Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 15
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Go 517/17 2017-10-19 09:15 sala B II 6480 A. Jutrzenka-Trzebiatowski
J. Piątek (spr.)
A. Wieczorek
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
II SA/Go 504/17 2017-10-19 09:30 sala B II 6480 A. Jutrzenka-Trzebiatowski
J. Piątek
A. Wieczorek (spr.)
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
II SA/Go 737/17 2017-10-19 09:40 sala B II 6153 A. Jutrzenka-Trzebiatowski
J. Piątek
A. Wieczorek (spr.)
odmowa uchylenia decyzji
II SA/Go 886/17 2017-10-19 10:00 sala B II 6191 A. Jutrzenka-Trzebiatowski (spr.)
J. Piątek
A. Wieczorek
utrata prawa do uposażenia
II SA/Go 698/17 2017-10-19 10:20 sala B II 6010 A. Jutrzenka-Trzebiatowski
J. Piątek
A. Wieczorek (spr.)
odmowa uchylenia ostatecznej decyzji
II SA/Go 492/17 2017-10-19 10:40 sala B II 6480 A. Jutrzenka-Trzebiatowski (spr.)
J. Piątek
A. Wieczorek
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
II SA/Go 483/17 2017-10-19 10:50 sala B II 6480 A. Jutrzenka-Trzebiatowski (spr.)
J. Piątek
A. Wieczorek
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
II SA/Go 512/17 2017-10-19 11:00 sala B II 6480 A. Jutrzenka-Trzebiatowski
J. Piątek
A. Wieczorek (spr.)
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
II SA/Go 734/17 2017-10-19 12:40 sala B II 6391/645 A. Jutrzenka-Trzebiatowski
J. Piątek (spr.)
G. Staniszewska
określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
II SA/Go 519/17 2017-10-19 13:00 sala B II 6480 A. Jutrzenka-Trzebiatowski
J. Piątek
G. Staniszewska (spr.)
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
II SA/Go 523/17 2017-10-19 13:15 sala B II 6480 A. Jutrzenka-Trzebiatowski (spr.)
J. Piątek
G. Staniszewska
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
II SA/Go 494/17 2017-10-19 13:30 sala B II 6480 A. Jutrzenka-Trzebiatowski
J. Piątek (spr.)
G. Staniszewska
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
II SA/Go 505/17 2017-10-19 13:40 sala B II 6480 A. Jutrzenka-Trzebiatowski
J. Piątek
G. Staniszewska (spr.)
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
II SA/Go 516/17 2017-10-19 13:50 sala B II 6480 A. Jutrzenka-Trzebiatowski
J. Piątek
G. Staniszewska (spr.)
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
II SA/Go 490/17 2017-10-19 14:00 sala B II 6480 A. Jutrzenka-Trzebiatowski
J. Piątek (spr.)
G. Staniszewska
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014