Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 34
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Bd 40/17 2017-08-22 09:00 Sala A II Bd 6330 E. Piechowiak (spr.)
J. Brzezińska
R. Owczarzak
uchylenie decyzji w sprawie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz odmowa uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych
I SA/Bd 470/17 2017-08-22 09:00 Sala B I Bd 6117 Z. Pietrasik (spr.)
H. Adamczewska-Wasilewicz
E. Kruppik-Świetlicka
odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. oraz w podatku od towarów i usług za m-ce od stycznia do lipca i od wrzesnia do grudnia 2009 r.
II SA/Bd 1495/16 2017-08-22 09:15 Sala A II Bd 6153 E. Piechowiak
J. Brzezińska
R. Owczarzak (spr.)
warunki zabudowy
I SA/Bd 675/17 2017-08-22 09:25 Sala B I Bd 6119 Z. Pietrasik
H. Adamczewska-Wasilewicz
E. Kruppik-Świetlicka (spr.)
straty podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r.
II SA/Bd 151/17 2017-08-22 09:35 Sala A II Bd 6014/638 E. Piechowiak (spr.)
J. Brzezińska
R. Owczarzak
grzywna w celu przymuszenia
I SA/Bd 638/17 2017-08-22 09:50 Sala B I Bd 6537 Z. Pietrasik (spr.)
H. Adamczewska-Wasilewicz
E. Kruppik-Świetlicka
odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego
II SA/Bd 132/17 2017-08-22 09:55 Sala A II Bd 6079 E. Piechowiak
J. Brzezińska (spr.)
R. Owczarzak
stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
II SAB/Bd 6/17 2017-08-22 10:15 Sala A II Bd 6480/658 E. Piechowiak (spr.)
J. Brzezińska
R. Owczarzak
bezczynność organu
I SA/Bd 656/17 2017-08-22 10:15 Sala B I Bd 6119 Z. Pietrasik
H. Adamczewska-Wasilewicz (spr.)
E. Kruppik-Świetlicka
przedłużenia terminu zwrotu kwoty różnicy podatku od towarów i usług
II SAB/Bd 66/17 2017-08-22 10:30 Sala A II Bd 6480/658 E. Piechowiak
J. Brzezińska
R. Owczarzak (spr.)
udostępnienie informacji publicznej
I SA/Bd 621/17 2017-08-22 10:40 Sala B I Bd 6112 Z. Pietrasik
H. Adamczewska-Wasilewicz
E. Kruppik-Świetlicka (spr.)
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.
II SA/Bd 1395/16 2017-08-22 10:45 Sala A II Bd 6168/6391 E. Piechowiak (spr.)
J. Brzezińska
R. Owczarzak
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
II SA/Bd 1550/16 2017-08-22 11:00 Sala A II Bd 6329 E. Piechowiak
J. Brzezińska (spr.)
R. Owczarzak
uznanie za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
I SA/Bd 617/17 2017-08-22 11:05 Sala B I Bd 6119 Z. Pietrasik
H. Adamczewska-Wasilewicz (spr.)
E. Kruppik-Świetlicka
ustalenia kosztów postępowania z tytułu wynagrodzenia przysługujacego biegłemu rzeczoznawcy
I SA/Bd 669/17 2017-08-22 11:30 Sala B I Bd 6119 Z. Pietrasik (spr.)
H. Adamczewska-Wasilewicz
E. Kruppik-Świetlicka
stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania
I SA/Bd 670/17 2017-08-22 11:45 Sala B I Bd 6119 Z. Pietrasik (spr.)
H. Adamczewska-Wasilewicz
E. Kruppik-Świetlicka
odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
II SA/Bd 717/17 2017-08-22 12:00 Sala A II Bd 6559 J. Wichrowski (spr.)
J. Brzezińska
R. Owczarzak
zwrot dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej
I SA/Bd 423/17 2017-08-22 12:05 Sala B I Bd 6115 M. Łent (spr.)
