Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 15
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
I SA/Bk 173/19 2019-06-19 08:50 Sala 2 I 6110 A. Melezini (spr.) rozliczenie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2013 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 5 czerwca 2019 r.
I SA/Bk 141/19 2019-06-19 09:00 Sala 2 I 6550 D. Zalewski
P. Lewkowicz (spr.)
J. Pruszyński
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności rolnośrodowiskowych
I SA/Bk 143/19 2019-06-19 09:20 Sala 2 I 6550 D. Zalewski
P. Lewkowicz (spr.)
J. Pruszyński
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego
I SA/Bk 182/19 2019-06-19 09:40 Sala 2 I 6550 D. Zalewski
P. Lewkowicz (spr.)
J. Pruszyński
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego
II SAB/Bk 33/19 2019-06-19 10:00 Sala 1 II 658/6480 E. Lemańska (spr.) udzielenie odpowiedzi na pytanie prasowe Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 11 czerwca 2019 r.
I SA/Bk 172/19 2019-06-19 10:00 Sala 2 I 6112 D. Zalewski (spr.)
P. Lewkowicz
J. Pruszyński
zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2017 rok
I SA/Bk 171/19 2019-06-19 10:00 Sala 2 I 6110 D. Zalewski
P. Lewkowicz
J. Pruszyński (spr.)
podatek od towarów i usług za styczeń i luty 2017 r. oraz obowiązek zapłaty podatku za w/w miesiące w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
I SA/Bk 221/19 2019-06-19 10:40 Sala 2 I 6115 D. Zalewski
P. Lewkowicz
J. Pruszyński (spr.)
podatek od nieruchomości za 2014 rok
II SA/Bk 267/19 2019-06-19 11:00 Sala 1 II 6129 E. Trykoszko (spr.) odmowa przekazania operatu technicznego podziału działki zawierającego klauzulę przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 11 czerwca 2019 r.
I SA/Bk 222/19 2019-06-19 11:00 Sala 2 I 6115 D. Zalewski
M. Dziemianowicz (spr.)
A. Melezini
podatek od nieruchomości za 2015 rok
I SA/Bk 223/19 2019-06-19 11:00 Sala 2 I 6115 D. Zalewski
M. Dziemianowicz
A. Melezini (spr.)
podatek od nieruchomości za 2016 rok
I SA/Bk 224/19 2019-06-19 11:00 Sala 2 I 6115 D. Zalewski
M. Dziemianowicz (spr.)
A. Melezini
podatek od nieruchomości za 2017 rok
I SA/Bk 193/19 2019-06-19 11:40 Sala 2 I 6560/6110 D. Zalewski
M. Dziemianowicz
A. Melezini (spr.)
podatek od towarów i usług
II SA/Bk 264/19 2019-06-19 12:30 Sala 1 II 6401/6150 G. Gryglaszewska (spr.) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 6 czerwca 2019 r.
II SA/Bk 273/19 2019-06-19 12:40 Sala 1 II 6099 G. Gryglaszewska (spr.) wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego na postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 6 czerwca 2019 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014