Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 111
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I FSK 34/16 2017-10-19 08:45 Sala A I F 6110 III SA/Gl 760/15 K. Chustecka (spr.)
A. Cudak
A. Jakimowicz
podatek od towarów i usług Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 5 października 2017 r.
I FSK 2207/15 2017-10-19 09:00 Sala A I F 6110 I SA/Łd 654/15 H. Sęk (spr.)
B. Dziełak
R. Pęk
określenie obowiązku zaplaty podatku wynikającego z faktur wystawionych za poszczególne miesiące od lipca do października i grudzień 2008 r.
II GSK 3679/15 2017-10-19 09:00 Sala A II G 6460 VI SA/Wa 2588/14 J. Sieńczyło - Chlabicz (spr.)
C. Kosterna
A. Kuba
unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
I OSK 605/17 2017-10-19 09:00 Sala B I O 6290 I SA/Wa 1286/16 J. Rudnicka (spr.)
J. Górska
M. Nowicka
Zawieszenie postępowania w sprawie dot. reformy rolnej
II GSK 112/16 2017-10-19 09:00 Sala B II G 6537 VII SA/Wa 2505/14 A. Skoczylas (spr.)
A. Kisielewicz
S. Miziołek
ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego
I GSK 1593/15 2017-10-19 09:00 Sala C I G 6111 III SA/Po 515/14 L. Jajkiewicz (spr.)
A. Apollo
H. Wach
podatek akcyzowy
II FSK 2574/15 2017-10-19 09:00 Sala C II F 6560/6113 III SA/Wa 2861/14 J. Rudowski (spr.)
B. Cieloch
J. Niedzielski
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I OSK 2493/16 2017-10-19 09:00 Sala D I O 6180 I SA/Wa 279/16 I. Bogucka (spr.)
W. Morys
M. Wincenciak
Odmowa przyznania odszkodowania za nieruchomość
II OSK 232/16 2017-10-19 09:00 Sala E II O 638/6153 IV SA/Wa 2233/15 R. Hauser (spr.)
M. Czapska - Górnikiewicz
S. Pauter
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Zarzuty zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym
II FSK 2600/15 2017-10-19 09:00 Sala F II F 6119 III SA/Wa 2005/14 B. Dauter (spr.)
A. Adamiec
S. Babiarz
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
II FSK 2630/15 2017-10-19 09:15 Sala F II F 6119 III SA/Wa 1298/14 B. Dauter
A. Adamiec
S. Babiarz (spr.)
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
I FSK 135/16 2017-10-19 09:30 Sala A I F 6110 I SA/Łd 691/15 H. Sęk
B. Dziełak
R. Pęk (spr.)
określenie zobowiąznia w podatku od towarów i usług za II, III i IV kwartał 2009 r., luty i marzec 2010 r. oraz określenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunej bankowy za styczeń 2010 r.
I OSK 3510/15 2017-10-19 09:30 Sala B I O 6299 I SA/Wa 818/15 J. Rudnicka
J. Górska
M. Nowicka (spr.)
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji dot. przejęcia na własność Skarbu Państwa praceli leśnej
II GSK 61/16 2017-10-19 09:30 Sala B II G 6537 I SA/Bd 656/15 A. Skoczylas
A. Kisielewicz (spr.)
S. Miziołek
uchylenie postanowienia w przedmiocie określenia wysokości kwoty zajętej wierzytelności nieprzekazanej organowi egzekucyjnemu
I GSK 1627/15 2017-10-19 09:30 Sala C I G 6111 III SA/Po 77/15 L. Jajkiewicz
A. Apollo
H. Wach (spr.)
odmowa ustalenia norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych
II FSK 2570/15 2017-10-19 09:30 Sala C II F 6560/6112 III SA/Wa 2356/14 J. Rudowski
B. Cieloch (spr.)
J. Niedzielski
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
I OSK 540/17 2017-10-19 09:30 Sala D I O 6076 I SA/Wa 2028/15 I. Bogucka
W. Morys (spr.)
M. Wincenciak
Stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego w sprawie odmowy przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej
II OSK 289/16 2017-10-19 09:30 Sala E II O 6010 VII SA/Wa 468/15 R. Hauser
M. Czapska - Górnikiewicz (spr.)
S. Pauter
Stwierdzenie nieważności decyzji
II FSK 2631/15 2017-10-19 09:30 Sala F II F 6119 III SA/Wa 1299/14 B. Dauter
A. Adamiec (spr.)
S. Babiarz
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
II GSK 2592/17 2017-10-19 09:40 Sala A II G 6463 VI SA/Wa 1019/16 J. Sieńczyło - Chlabicz
C. Kosterna
A. Kuba (spr.)
unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
II FSK 2632/15 2017-10-19 09:45 Sala F II F 6119 III SA/Wa 1300/14 B. Dauter (spr.)