H. Adamczewska-Wasilewicz
E. Kruppik-Świetlicka
podatku od nieruchomości za 2016 r.
II SA/Bd 724/17 2017-08-22 12:20 Sala A II Bd 6139 J. Wichrowski
J. Brzezińska (spr.)
R. Owczarzak
przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
I SA/Bd 551/17 2017-08-22 12:30 Sala B I Bd 6119/6560 M. Łent
H. Adamczewska-Wasilewicz
E. Kruppik-Świetlicka (spr.)
odmowy wszczęcia postepowania o wydanie interpretacji indywidualnej podatku dochodowego od osób prawnych
II SA/Bd 509/17 2017-08-22 12:35 Sala A II Bd 6139 J. Wichrowski (spr.)
J. Brzezińska
R. Owczarzak
przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
II SA/Bd 346/17 2017-08-22 12:50 Sala A II Bd 6211 J. Wichrowski
J. Brzezińska
R. Owczarzak (spr.)
opróżnienie lokalu mieszkalnego
I SA/Bd 552/17 2017-08-22 12:50 Sala B I Bd 6119/6560 M. Łent
H. Adamczewska-Wasilewicz
E. Kruppik-Świetlicka (spr.)
odmowy wszczecia postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych
II SA/Bd 1169/15 2017-08-22 13:10 Sala A II Bd 6211 J. Wichrowski
J. Brzezińska
R. Owczarzak (spr.)
opróżnienie lokalu mieszkalnego
I SA/Bd 549/17 2017-08-22 13:10 Sala B I Bd 6119/6560 M. Łent
H. Adamczewska-Wasilewicz (spr.)
E. Kruppik-Świetlicka
odmowy wszczecia postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych
II SA/Bd 1091/16 2017-08-22 13:30 Sala A II Bd 6160 J. Wichrowski (spr.)
J. Brzezińska
R. Owczarzak
umorzenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
I SA/Bd 550/17 2017-08-22 13:30 Sala B I Bd 6119/6560 M. Łent
H. Adamczewska-Wasilewicz (spr.)
E. Kruppik-Świetlicka
odmowy wszczecia postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
II SAB/Bd 51/17 2017-08-22 13:45 Sala A II Bd 6480/658 J. Wichrowski
J. Brzezińska (spr.)
R. Owczarzak
udostępnienie informacji publicznej
I SA/Bd 684/17 2017-08-22 13:50 Sala B I Bd 6110 M. Łent (spr.)
H. Adamczewska-Wasilewicz
E. Kruppik-Świetlicka
podatku od towarów i usług za 2011r.
II SAB/Bd 16/17 2017-08-22 14:00 Sala A II Bd 6480/658 J. Wichrowski (spr.)
J. Brzezińska
R. Owczarzak
udostępnienie informacji publicznej
I SA/Bd 558/17 2017-08-22 14:15 Sala B I Bd 6110 M. Łent (spr.)
H. Adamczewska-Wasilewicz
E. Kruppik-Świetlicka
podatku od towarów i usług za miesiące od lutego do sierpnia 2016 r. oraz dokonanie zabezpieczenia na majątku podatnika
I SA/Bd 557/17 2017-08-22 14:35 Sala B I Bd 6110 M. Łent (spr.)
H. Adamczewska-Wasilewicz
E. Kruppik-Świetlicka
podatku od towarów i usług za wrzesień 2016 r. oraz dokonanie zabezpieczenia na majątku podatnika
I SA/Bd 736/17 2017-08-22 14:45 Sala B I Bd 6532/6411 M. Łent
H. Adamczewska-Wasilewicz (spr.)
E. Kruppik-Świetlicka
skargi na uchwałę - rozstrzygnięcie nadzorcze - w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala
I SA/Bd 608/17 2017-08-22 15:00 Sala B I Bd 6115/6561 E. Kruppik-Świetlicka (spr.)
H. Adamczewska-Wasilewicz
M. Łent
w zakresie podatku od nieruchomości Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 sierpnia 2017 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014