Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 60
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
VI SA/Wa 2409/18 2019-03-22 08:50 Sala A, ul. Pankiewi VI 652 P. Kuraś-Dębecka (spr.) Oddalenie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 marca 2019 r.
VI SA/Wa 68/19 2019-03-22 09:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6170 T. Sałek (spr.)
S. Kozik
P. Kuraś-Dębecka
Ustalenie wyniku egzaminu adwokackiego
I SA/Wa 2246/18 2019-03-22 09:00 Sala D I 6079 J. Dargas
J. Skiba
E. Sobielarska (spr.)
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
III SA/Wa 1767/18 2019-03-22 09:00 Sala E III 6110 R. Teresiak (spr.)
W. Gurba
M. Świercz
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałym członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 2011 r.
III SA/Wa 1766/18 2019-03-22 09:00 Sala E III 6110 R. Teresiak (spr.)
W. Gurba
M. Świercz
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałym członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 2011 r.
II SA/Wa 1294/18 2019-03-22 09:00 Sala F II 6192 Ł. Krzycki
E. Kwiecińska
I. Maciejuk (spr.)
wymierzenie kary dyscyplinarnej przeniesienia na niższe stanowisko służbowe
IV SA/Wa 3219/18 2019-03-22 09:00 Sala G IV 6180 M. Milewska-Karczewska (spr.)
M. Małaszewska-Litwiniec
A. Westra
ustalenie odszkodowania
I SA/Wa 121/19 2019-03-22 09:20 Sala D I 644/6076 J. Dargas (spr.)
J. Skiba
E. Sobielarska
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 09.06.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 451/16
IV SA/Wa 3345/18 2019-03-22 09:20 Sala G IV 6271 M. Milewska-Karczewska
M. Małaszewska-Litwiniec
A. Westra (spr.)
odmowa nadania statusu uchodźcy
VI SA/Wa 2383/18 2019-03-22 09:30 Sala A, ul. Pankiewi VI 6170 T. Sałek
S. Kozik (spr.)
P. Kuraś-Dębecka
Ustalenie wyniku egzaminu adwokackiego
III SA/Wa 1997/18 2019-03-22 09:30 Sala E III 6110 R. Teresiak
W. Gurba
M. Świercz (spr.)
odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń i marzec 2017 r.
II SA/Wa 1502/18 2019-03-22 09:30 Sala F II 6195 Ł. Krzycki
E. Kwiecińska (spr.)
I. Maciejuk
zwrot kosztów wyżywienia i umundurowania w czasie nauki w ramach służby kandydackiej
I SA/Wa 1135/18 2019-03-22 09:40 Sala D I 6076 J. Dargas
J. Skiba (spr.)
E. Sobielarska
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
IV SA/Wa 138/19 2019-03-22 09:40 Sala G IV 6271 M. Milewska-Karczewska
M. Małaszewska-Litwiniec
A. Westra (spr.)
odmowa nadania statusu uchodźcy
VI SA/Wa 146/19 2019-03-22 10:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6075 T. Sałek
S. Kozik
P. Kuraś-Dębecka (spr.)
Zastosowanie wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej zawieszenia uprawnień zawodowych
VIII SA/Wa 733/18 2019-03-22 10:00 Sala B Radom VIII 6550 I. Szymanowicz-Nowak (spr.) płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 marca 2019 r.
I SA/Wa 2193/18 2019-03-22 10:00 Sala D I 6079 J. Dargas (spr.)
J. Skiba
E. Sobielarska
odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
III SA/Wa 1798/18 2019-03-22 10:00 Sala E III 6110 R. Teresiak
W. Gurba (spr.)
M. Świercz
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy od czerwca do sierpnia 2012 r.
