Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 82
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
VII SA/Wa 2324/17 2019-07-18 08:50 Sala D, ul. Pankiewi VII 6031 I. Ostrowska (spr.) Zatrzymanie prawa jazdy kat. B Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 4 lipca 2019 r.
III SA/Wa 2359/18 2019-07-18 08:50 Sala E III 6112 B. Sobocha (spr.) określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 12 lipca 2019 r.
I SA/Wa 1400/18 2019-07-18 09:00 Sala A I 6079 J. Skiba (spr.)
M. Boniecka-Płaczkowska
M. Durzyńska
odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
VI SA/Wa 194/19 2019-07-18 09:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6461 J. Wegner (spr.)
D. Szydłowska
G. Śliwińska
Odmowa udzielenia patentu na wynalazek
VIII SA/Wa 248/19 2019-07-18 09:00 Sala B Radom VIII 6111 I. Owsińska-Gwiazda
A. Kot (spr.)
I. Szymanowicz-Nowak
określenie zobowiązania w podatku akcyzowym
III SA/Wa 1306/19 2019-07-18 09:00 Sala E III 6560/6112 W. Śledzik (spr.)
A. Olesińska
B. Sobocha
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II SA/Wa 455/19 2019-07-18 09:00 Sala F II 6192 J. Kube (spr.)
J. Kruszewska-Grońska
I. Maciejuk
odmowa wyłączenia stosowania przepisów
IV SA/Wa 753/19 2019-07-18 09:00 Sala G IV 6271 A. Wójcik
P. Dańczak
T. Wykowski (spr.)
odmowa nadania statusu uchodźcy
I SA/Wa 394/19 2019-07-18 09:20 Sala A I 6100 J. Skiba
M. Boniecka-Płaczkowska
M. Durzyńska (spr.)
stwierdzenie nieważności decyzji
II SA/Wa 2314/18 2019-07-18 09:20 Sala F II 6192 J. Kube
J. Kruszewska-Grońska
I. Maciejuk (spr.)
odmowa wyłączenia stosowania przepisów
VIII SA/Wa 351/19 2019-07-18 09:30 Sala B Radom VIII 6010 I. Owsińska-Gwiazda
A. Kot
I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
VII SA/Wa 220/19 2019-07-18 09:30 Sala D, ul. Pankiewi VII 6019 J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska (spr.)
G. Rudnicki
Odmowa umorzenia w części należności z tytułu opłaty legalizacyjnej oraz rozłożenie zapłaty tej należności na raty
III SA/Wa 2255/18 2019-07-18 09:30 Sala E III 6560/6113 W. Śledzik (spr.)
A. Baran
B. Sobocha
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
IV SA/Wa 2703/18 2019-07-18 09:30 Sala G IV 6180 A. Wójcik
P. Dańczak (spr.)
T. Wykowski
Rozpoznanie sprawy w trybie art. 179a ppsa
I SA/Wa 1236/19 2019-07-18 09:40 Sala A I 644/6076 J. Skiba
M. Boniecka-Płaczkowska (spr.)
M. Durzyńska
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 09.09.2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 417/15
VI SA/Wa 2036/18 2019-07-18 09:40 Sala A, ul. Pankiewi VI 6179 J. Wegner (spr.)
D. Szydłowska
G. Śliwińska
Skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
II SA/Wa 386/19 2019-07-18 09:40 Sala F II 6196 J. Kube
J. Kruszewska-Grońska (spr.)
I. Maciejuk
odmowa wyłączenia stosowania przepisów
I SA/Wa 623/19 2019-07-18 10:00 Sala A I 6180 J. Skiba
M. Boniecka-Płaczkowska
M. Durzyńska (spr.)
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
VI SA/Wa 664/19 2019-07-18 10:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 652 J. Wegner (spr.)
D. Szydłowska
G. Śliwińska
Stwierdzenie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
VIII SA/Wa 415/19 2019-07-18 10:00 Sala B Radom VIII 6349 I. Owsińska-Gwiazda (spr.)
