Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 19
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
I SA/Ol 527/17 2017-10-19 09:00 Sala B I Ol 6110 W. Pierechod
P. Krzykowski
J. Strumiłło (spr.)
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za zaległości podatkowe spółki i odsetki za zwłokę
I SA/Ol 528/17 2017-10-19 09:00 Sala B I Ol 6110 W. Pierechod
P. Krzykowski
J. Strumiłło (spr.)
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za zaległości podatkowe spółki i odsetki za zwłokę
II SA/Ol 728/17 2017-10-19 09:00 Sala C II Ol 6010 B. Jażdżyk (spr.)
P. Chybicki
E. Osipuk
wznowienie postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę
II SA/Ol 506/17 2017-10-19 09:30 Sala C II Ol 6219 B. Jażdżyk (spr.)
P. Chybicki
A. Jaszczak-Sikora
zamiana lokalu
I SA/Ol 602/17 2017-10-19 09:45 Sala B I Ol 6110 W. Pierechod (spr.)
P. Krzykowski
J. Strumiłło
określenie przybliżonej kwoty przewidywanych zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za miesiące od września do grudnia 2015 r. oraz dokonania jej zabezpieczenia na majątku podatnika
II SA/Ol 370/17 2017-10-19 10:00 Sala C II Ol 6320 B. Jażdżyk
P. Chybicki
A. Jaszczak-Sikora (spr.)
Zasiłek celowy
I SA/Ol 561/17 2017-10-19 10:30 Sala B I Ol 6552 W. Pierechod
P. Krzykowski (spr.)
J. Strumiłło
zmiana decyzji o przyznaniu pomocy na zalesianie
I SA/Ol 560/17 2017-10-19 10:30 Sala B I Ol 6552 W. Pierechod
P. Krzykowski (spr.)
J. Strumiłło
zmiana decyzji o przyznaniu pomocy na zalesianie
I SA/Ol 559/17 2017-10-19 10:30 Sala B I Ol 6552 W. Pierechod
P. Krzykowski (spr.)
J. Strumiłło
zmiana decyzji o przyznaniu pomocy na zalesianie
II SA/Ol 688/17 2017-10-19 10:30 Sala C II Ol 645 B. Jażdżyk (spr.)
P. Chybicki
E. Osipuk
odmowa udostępnienia protokołu
II SA/Ol 677/17 2017-10-19 11:00 Sala C II Ol 6181 B. Jażdżyk
P. Chybicki (spr.)
A. Jaszczak-Sikora
ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości
I SA/Ol 603/17 2017-10-19 11:30 Sala B I Ol 6536 W. Pierechod
P. Krzykowski
J. Strumiłło (spr.)
odmowa umorzenia należności z tytułu składek
II SA/Ol 729/17 2017-10-19 11:30 Sala C II Ol 6329 B. Jażdżyk (spr.)
P. Chybicki
A. Jaszczak-Sikora
specjalny zasiłek opiekuńczy
I SA/Ol 458/17 2017-10-19 12:00 Sala B I Ol 6391/6116 W. Pierechod
P. Krzykowski (spr.)
J. Strumiłło
ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
II SA/Ol 720/17 2017-10-19 12:00 Sala C II Ol 6331 B. Jażdżyk
P. Chybicki (spr.)
A. Jaszczak-Sikora
Zasiłek dla bezrobotnych
I SA/Ol 582/17 2017-10-19 12:30 Sala B I Ol 6111 W. Pierechod
P. Krzykowski
J. Strumiłło (spr.)
odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzwoym za miesiące od stycznia do listopada 2006 r.
II SA/Ol 699/17 2017-10-19 12:30 Sala C II Ol 6042 B. Jażdżyk
P. Chybicki (spr.)
A. Jaszczak-Sikora
kara z tytułu urządzania gier hazardowych
I SA/Ol 596/17 2017-10-19 13:00 Sala B I Ol 6111 J. Strumiłło
W. Czajkowski (spr.)
P. Krzykowski
odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2005 r., grudzień 2006 r., luty 2007 r.
II SA/Ol 672/17 2017-10-19 13:00 Sala C II Ol 6197 B. Jażdżyk
A. Jaszczak-Sikora (spr.)
E. Osipuk
propozycja określająca nowe warunki zatrudnienia


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014