Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 24
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
I SA/Ke 437/17 2017-10-19 09:00 Sala A I Ke 6112 M. Surma
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Grabowska
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r.
II SA/Ke 464/17 2017-10-19 09:00 Sala B II Ke 6160 D. Chobian (spr.)
A. Banach
J. Kuza
umorzenia postępowania w sprawie wydania nakazu zlikwidowania zalesienia.
I SA/Ke 492/17 2017-10-19 09:30 Sala A I Ke 6112 M. Surma
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Grabowska
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r.
II SA/Ke 479/17 2017-10-19 09:30 Sala B II Ke 6391/6168 D. Chobian
A. Banach
J. Kuza (spr.)
wprowadzanie programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych
I SA/Ke 459/17 2017-10-19 10:00 Sala A I Ke 6117 M. Surma (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska
odmowa wszczęcia postępowania
II SA/Ke 594/17 2017-10-19 10:00 Sala B II Ke 652 D. Chobian
A. Banach (spr.)
J. Kuza
rozstrzygnięcie konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
I SA/Ke 307/17 2017-10-19 10:30 Sala A I Ke 6550 M. Surma
M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska (spr.)
ustalenie kwoty nienależnie pobranej płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego
II SA/Ke 601/17 2017-10-19 10:30 Sala B II Ke 6072 D. Chobian (spr.)
A. Banach
J. Kuza
zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
I SA/Ke 491/17 2017-10-19 11:00 Sala A I Ke 6550 M. Surma (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska
odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej na 2016 r.
II SA/Ke 450/17 2017-10-19 11:00 Sala B II Ke 6010 D. Chobian
A. Banach
J. Kuza (spr.)
umorzenie postępowania administracyjnego
I SA/Ke 488/17 2017-10-19 11:30 Sala A I Ke 6550 M. Surma
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Grabowska
przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2016 r. w pomniejszonej wysokości
II SA/Ke 609/17 2017-10-19 11:30 Sala B II Ke 6014 D. Chobian (spr.)
A. Banach
J. Kuza
nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II SA/Ke 610/17 2017-10-19 11:30 Sala B II Ke 6014 D. Chobian (spr.)
A. Banach
J. Kuza
nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
I SA/Ke 482/17 2017-10-19 12:00 Sala A I Ke 6559 M. Surma (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska
nieuwzględnienie protestu
II SA/Ke 628/17 2017-10-19 12:00 Sala B II Ke 6329 D. Chobian
A. Banach (spr.)
J. Kuza
świadczenie pielęgnacyjne
I SA/Ke 505/17 2017-10-19 12:30 Sala A I Ke 6559 M. Surma
M. Grabowska
D. Kuchta (spr.)
negatywna ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu
II SA/Ke 436/17 2017-10-19 12:30 Sala B II Ke 6031 D. Chobian
A. Banach
J. Kuza (spr.)
zatrzymanie prawa jazdy
I SA/Ke 494/17 2017-10-19 13:00 Sala A I Ke 6559 M. Surma
M. Grabowska
D. Kuchta (spr.)
informacja o wyniku oceny operacji po ponownej ocenie wniosku
II SA/Ke 566/17 2017-10-19 13:00 Sala B II Ke 6391/6037 D. Chobian
A. Banach (spr.)
J. Kuza
ustalenie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca
I SA/Ke 485/17 2017-10-19 13:30 Sala A I Ke 6115 M. Surma
M. Grabowska
D. Kuchta (spr.)
Podatek od nieruchomości za 2017 r.
II SA/Ke 540/17 2017-10-19 13:30 Sala B II Ke 6342 D. Chobian
A. Banach (spr.)
J. Kuza
odmowa potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
I SA/Ke 516/17 2017-10-19 14:00 Sala A I Ke 6536 M. Surma
M. Grabowska (spr.)
D. Kuchta
odmowa umorzenia należności składkowych
II SA/Ke 493/17 2017-10-19 14:00 Sala B II Ke 6037 D. Chobian
A. Banach
J. Kuza (spr.)
odmowa zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
I SA/Ke 506/17 2017-10-19 14:30 Sala A I Ke 6559 M. Surma
M. Grabowska (spr.)
D. Kuchta
negatywna ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014