II SA/Wa 1558/18 2019-03-22 10:00 Sala F II 6192 Ł. Krzycki
E. Kwiecińska
I. Maciejuk (spr.)
odmowa wyłączenia stosowania przepisów ustawy
IV SA/Wa 3042/18 2019-03-22 10:00 Sala G IV 6153 M. Milewska-Karczewska
M. Małaszewska-Litwiniec (spr.)
A. Westra
odmowa ustalenia warunków zabudowy
I SA/Wa 2324/18 2019-03-22 10:20 Sala D I 6109 J. Dargas
J. Skiba
E. Sobielarska (spr.)
stwierdzenie nieważności decyzji
IV SA/Wa 3316/18 2019-03-22 10:25 Sala G IV 6272 M. Milewska-Karczewska (spr.)
M. Małaszewska-Litwiniec
A. Westra
zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
VI SA/Wa 2103/18 2019-03-22 10:30 Sala A, ul. Pankiewi VI 652 T. Sałek (spr.)
S. Kozik
P. Kuraś-Dębecka
Odmowa wyrażenia zgody na refundację leku
III SA/Wa 1630/18 2019-03-22 10:30 Sala E III 6119 R. Teresiak (spr.)
W. Gurba
M. Świercz
określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za lipiec i sierpień 2014 r.
III SA/Wa 1629/18 2019-03-22 10:30 Sala E III 6119 R. Teresiak (spr.)
W. Gurba
M. Świercz
określenie wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za listopad 2015 r.
II SA/Wa 1569/18 2019-03-22 10:30 Sala F II 6192 Ł. Krzycki
E. Kwiecińska (spr.)
I. Maciejuk
odmowa wyłączenia stosowania przepisów
I SA/Wa 1589/18 2019-03-22 10:40 Sala D I 6079 J. Dargas
J. Skiba (spr.)
E. Sobielarska
odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
IV SA/Wa 3157/18 2019-03-22 10:45 Sala G IV 6135 M. Milewska-Karczewska
M. Małaszewska-Litwiniec (spr.)
A. Westra
zmiana decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów
VI SA/Wa 259/19 2019-03-22 11:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6075 T. Sałek
S. Kozik (spr.)
Z. Romanowski
Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci nagany
I SA/Wa 2008/18 2019-03-22 11:00 Sala D I 644/6076 J. Dargas
J. Skiba
E. Sobielarska (spr.)
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 665/15
III SA/Wa 1709/18 2019-03-22 11:00 Sala E III 6560/6110 R. Teresiak
W. Gurba
M. Świercz (spr.)
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
II SA/Wa 1533/18 2019-03-22 11:00 Sala F II 6312 Ł. Krzycki
E. Kwiecińska (spr.)
I. Maciejuk
odmowa wydania pozwolenia na broń palną bojową do mcelów ochrony osób i mienia
IV SA/Wa 3224/18 2019-03-22 11:10 Sala G IV 6393/6166 M. Milewska-Karczewska
M. Małaszewska-Litwiniec
A. Westra (spr.)
podział Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie
VI SA/Wa 281/19 2019-03-22 11:25 Sala A, ul. Pankiewi VI 6075 T. Sałek
S. Kozik (spr.)
P. Kuraś-Dębecka
Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej nałożenia kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego w postaci nagany
III SA/Wa 1894/18 2019-03-22 11:30 Sala E III 6110 R. Teresiak
W. Gurba (spr.)
M. Świercz
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2013 r.
II SA/Wa 1006/18 2019-03-22 11:30 Sala F II 650 Ł. Krzycki
E. Kwiecińska
I. Maciejuk (spr.)
odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
IV SA/Wa 161/19 2019-03-22 11:30 Sala G IV 6181 M. Milewska-Karczewska (spr.)
M. Małaszewska-Litwiniec
A. Westra
odmowa ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
VI SA/Wa 177/19 2019-03-22 11:50 Sala A, ul. Pankiewi VI 652 T. Sałek
S. Kozik
P. Kuraś-Dębecka (spr.)
Stwierdzenie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
IV SA/Wa 133/19 2019-03-22 11:50 Sala G IV 6132 M. Milewska-Karczewska (spr.)
