Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 26
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
III SA/Lu 393/19 2019-11-21 08:30 Sala III III 6550 J. Marcinowski (spr.) odmowa przyznania pomocy finansowej Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 listopada 2019 r.
II SA/Lu 567/19 2019-11-21 09:00 Sala II II 6182 B. Wiśniewski
J. Parchomiuk
M. Wieczorek-Zalewska (spr.)
zwrot wywłaszczonej nieruchomości
III SA/Lu 404/19 2019-11-21 09:00 Sala III III 6550 J. Marcinowski (spr.)
R. Hałabis
A. Strzelec
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2016
III SA/Lu 405/19 2019-11-21 09:20 Sala III III 6550 J. Marcinowski
R. Hałabis
A. Strzelec (spr.)
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2018
II SA/Lu 409/19 2019-11-21 09:30 Sala II II 6019 B. Wiśniewski (spr.)
J. Parchomiuk
M. Wieczorek-Zalewska
sprzeciw do zgłoszenia zamiaru budowy
III SA/Lu 390/19 2019-11-21 09:40 Sala III III 645 J. Marcinowski
R. Hałabis (spr.)
A. Strzelec
odmowa umorzenia należności z tytułu składek
II SA/Lu 438/19 2019-11-21 10:00 Sala II II 6014 B. Wiśniewski (spr.)
J. Parchomiuk
M. Wieczorek-Zalewska
Nakazanie sporządzenia projektu budowlanego zamiennego i wykonania określonych robót budowlanych
III SA/Lu 355/19 2019-11-21 10:10 Sala III III 6037 J. Marcinowski (spr.)
R. Hałabis
A. Strzelec
kara pieniężnea za naruszenie przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
II SA/Lu 483/19 2019-11-21 10:30 Sala II II 6014 B. Wiśniewski
J. Parchomiuk (spr.)
M. Wieczorek-Zalewska
nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
III SA/Lu 239/19 2019-11-21 10:40 Sala III III 6037 J. Marcinowski
R. Hałabis (spr.)
E. Ibrom
kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
II SA/Lu 464/19 2019-11-21 11:00 Sala II II 6014 B. Wiśniewski
J. Parchomiuk
M. Wieczorek-Zalewska (spr.)
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
III SA/Lu 240/19 2019-11-21 11:00 Sala III III 6037 J. Marcinowski
R. Hałabis
E. Ibrom (spr.)
kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
III SA/Lu 241/19 2019-11-21 11:20 Sala III III 6037 J. Marcinowski (spr.)
R. Hałabis
E. Ibrom
kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
II SA/Lu 365/19 2019-11-21 11:30 Sala II II 6090 B. Wiśniewski (spr.)
J. Parchomiuk
M. Wieczorek-Zalewska
Pozwolenie wodnoprawne
III SA/Lu 165/19 2019-11-21 11:40 Sala III III 6120 E. Ibrom (spr.)
R. Hałabis
A. Strzelec
aktualizacja informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków
II SA/Lu 476/19 2019-11-21 12:00 Sala II II 6152 B. Wiśniewski
J. Parchomiuk (spr.)
M. Wieczorek-Zalewska
lokalizacja inwestycji celu publicznego
III SA/Lu 264/19 2019-11-21 12:10 Sala III III 6037 E. Ibrom
R. Hałabis
A. Strzelec (spr.)
kara pieniężna za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego
II SA/Lu 469/19 2019-11-21 12:30 Sala II II 6139 B. Wiśniewski
J. Parchomiuk (spr.)
M. Wieczorek-Zalewska
umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
III SA/Lu 477/19 2019-11-21 12:40 Sala III III 6035 E. Ibrom
R. Hałabis (spr.)
A. Strzelec
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych
II SA/Lu 393/19 2019-11-21 13:00 Sala II II 6365 B. Wiśniewski (spr.)
J. Parchomiuk
M. Wieczorek-Zalewska
odmowa zmiany zaleceń pokontrolnych dotyczących prowadzenia prac archeologicznych
III SA/Lu 478/19 2019-11-21 13:10 Sala III III 6035 E. Ibrom (spr.)
R. Hałabis
A. Strzelec
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych
II SA/Lu 544/19 2019-11-21 13:30 Sala II II 6157 B. Wiśniewski
J. Parchomiuk (spr.)
M. Wieczorek-Zalewska
Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
III SA/Lu 287/19 2019-11-21 13:30 Sala III III 6037 E. Ibrom
R. Hałabis
A. Strzelec (spr.)
kara pieniężna za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego
II SA/Lu 488/19 2019-11-21 14:00 Sala II II 6329 B. Wiśniewski
J. Parchomiuk
M. Wieczorek-Zalewska (spr.)
zwrot świadczeń nienależnie pobranych
II SA/Lu 489/19 2019-11-21 14:20 Sala II II 6329 B. Wiśniewski
J. Parchomiuk
M. Wieczorek-Zalewska (spr.)
zwrot świadczeń nienależnie pobranych
III SA/Lu 297/19 2019-11-21 14:30 Sala III III 645 E. Ibrom (spr.) odmowa wydania zaświadczenia Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 13 listopada 2019 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014