Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 13
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Ol 836/20 2021-01-26 Sala A niejawne 6181 A. Jaszczak-Sikora (spr.)
M. Glabas
S. Jezielska
ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości

Uchylono decyzję I i II instancji
II SA/Ol 791/20 2021-01-26 UPR niejawne 6079 T. Lipiński (spr.)
A. Jaszczak-Sikora
S. Jezielska
Przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ustalenie za nieuzasadnioną lub uzasadnioną w innej wysokości aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Oddalono skargę
II SA/Ol 832/20 2021-01-26 UPR niejawne 6329 T. Lipiński (spr.)
M. Glabas
S. Jezielska
świadczenie pielęgnacyjne

Uchylono decyzję I i II instancji
II SAB/Ol 65/20 2021-01-26 UPR niejawne 658/6480 A. Jaszczak-Sikora (spr.)
M. Glabas
S. Jezielska
bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej

Zobowiązano organ do dokonania czynności
II SA/Ol 785/20 2021-01-26 09:15 Sala A niejawne 6320 T. Lipiński (spr.)
M. Glabas
S. Jezielska
Zasiłek okresowy

Uchylono decyzję I i II instancji
II SA/Ol 818/20 2021-01-26 09:30 Sala A niejawne 6411/645 T. Lipiński (spr.)
M. Glabas
S. Jezielska
przeprowadzenie konsultacji społecznych

Oddalono skargę
II SA/Ol 852/20 2021-01-26 10:00 Sala A niejawne 6392/6145 A. Jaszczak-Sikora
M. Glabas
S. Jezielska (spr.)
Odwołanie z funkcji dyrektora

Stwierdzono nieważność uchwały
II SA/Ol 893/20 2021-01-26 10:15 Sala A niejawne 6329 A. Jaszczak-Sikora
M. Glabas (spr.)
S. Jezielska
świadczenie wychowawcze

Oddalono skargę
II SA/Ol 955/20 2021-01-26 10:30 Sala A niejawne 6037 A. Jaszczak-Sikora
M. Glabas (spr.)
S. Jezielska
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

Oddalono skargę
II SA/Ol 901/20 2021-01-26 10:45 Sala A niejawne 6014 A. Jaszczak-Sikora
M. Glabas
S. Jezielska (spr.)
rozbiórka obiektu

odroczono termin posiedzenia niejawnego
II SA/Ol 789/20 2021-01-26 12:45 UPR niejawne 6329 A. Jaszczak-Sikora
M. Glabas (spr.)
S. Jezielska
nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Oddalono skargę
II SA/Ol 839/20 2021-01-26 13:00 UPR niejawne 6391/6168 A. Jaszczak-Sikora
M. Glabas
S. Jezielska (spr.)
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Stwierdzono nieważność uchwały
II SAB/Ol 106/20 2021-01-26 13:15 UPR niejawne 658/6480 A. Jaszczak-Sikora
M. Glabas
S. Jezielska (spr.)
udostępnienie informacji publicznej

Zobowiązano organ do dokonania czynności, w pozostałym zakresie skargę oddalono


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2020