A. Adamiec
S. Babiarz
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
I FSK 49/16 2017-10-19 10:00 Sala A I F 6110 I SA/Gd 1022/15 H. Sęk
B. Dziełak (spr.)
R. Pęk
odmowa ucylenia decyzji ostatecznych w podatku od towarów i usług za okres od kwietnia do listopada 2001 r.
I OSK 3418/15 2017-10-19 10:00 Sala B I O 6290 I SA/Wa 779/15 J. Rudnicka
J. Górska (spr.)
M. Nowicka
Umorzenie postępowania administracyjnego dot. reformy rolnej
II GSK 156/16 2017-10-19 10:00 Sala B II G 6537 V SA/Wa 1369/15 A. Skoczylas
A. Kisielewicz
S. Miziołek (spr.)
oddalenie skargi na czynność egzekucyjną
I GSK 1599/15 2017-10-19 10:00 Sala C I G 6111 III SA/Po 471/14 L. Jajkiewicz
A. Apollo (spr.)
H. Wach
odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego
II FSK 2571/15 2017-10-19 10:00 Sala C II F 6560/6112 III SA/Wa 2741/14 J. Rudowski
B. Cieloch
J. Niedzielski (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II OSK 213/16 2017-10-19 10:00 Sala E II O 6010 VII SA/Wa 1943/14 R. Hauser
M. Czapska - Górnikiewicz
S. Pauter (spr.)
Umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie
II FSK 3252/15 2017-10-19 10:00 Sala F II F 6119 III SA/Wa 2243/14 B. Dauter
A. Adamiec
S. Babiarz (spr.)
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
I OSK 3075/15 2017-10-19 10:10 Sala D I O 6100 I SA/Wa 2161/14 I. Bogucka
W. Morys (spr.)
M. Wincenciak
Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie nabycia przez gminę z mocy prawa nieruchomości
II FSK 2609/15 2017-10-19 10:15 Sala F II F 6112 I SA/Op 143/15 B. Dauter
A. Adamiec (spr.)
S. Babiarz
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r.
II GSK 3126/15 2017-10-19 10:20 Sala A II G 6177 VI SA/Wa 499/15 J. Sieńczyło - Chlabicz
C. Kosterna (spr.)
A. Kuba
skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
I FSK 2248/15 2017-10-19 10:30 Sala A I F 6110 I SA/Gd 890/14 H. Sęk (spr.)
B. Dziełak
R. Pęk
zaliczenie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet zaległości podatkowej
I OSK 1165/17 2017-10-19 10:30 Sala B I O 6181 II SA/Lu 202/16 J. Rudnicka (spr.)
J. Górska
M. Nowicka
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
II GSK 92/16 2017-10-19 10:30 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 228/15 A. Skoczylas (spr.)
A. Kisielewicz
S. Miziołek
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
I GSK 1609/15 2017-10-19 10:30 Sala C I G 6111 I SA/Sz 94/15 L. Jajkiewicz (spr.)
A. Apollo
H. Wach
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku akcyzowego, po wznowieniu postępowania
II FSK 2503/15 2017-10-19 10:30 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2411/14 J. Rudowski (spr.)
B. Cieloch
J. Niedzielski
zarzuty w postępowaniu zabezpieczającym
II OSK 233/16 2017-10-19 10:30 Sala E II O 638/6014 II SA/Wr 470/15 R. Hauser (spr.)
M. Czapska - Górnikiewicz
S. Pauter
Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II FSK 2504/15 2017-10-19 10:40 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2412/14 J. Rudowski
B. Cieloch (spr.)
J. Niedzielski
zarzuty w postępowaniu zabezpieczającym
I OSK 419/17 2017-10-19 10:40 Sala D I O 6100 I SA/Wa 1186/16 I. Bogucka
W. Morys
M. Wincenciak (spr.)
Zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę nieodpłatnie własności nieruchomości
II FSK 2747/15 2017-10-19 10:45 Sala F II F 6112 I SA/Op 251/15 B. Dauter (spr.)
A. Adamiec
S. Babiarz
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. oraz odsetki za zwłokę od zaliczki w tym podatku
II GSK 3567/15 2017-10-19 10:50 Sala A II G 6042 I SA/Bk 268/15 J. Sieńczyło - Chlabicz (spr.)
C. Kosterna
A. Kuba
cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
II FSK 2505/15 2017-10-19 10:50 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2414/14 J. Rudowski
B. Cieloch
J. Niedzielski (spr.)
zarzuty w postępowaniu zabezpieczającym
I FSK 48/16 2017-10-19 11:00 Sala A I F 6110 I SA/Gd 998/14 H. Sęk
B. Dziełak
R. Pęk (spr.)
podatek od towarów i usług za październik 2009 r.
