Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 32
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
I SA/Ke 340/19 2019-11-21 09:00 Sala A I Ke 6115 M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska
D. Kuchta (spr.)
Podatek od nieruchomości na 2019 r.
II SA/Ke 721/19 2019-11-21 09:00 Sala B II Ke 6014 B. Ziomek (spr.)
K. Armański
D. Pędziwilk-Moskal
nakaz wykonania robót budowlanych
I SA/Ke 335/19 2019-11-21 09:30 Sala A I Ke 6115 M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska
D. Kuchta (spr.)
Łączne zobowiązania podatkowe na 2019 r.
II SA/Ke 752/19 2019-11-21 09:30 Sala B II Ke 6329 B. Ziomek
K. Armański
D. Pędziwilk-Moskal (spr.)
odmowa umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej
II SA/Ke 723/19 2019-11-21 09:30 Sala C II Ke 6014 A. Żak
A. Banach (spr.)
J. Kuza
nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
I SA/Ke 272/19 2019-11-21 10:00 Sala A I Ke 6559 M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Grabowska
D. Kuchta
zwrot dofinansowania
II SA/Ke 802/19 2019-11-21 10:00 Sala B II Ke 6391/6138 B. Ziomek
K. Armański (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
II SA/Ke 702/19 2019-11-21 10:00 Sala C II Ke 6122 A. Żak
A. Banach (spr.)
J. Kuza
koszty postępowania rozgraniczeniowego
I SA/Ke 364/19 2019-11-21 10:30 Sala A I Ke 6115 M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska (spr.)
D. Kuchta
łączne zobowiązanie pieniężnena 2017 rok
II SA/Ke 471/18 2019-11-21 10:30 Sala B II Ke 6031 B. Ziomek (spr.)
K. Armański
D. Pędziwilk-Moskal
cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami
II SAB/Ke 40/19 2019-11-21 10:30 Sala C II Ke 658/6480 A. Żak
A. Banach
J. Kuza (spr.)
bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej
I SA/Ke 277/19 2019-11-21 11:00 Sala A I Ke 6110 M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Grabowska
D. Kuchta
podatek od towarów i usług za październik 2013 r.
II SA/Ke 699/19 2019-11-21 11:00 Sala B II Ke 6037 B. Ziomek
K. Armański
D. Pędziwilk-Moskal (spr.)
kara pieniężna
II SA/Ke 660/19 2019-11-21 11:00 Sala B II Ke 6037 B. Ziomek
K. Armański
D. Pędziwilk-Moskal (spr.)
kara pieniężna
II SA/Ke 729/19 2019-11-21 11:00 Sala C II Ke 6391/6138 A. Żak
A. Banach (spr.)
J. Kuza
przyjęcie regulaminu utrzymania czestości i porządku na terenie gminy
I SA/Ke 371/19 2019-11-21 11:30 Sala A I Ke 6118 M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska
D. Kuchta (spr.)
odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego
II SA/Ke 664/19 2019-11-21 11:45 Sala B II Ke 6329 B. Ziomek
K. Armański (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
odmowa umorzenia nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego
I SA/Ke 338/19 2019-11-21 12:00 Sala A I Ke 6550 M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska (spr.)
D. Kuchta
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu programu rolno-środowiskowyo-klimatycznego
II SA/Ke 763/19 2019-11-21 12:00 Sala C II Ke 6342 A. Żak
A. Banach (spr.)
J. Kuza
odmowa potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
I SA/Ke 304/19 2019-11-21 12:30 Sala A I Ke 6550 M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Grabowska
D. Kuchta
odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
I SA/Ke 303/19 2019-11-21 12:30 Sala A I Ke 6550 M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Grabowska
D. Kuchta
odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
II SA/Ke 720/19 2019-11-21 12:45 Sala B II Ke 6014 B. Ziomek
K. Armański
D. Pędziwilk-Moskal (spr.)
umorzenie postępowania administracyjnego
I SA/Ke 342/19 2019-11-21 13:00 Sala A I Ke 6115 M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska (spr.)
D. Kuchta
odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości
II SA/Ke 741/19 2019-11-21 13:15 Sala B II Ke 6391/6260 B. Ziomek (spr.)
K. Armański
D. Pędziwilk-Moskal
nadanie statutu sołectwu
II SA/Ke 747/19 2019-11-21 13:15 Sala B II Ke 6391/6260 B. Ziomek (spr.)
K. Armański
D. Pędziwilk-Moskal
nadanie statutu sołectwu
II SA/Ke 735/19 2019-11-21 13:15 Sala B II Ke 6391/6260 B. Ziomek (spr.)
K. Armański
D. Pędziwilk-Moskal
nadanie statutu sołectwu
I SA/Ke 343/19 2019-11-21 13:30 Sala A I Ke 6115 M. Grabowska (spr.) odmowa stwierdzenia nadpłaty Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 listopada 2019 r.
I SA/Ke 330/19 2019-11-21 13:30 Sala A I Ke 6536 M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Grabowska
D. Kuchta
odmowa umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych skłądek na ubezpieczenie społeczne
I SA/Ke 365/19 2019-11-21 13:50 Sala A I Ke 6536 M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska
D. Kuchta (spr.)
wygaśnięcie decyzji w sprawie przyznania ulgi
II SA/Ke 785/19 2019-11-21 14:00 Sala B II Ke 6391/6138 B. Ziomek
K. Armański (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
II SA/Ke 786/19 2019-11-21 14:00 Sala B II Ke 6391/6138 B. Ziomek
K. Armański (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
I SA/Ke 359/19 2019-11-21 14:10 Sala A I Ke 6536 M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska (spr.)
D. Kuchta
odmowa umorzenia należności z tytułu składek


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014