Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 190
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I FSK 2262/15 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Sz 620/15 R. Wiatrowski (spr.) zastosowanie przepisów prawa podatkowego
I FSK 2263/15 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Sz 621/15 R. Wiatrowski (spr.) zastosowanie przepisów prawa podatkowego
I FSK 2264/15 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Sz 622/15 R. Wiatrowski (spr.) zastosowanie przepisów prawa podatkowego
I FSK 192/19 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 III SA/Wa 3714/17 J. Rudowski (spr.)
M. Chodacka
M. Niezgódka - Medek
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 559/19 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Gd 950/18 J. Rudowski (spr.)
M. Chodacka
M. Niezgódka - Medek
indywidualna interpretacja w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 578/19 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Lu 605/18 J. Rudowski
M. Chodacka
M. Niezgódka - Medek (spr.)
pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
I FSK 580/19 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Lu 591/18 J. Rudowski
M. Chodacka (spr.)
M. Niezgódka - Medek
pozostawienie bez rozpoznania wniosku o wydanie interpretacji podatkowej
I FSK 581/19 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Lu 633/18 J. Rudowski
M. Chodacka (spr.)
M. Niezgódka - Medek
pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji podatkowej
I FSK 760/19 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Ol 733/18 J. Rudowski
M. Chodacka (spr.)
M. Niezgódka - Medek
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 875/19 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 III SA/Gl 804/18 J. Rudowski
Z. Łoboda (spr.)
M. Niezgódka - Medek
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 893/19 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Po 827/18 J. Rudowski
M. Chodacka
M. Niezgódka - Medek (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 995/19 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Po 988/18 J. Rudowski (spr.)
M. Chodacka
M. Niezgódka - Medek
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług
I FSK 1009/19 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Ol 798/18 J. Rudowski
M. Chodacka
M. Niezgódka - Medek (spr.)
interpretacja indywidualna w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 1137/19 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Go 482/18 J. Rudowski
Z. Łoboda (spr.)
M. Niezgódka - Medek
indywidualna interpretacja w przedmiocie podatku od towarów i usług
I FSK 1169/19 2021-01-26 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Po 46/19 J. Rudowski
Z. Łoboda (spr.)
M. Niezgódka - Medek
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
II GSK 614/18 2021-01-26 Sala A niejawne 6037 II SA/Ol 796/17 D. Dąbek (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie dorgowym
II GSK 683/18 2021-01-26 Sala A niejawne 652 III SA/Kr 873/17 M. Trzecki
D. Dąbek
K. Stec (spr.)
odmowa potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Oddalono skargę kasacyjną
II GSK 716/18 2021-01-26 Sala A niejawne 652 III SA/Kr 959/17 M. Trzecki
D. Dąbek
K. Stec (spr.)
odmowa potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Oddalono skargę kasacyjną
II GSK 1718/18 2021-01-26 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 165/18 M. Trzecki (spr.)
D. Dąbek
I. Janson
stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 1858/18 2021-01-26 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 113/18 M. Trzecki (spr.)
D. Dąbek
I. Janson
stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 1894/18 2021-01-26 Sala A niejawne 652 VIII SA/Wa 121/18 M. Trzecki
D. Dąbek (spr.)
I. Janson
rozstrzygnięcie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
II GSK 1927/18 2021-01-26 Sala A niejawne 652 III SA/Łd 476/18 M. Trzecki
D. Dąbek
K. Stec (spr.)
rozstrzygnięcie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Oddalono skargę kasacyjną
II GSK 1948/18 2021-01-26 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 909/18 M. Trzecki
D. Dąbek (spr.)
I. Janson
stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 1953/18 2021-01-26 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 398/18 M. Trzecki
D. Dąbek (spr.)
I. Janson
stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 1958/18 2021-01-26 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 770/18 M. Trzecki
D. Dąbek
I. Janson (spr.)
stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 2007/18 2021-01-26 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 752/18 M. Trzecki
D. Dąbek
I. Janson (spr.)
stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 36/19 2021-01-26 Sala A niejawne 652 VIII SA/Wa 199/18 M. Trzecki (spr.)
D. Dąbek
I. Janson
rozstrzygnięcie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
II GSK 37/19 2021-01-26 Sala A niejawne 652 VI SA/Wa 145/18 M. Trzecki
D. Dąbek
I. Janson (spr.)
rozstrzygnięcie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
II GSK 1285/20 2021-01-26 Sala A niejawne 6179 II SA/Op 36/20 D. Dąbek (spr.) odstąpienie od przedstawienia kandydatury na stanowisko prokuratorskie
II GZ 289/20 2021-01-26 Sala A niejawne 6037 III SA/Kr 837/18 K. Stec (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