I OSK 1279/17 2017-10-19 11:00 Sala B I O 6181 II SA/Sz 1130/16 J. Rudnicka
J. Górska
M. Nowicka (spr.)
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
II GSK 2955/17 2017-10-19 11:00 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 224/17 A. Skoczylas
A. Kisielewicz
S. Miziołek (spr.)
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
I GSK 1611/15 2017-10-19 11:00 Sala C I G 6111 III SA/Łd 221/15 L. Jajkiewicz
A. Apollo
H. Wach (spr.)
odmowa uchylenia decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego, po wznowieniu postępowania
II FSK 2506/15 2017-10-19 11:00 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2415/14 J. Rudowski (spr.)
B. Cieloch
J. Niedzielski
zarzuty w postępowaniu zabezpieczającym
II OSK 253/16 2017-10-19 11:00 Sala E II O 6019 VII SA/Wa 284/15 R. Hauser
M. Czapska - Górnikiewicz (spr.)
S. Pauter
Odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia.
II GSK 3622/15 2017-10-19 11:10 Sala A II G 6042 I SA/Bk 160/15 J. Sieńczyło - Chlabicz
C. Kosterna
A. Kuba (spr.)
cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
II FSK 2507/15 2017-10-19 11:10 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2418/14 J. Rudowski
B. Cieloch (spr.)
J. Niedzielski
zarzuty w postępowaniu zabezpieczającym
I OSK 3339/15 2017-10-19 11:10 Sala D I O 6039 VII SA/Wa 2794/14 I. Bogucka (spr.)
W. Morys
M. Wincenciak
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
II FSK 1568/17 2017-10-19 11:15 Sala F II F 6115 I SA/Gl 917/16 B. Dauter
A. Adamiec
S. Babiarz (spr.)
podatek od nieruchomości za 2007 r.
II FSK 2508/15 2017-10-19 11:20 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2420/14 J. Rudowski
B. Cieloch
J. Niedzielski (spr.)
zarzuty w postępowaniu zabezpieczającym
I FSK 46/16 2017-10-19 11:30 Sala A I F 6110 I SA/Gd 251/15 H. Sęk
B. Dziełak (spr.)
R. Pęk
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
I FSK 45/16 2017-10-19 11:30 Sala A I F 6110 I SA/Gd 250/15 H. Sęk
B. Dziełak (spr.)
R. Pęk
uchybienie terminu do wniesienia odwołania
II GSK 3623/15 2017-10-19 11:30 Sala A II G 6042 I SA/Bk 254/15 J. Sieńczyło - Chlabicz
C. Kosterna (spr.)
A. Kuba
cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
I OSK 3495/15 2017-10-19 11:30 Sala B I O 6180 II SA/Kr 793/15 J. Rudnicka
J. Górska (spr.)
M. Nowicka
Ustalenie i wypłata odszkodowania
II GSK 2754/16 2017-10-19 11:30 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 2138/15 A. Skoczylas
A. Kisielewicz (spr.)
S. Miziołek
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
I GSK 1601/15 2017-10-19 11:30 Sala C I G 6560/6111 I SA/Op 929/14 L. Jajkiewicz
A. Apollo (spr.)
H. Wach
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego
II FSK 2509/15 2017-10-19 11:30 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2421/14 J. Rudowski (spr.)
B. Cieloch
J. Niedzielski
zarzuty w postępowaniu zabezpieczającym
II OSK 272/16 2017-10-19 11:30 Sala E II O 6152 II SA/Ke 474/14 R. Hauser
M. Czapska - Górnikiewicz
S. Pauter (spr.)
Lokalizacja inwestycji
I OSK 3296/15 2017-10-19 11:40 Sala D I O 6196 II SA/Wa 1877/14 I. Bogucka
W. Morys
M. Wincenciak (spr.)
Ustalenie wysokości premii
II GSK 67/16 2017-10-19 11:50 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 1004/15 A. Skoczylas
A. Kisielewicz (spr.)
S. Miziołek
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
I OSK 640/17 2017-10-19 12:30 Sala B I O 6320 II SA/Bk 673/16 J. Rudnicka (spr.)
J. Górska
M. Nowicka
Odmowa przyznania prawa do zasiłku celowego
I OSK 223/17 2017-10-19 12:30 Sala D I O 6329 II SA/Rz 20/16 I. Bogucka (spr.)
W. Morys
M. Wincenciak
Ustalenie, że kwota zasiłku pielęgnacyjnego jest świadczeniem nienależnie pobranym
II OSK 271/16 2017-10-19 12:30 Sala E II O 6205 VII SA/Wa 276/15 R. Hauser (spr.)
