Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 6
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
IV SA/Wa 465/20 2020-04-06 09:00 Sala G IV 6391/6150 A. Wójcik (spr.)
J. Łuczaj
A. Wąsikowska
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
IV SA/Wa 3015/19 2020-04-06 09:30 Sala G IV 6161 A. Wójcik
J. Łuczaj (spr.)
A. Wąsikowska
odmowa uznania zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
IV SA/Wa 234/20 2020-04-06 10:00 Sala G IV 6153 A. Wójcik
J. Łuczaj
A. Wąsikowska (spr.)
odmowa ustalenia warunków zabudowy
IV SA/Wa 2975/19 2020-04-06 10:30 Sala G IV 6136 A. Wójcik
J. Łuczaj (spr.)
A. Wąsikowska
odmowa ustalenia strefy ochrony
IV SA/Wa 163/20 2020-04-06 11:00 Sala G IV 6290 A. Wójcik
J. Łuczaj
A. Wąsikowska (spr.)
reforma rolna
IV SA/Wa 120/20 2020-04-06 11:30 Sala G IV 6272 A. Wójcik (spr.)
J. Łuczaj
A. Wąsikowska
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014