Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 71
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
II GSK 3595/15 2017-09-26 09:00 Sala A II G 6379 VI SA/Wa 721/15 K. Stec (spr.)
M. Grzelak
G. Jyż
kara pieniężna za naruszenie obowiązków informacyjnych oraz umorzenie w części postępowania
II GSK 3676/15 2017-09-26 09:00 Sala B II G 6539 V SA/Wa 1806/15 A. Kisielewicz (spr.)
T. Smoleń
M. Trzecki
nakaz zwrotu środków przyznanych tytułem zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
II OSK 125/16 2017-09-26 09:00 Sala B II O 6010 VII SA/Wa 189/15 G. Czerwiński (spr.)
A. Despot - Mładanowicz
P. Korzeniowski
Odmowa wszczęcia postępowania; Stwierdzenie nieważności decyzji
II OSK 152/16 2017-09-26 09:00 Sala D II O 6135 IV SA/Wa 2189/15 J. Stelmasiak (spr.)
T. Grossmann
A. Jurkiewicz
Kara pieniężna
II OSK 98/16 2017-09-26 09:00 Sala D II O 6135 IV SA/Wa 1977/15 J. Stelmasiak (spr.)
T. Grossmann
A. Jurkiewicz
Kara pieniężna
I OSK 3367/15 2017-09-26 09:00 Sala E I O 6072 II SA/Łd 241/15 J. Runge - Lissowska (spr.)
R. Ciąglewicz
I. Kosińska
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowych
I OSK 3368/15 2017-09-26 09:10 Sala E I O 6072 II SA/Łd 242/15 J. Runge - Lissowska (spr.)
R. Ciąglewicz
I. Kosińska
Odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
II GSK 3533/15 2017-09-26 09:30 Sala A II G 6373 VI SA/Wa 232/15 K. Stec
M. Grzelak
G. Jyż (spr.)
uchylenie decyzji dotyczącej zawieszenia uprawnień do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz umorzenie postępowania w części
II GSK 3678/15 2017-09-26 09:30 Sala B II G 6559 V SA/Wa 1298/15 A. Kisielewicz
T. Smoleń
M. Trzecki (spr.)
ocena wniosku o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej
II OSK 92/16 2017-09-26 09:30 Sala B II O 6019 VII SA/Wa 854/15 G. Czerwiński
A. Despot - Mładanowicz (spr.)
P. Korzeniowski
odmowa wydania zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych
II OSK 651/16 2017-09-26 09:30 Sala D II O 6135 IV SA/Wa 2372/15 J. Stelmasiak (spr.)
T. Grossmann
A. Jurkiewicz
odmowa udzielenia zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych
I FSK 192/15 2017-09-26 10:00 Sala A I F 6110 III SA/Wa 3241/13 R. Wiatrowski (spr.)
D. Dominik-Ogińska
J. Zubrzycki
określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do sierpnia 2006 r., październik i listopad 2006 r. oraz kwoty różnicy podatku do przeniesienia na następny miesiąc za wrzesień i grudzień 2006 r. Publikac
II GSK 3642/15 2017-09-26 10:00 Sala A II G 6379 VI SA/Wa 350/15 K. Stec
M. Grzelak (spr.)
G. Jyż
odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony
II GSK 2580/17 2017-09-26 10:00 Sala B II G 652 II SA/Po 134/17 A. Kisielewicz
T. Smoleń (spr.)
M. Trzecki
rozstrzygnięcie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
II OSK 129/16 2017-09-26 10:00 Sala B II O 6136 IV SA/Po 313/15 G. Czerwiński
A. Despot - Mładanowicz
P. Korzeniowski (spr.)
określenie dopuszczalnego poziomu hałasu
I OSK 3064/15 2017-09-26 10:20 Sala E I O 6079 I SA/Wa 357/15 J. Runge - Lissowska
R. Ciąglewicz (spr.)
I. Kosińska
Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
II GSK 3643/15 2017-09-26 10:30 Sala A II G 6379 VI SA/Wa 858/15 K. Stec (spr.)