Oddalono zażalenie
II GZ 381/20 2021-01-26 Sala A niejawne 6037 III SA/Lu 104/20 D. Dąbek (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GZ 391/20 2021-01-26 Sala A niejawne 6037 II SA/Bk 623/20 K. Stec (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w...
II GZ 394/20 2021-01-26 Sala A niejawne 6037 VI SA/Wa 1766/20 K. Stec (spr.) utrata dobrej reputacji przedsiębiorcy

Oddalono zażalenie
II GZ 395/20 2021-01-26 Sala A niejawne 652 VI SO/Wa 4/20 D. Dąbek (spr.) wniosek o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 par. 1 p.p.s.a.
II GZ 396/20 2021-01-26 Sala A niejawne 652 VI SO/Wa 3/20 D. Dąbek (spr.) wniosek o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 par. 1 p.p.s.a.
II GZ 397/20 2021-01-26 Sala A niejawne 652 VI SO/Wa 2/20 D. Dąbek (spr.) wniosek o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 par. 1 p.p.s.a.
II GZ 400/20 2021-01-26 Sala A niejawne 6391/6041 VI SA/Wa 1790/19 D. Dąbek (spr.) wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych
II GZ 402/20 2021-01-26 Sala A niejawne 6177 VI SA/Wa 1295/19 K. Stec (spr.) kara pieniężna na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach

Oddalono zażalenie
II GZ 403/20 2021-01-26 Sala A niejawne 6042 III SA/Gd 1028/20 K. Stec (spr.) kara pieniężna dla posiadacza zależnego lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier

Oddalono zażalenie
II GZ 406/20 2021-01-26 Sala A niejawne 6037 VI SA/Wa 121/20 K. Stec (spr.) kara pieniężna za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

