Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 24
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Ol 625/19 2019-11-21 09:00 Sala C II Ol 6153 B. Jażdżyk
P. Chybicki (spr.)
T. Lipiński
warunki zabudowy
I SA/Ol 592/19 2019-11-21 09:00 Sala D I Ol 6116 J. Strumiłło
K. Górska
R. Maliszewski (spr.)
zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych za 2014 r.
I SA/Ol 593/19 2019-11-21 09:00 Sala D I Ol 6116 J. Strumiłło
K. Górska
R. Maliszewski (spr.)
zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych za 2015 r.
I SA/Ol 595/19 2019-11-21 09:00 Sala D I Ol 6116 J. Strumiłło
K. Górska
R. Maliszewski (spr.)
zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych za 2018 r.
I SA/Ol 594/19 2019-11-21 09:00 Sala D I Ol 6116 J. Strumiłło
K. Górska
R. Maliszewski (spr.)
zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych za 2016 r.
II SA/Ol 732/19 2019-11-21 09:30 Sala C II Ol 6122 B. Jażdżyk (spr.)
P. Chybicki
T. Lipiński
stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie ustalenia granic ewidencyjnych między działkami
I SA/Ol 624/19 2019-11-21 09:45 Sala D I Ol 6112 J. Strumiłło
K. Górska (spr.)
P. Krzykowski
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za lata 2012-2014
II SA/Ol 815/19 2019-11-21 10:00 Sala C II Ol 6143 B. Jażdżyk
P. Chybicki (spr.)
T. Lipiński
wznowienie studiów
I SA/Ol 623/19 2019-11-21 10:15 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło
K. Górska (spr.)
P. Krzykowski
odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2014 i ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności rolnośrodwiskowych za rok 2010, 2011, 2012, 2013
II SA/Ol 779/19 2019-11-21 10:30 Sala C II Ol 6150 B. Jażdżyk (spr.)
P. Chybicki
T. Lipiński
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
II SA/Ol 490/19 2019-11-21 11:00 Sala C II Ol 6181 B. Jażdżyk
P. Chybicki (spr.)
T. Lipiński
zobowiązanie do udostępnienia części nieruchomości
I SA/Ol 628/19 2019-11-21 11:00 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło (spr.)
R. Kantecka
P. Krzykowski
odmowa przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na rok 2017
I SA/Ol 627/19 2019-11-21 11:00 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło (spr.)
R. Kantecka
P. Krzykowski
odmowa przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) na rok 2017
I SA/Ol 626/19 2019-11-21 11:00 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło (spr.)
R. Kantecka
P. Krzykowski
odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2017
II SA/Ol 755/19 2019-11-21 11:30 Sala C II Ol 6331 B. Jażdżyk (spr.)
P. Chybicki
T. Lipiński
Zasiłek dla bezrobotnych
I SA/Ol 561/19 2019-11-21 11:30 Sala D I Ol 6559 J. Strumiłło
R. Kantecka (spr.)
P. Krzykowski
odmowa przyznania pomocy producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi
I SA/Ol 562/19 2019-11-21 12:00 Sala D I Ol 6559 J. Strumiłło
R. Kantecka
P. Krzykowski (spr.)
odmowa przyznania pomocy producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi
I SA/Ol 604/19 2019-11-21 12:30 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło
R. Kantecka (spr.)
P. Krzykowski
odmowa przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) na rok 2017
I SA/Ol 603/19 2019-11-21 12:30 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło
R. Kantecka (spr.)
P. Krzykowski
odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2017
I SA/Ol 605/19 2019-11-21 12:30 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło
R. Kantecka (spr.)
P. Krzykowski
odmowa przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) na rok 2017
I SA/Ol 598/19 2019-11-21 13:00 Sala D I Ol 6559 J. Strumiłło
R. Kantecka (spr.)
P. Krzykowski
odmowa przyznania pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystapieniem w 2018 r. suszy lub powodzi
I SA/Ol 601/19 2019-11-21 13:30 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło (spr.)
R. Kantecka
P. Krzykowski
odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2017
I SA/Ol 602/19 2019-11-21 13:30 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło (spr.)
R. Kantecka
P. Krzykowski
odmowa przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) na rok 2017
I SA/Ol 553/19 2019-11-21 14:00 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło
R. Kantecka
P. Krzykowski (spr.)
odmowa wstąpienia do toczącego się postępowania w sprawie przyznania kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014