A. Kot
I. Szymanowicz-Nowak
odmowa wznowienia postępowania w sprawie potwierdzenia statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej
III SA/Wa 2614/18 2019-07-18 10:00 Sala C III 6112 J. Kaute (spr.) określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 12 lipca 2019 r.
VII SA/Wa 316/19 2019-07-18 10:00 Sala D, ul. Pankiewi VII 6010 J. Gierak-Podsiadły (spr.)
I. Ostrowska
G. Rudnicki
Wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
III SA/Wa 2850/18 2019-07-18 10:00 Sala E III 6112 W. Śledzik
A. Olesińska
B. Sobocha (spr.)
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
III SA/Wa 2513/18 2019-07-18 10:00 Sala E III 6112 W. Śledzik
A. Olesińska
B. Sobocha (spr.)
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
II SA/Wa 2349/18 2019-07-18 10:00 Sala F II 6192 J. Kube
J. Kruszewska-Grońska
I. Maciejuk (spr.)
odmowa wyłączenia stosowania przepisów
IV SA/Wa 1373/19 2019-07-18 10:00 Sala G IV 6293 A. Wójcik (spr.)
P. Dańczak
T. Wykowski
umorzenie postępowania administracyjnego
VI SA/Wa 133/19 2019-07-18 10:15 Sala A, ul. Pankiewi VI 652 J. Wegner (spr.)
D. Szydłowska
G. Śliwińska
Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
III SA/Wa 2655/18 2019-07-18 10:15 Sala C III 6560/6113 J. Kaute (spr.) skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 12 lipca 2019 r.
I SA/Wa 2077/18 2019-07-18 10:20 Sala A I 6076 J. Skiba (spr.)
M. Boniecka-Płaczkowska
M. Durzyńska
odmowa przyznania prawa użytkowania wieczystego
II SA/Wa 499/19 2019-07-18 10:20 Sala F II 6143 J. Kube (spr.)
J. Kruszewska-Grońska
I. Maciejuk
odmowa przyjęcia na studia doktoranckie
VI SA/Wa 2420/18 2019-07-18 10:30 Sala A, ul. Pankiewi VI 652 J. Wegner
D. Szydłowska
G. Śliwińska (spr.)
Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów o świadczenie usług
VIII SA/Wa 405/19 2019-07-18 10:30 Sala B Radom VIII 6560/6110 I. Owsińska-Gwiazda
A. Kot (spr.)
I. Szymanowicz-Nowak
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
VII SA/Wa 170/19 2019-07-18 10:30 Sala D, ul. Pankiewi VII 6010 J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska (spr.)
G. Rudnicki
Umorzenie postępowania nieważnościowego
III SA/Wa 2652/18 2019-07-18 10:30 Sala E III 6112 W. Śledzik (spr.)
A. Olesińska
B. Sobocha
odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r.
IV SA/Wa 1097/19 2019-07-18 10:30 Sala G IV 6337 A. Wójcik
P. Dańczak (spr.)
T. Wykowski
udzielenie zezwolenie na pracę cudzoziemca
I SA/Wa 514/19 2019-07-18 10:40 Sala A I 6180 J. Skiba
M. Boniecka-Płaczkowska
M. Durzyńska (spr.)
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
VI SA/Wa 478/19 2019-07-18 10:40 Sala A, ul. Pankiewi VI 6035 J. Wegner (spr.)
D. Szydłowska
G. Śliwińska
Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
I SA/Wa 2369/18 2019-07-18 11:00 Sala A I 644/6076 J. Skiba (spr.)