M. Grzelak
G. Jyż
odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony
II GSK 3390/15 2017-09-26 10:30 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 368/15 A. Kisielewicz (spr.)
T. Smoleń
M. Trzecki
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
II OSK 106/16 2017-09-26 10:30 Sala B II O 6391/6150 II SA/Ke 632/15 G. Czerwiński (spr.)
A. Despot - Mładanowicz
P. Korzeniowski
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady miasta
II OSK 118/16 2017-09-26 10:30 Sala D II O 6135 II SA/Bk 484/15 J. Stelmasiak
T. Grossmann (spr.)
A. Jurkiewicz
wymierzenie opłaty produktywnej z tytułu wprowadzenia na rynek krajowy produktów
I OSK 2951/15 2017-09-26 10:50 Sala E I O 6073 II SA/Łd 141/15 J. Runge - Lissowska
R. Ciąglewicz
I. Kosińska (spr.)
Ustalenie opłaty adiacenckiej
II GSK 3639/15 2017-09-26 11:00 Sala A II G 652 VI SA/Wa 446/15 K. Stec
M. Grzelak
G. Jyż (spr.)
odmowa wydania zgody na refundację leku
II GSK 3492/15 2017-09-26 11:00 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 3209/14 A. Kisielewicz
T. Smoleń
M. Trzecki (spr.)
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
II OSK 123/16 2017-09-26 11:00 Sala B II O 6014 II SA/Gl 1582/14 G. Czerwiński
A. Despot - Mładanowicz (spr.)
P. Korzeniowski
Wykonanie określonych robót budowlanych
II OSK 126/16 2017-09-26 11:00 Sala D II O 6010 II SA/Kr 1660/14 J. Stelmasiak
T. Grossmann
A. Jurkiewicz (spr.)
Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego
I OSK 3306/15 2017-09-26 11:20 Sala E I O 6073 II SA/Gd 270/15 J. Runge - Lissowska
R. Ciąglewicz
I. Kosińska (spr.)
Opłata adiacencka
II GSK 1954/16 2017-09-26 11:30 Sala A II G 652 VI SA/Wa 2131/15 K. Stec
M. Grzelak (spr.)
G. Jyż
odmowa wyrażenia zgody na refundację leku
II GSK 3634/15 2017-09-26 11:30 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 364/15 A. Kisielewicz
T. Smoleń (spr.)
M. Trzecki
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
II OSK 928/16 2017-09-26 11:30 Sala B II O 6153 II SA/Kr 763/15 G. Czerwiński
A. Despot - Mładanowicz
P. Korzeniowski (spr.)
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania
II OSK 1071/16 2017-09-26 11:30 Sala B II O 6153 II SA/Kr 199/15 G. Czerwiński
A. Despot - Mładanowicz
P. Korzeniowski (spr.)
Odmowa wznowienia postępowania
II OSK 110/16 2017-09-26 11:30 Sala B II O 6153 II SA/Kr 762/15 G. Czerwiński
A. Despot - Mładanowicz
P. Korzeniowski (spr.)
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 128/16 2017-09-26 11:30 Sala D II O 638/6014 II SA/Kr 771/15 J. Stelmasiak
T. Grossmann (spr.)
A. Jurkiewicz
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Zarzuty zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym
II GSK 2748/17 2017-09-26 11:45 Sala A II G 6559 III SA/Wr 395/17 K. Stec
M. Grzelak
G. Jyż (spr.)
ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
II OSK 2534/16 2017-09-26 11:45 Sala D II O 6050 IV SA/Wa 485/16 J. Stelmasiak
T. Grossmann (spr.)
A. Jurkiewicz
Zameldowanie
I OSK 3290/15 2017-09-26 11:50 Sala E I O 6329 II SA/Łd 315/15 J. Runge - Lissowska
R. Ciąglewicz (spr.)
I. Kosińska
Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o zwrocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
I FSK 2212/15 2017-09-26 12:00 Sala A I F 6110 I SA/Łd 619/15 A. Mudrecki
K. Chustecka
H. Sęk (spr.)
określenie w podatku od towarów i usług wysokości zobowiązania podatkowego za miesiące: lipiec - grudzień 2009 r. oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za styczeń 2009 r. a także nadwyżki podatku naliczonego nad Pub
I FSK 38/16 2017-09-26 12:00 Sala A I F 6110 I SA/Łd 639/15 A. Mudrecki
K. Chustecka
H. Sęk (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2010 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 12 września 2017 r.