Umorzono postępowanie zażaleniowe
II GSK 1236/18 2021-01-26 Sala B niejawne 652 VI SA/Wa 1605/17 G. Jyż (spr.)
K. Dziedzic
J. Sieńczyło - Chlabicz
stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
II GSK 1627/18 2021-01-26 Sala B niejawne 652 VI SA/Wa 1926/17 G. Jyż (spr.)
K. Dziedzic
J. Sieńczyło - Chlabicz
stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa w sprawie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po wznowieniu postępowania
II GSK 1628/18 2021-01-26 Sala B niejawne 652 VI SA/Wa 2044/17 G. Jyż
K. Dziedzic
J. Sieńczyło - Chlabicz (spr.)
stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa w sprawie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po wznowieniu postępowania
II GSK 1664/18 2021-01-26 Sala B niejawne 652 VI SA/Wa 2042/17 G. Jyż
K. Dziedzic
J. Sieńczyło - Chlabicz (spr.)
stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa w sprawie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po wznowieniu postępowania
II GSK 1706/18 2021-01-26 Sala B niejawne 652 VI SA/Wa 2246/17 G. Jyż
K. Dziedzic (spr.)
J. Sieńczyło - Chlabicz
stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa w sprawie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po wznowieniu postępowania
II GSK 1764/18 2021-01-26 Sala B niejawne 652 VI SA/Wa 2094/17 G. Jyż
K. Dziedzic (spr.)
J. Sieńczyło - Chlabicz
stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa w sprawie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po wznowieniu postępowania
II GSK 1768/18 2021-01-26 Sala B niejawne 652 III SA/Lu 43/18 G. Jyż (spr.)
K. Dziedzic
J. Sieńczyło - Chlabicz
oddalenie odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
II GSK 1823/18 2021-01-26 Sala B niejawne 652 III SA/Lu 41/18 G. Jyż
K. Dziedzic
J. Sieńczyło - Chlabicz (spr.)
oddalenie odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
II GSK 2028/18 2021-01-26 Sala B niejawne 652 III SA/Kr 1553/17 G. Jyż
K. Dziedzic (spr.)
J. Sieńczyło - Chlabicz
oddalenie odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
II GZ 401/20 2021-01-26 Sala B niejawne 6171 VI SA/Wa 1488/16 G. Jyż (spr.) stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o zwolnienie od opłat egzaminacyjnych oraz umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu wniosku stanowiącego zgłoszenie do uczestnictwa w egzaminie r
II GZ 405/20 2021-01-26 Sala B niejawne 6172 VI SA/Wa 2233/16 G. Jyż (spr.) stwierdzenie niedopuszczalności wniesienia zażalenia
II GZ 407/20 2021-01-26 Sala B niejawne 6037 VI SA/Wa 1969/20 G. Jyż (spr.) kara pieniężna za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
II GZ 408/20 2021-01-26 Sala B niejawne 6037 II SA/Op 200/20 G. Jyż (spr.) odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
III OSK 112/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6131 IV SA/Wa 2266/17 O. Żurawska - Matusiak
S. Pauter (spr.)
Z. Ślusarczyk
Opłaty za korzystanie ze środowiska
III OSK 347/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 III SA/Łd 851/17 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Nieprzedłożenie propozycji zatrudnienia i wygaśnięcia stosunku służbowego
III OSK 348/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 III SA/Łd 926/17 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Złożenie propozycji pracy funkcjonariuszowi
III OSK 349/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 III SA/Łd 952/17 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Złożenie propozycji pracy funkcjonariuszowi
III OSK 350/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 III SA/Łd 340/18 O. Żurawska - Matusiak (spr.) nieprzedłożenie propozycji zatrudnienia i wygaśnięcia stosunku służbowego
III OSK 352/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 III SA/Łd 815/17 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Złożenie propozycji pracy funkcjonariuszowi
III OSK 353/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 III SA/Łd 817/17 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Złożenie propozycji pracy funkcjonariuszowi
III OSK 359/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 IV SA/Gl 492/18 Z. Ślusarczyk (spr.) Propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 380/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 III SA/Łd 29/18 Z. Ślusarczyk (spr.) Złożenie propozycji pracy funkcjonariuszowi

Oddalono skargi kasacyjne
III OSK 384/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 IV SA/Gl 805/17 Z. Ślusarczyk (spr.) Propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 387/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 II SA/Po 1051/17 Z. Ślusarczyk (spr.) Propozycja określająca warunki zatrudnienia
III OSK 390/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 III SA/Łd 1121/17 Z. Ślusarczyk (spr.) Złożenie propozycji pracy funkcjonariuszowi
III OSK 407/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 IV SA/Gl 902/17 Z. Ślusarczyk (spr.) Propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej
III OSK 937/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 III SA/Łd 750/17 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Zwolnienie ze służby
III OSK 1106/21 2021-01-26 Sala B niejawne 658/6197 IV SAB/Wr 213/18 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie wydania decyzji dot. stosunku służbowego
III OSK 1146/21 2021-01-26 Sala B niejawne 658/6197 II SAB/Bk 2/19 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Brak wydania decyzji o zwolnieniu ze służby w Służbie Celno-Skarbowe
III OSK 1500/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 IV SA/Gl 757/17 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Propozycja określająca warunki zatrudnienia
III OSK 1966/21 2021-01-26 Sala B niejawne 658/6197 IV SAB/Po 170/19 Z. Ślusarczyk (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie wydania decyzji o zwolnieniu ze służby

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 2185/21 2021-01-26 Sala B niejawne 658/6197 II SAB/Rz 40/19 Z. Ślusarczyk (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie przedstawienia propozycji służby

