 T. Zawiślak
M. Krawczak (spr.)
M. Sowiński
odmowa umorzenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

Oddalono skargę
V SA/Wa 800/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6539 T. Zawiślak
M. Krawczak (spr.)
M. Sowiński
zwrot środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V SA/Wa 834/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6539 T. Zawiślak
M. Krawczak
J. Smołucha (spr.)
ustalenie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Uchylono zaskarżoną decyzję
V SA/Wa 882/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6539 T. Zawiślak
M. Krawczak
J. Smołucha (spr.)
ustalenie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V SA/Wa 948/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6559 T. Zawiślak (spr.)
M. Krawczak
M. Sowiński
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V SA/Wa 1000/20 2020-11-26 Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6551 T. Zawiślak
M. Krawczak
M. Sowiński (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania

Oddalono skargę
III SA/Wa 474/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6116 J. Kaute
A. Baran (spr.)
W. Śledzik
ustalenie wymiaru podatku leśnego za 2014 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 692/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6115 J. Kaute
A. Baran (spr.)
W. Śledzik
uchylenie w całości decyzji ostatecznej i ustalanie wysokości podatku od nieruchomości na 2011 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 706/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6560/6113 J. Kaute (spr.)
P. Dębkowski
W. Śledzik
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 830/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6113 J. Kaute
A. Baran (spr.)
W. Śledzik
odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 910/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6113 J. Kaute (spr.)
P. Dębkowski
W. Śledzik
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 996/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6116 J. Kaute (spr.)
P. Dębkowski
W. Śledzik
ustalenie wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2017 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 999/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6116 J. Kaute (spr.)
P. Dębkowski
W. Śledzik
ustalenie wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2018 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 1035/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6116 J. Kaute
A. Baran (spr.)
W. Śledzik
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego

Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
III SA/Wa 1036/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6116 J. Kaute
A. Baran (spr.)
W. Śledzik
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego

Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
III SA/Wa 1052/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6560/6113 J. Kaute
A. Baran (spr.)
W. Śledzik
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Oddalono skargę
III SA/Wa 1094/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6114 J. Kaute
P. Dębkowski (spr.)
W. Śledzik
ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

Oddalono skargę
III SA/Wa 1097/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6115 J. Kaute (spr.)
P. Dębkowski
W. Śledzik
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 1106/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6560/6113 J. Kaute
A. Baran (spr.)
W. Śledzik
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 1232/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6560/6113 J. Kaute
P. Dębkowski (spr.)
W. Śledzik
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uchylono zaskarżoną interpretację indywidualną w części uznającej stanowisko za nieprawidłowe
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 1250/20 2020-11-26 Sala C niejawne 6560/6112 J. Kaute
P. Dębkowski (spr.)
W. Śledzik
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych

Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SAB/Wa 24/20 2020-11-26 Sala C niejawne 658/6116 J. Kaute
A. Baran (spr.)
M. Kurasz
bezczynność w zakresie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w opłacie skarbowej

Stwierdzono bezczynność organu - art. 149 §1a ustawy PoPPSA
Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SAB/Wa 27/20 2020-11-26 Sala C niejawne 659/6115 J. Kaute
A. Baran (spr.)
M. Kurasz
bezczynność w zakresie kontroli podatkowej dotyczącej opodatkowania gruntów, budynków i budowli

Zobowiązano ...i stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SA/Wa 2934/19 2020-11-26 Sala D niejawne 6290 A. Balicka
J. Łuczaj
A. Westra (spr.)
reforma rolna - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Oddalono skargę
IV SA/Wa 47/20 2020-11-26 Sala D niejawne 6152 A. Balicka
J. Łuczaj
A. Westra (spr.)
umorzenie postępowania odwoławczego