M. Małaszewska-Litwiniec
A. Westra
wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
I SA/Wa 74/19 2019-03-22 12:20 Sala D I 6293 J. Dargas (spr.)
J. Skiba
E. Sobielarska
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
III SA/Wa 1751/18 2019-03-22 12:30 Sala E III 6560/6110 R. Teresiak
W. Gurba
M. Świercz (spr.)
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
I SA/Wa 25/19 2019-03-22 12:40 Sala D I 6320 J. Dargas
J. Skiba
E. Sobielarska (spr.)
odmowa przyznania zasiłku okresowego
IV SA/Wa 2956/18 2019-03-22 12:50 Sala G IV 6180 A. Wielopolska (spr.)
M. Małaszewska-Litwiniec
A. Westra
stwierdzenie nieważności decyzji
I SA/Wa 60/19 2019-03-22 12:55 Sala D I 6329 J. Dargas (spr.)
J. Skiba
E. Sobielarska
świadczenie wychowawcze
VI SA/Wa 2230/18 2019-03-22 13:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 T. Sałek (spr.)
S. Kozik
P. Kuraś-Dębecka
Naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
III SA/Wa 1700/18 2019-03-22 13:00 Sala E III 6560/6110 R. Teresiak
W. Gurba (spr.)
M. Świercz
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
III SA/Wa 1699/18 2019-03-22 13:00 Sala E III 6560/6110 R. Teresiak
W. Gurba (spr.)
M. Świercz
skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
I SA/Wa 1754/18 2019-03-22 13:10 Sala D I 6329 J. Dargas
J. Skiba (spr.)
E. Sobielarska
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
IV SA/Wa 495/17 2019-03-22 13:10 Sala G IV 6153 A. Wielopolska
M. Małaszewska-Litwiniec (spr.)
A. Westra
ustalenie warunków zabudowy
VI SA/Wa 2079/18 2019-03-22 13:15 Sala A, ul. Pankiewi VI 6035 T. Sałek (spr.)
S. Kozik
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz
Nałożenie kary pieniężnej
I SA/Wa 1755/18 2019-03-22 13:20 Sala D I 6329 J. Dargas
J. Skiba (spr.)
E. Sobielarska
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
VI SA/Wa 61/19 2019-03-22 13:30 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 T. Sałek
S. Kozik (spr.)
P. Kuraś-Dębecka
Odmowa udzielenia świadectwa kierowcy
III SA/Wa 1768/18 2019-03-22 13:30 Sala E III 6110 R. Teresiak
W. Gurba
M. Świercz (spr.)
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2011 r., 2012 r., 2013 r.
IV SA/Wa 28/19 2019-03-22 13:30 Sala G IV 6153 A. Wielopolska (spr.)
M. Małaszewska-Litwiniec
A. Westra
odmowa ustalenia warunków zabudowy
VI SA/Wa 163/19 2019-03-22 13:45 Sala A, ul. Pankiewi VI 6035 T. Sałek
S. Kozik
P. Kuraś-Dębecka (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
VI SA/Wa 1910/18 2019-03-22 14:00 Sala A, ul. Pankiewi VI 6037 T. Sałek
S. Kozik
P. Kuraś-Dębecka (spr.)
Odmowa wymiany pojazdu zgłoszonego do licenji wspólnotowej
IV SA/Wa 73/19 2019-03-22 14:00 Sala G IV 6180 A. Wielopolska
M. Małaszewska-Litwiniec
A. Westra (spr.)
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
IV SA/Wa 3396/18 2019-03-22 14:20 Sala G IV 6271 A. Wielopolska (spr.)
M. Małaszewska-Litwiniec
A. Westra
uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
IV SA/Wa 2963/18 2019-03-22 14:40 Sala G IV 6391/6099 A. Wielopolska
M. Małaszewska-Litwiniec (spr.)
A. Westra
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
IV SA/Wa 3173/18 2019-03-22 15:00 Sala G IV 6391/6150 A. Wielopolska (spr.)
M. Małaszewska-Litwiniec
A. Westra
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014