Oddalono skargę kasacyjną
III OSK 2187/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6197 III SA/Łd 178/19 Z. Ślusarczyk (spr.) Nieprzedłużenie propozycji zatrudnienia i wygaśnięcie stosunku służbowego
III OSK 2590/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6193 II SA/Wa 507/19 O. Żurawska - Matusiak
T. Dziełakowska
Z. Ślusarczyk (spr.)
Wymierzenie kary dyscyplinarnej nagany
III OSK 2765/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Bk 875/19 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
S. Pauter
Z. Ślusarczyk
Wymierzenie kary dyscyplinarnej
III OSK 2913/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Bk 848/19 O. Żurawska - Matusiak
T. Dziełakowska
Z. Ślusarczyk (spr.)
Zawieszenie postępowania w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
III OSK 2988/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 III SA/Kr 1331/19 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
S. Pauter
Z. Ślusarczyk
Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III OSK 2998/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Bk 278/20 O. Żurawska - Matusiak
T. Dziełakowska
Z. Ślusarczyk (spr.)
Odmowa podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w związku ze zwolnieniem ze służby
III OSK 3001/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6194 IV SA/Po 1098/19 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
T. Dziełakowska
Z. Ślusarczyk
Zawieszenie w obowiązkach służbowych
III OSK 3004/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 2309/19 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
S. Pauter
Z. Ślusarczyk
Odmowa wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie w uzupełniającej kwocie
III OSK 3005/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 2310/19 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
S. Pauter
Z. Ślusarczyk
Odmowa wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie w uzupełniającej kwocie
III OSK 3007/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 644/19 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
T. Dziełakowska
Z. Ślusarczyk
Umorzenie postępowania w sprawie zdolności do służby
III OSK 3021/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 III SA/Łd 114/20 Z. Ślusarczyk (spr.)
T. Dziełakowska
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa przyjęcia odwołania
III OSK 3039/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 III SA/Kr 1369/19 Z. Ślusarczyk
T. Dziełakowska
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III OSK 3068/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 III SA/Gl 1153/19 Z. Ślusarczyk
T. Dziełakowska
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Odmowa przyznania urlopu dodatkowego
III OSK 3078/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6211 II SA/Wa 249/19 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
T. Dziełakowska
Z. Ślusarczyk
Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o opróżnieniu i opuszczeniu lokalu mieszkalnego
III OSK 3087/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 III SA/Kr 1336/19 Z. Ślusarczyk (spr.)
T. Dziełakowska
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III OSK 3088/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 II SA/Op 146/20 Z. Ślusarczyk (spr.)
T. Dziełakowska
O. Żurawska - Matusiak
Przyznanie prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz wyrównanie wzrostu uposażenia zasadniczego
III OSK 3101/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 III SA/Kr 1280/19 Z. Ślusarczyk (spr.)
T. Dziełakowska
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III OSK 3113/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 III SA/Gl 1145/19 Z. Ślusarczyk
T. Dziełakowska
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Odmowa przyznania urlopu dodatkowego
III OSK 3114/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 III SA/Gl 1151/19 Z. Ślusarczyk
T. Dziełakowska
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Odmowa przyznania urlopu dodatkowego
III OSK 3115/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6192 III SA/Gl 1149/19 Z. Ślusarczyk
T. Dziełakowska
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Odmowa przyznania urlopu dodatkowego
III OSK 3190/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6132 IV SA/Wa 2529/19 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
III OSK 3272/21 2021-01-26 Sala B niejawne 6133 IV SA/Wa 128/20 O. Żurawska - Matusiak
S. Pauter (spr.)
Z. Ślusarczyk
Informacja o środowisku
III OSK 3323/21 2021-01-26 Sala B niejawne 658/6091 IV SAB/Wa 1480/19 O. Żurawska - Matusiak
S. Pauter (spr.)
Z. Ślusarczyk
Bezczynność organu; Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie
III OZ 24/21 2021-01-26 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Kr 16/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
I GSK 1686/20 2021-01-26 Sala C niejawne 6391/6532 I SA/Bd 154/20 H. Wach
P. Kraczowski (spr.)
P. Piszczek
tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji
I GSK 1687/20 2021-01-26 Sala C niejawne 6391/6532 I SA/Gl 1669/19 H. Wach
P. Kraczowski (spr.)
P. Piszczek
ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji
I GSK 1713/20 2021-01-26 Sala C niejawne 6531 I SA/Sz 403/20 H. Wach
P. Kraczowski (spr.)
P. Piszczek
wypłata zaniżonej kwoty dotacji oświatowej
II FZ 700/20 2021-01-26 Sala C niejawne 6112 I SA/Kr 758/20 J. Rudowski (spr.) określenie przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r., oraz zabezpieczenie należności na majątku podatnika