Oddalono skargę
IV SA/Wa 152/20 2020-11-26 Sala D niejawne 6271 A. Balicka
J. Łuczaj (spr.)
A. Westra
uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzyanarodowej za niedopuszczalny - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Oddalono skargę
IV SA/Wa 695/20 2020-11-26 Sala D niejawne 6272 A. Balicka (spr.)
J. Łuczaj
A. Westra
zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Oddalono skargę
IV SA/Wa 720/20 2020-11-26 Sala D niejawne 6271 A. Balicka (spr.)
J. Łuczaj
A. Westra
uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Oddalono skargę
IV SA/Wa 780/20 2020-11-26 Sala D niejawne 6153 A. Balicka
J. Łuczaj
A. Westra (spr.)
ustalenie warunków zabudowy

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SA/Wa 1152/20 2020-11-26 Sala D niejawne 6272 A. Balicka (spr.)
J. Łuczaj
A. Westra
zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1458/20 2020-11-26 Sala D niejawne 6272 A. Balicka
J. Łuczaj (spr.)
A. Westra
zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SA/Wa 1480/20 2020-11-26 Sala D niejawne 6133 A. Balicka (spr.)
J. Łuczaj
A. Westra
odmowa udostępnienia informacji o środowisku - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1481/20 2020-11-26 Sala D niejawne 6133 A. Balicka (spr.)
J. Łuczaj
A. Westra
odmowa udostępnienia informacji o środowisku - art. 15zzs4 ust.3 COVID19

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1592/20 2020-11-26 Sala D niejawne 6135 A. Balicka
J. Łuczaj (spr.)
A. Westra
zobowiązanie do zagospodarowania odpadu

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1736/20 2020-11-26 Sala D niejawne 6272 A. Balicka
J. Łuczaj (spr.)
A. Westra
odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SAB/Wa 357/20 2020-11-26 Sala D niejawne 658/6272 A. Balicka
J. Łuczaj
A. Westra (spr.)
bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SAB/Wa 441/20 2020-11-26 Sala D niejawne 658/6272 A. Balicka (spr.)
J. Łuczaj
A. Westra
bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SAB/Wa 640/20 2020-11-26 Sala D niejawne 658/6272 A. Balicka
J. Łuczaj (spr.)
A. Westra
bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Stwierdzono, iż przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII SA/Wa 928/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6014 G. Antas
T. Janeczko (spr.)
M. Kramek
nakaz usunięcia nieprawidłowości

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1062/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6205 G. Antas
T. Janeczko
M. Kramek (spr.)
wymierzenie kary pieniężnej

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1143/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6014 G. Antas
T. Janeczko (spr.)
M. Kramek
zobowiązanie do wpłacenia zaliczki na poczet wykonania zastępczego

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1236/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6031 G. Antas (spr.)
T. Janeczko
M. Kramek
zatrzymanie prawa jazdy

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1264/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6014 G. Antas
T. Janeczko (spr.)
M. Kramek
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1274/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6209 G. Antas (spr.)
T. Janeczko
M. Kramek
niestwierdzenie naruszenia prawa do świadczeń zdrowotnych

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1293/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6014 G. Antas
T. Janeczko
M. Kramek (spr.)
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1299/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6014 G. Antas (spr.)
T. Janeczko
M. Kramek
nakaz rozbiórki

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1334/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6361 G. Antas
T. Janeczko (spr.)
M. Kramek
odmowa skreślenia z rejestru zabytków

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1335/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6361 G. Antas
T. Janeczko (spr.)
M. Kramek
odmowa skreślenia z rejestru zabytków

Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
VII SA/Wa 1391/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6365 G. Antas (spr.)
T. Janeczko
M. Kramek
nakaz przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1404/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6010 G. Antas
T. Janeczko
M. Kramek (spr.)
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1417/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 645 G. Antas
T. Janeczko
M. Kramek (spr.)
odmowa wpisu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1418/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 645 G. Antas
T. Janeczko
M. Kramek (spr.)
odmowa wpisu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Oddalono skargę
VII SA/Wa 1516/20 2020-11-26 Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa niejawne 6014 G. Antas (spr.)
T. Janeczko
M. Kramek
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej

