Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 24
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Ol 867/19 2020-02-27 09:00 Sala A II Ol 6010 A. Jaszczak-Sikora
T. Lipiński
E. Osipuk (spr.)
pozwolenie na budowę
I SA/Ol 732/19 2020-02-27 09:00 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło
R. Kantecka
P. Krzykowski (spr.)
odmowa przyznania płatności rolno - środowiskowo - klimatycznej (PROW 2014-2020) na rok 2017
I SA/Ol 731/19 2020-02-27 09:00 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło
R. Kantecka
P. Krzykowski (spr.)
odmowa przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) na rok 2017
I SA/Ol 730/19 2020-02-27 09:00 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło
R. Kantecka
P. Krzykowski (spr.)
odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2017
I SA/Ol 17/20 2020-02-27 09:00 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło
R. Kantecka
P. Krzykowski (spr.)
odmowa przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) na rok 2018
II SA/Ol 1023/19 2020-02-27 09:30 Sala A II Ol 6010 A. Jaszczak-Sikora
T. Lipiński
E. Osipuk (spr.)
pozwolenie na budowę
I SA/Ol 790/19 2020-02-27 09:30 Sala D I Ol 6550 J. Strumiłło
R. Kantecka (spr.)
P. Krzykowski
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2018
II SA/Ol 1114/19 2020-02-27 10:00 Sala A II Ol 6392/6262 A. Jaszczak-Sikora (spr.)
T. Lipiński
E. Osipuk
odmowa wyrażenia zgody na rozwiąznie stosunku pracy z radnym Powiatu Ełckiego
I SA/Ol 723/19 2020-02-27 10:15 Sala D I Ol 6110 J. Strumiłło (spr.)
K. Górska
R. Maliszewski
dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i uslug za maj i czerwiec 2018r.
II SA/Ol 16/20 2020-02-27 10:30 Sala A II Ol 6139 A. Jaszczak-Sikora
T. Lipiński (spr.)
E. Osipuk
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
II SA/Ol 1125/19 2020-02-27 11:00 Sala A II Ol 6329 A. Jaszczak-Sikora
T. Lipiński (spr.)
E. Osipuk
skierowanie na szkolenie adopcyjne
I SA/Ol 734/19 2020-02-27 11:00 Sala D I Ol 6112 J. Strumiłło
K. Górska
R. Maliszewski (spr.)
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu
I SA/Ol 733/19 2020-02-27 11:00 Sala D I Ol 6112 J. Strumiłło
K. Górska
R. Maliszewski (spr.)
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu
II SA/Ol 37/20 2020-02-27 11:30 Sala A II Ol 6391/645 A. Jaszczak-Sikora (spr.)
T. Lipiński
E. Osipuk
procedura powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
I SA/Ol 644/19 2020-02-27 11:45 Sala D I Ol 6110 J. Strumiłło
K. Górska (spr.)
R. Maliszewski
podatek od towarów i usługza II i IV kwartal 2015r. oraz za II kwartał 2016r.
II SA/Ol 710/19 2020-02-27 12:00 Sala A II Ol 6042 A. Jaszczak-Sikora
T. Lipiński (spr.)
E. Osipuk
kara z tytułu urządzania gier hazardowych
II SA/Ol 1112/19 2020-02-27 12:30 Sala A II Ol 6411/6150 A. Jaszczak-Sikora
T. Lipiński
E. Osipuk (spr.)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obrębu Bartąg, gmina Stawiguda
I SA/Ol 761/19 2020-02-27 12:30 Sala D I Ol 6113 J. Strumiłło
K. Górska
R. Maliszewski (spr.)
określenie straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r.
I SA/Ol 672/19 2020-02-27 13:30 Sala D I Ol 6532 J. Strumiłło
K. Górska (spr.)
R. Maliszewski
określenie wysokości dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
I SA/Ol 781/19 2020-02-27 14:15 Sala D I Ol 6115 J. Strumiłło (spr.)
K. Górska
R. Maliszewski
zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2017 r.
I SA/Ol 780/19 2020-02-27 14:15 Sala D I Ol 6115 J. Strumiłło (spr.)
K. Górska
R. Maliszewski
zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2016 r.
I SA/Ol 782/19 2020-02-27 14:15 Sala D I Ol 6115 J. Strumiłło (spr.)
K. Górska
R. Maliszewski
zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2018 r.
I SA/Ol 779/19 2020-02-27 14:15 Sala D I Ol 6115 J. Strumiłło (spr.)
K. Górska
R. Maliszewski
zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2015 r.
I SA/Ol 766/19 2020-02-27 14:45 Sala D I Ol 6115 J. Strumiłło
K. Górska
R. Maliszewski (spr.)
zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2014 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014