Oddalono zażalenie
III FSK 2280/21 2021-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Gd 1804/19 K. Winiarski
P. Dąbek
T. Zborzyński (spr.)
podatek od nieruchomości za 2014 r.

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III FSK 2282/21 2021-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Łd 554/19 K. Winiarski
B. Woźniak (spr.)
T. Zborzyński
podatek od nieruchomości za 2018 r.

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 2286/21 2021-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Łd 553/19 K. Winiarski
B. Woźniak (spr.)
T. Zborzyński
podatek od nieruchomości za 2017 r.

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 2511/21 2021-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Gd 35/20 K. Winiarski
P. Dąbek (spr.)
T. Zborzyński
podatek od nieruchomości za 2015 r.

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 2522/21 2021-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Ol 6/20 K. Winiarski (spr.)
B. Woźniak
T. Zborzyński
podatek od nieruchomości za 2017 r.

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 2524/21 2021-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Ol 28/20 K. Winiarski (spr.)
B. Woźniak
T. Zborzyński
podatek od nieruchomości za 2016 r.

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 2525/21 2021-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Ol 29/20 K. Winiarski (spr.)
B. Woźniak
T. Zborzyński
podatek od nieruchomości za 2017 r.

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 2554/21 2021-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Sz 240/20 K. Winiarski
P. Dąbek (spr.)
T. Zborzyński
podatek leśny za 2018 r.

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 2590/21 2021-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Bk 92/20 K. Winiarski
B. Woźniak
T. Zborzyński (spr.)
podatek od nieruchomości za 2014 r.

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 2591/21 2021-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Bk 86/20 K. Winiarski
B. Woźniak
T. Zborzyński (spr.)
podatek od nieruchomości za 2016 r.

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 2690/21 2021-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Sz 234/20 K. Winiarski
B. Woźniak (spr.)
T. Zborzyński
nadpłata w podatku od nieruchomości za 2018 r.

Oddalono skargę kasacyjną
III FSK 2691/21 2021-01-26 Sala C niejawne 6115 I SA/Sz 241/20 K. Winiarski
P. Dąbek (spr.)
T. Zborzyński
nadpłata w podatku od nieruchomości za 2018 r.