Oddalono skargę
III SA/Wa 2685/19 2020-11-26 Sala E niejawne 6117 E. Fiedorowicz
K. Aromiński
R. Teresiak (spr.)
odmowa umorzenia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchylono zaskarżoną decyzję
III SA/Wa 2718/19 2020-11-26 Sala E niejawne 6119 E. Fiedorowicz
K. Aromiński
R. Teresiak (spr.)
określenie wysokości zobowiązania oraz orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności wspólnika wraz z pozostałymi wspólnikami za zobowiązania spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za październik 2014 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 2719/19 2020-11-26 Sala E niejawne 6119 E. Fiedorowicz
K. Aromiński
R. Teresiak (spr.)
określenie wysokości zobowiązania oraz orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności wspólnika wraz z pozostałymi wspólnikami za zobowiązania spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za październik 2014 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 2755/19 2020-11-26 Sala E niejawne 6119 E. Fiedorowicz
K. Aromiński
R. Teresiak (spr.)
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy rozliczeniowe od stycznia 2011 r. do października 2012 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 142/20 2020-11-26 Sala E niejawne 6117 E. Fiedorowicz (spr.)
K. Aromiński
R. Teresiak
odmowa umorzenia odsetek od zaległości podatkowych

Oddalono skargę
III SA/Wa 184/20 2020-11-26 Sala E niejawne 6110 E. Fiedorowicz (spr.)
K. Aromiński
R. Teresiak
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 206/20 2020-11-26 Sala E niejawne 6110 E. Fiedorowicz
K. Aromiński (spr.)
R. Teresiak
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r.

Oddalono skargę
III SA/Wa 235/20 2020-11-26 Sala E niejawne 6110 E. Fiedorowicz
K. Aromiński (spr.)
R. Teresiak
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od lipca do grudnia 2014 r.

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 294/20 2020-11-26 Sala E niejawne 6110 E. Fiedorowicz (spr.)
K. Aromiński
R. Teresiak
określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od października 2018 r. do stycznia 2019 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika

Oddalono skargę
III SA/Wa 1130/20 2020-11-26 Sala E niejawne 6560/6110 E. Fiedorowicz
K. Aromiński (spr.)
R. Teresiak
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług

Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 1292/20 2020-11-26 Sala E niejawne 6560/6110 E. Fiedorowicz
K. Aromiński (spr.)
R. Teresiak
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług

Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 1925/20 2020-11-26 Sala E niejawne 6560/6113 M. Arnold-Rogiewicz
P. Dębkowski (spr.)
J. Kaute
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 2064/20 2020-11-26 Sala E niejawne 6119 E. Fiedorowicz (spr.)
K. Aromiński
R. Teresiak
przedłużenie terminu blokady rachunku bankowego

Oddalono skargę
II SA/Wa 436/20 2020-11-26 Sala F niejawne 6192 S. Fularski (spr.)
Ł. Krzycki
J. Walawski
odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe

Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
II SA/Wa 523/20 2020-11-26 Sala F niejawne 6192 S. Fularski (spr.)
Ł. Krzycki
J. Walawski
odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Wa 631/20 2020-11-26 Sala F niejawne 6192 S. Fularski
Ł. Krzycki (spr.)
J. Walawski
odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Oddalono skargę
II SA/Wa 698/20 2020-11-26 Sala F niejawne 6192 S. Fularski
Ł. Krzycki
J. Walawski (spr.)
przydzielenie lokalu mieszkalnego

Oddalono skargę
II SA/Wa 710/20 2020-11-26 Sala F niejawne 6192 S. Fularski
Ł. Krzycki (spr.)
J. Walawski
odmowa przyznania prawa do procentowego wzrostu uposażania zasadniczego z tytułu wysługi lat

Oddalono skargę
II SA/Wa 714/20 2020-11-26 Sala F niejawne 6193 S. Fularski (spr.)
Ł. Krzycki
J. Walawski
odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Wa 836/20 2020-11-26 Sala F niejawne 6212 S. Fularski (spr.)
Ł. Krzycki
J. Walawski
odmowa przyznania prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

