Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 30
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
I SA/Bd 34/17 2017-03-28 08:45 Sala B I Bd 6110 L. Kleczkowski (spr.)
M. Łent
U. Wiśniewska
podatku od towarów i usług za czerwiec 2014 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 15 marca 2017 r.
II SA/Bd 1147/16 2017-03-28 09:00 Sala A II Bd 6329 J. Bortkiewicz (spr.)
E. Piechowiak
J. Wichrowski
świadczenie wychowawcze
I SA/Bd 48/17 2017-03-28 09:00 Sala B I Bd 6111/6309 L. Kleczkowski (spr.)
E. Kruppik-Świetlicka
U. Wiśniewska
podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego
II SA/Bd 997/16 2017-03-28 09:15 Sala A II Bd 6120 J. Bortkiewicz
E. Piechowiak (spr.)
J. Wichrowski
zmiana w ewidencji gruntów i budynków
I SA/Bd 824/16 2017-03-28 09:25 Sala B I Bd 6115 L. Kleczkowski
E. Kruppik-Świetlicka (spr.)
U. Wiśniewska
podatku od nieruchomości za rok 2016
II SA/Bd 1119/16 2017-03-28 09:35 Sala A II Bd 6040 J. Bortkiewicz
E. Piechowiak (spr.)
J. Wichrowski
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu
I SA/Bd 29/17 2017-03-28 09:50 Sala B I Bd 6537 L. Kleczkowski
E. Kruppik-Świetlicka
U. Wiśniewska (spr.)
odmowy zawieszenia postępowania egekucyjnego
II SA/Bd 1159/16 2017-03-28 09:55 Sala A II Bd 6040 J. Bortkiewicz
E. Piechowiak
J. Wichrowski (spr.)
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierajacych powyżej 4,5% do 18% alkoholu
II SA/Bd 1164/16 2017-03-28 10:10 Sala A II Bd 6040 J. Bortkiewicz
E. Piechowiak
J. Wichrowski (spr.)
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierajacych powyżej 4,5% do 18% alkoholu
I SA/Bd 35/17 2017-03-28 10:15 Sala B I Bd 6110 L. Kleczkowski
E. Kruppik-Świetlicka (spr.)
U. Wiśniewska
podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2014 r. do maja 2014 r.
II SA/Bd 1118/16 2017-03-28 10:25 Sala A II Bd 6040 J. Bortkiewicz (spr.)
E. Piechowiak
J. Wichrowski
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu
I SA/Bd 31/17 2017-03-28 10:40 Sala B I Bd 6110 L. Kleczkowski
E. Kruppik-Świetlicka
U. Wiśniewska (spr.)
podatku od towarów i usług za grudzień 2010 r.
II SA/Bd 1160/16 2017-03-28 10:45 Sala A II Bd 6040 J. Bortkiewicz (spr.)
E. Piechowiak
J. Wichrowski
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierajacych powyżej 18% alkoholu
II SA/Bd 1165/16 2017-03-28 11:00 Sala A II Bd 6040 J. Bortkiewicz (spr.)
E. Piechowiak
J. Wichrowski
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierajacych powyżej 18% alkoholu
I SA/Bd 26/17 2017-03-28 11:05 Sala B I Bd 6112/6560 L. Kleczkowski
E. Kruppik-Świetlicka (spr.)
U. Wiśniewska
podatku dochodowego od osób fizycznych
I SA/Bd 886/16 2017-03-28 11:30 Sala B I Bd 6110 L. Kleczkowski (spr.)
E. Kruppik-Świetlicka
U. Wiśniewska
podatkuod towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2013 r
II SA/Bd 23/17 2017-03-28 11:50 Sala A II Bd 6180 G. Saniewski (spr.) ustalenie i wypłata odszkodowania z tytułu ograniczenia prawa własności Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 22 marca 2017 r.
I SA/Bd 885/16 2017-03-28 11:50 Sala B I Bd 6112 L. Kleczkowski (spr.)
E. Kruppik-Świetlicka
U. Wiśniewska
podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013
II SA/Bd 60/17 2017-03-28 12:00 Sala A II Bd 6559 G. Saniewski (spr.)
E. Piechowiak
J. Wichrowski
ocena wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej
I SA/Bd 46/17 2017-03-28 12:10 Sala B I Bd 6111/6309 L. Kleczkowski
E. Kruppik-Świetlicka
U. Wiśniewska (spr.)
podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju bazowego
II SA/Bd 1498/16 2017-03-28 12:20 Sala A II Bd 6155 G. Saniewski
E. Piechowiak (spr.)
J. Wichrowski
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
I SA/Bd 47/17 2017-03-28 12:25 Sala B I Bd 6111/6309 L. Kleczkowski
E. Kruppik-Świetlicka
U. Wiśniewska (spr.)
podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju bazowego
II SA/Bd 162/17 2017-03-28 12:40 Sala A II Bd 652 G. Saniewski
E. Piechowiak
J. Wichrowski (spr.)
rozstrzygniecie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
I SA/Bd 854/16 2017-03-28 12:40 Sala B I Bd 6111/6309 L. Kleczkowski
E. Kruppik-Świetlicka (spr.)
U. Wiśniewska
podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego
I SA/Bd 857/16 2017-03-28 12:50 Sala B I Bd 6111/6309 L. Kleczkowski (spr.)
E. Kruppik-Świetlicka
U. Wiśniewska
podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego
II SA/Bd 136/17 2017-03-28 13:00 Sala A II Bd 6550 G. Saniewski (spr.)
E. Piechowiak
J. Wichrowski
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
II SA/Bd 137/17 2017-03-28 13:15 Sala A II Bd 6550 G. Saniewski (spr.)
E. Piechowiak
J. Wichrowski
uchybienie terminu do wniesienia odwołania
II SA/Bd 1455/16 2017-03-28 13:30 Sala A II Bd 6269/6391 G. Saniewski
E. Piechowiak (spr.)
J. Wichrowski
zasady udzielania stypendiów i nagród
II SA/Bd 1509/16 2017-03-28 13:45 Sala A II Bd 6329 G. Saniewski
E. Piechowiak
J. Wichrowski (spr.)
świadczenie wychowawcze
II SA/Bd 1101/16 2017-03-28 14:00 Sala A II Bd 6322 G. Saniewski (spr.)
E. Piechowiak
J. Wichrowski
opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014