Oddalono skargę kasacyjną
I OSK 3895/18 2021-01-26 Sala D niejawne 6031 III SA/Gd 292/18 M. Nowicka
A. Miernik (spr.)
J. Rudnicka
Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami
I OSK 3926/18 2021-01-26 Sala D niejawne 6180 IV SA/Wa 165/18 M. Nowicka
A. Miernik (spr.)
J. Rudnicka
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji dot. wywłaszczenia
I OSK 1508/19 2021-01-26 Sala D niejawne 6329 II SA/Łd 1011/18 M. Nowicka (spr.)
A. Miernik
J. Rudnicka
Odmowa przyznania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
I OSK 2745/19 2021-01-26 Sala D niejawne 6031 II SA/Go 266/19 M. Nowicka (spr.) Odmowa uchylenia decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy
I OSK 1895/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Gd 210/20 J. Rudnicka
A. Miernik
M. Nowicka (spr.)
Umorzenie postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę
I OSK 1965/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Gd 199/20 J. Rudnicka (spr.)
A. Miernik
M. Nowicka
Umorzenie postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę
I OSK 1975/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Gd 208/20 J. Rudnicka (spr.)
A. Miernik
M. Nowicka
Umorzenie postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę
I OSK 2005/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6290 IV SA/Wa 2517/19 M. Nowicka (spr.)
A. Miernik
J. Rudnicka
Reforma rolna
I OSK 2011/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Gd 357/20 J. Rudnicka
A. Miernik
M. Nowicka (spr.)
Umorzenie postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
I OSK 2058/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Gd 253/20 J. Rudnicka (spr.)
A. Miernik
M. Nowicka
Umorzenie postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejetą pod drogę publiczną
I OSK 2059/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Gd 257/20 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Uchybienie terminu do wniesienia odwołania w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę
I OSK 2060/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Gd 779/19 J. Rudnicka
A. Miernik
M. Nowicka (spr.)
Umorzenie postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
I OSK 2079/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6032 VII SA/Wa 1236/19 M. Nowicka
A. Miernik (spr.)
J. Rudnicka
Odmowa wydania zezwolenia na uprzywliejowanie pojazdu w ruchu drogowym
I OSK 2094/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6329 IV SA/Wr 369/19 M. Nowicka (spr.)
A. Miernik
J. Rudnicka
Uznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu wraz z odsetkami
I OSK 2096/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6329 II SA/Ke 437/20 M. Nowicka
A. Miernik
J. Rudnicka (spr.)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
I OSK 2102/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6329 II SA/Rz 170/20 M. Nowicka
A. Miernik (spr.)
J. Rudnicka
Pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn
I OSK 2104/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6329 II SA/Rz 644/20 M. Nowicka (spr.) Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych
I OSK 2115/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6073 II SA/Po 845/19 M. Nowicka
A. Miernik
J. Rudnicka (spr.)
Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
I OSK 2116/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6073 II SA/Po 1048/19 M. Nowicka
A. Miernik (spr.)
J. Rudnicka
Opłata adiacencka
I OSK 2131/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6182 II SA/Łd 876/19 M. Nowicka (spr.)
A. Miernik
J. Rudnicka
Zwrot nieruchomości i rozliczenia z tym związane
I OSK 2134/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6293 IV SA/Wa 2494/19 M. Nowicka
A. Miernik (spr.)
J. Rudnicka
Odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia o przejęciu nieruchomości
I OSK 2159/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6031 II SA/Ol 61/20 M. Nowicka
A. Miernik
J. Rudnicka (spr.)
Skorygowanie punktów karnych