M. Boniecka-Płaczkowska
M. Durzyńska
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.03.2017 r., sygn. akt I SAB/Wa 146/17
VI SA/Wa 657/19 2019-07-18 11:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 J. Wegner
D. Szydłowska (spr.)
G. Śliwińska
Nałożenie kary pieniężnej
VI SA/Wa 656/19 2019-07-18 11:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 J. Wegner
D. Szydłowska (spr.)
G. Śliwińska
Nałożenie kary pieniężnej
VI SA/Wa 653/19 2019-07-18 11:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 J. Wegner
D. Szydłowska (spr.)
G. Śliwińska
Nałożenie kary pieniężnej
VI SA/Wa 655/19 2019-07-18 11:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 J. Wegner
D. Szydłowska (spr.)
G. Śliwińska
Nałożenie kary pieniężnej
VI SA/Wa 651/19 2019-07-18 11:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 J. Wegner
D. Szydłowska (spr.)
G. Śliwińska
Nałożenie kary pieniężnej
VI SA/Wa 654/19 2019-07-18 11:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 J. Wegner
D. Szydłowska (spr.)
G. Śliwińska
Nałożenie kary pieniężnej
VI SA/Wa 652/19 2019-07-18 11:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 J. Wegner
D. Szydłowska (spr.)
G. Śliwińska
Nałożenie kary pieniężnej
VIII SA/Wa 386/19 2019-07-18 11:00 Sala B Radom VIII 6536 I. Owsińska-Gwiazda
A. Kot
I. Szymanowicz-Nowak (spr.)
odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
VII SA/Wa 1017/19 2019-07-18 11:00 Sala D, ul. Pankiewi VII 6010 J. Gierak-Podsiadły
I. Ostrowska
G. Rudnicki (spr.)
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
III SA/Wa 2792/18 2019-07-18 11:00 Sala E III 6112 W. Śledzik
A. Olesińska (spr.)
B. Sobocha
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
IV SA/Wa 897/19 2019-07-18 11:00 Sala G IV 6272 A. Wójcik
P. Dańczak
T. Wykowski (spr.)
odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
VIII SA/Wa 257/19 2019-07-18 11:20 Sala B Radom VIII 6192 I. Owsińska-Gwiazda (spr.)
A. Kot
I. Szymanowicz-Nowak
ustalenie zdolności do służby
VII SA/Wa 213/19 2019-07-18 11:30 Sala D, ul. Pankiewi VII 6205 J. Gierak-Podsiadły (spr.)
I. Ostrowska
G. Rudnicki
Wymierzenie kary pieniężnej
III SA/Wa 2650/18 2019-07-18 11:30 Sala E III 6113 W. Śledzik
A. Olesińska
B. Sobocha (spr.)
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r.
IV SA/Wa 1158/19 2019-07-18 11:30 Sala G IV 6272 A. Wójcik (spr.)
P. Dańczak
T. Wykowski
zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
VIII SA/Wa 375/19 2019-07-18 11:40 Sala B Radom VIII 6391/6119 I. Owsińska-Gwiazda
A. Kot (spr.)
I. Szymanowicz-Nowak
określenie wysokości stawek od podatku od nieruchomości na rok 2019
VI SA/Wa 658/19 2019-07-18 12:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 J. Wegner
D. Szydłowska
G. Śliwińska (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej
VI SA/Wa 659/19 2019-07-18 12:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 J. Wegner
D. Szydłowska
G. Śliwińska (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej
VI SA/Wa 661/19 2019-07-18 12:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 J. Wegner
D. Szydłowska
G. Śliwińska (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej
VI SA/Wa 660/19 2019-07-18 12:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 J. Wegner
D. Szydłowska
G. Śliwińska (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej
VI SA/Wa 663/19 2019-07-18 12:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 J. Wegner
D. Szydłowska
G. Śliwińska (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej
VI SA/Wa 662/19 2019-07-18 12:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 J. Wegner
D. Szydłowska
G. Śliwińska (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej
VIII SA/Wa 481/19 2019-07-18 12:00 Sala B Radom VIII 6112 A. Kot (spr.)
R. Nawrot
I. Szymanowicz-Nowak
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r.
