Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 6
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Bk 888/19 2020-02-27 09:00 Sala 1 II 6143 M. Roleder
G. Gryglaszewska
M. Kojło (spr.)
skreślenie z listy studentów
II SA/Bk 887/19 2020-02-27 09:00 Sala 1 II 6143 M. Roleder
G. Gryglaszewska
M. Kojło (spr.)
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia w sprawie skreślenia z listy studentów
II SA/Bk 13/20 2020-02-27 09:30 Sala 1 II 6010 M. Roleder (spr.)
G. Gryglaszewska
M. Kojło
zatwierdzenie projektu rozbiórki i udzielenie pozwolenia na rozbiórkę
II SA/Bk 207/17 2020-02-27 09:50 Sala 1 II 6034 M. Roleder
G. Gryglaszewska (spr.)
M. Kojło
nakazanie doprowadzenia zjazdu z drogi do stanu zgodnego z przepisami przez wykonanie określonych robót
II SA/Bk 514/16 2020-02-27 09:50 Sala 1 II 6034 M. Roleder
G. Gryglaszewska (spr.)
M. Kojło
uchylenie decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zjazdu z działki na drogę powiatową i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
II SA/Bk 12/20 2020-02-27 10:20 Sala 1 II 6037 M. Roleder
M. Kojło
M. Leszczyński (spr.)
kara pieniężna


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014