Oddalono skargę
II SA/Wa 1421/20 2020-11-26 Sala F niejawne 6480 S. Fularski
Ł. Krzycki (spr.)
J. Walawski
odmowa udostępnienia informacji publicznej

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Wa 1711/20 2020-11-26 Sala F niejawne 6192 S. Fularski (spr.)
Ł. Krzycki
J. Walawski
odmowa wydania zaświadczenia

Oddalono skargę
II SAB/Wa 248/20 2020-11-26 Sala F niejawne 658/6192 S. Fularski
Ł. Krzycki
J. Walawski (spr.)
bezczynność w zakresie rozpoznania wniosku z dnia 2 stycznia 2020 r. o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy w związku ze zwolnieniem ze służby w Policji

Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
II SAB/Wa 319/20 2020-11-26 Sala F niejawne 658/6480 S. Fularski
Ł. Krzycki
J. Walawski (spr.)
bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 18 września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej

Oddalono skargę
II SAB/Wa 437/20 2020-11-26 Sala F niejawne 659/647 S. Fularski
Ł. Krzycki (spr.)
J. Walawski
bezczynność w sprawie rozpoznania skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych

Stwierdzono bezczynność postępowania i że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SAB/Wa 445/20 2020-11-26 Sala F niejawne 658/6480 S. Fularski
Ł. Krzycki
J. Walawski (spr.)
bezczynność w zakresie rozpoznania wniosku z dnia 11 czerwca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej

Oddalono skargę
IV SA/Wa 2691/19 2020-11-26 Sala G niejawne 6290 K. Angerman
P. Dańczak (spr.)
A. Sękowska
zawieszenie postępowania administracyjnego

Uchylono zaskarżone postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SA/Wa 588/20 2020-11-26 Sala G niejawne 6272 K. Angerman
P. Dańczak
A. Sękowska (spr.)
zezwolenie na pobyt czasowy - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SA/Wa 664/20 2020-11-26 Sala G niejawne 6271 K. Angerman
P. Dańczak
A. Sękowska (spr.)
uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Oddalono skargę
IV SA/Wa 735/20 2020-11-26 Sala G niejawne 6050 K. Angerman (spr.)
P. Dańczak
A. Sękowska
wymeldowanie z pobytu stałego - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1135/20 2020-11-26 Sala G niejawne 6131 K. Angerman (spr.)
P. Dańczak
A. Sękowska
odmowa umorzenia zaległości z tytułu opłaty za brak sieci - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1503/20 2020-11-26 Sala G niejawne 6272 K. Angerman
P. Dańczak (spr.)
A. Sękowska
zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SA/Wa 1638/20 2020-11-26 Sala G niejawne 6279 K. Angerman (spr.)
P. Dańczak
A. Sękowska
umorzenie postępowania w sprawie wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1666/20 2020-11-26 Sala G niejawne 6131 K. Angerman
P. Dańczak
A. Sękowska (spr.)
ustalenie wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Oddalono skargę
IV SA/Wa 1734/20 2020-11-26 Sala G niejawne 657/6099 K. Angerman
P. Dańczak (spr.)
A. Sękowska
udzielenie interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa - art. 15zzs4 ust. 3 COVID-19

Oddalono skargę
IV SAB/Wa 456/20 2020-11-26 Sala G niejawne 658/6272 K. Angerman (spr.)
P. Dańczak
A. Sękowska
bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Oddalono skargę
IV SAB/Wa 563/20 2020-11-26 Sala G niejawne 658/6272 K. Angerman
P. Dańczak (spr.)
A. Sękowska
bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV SAB/Wa 584/20 2020-11-26 Sala G niejawne 658/6337 K. Angerman
P. Dańczak
A. Sękowska (spr.)
bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Stwierdzono, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Oddalono wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII SA/Wa 491/20 2020-11-26 08:30 Sala C niejawne 6205 M. Wroczyński
C. Kosterna
R. Nawrot (spr.)
nałożenie kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa

Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wa 839/19 2020-11-26 08:30 Sala E niejawne 6110 W. Gurba (spr.)
E. Fiedorowicz
R. Teresiak
podatek od towarów i usług za IV kwartał 2015 r.