II FSK 2180/15 2017-09-26 12:10 Sala C II F 6112 I SA/Łd 37/15 S. Babiarz (spr.)
A. Adamiec
A. Hanusz
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 września 2017 r.
II FSK 2181/15 2017-09-26 12:10 Sala C II F 6112 I SA/Łd 38/15 S. Babiarz
A. Adamiec
A. Hanusz (spr.)
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 września 2017 r.
I FSK 1675/15 2017-09-26 12:15 Sala A I F 6110 I SA/Kr 2183/13 A. Mudrecki (spr.)
K. Chustecka
H. Sęk
podatek od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2007 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 12 września 2017 r.
I FSK 2323/15 2017-09-26 12:30 Sala A I F 6110 I SA/Kr 1006/15 A. Mudrecki
K. Chustecka (spr.)
H. Sęk
podatek od towarów i usług za paździenik 2013 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 12 września 2017 r.
II OSK 762/16 2017-09-26 12:30 Sala D II O 6153 II SA/Wr 278/15 J. Stelmasiak
T. Grossmann
A. Jurkiewicz (spr.)
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
I OSK 2511/15 2017-09-26 12:50 Sala E I O 6180 IV SA/Wa 58/15 J. Runge - Lissowska (spr.)
R. Ciąglewicz
I. Kosińska
Stwierdzenie wydania orzeczenia z naruszeniem prawa w sprawie wywłaszczenia na własność Państwa nieruchomości
II GSK 882/17 2017-09-26 13:00 Sala A II G 6170 II GSK 984/14 K. Stec
M. Grzelak
G. Jyż (spr.)
skreślenie z listy aplikantów adwokackich
II GSK 3520/15 2017-09-26 13:00 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 2894/14 A. Kisielewicz (spr.)
T. Smoleń
M. Trzecki
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
II OSK 124/16 2017-09-26 13:00 Sala B II O 6014 II SA/Kr 445/15 G. Czerwiński (spr.)
A. Despot - Mładanowicz
P. Korzeniowski
Odmowa uchylenia decyzji
II OSK 131/16 2017-09-26 13:00 Sala D II O 6010 II SA/Rz 330/15 J. Stelmasiak
T. Grossmann (spr.)
A. Jurkiewicz
Odmowa uchylenia decyzji
I OSK 3186/15 2017-09-26 13:20 Sala E I O 6329 II SA/Łd 340/15 J. Runge - Lissowska
R. Ciąglewicz
I. Kosińska (spr.)
Umorzenie postępowania w sprawie zmiany decyzji w części dotyczącej wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego
II GSK 3736/15 2017-09-26 13:30 Sala A II G 652 III SA/Wr 108/15 K. Stec (spr.)
M. Grzelak
G. Jyż
odmowa potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej
II GSK 3480/15 2017-09-26 13:30 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 3945/14 A. Kisielewicz
T. Smoleń
M. Trzecki (spr.)
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
II OSK 119/16 2017-09-26 13:30 Sala B II O 6010 II SA/Kr 785/15 G. Czerwiński
A. Despot - Mładanowicz (spr.)
P. Korzeniowski
Umorzenie postępowania administracyjnego
II OSK 1211/17 2017-09-26 13:30 Sala D II O 6139 II SA/Kr 1130/15 J. Stelmasiak (spr.)