I OSK 2194/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Kr 1568/19 M. Nowicka (spr.)
A. Miernik
J. Rudnicka
Umorzenie postępowania w sprawie ustalenia i wyplaty odszkodowania
I OSK 2195/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6031 III SA/Łd 423/20 M. Nowicka (spr.)
A. Miernik
J. Rudnicka
Odmowa wydania prawa jazdy kat. C.E
I OSK 2198/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6329 IV SA/Po 1091/19 M. Nowicka
A. Miernik (spr.)
J. Rudnicka
Świadczenie nienależnie pobrane
I OSK 2228/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Gd 203/20 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Umorzenie postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejetą pod drogę
I OSK 2242/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Gl 566/20 M. Nowicka
A. Miernik (spr.)
J. Rudnicka
Odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości
I OSK 2261/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Gd 209/20 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Umorzenie postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę
I OSK 2366/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6180 II SA/Gd 254/20 J. Rudnicka
A. Miernik (spr.)
M. Nowicka
Umorzenie postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę
I OZ 981/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6192 III SA/Kr 600/20 M. Nowicka (spr.) Wygaszenie decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
I OZ 1147/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6320 III SA/Kr 320/20 J. Rudnicka (spr.) Zasiłek celowy
I OZ 1148/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6320 III SA/Kr 321/20 J. Rudnicka (spr.) Zasiłek celowy
I OZ 1149/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6320 III SA/Kr 322/20 J. Rudnicka (spr.) Zasiłek celowy
I OZ 1150/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6320 III SA/Kr 323/20 J. Rudnicka (spr.) Zasiłek celowy
I OZ 1151/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6320 III SA/Kr 523/20 J. Rudnicka (spr.) Zasiłek celowy
I OZ 1152/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6320 III SA/Kr 524/20 J. Rudnicka (spr.) Zasiłek celowy
I OZ 1153/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6320 III SA/Kr 525/20 J. Rudnicka (spr.) Zasiłek celowy
I OZ 1154/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6320 III SA/Kr 526/20 J. Rudnicka (spr.) Zasiłek celowy
I OZ 1162/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6100 I SA/Wa 125/20 M. Nowicka (spr.) Stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości
I OZ 1163/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6123 I SA/Wa 387/20 M. Nowicka (spr.) Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych
I OZ 1166/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6329 III SA/Kr 772/20 M. Nowicka (spr.) Świadczenie pielęgnacyjne
I OZ 1167/20 2021-01-26 Sala D niejawne 6321 I SA/Wa 1918/18 M. Nowicka (spr.) Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie przyznania zasiłku stałego
II OSK 1360/18 2021-01-26 Sala E niejawne 6153 II SA/Bd 1286/16 M. Miron
M. Linska - Wawrzon (spr.)
R. Sawuła
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 1414/18 2021-01-26 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 1017/17 M. Miron
M. Linska - Wawrzon
R. Sawuła (spr.)
Kara pieniężna
II OSK 1427/18 2021-01-26 Sala E niejawne 6010 II SA/Wr 430/17 M. Miron
M. Linska - Wawrzon
R. Sawuła (spr.)
Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie
II OSK 1460/18 2021-01-26 Sala E niejawne 6014 II SA/Gl 848/17 M. Miron
M. Linska - Wawrzon
R. Sawuła (spr.)
Wykonanie określonych robót budowlanych
II OSK 1985/18 2021-01-26 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 750/17 M. Miron
M. Linska - Wawrzon (spr.)
R. Sawuła
Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego
II OSK 3114/18 2021-01-26 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 2207/17 M. Miron (spr.) Umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie

