Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 17
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
I SA/Ke 207/19 2019-07-18 09:00 Sala A I Ke 6110 E. Rojek
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Grabowska
odmowa wszczęcia postępowania
I SA/Ke 208/19 2019-07-18 09:00 Sala A I Ke 6110 E. Rojek
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Grabowska
odmowa wszczęcia postępowania
II SA/Ke 213/19 2019-07-18 09:00 Sala B II Ke 6014 S. Miziołek (spr.)
D. Chobian
R. Detka
umorzenie postępowania administracyjnego
I SA/Ke 186/19 2019-07-18 09:30 Sala A I Ke 6110 E. Rojek
M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska (spr.)
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
I SA/Ke 187/19 2019-07-18 09:30 Sala A I Ke 6112 E. Rojek
M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska (spr.)
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
II SA/Ke 373/19 2019-07-18 09:30 Sala B II Ke 6329 S. Miziołek
D. Chobian (spr.)
R. Detka
świadczenie pielęgnacyjne
I SA/Ke 147/19 2019-07-18 10:00 Sala A I Ke 6560/6110 E. Rojek (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska
podatek od towarów i usług
II SA/Ke 116/19 2019-07-18 10:00 Sala B II Ke 6391/6079 S. Miziołek
D. Chobian (spr.)
R. Detka
wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
I SA/Ke 211/19 2019-07-18 10:30 Sala A I Ke 6118 E. Rojek
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Grabowska
obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego
I SA/Ke 153/19 2019-07-18 11:00 Sala A I Ke 6112 E. Rojek
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
M. Grabowska
podatek dochodowy od osób fizycznych
I SA/Ke 127/19 2019-07-18 12:00 Sala A I Ke 6552 E. Rojek (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska
odmowa przyznania pomocy na zalesianie
II SA/Ke 382/19 2019-07-18 12:00 Sala B II Ke 6401/6260 S. Miziołek (spr.)
R. Detka
J. Kuza
uchwalenie statutów sołectw
I SA/Ke 162/19 2019-07-18 12:30 Sala A I Ke 6550 E. Rojek (spr.)
M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska
ustalenie kwoty nienależnie pobranej płatności z tytułu pomocy finansowej w ramach programów rolnośrodowiskowych
II SA/Ke 347/19 2019-07-18 12:30 Sala B II Ke 6349 S. Miziołek
R. Detka
J. Kuza (spr.)
odmowa przyznania pomocy pieniężnej
I SA/Ke 209/19 2019-07-18 13:00 Sala A I Ke 6118 E. Rojek
M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska (spr.)
określenie kosztów egzekucyjnych
II SA/Ke 409/19 2019-07-18 13:00 Sala B II Ke 6319 S. Miziołek (spr.)
R. Detka
J. Kuza
odmowa zatwierdzenia regulaminu strzelnicy
I SA/Ke 204/19 2019-07-18 13:30 Sala A I Ke 6110 E. Rojek
M. Chraniuk-Stępniak
M. Grabowska (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014