T. Grossmann
A. Jurkiewicz
Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
I OSK 3187/15 2017-09-26 13:40 Sala E I O 6329 II SA/Łd 341/15 J. Runge - Lissowska
R. Ciąglewicz
I. Kosińska (spr.)
Umorzenie postępowania w sprawie zmiany decyzji w części dotyczącej wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego
II GSK 3737/15 2017-09-26 13:50 Sala A II G 652 III SA/Wr 109/15 K. Stec
M. Grzelak (spr.)
G. Jyż
odmowa potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej
II GSK 3392/15 2017-09-26 14:00 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 3213/14 A. Kisielewicz
T. Smoleń (spr.)
M. Trzecki
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
II OSK 2464/15 2017-09-26 14:00 Sala B II O 6010 VII SA/Wa 2193/14 G. Czerwiński
A. Despot - Mładanowicz
J. Zieliński (spr.)
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
II OSK 2003/17 2017-09-26 14:00 Sala D II O 6411/6150 II SA/Łd 284/17 J. Stelmasiak
T. Grossmann
A. Jurkiewicz (spr.)
nieważność uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
I OSK 3036/15 2017-09-26 14:00 Sala E I O 6180 IV SA/Wa 742/15 J. Runge - Lissowska (spr.)
R. Ciąglewicz
I. Kosińska
Odmowa zmiany decyzji orzekającej o odszkodowaniu za grunt
II GSK 2355/15 2017-09-26 14:10 Sala A II G 6536 V SA/Wa 1412/14 K. Stec (spr.)
M. Grzelak
G. Jyż
odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy
I OSK 2485/15 2017-09-26 14:20 Sala E I O 6180 II SA/Gl 89/15 J. Runge - Lissowska
R. Ciąglewicz
I. Kosińska (spr.)
Odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
II GSK 3391/15 2017-09-26 14:25 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 386/15 A. Kisielewicz (spr.)
T. Smoleń
M. Trzecki
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
II FSK 3591/14 2017-09-26 14:30 Sala A II F 6560/6113 I SA/Kr 865/14 T. Kolanowski
B. Dauter
J. Rypina (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 13 września 2017 r.
II GSK 3681/15 2017-09-26 14:40 Sala A II G 6536 I SA/Ol 299/15 K. Stec
M. Grzelak
G. Jyż (spr.)
odmowa umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
II GSK 3419/15 2017-09-26 14:50 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 4261/14 A. Kisielewicz
T. Smoleń
M. Trzecki (spr.)
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
II FSK 3579/15 2017-09-26 15:00 Sala A II F 6113 III SA/Wa 2832/14 T. Kolanowski (spr.)
B. Dauter
P. Dąbek
nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 13 września 2017 r.
II FSK 2238/15 2017-09-26 15:00 Sala A II F 6113 III SA/Wa 1105/14 T. Kolanowski
B. Dauter (spr.)
P. Dąbek
nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 13 września 2017 r.
II FSK 2439/15 2017-09-26 15:00 Sala A II F 6113 III SA/Wa 2450/14 T. Kolanowski
B. Dauter
P. Dąbek (spr.)
podatek dochodowy od osób prawnych za 2007 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 13 września 2017 r.
II FSK 1908/17 2017-09-26 15:00 Sala C II F 6117 III SA/Wa 3413/16 B. Lubiński (spr.)
J. Grzegorczyk-Drozda
J. Rypina
umorzenie zaległości podatkowych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 14 września 2017 r.
II OSK 127/16 2017-09-26 15:00 Sala D II O 6159 IV SA/Wa 2917/15 Z. Flasińska
A. Jurkiewicz (spr.)
P. Korzeniowski
Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 września 2017 r.
II GSK 3632/15 2017-09-26 15:10 Sala A II G 6536 I SA/Sz 790/15 K. Stec
M. Grzelak (spr.)
G. Jyż
odmowa umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
II GSK 3421/15 2017-09-26 15:15 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 4073/14 A. Kisielewicz
T. Smoleń (spr.)
M. Trzecki
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014