Umorzono postępowanie kasacyjne
II OSK 346/19 2021-01-26 Sala E niejawne 6391/6150 II SA/Ol 615/18 M. Miron (spr.) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady gminy

Zdjęto z wokandy
II OSK 681/19 2021-01-26 Sala E niejawne 6019 VII SA/Wa 2588/17 M. Miron (spr.) Sprostowanie oczywistej omyłki

Umorzono postępowanie kasacyjne
II OSK 1795/20 2021-01-26 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 848/19 M. Miron (spr.) Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Zdjęto z wokandy
II OSK 1876/20 2021-01-26 Sala E niejawne 638/6014 VII SA/Wa 1666/19 R. Sawuła (spr.)
M. Miron
A. Żak
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2158/20 2021-01-26 Sala E niejawne 6272 IV SA/Wa 2723/19 R. Sawuła
M. Miron (spr.)
A. Żak
odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP
II OSK 2201/20 2021-01-26 Sala E niejawne 658/6272 IV SAB/Wa 51/20 M. Miron (spr.)
M. Linska - Wawrzon
R. Sawuła
rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP
II OSK 2202/20 2021-01-26 Sala E niejawne 658/6272 IV SAB/Wa 49/20 M. Miron (spr.)
M. Linska - Wawrzon
R. Sawuła
rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP
II OSK 2203/20 2021-01-26 Sala E niejawne 658/6272 IV SAB/Wa 50/20 M. Miron (spr.)
M. Linska - Wawrzon
R. Sawuła
rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP
II OSK 2214/20 2021-01-26 Sala E niejawne 6272 IV SA/Wa 2866/19 R. Sawuła
M. Miron (spr.)
A. Żak
Odmowa wydania zezwolenia
II OSK 2219/20 2021-01-26 Sala E niejawne 6272 IV SA/Wa 206/20 R. Sawuła (spr.)
M. Miron
A. Żak
Przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi
II OSK 2220/20 2021-01-26 Sala E niejawne 658/6272 IV SAB/Wa 123/20 R. Sawuła (spr.)
M. Miron
A. Żak
Bezczynność organu
II OSK 2230/20 2021-01-26 Sala E niejawne 658/6272 IV SAB/Wa 98/20 R. Sawuła
M. Miron
A. Żak (spr.)
rozpatrzenie odwołania
II OSK 2232/20 2021-01-26 Sala E niejawne 6010 II SA/Go 182/20 M. Miron
M. Linska - Wawrzon (spr.)
R. Sawuła
Odmowa wszczęcia postępowania
II OSK 2259/20 2021-01-26 Sala E niejawne 658/6272 IV SAB/Wa 175/20 R. Sawuła
M. Miron
A. Żak (spr.)
Bezczynność organu; Inne
II OSK 2260/20 2021-01-26 Sala E niejawne 6271 IV SA/Wa 2383/19 M. Miron (spr.)
M. Linska - Wawrzon
R. Sawuła
Odmowa nadania statusu uchodźcy
II OSK 2272/20 2021-01-26 Sala E niejawne 658/6272 IV SAB/Wa 1819/19 R. Sawuła
M. Miron
A. Żak (spr.)
Bezczynność organu
II OSK 2294/20 2021-01-26 Sala E niejawne 6272 IV SA/Wa 2371/19 R. Sawuła (spr.)
M. Miron
A. Żak
Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
II OSK 2347/20 2021-01-26 Sala E niejawne 6271 IV SA/Wa 1690/19 R. Sawuła
M. Miron (spr.)
A. Żak
Odmowa nadania statusu uchodźcy
II OZ 997/20 2021-01-26 Sala E niejawne 6019 VIII SA/Wa 133/20 M. Miron (spr.) odmowa uchylenia postanowienia po wznowieniu postępowania

Oddalono zażalenie
II OSK 40/21 2021-01-26 Sala E niejawne 659/6012 IV SAB/Po 103/20 R. Sawuła (spr.) Inne; Przewlekłość postępowania administracyjnego
II OSK 42/21 2021-01-26 Sala E niejawne 6153 II SA/Ke 822/20 R. Sawuła (spr.) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II FSK 2599/18 2021-01-26 Sala F niejawne 6560/6112 I SA/Kr 197/18 J. Płusa
A. Hanusz (spr.)
A. Kot
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II FSK 2635/18 2021-01-26 Sala F niejawne 6112 I SA/Łd 1/18 J. Płusa
A. Hanusz (spr.)
A. Kot
zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.

Oddalono skargę kasacyjną
II FSK 2636/18 2021-01-26 Sala F niejawne 6113 I SA/Łd 65/18 J. Płusa
A. Hanusz
A. Kot (spr.)
odmowa uchylenia w wyniku wznowienia decyzji ostatecznej dotyczącej określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010 r.

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II FSK 2648/18 2021-01-26 Sala F niejawne 6112 I SA/Łd 1002/17 J. Płusa
A. Hanusz
A. Kot (spr.)
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r.

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II FSK 2649/18 2021-01-26 Sala F niejawne 6112 I SA/Łd 151/18 J. Płusa (spr.)
A. Hanusz
A. Kot
stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II FSK 2650/18 2021-01-26 Sala F niejawne 6112 I SA/Łd 167/18 J. Płusa (spr.)
A. Hanusz
A. Kot
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji

Oddalono skargę kasacyjną
II FSK 2791/18 2021-01-26 Sala F niejawne 6560/6113 I SA/Kr 371/18 J. Płusa
A. Hanusz
A. Kot (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II FSK 2844/18 2021-01-26 Sala F niejawne 6560/6112 I SA/Gd 319/18 J. Płusa (spr.)
A. Hanusz
A. Kot
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Oddalono skargę kasacyjną
II FSK 3006/18 2021-01-26 Sala F niejawne 6112 I SA/Łd 93/18 J. Płusa
A. Hanusz (spr.)
A. Kot
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r.

Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Oddalono skargę kasacyjną


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2020