Uchylono zaskarżony wyrok z art. 179a ustawy PoPPSA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII SA/Wa 330/20 2020-11-26 08:40 Sala C niejawne 6329 M. Wroczyński (spr.)
C. Kosterna
R. Nawrot
świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia

Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII SA/Wa 527/20 2020-11-26 08:50 Sala C niejawne 6329 M. Wroczyński (spr.)
C. Kosterna
R. Nawrot
odmowa umorzenia należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 240/20 2020-11-26 09:00 Sala B Radom niejawne 6111 M. Wroczyński
J. Mazur (spr.)
R. Nawrot
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc marzec 2004 r.-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 241/20 2020-11-26 09:00 Sala B Radom niejawne 6111 M. Wroczyński
J. Mazur (spr.)
R. Nawrot
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc styczeń 2004 r.-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 242/20 2020-11-26 09:00 Sala B Radom niejawne 6111 M. Wroczyński
J. Mazur (spr.)
R. Nawrot
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2004 r.-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 243/20 2020-11-26 09:00 Sala B Radom niejawne 6111 M. Wroczyński
J. Mazur (spr.)
R. Nawrot
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2004 r.-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Oddalono skargę
III SA/Wa 53/20 2020-11-26 09:00 Sala E niejawne 6110 E. Fiedorowicz (spr.)
K. Aromiński
R. Teresiak
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2013 r.

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 446/20 2020-11-26 10:00 Sala B Radom niejawne 6168 M. Wroczyński (spr.)
J. Mazur
R. Nawrot
zawieszenie zatwierdzenia załadunku-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 538/20 2020-11-26 10:30 Sala B Radom niejawne 6209 M. Wroczyński
J. Mazur
R. Nawrot (spr.)
skierowanie do pracy w celu zwalczania Covid-19-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 296/20 2020-11-26 11:00 Sala B Radom niejawne 6115 M. Wroczyński
J. Mazur (spr.)
R. Nawrot
określenie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 rok.-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 488/20 2020-11-26 11:20 Sala B Radom niejawne 6300 M. Wroczyński
C. Kosterna (spr.)
R. Nawrot
określenie długu celnego-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 572/20 2020-11-26 11:40 Sala B Radom niejawne 6014 M. Wroczyński
C. Kosterna
R. Nawrot (spr.)
nakaz wykonania robót budowlanych-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 297/20 2020-11-26 12:00 Sala B Radom niejawne 6115 M. Wroczyński
C. Kosterna (spr.)
R. Nawrot
określenie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 rok-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 474/20 2020-11-26 12:20 Sala B Radom niejawne 6339 M. Wroczyński (spr.)
C. Kosterna
R. Nawrot
obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
VIII SA/Wa 295/20 2020-11-26 12:40 Sala B Radom niejawne 6115 M. Wroczyński
C. Kosterna (spr.)
R. Nawrot
określenie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 rok-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 562/20 2020-11-26 13:00 Sala B Radom niejawne 6121 M. Wroczyński
C. Kosterna
R. Nawrot (spr.)
wznowienie postępowania sądowego w sprawie VIIISA/Wa 213/19-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Oddalono skargę
Oddalono wniosek bezWO
VIII SA/Wa 374/20 2020-11-26 13:20 Sala B Radom niejawne 6110 M. Wroczyński
C. Kosterna (spr.)
R. Nawrot
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Oddalono skargę
VIII SA/Wa 381/20 2020-11-26 13:40 Sala B Radom niejawne 6391/6139 M. Wroczyński
C. Kosterna
R. Nawrot (spr.)
uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusinów-art. 15zzs4 ust 3 COVID-19

Stwierdzono nieważność uchwały w całości


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2020