Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 18
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
II SA/Gl 552/20 2021-01-21 09:00 sala nr 16 C niejawne 6031 R. Wolnik (spr.)
T. Dziuk
E. Kaznowska
Uprawnienia do kierowania pojazdami

Oddalono skargę
II SA/Gl 885/20 2021-01-21 09:10 sala nr 16 C niejawne 6010 R. Wolnik
T. Dziuk (spr.)
E. Kaznowska
nałożenie obowiązku sporządzenia i przedłożenia projektu budowlanego zamiennego

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Gl 1245/20 2021-01-21 09:40 sala nr 16 C niejawne 6153 R. Wolnik
T. Dziuk
E. Kaznowska (spr.)
Warunki zabudowy terenu

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Gl 1172/20 2021-01-21 09:50 sala nr 16 niejawne 6019 R. Wolnik (spr.)
T. Dziuk
E. Kaznowska
Umorzenie postępowania w przedmiocie legalności wykonanych robót budowlanych

Oddalono skargę
II SA/Gl 1379/20 2021-01-21 10:00 sala nr 16 niejawne 6329 R. Wolnik (spr.)
T. Dziuk
E. Kaznowska
Świadczenie pielęgnacyjne

Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I SA/Gl 929/20 2021-01-21 10:00 sala nr 3 C niejawne 6110 A. Ćwik-Bury (spr.)
E. Christ
M. Krywow
Podatek od towarów i usług za maj 2015 r.
II SA/Gl 1090/20 2021-01-21 10:10 sala nr 16 niejawne 6074 R. Wolnik
T. Dziuk (spr.)
E. Kaznowska
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Oddalono skargę
II SA/Gl 938/20 2021-01-21 10:20 sala nr 16 niejawne 638/6014 R. Wolnik
T. Dziuk (spr.)
E. Kaznowska
grzywna w celu przymuszenia

Oddalono skargę
II SA/Gl 1081/19 2021-01-21 10:20 sala nr 16 C niejawne 6014 R. Wolnik
T. Dziuk
E. Kaznowska (spr.)
Rozbiórka obiektu budowlanego

Oddalono skargę
II SA/Gl 1226/20 2021-01-21 10:30 sala nr 16 niejawne 6019 R. Wolnik
T. Dziuk
E. Kaznowska (spr.)
Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie robót budowlanych

Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I SA/Gl 629/20 2021-01-21 10:30 sala nr 3 C niejawne 6110 A. Ćwik-Bury
E. Christ
M. Krywow (spr.)
Podatek od towarów i usług za sierpień i wrzesień 2015 r.
I SA/Gl 540/20 2021-01-21 11:00 sala nr 3 C niejawne 6110 A. Ćwik-Bury (spr.)
E. Christ
M. Krywow
Dodatkowe zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień i sierpień 2017 r.
I SA/Gl 538/20 2021-01-21 11:30 sala nr 3 C niejawne 6110 A. Ćwik-Bury
E. Christ
M. Krywow (spr.)
Określenie zobowiązania podatkowego bądź różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2016 r.
I SA/Gl 1435/20 2021-01-21 12:00 sala nr 3 C niejawne 6536 A. Ćwik-Bury
E. Christ
M. Krywow (spr.)
Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
I SA/Gl 1645/20 2021-01-21 12:30 sala nr 3 C niejawne 6536 A. Ćwik-Bury
E. Christ
M. Krywow (spr.)
Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
I SA/Gl 824/20 2021-01-21 13:00 sala nr 3 niejawne 6116 A. Ćwik-Bury (spr.)
E. Christ
M. Krywow
Łączne zobowiązania pieniężne na 2019 r.
I SA/Gl 870/20 2021-01-21 13:15 sala nr 3 niejawne 6112 A. Ćwik-Bury (spr.)
E. Christ
M. Krywow
Stwierdzenie uchybienia terminu oraz odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.
I SA/Gl 551/20 2021-01-21 13:30 sala nr 3 niejawne 6118 A. Ćwik-Bury
E. Christ
M. Krywow (spr.)
Oddalenie skargi na czynność egzekucyjną


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2020