III SA/Wa 1212/19 2019-07-18 12:00 Sala C III 6112 A. Baran (spr.) określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 lipca 2019 r.
I SA/Wa 544/19 2019-07-18 12:20 Sala A I 6180 J. Skiba
M. Boniecka-Płaczkowska
M. Durzyńska (spr.)
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
III SA/Wa 2852/18 2019-07-18 12:30 Sala E III 6112 W. Śledzik
A. Olesińska (spr.)
B. Sobocha
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.
II SA/Wa 48/19 2019-07-18 12:30 Sala F II 6211 J. Kube
J. Kruszewska-Grońska
I. Maciejuk (spr.)
umorzenie postępowania w sprawie przydziału kwatery lub innego lokalu mieszkalnego
I SA/Wa 322/19 2019-07-18 12:40 Sala A I 6290 J. Skiba
M. Boniecka-Płaczkowska (spr.)
M. Durzyńska
umorzenie postępowania
II SA/Wa 366/19 2019-07-18 12:50 Sala F II 6143 J. Kube
J. Kruszewska-Grońska (spr.)
I. Maciejuk
odmowa umorzenia częściowego kredytu studenckiego
I SA/Wa 339/19 2019-07-18 12:55 Sala A I 6290 J. Skiba
M. Boniecka-Płaczkowska (spr.)
M. Durzyńska
umorzenie postępowania
III SA/Wa 2615/18 2019-07-18 13:00 Sala E III 6112 W. Śledzik
A. Olesińska
B. Sobocha (spr.)
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.
IV SA/Wa 1345/19 2019-07-18 13:00 Sala G IV 6290 A. Wójcik
P. Dańczak (spr.)
T. Wykowski
reforma rolna
I SA/Wa 323/19 2019-07-18 13:10 Sala A I 6290 J. Skiba
M. Boniecka-Płaczkowska (spr.)
M. Durzyńska
umorzenie postępowania
II SA/Wa 516/19 2019-07-18 13:10 Sala F II 650 J. Kube (spr.)
J. Kruszewska-Grońska
I. Maciejuk
odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
I SA/Wa 2177/18 2019-07-18 13:30 Sala A I 6329 J. Skiba (spr.)
M. Boniecka-Płaczkowska
M. Durzyńska
zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
III SA/Wa 945/19 2019-07-18 13:30 Sala E III 6115 W. Śledzik (spr.)
A. Olesińska
B. Sobocha
ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2003-2007
IV SA/Wa 143/19 2019-07-18 13:30 Sala G IV 6160 A. Wójcik (spr.)
P. Dańczak
T. Wykowski
odmowa zmiany decyzji ostatecznej
IV SA/Wa 1147/19 2019-07-18 13:30 Sala H IV 6272 J. Łuczaj (spr.) odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Odroczono ogłoszenie orzeczenia dnia 4 lipca 2019 r.
VIII SA/Wa 162/19 2019-07-18 14:00 Sala B Radom VIII 6110 J. Mazur (spr.) podatek od towarów i usług Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 4 lipca 2019 r.
III SA/Wa 2770/18 2019-07-18 14:00 Sala E III 6112 W. Śledzik
A. Olesińska (spr.)
B. Sobocha
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
IV SA/Wa 1190/19 2019-07-18 14:00 Sala G IV 657/6099 A. Wójcik
P. Dańczak (spr.)
T. Wykowski
wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa
III SA/Wa 768/19 2019-07-18 14:30 Sala E III 6115 W. Śledzik (spr.)
A. Olesińska
B. Sobocha
ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2016 r.
III SA/Wa 2791/18 2019-07-18 15:00 Sala E III 6112 W. Śledzik
A. Olesińska (spr.)
B. Sobocha
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
III SA/Wa 2758/18 2019-07-18 15:30 Sala E III 6560/6112 W. Śledzik
A. Olesińska
B. Sobocha (spr.)
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014