M. Czapska - Górnikiewicz
S. Pauter
Umorzenie postępowania
II GSK 3230/17 2017-10-19 12:45 Sala C II G 6559 I SA/Rz 406/17 L. Jajkiewicz
A. Apollo
H. Wach (spr.)
ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I FSK 4/16 2017-10-19 13:00 Sala A I F 6110 I SA/Bd 697/15 H. Sęk (spr.)
B. Dziełak
R. Pęk
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej
II GSK 3608/15 2017-10-19 13:00 Sala A II G 6042 III SA/Gl 233/15 J. Sieńczyło - Chlabicz (spr.)
C. Kosterna
A. Kuba
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I OSK 697/17 2017-10-19 13:00 Sala B I O 6320 II SA/Bk 719/16 J. Rudnicka
J. Górska
M. Nowicka (spr.)
Zasiłek celowy
I GSK 1617/15 2017-10-19 13:00 Sala C I G 6111 I SA/Wr 2369/14 L. Jajkiewicz (spr.)
A. Apollo
H. Wach
podatek akcyzowy
II FSK 2510/15 2017-10-19 13:00 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2443/14 J. Rudowski
B. Cieloch (spr.)
J. Niedzielski
zarzuty w postępowaniu zabezpieczającym
I OSK 3300/15 2017-10-19 13:00 Sala D I O 6192 II SA/Wa 298/15 I. Bogucka
W. Morys
M. Wincenciak (spr.)
Obniżenie dodatku służbowego
II OSK 273/16 2017-10-19 13:00 Sala E II O 6014 II SA/Po 666/15 R. Hauser
M. Czapska - Górnikiewicz (spr.)
S. Pauter
odstąpienie od nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych
II FSK 2699/15 2017-10-19 13:00 Sala F II F 6114 I SA/Łd 5/15 B. Dauter (spr.)
A. Adamiec
S. Babiarz
podatek od spadków i darowizn
II FSK 2511/15 2017-10-19 13:10 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2444/14 J. Rudowski
B. Cieloch
J. Niedzielski (spr.)
zarzuty w postępowaniu zabezpieczającym
II GSK 91/16 2017-10-19 13:20 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 839/15 A. Skoczylas (spr.)
A. Kisielewicz
S. Miziołek
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
II FSK 2512/15 2017-10-19 13:20 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2446/14 J. Rudowski (spr.)
B. Cieloch
J. Niedzielski
zarzuty w postępowaniu zabezpieczającym
I FSK 127/16 2017-10-19 13:30 Sala A I F 6110 I SA/Bd 490/15 H. Sęk
B. Dziełak
R. Pęk (spr.)
podatek od towarów i usług za lipiec 2009 r., sierpień 2009 r., wrzesień 2009 r., czerwiec 2010 r.
II GSK 3569/15 2017-10-19 13:30 Sala A II G 6042 III SA/Gl 133/15 J. Sieńczyło - Chlabicz (spr.)
C. Kosterna
A. Kuba
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I OSK 359/17 2017-10-19 13:30 Sala B I O 6320 II SA/Bk 621/16 J. Rudnicka
J. Górska (spr.)
M. Nowicka
Zasiłek celowy
I GSK 1654/15 2017-10-19 13:30 Sala C I G 6111 V SA/Wa 3255/14 L. Jajkiewicz
A. Apollo
H. Wach (spr.)
podatek akcyzowy
II FSK 2585/15 2017-10-19 13:30 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2424/14 J. Rudowski
B. Cieloch (spr.)
J. Niedzielski
zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego
I OSK 1027/16 2017-10-19 13:30 Sala D I O 6192 III SA/Gd 875/15 I. Bogucka
W. Morys (spr.)
M. Wincenciak
Wymierzenie kary dyscyplinarnej
II OSK 279/16 2017-10-19 13:30 Sala E II O 6014 II SA/Łd 540/15 R. Hauser
M. Czapska - Górnikiewicz
S. Pauter (spr.)
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II FSK 2723/15 2017-10-19 13:30 Sala F II F 6113 I SA/Łd 121/15 B. Dauter
A. Adamiec
S. Babiarz (spr.)
podatek dochodowy od osób prawnych za 2008 r.
II FSK 2586/15 2017-10-19 13:40 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2419/14 J. Rudowski
B. Cieloch
J. Niedzielski (spr.)
zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego
I OSK 360/17 2017-10-19 13:50 Sala B I O 6320 II SA/Bk 624/16 J. Rudnicka
J. Górska (spr.)
M. Nowicka
Zasiłek celowy
II GSK 208/16 2017-10-19 13:50 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 4183/14 A. Skoczylas
A. Kisielewicz
S. Miziołek (spr.)
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
II FSK 2587/15 2017-10-19 13:50 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2447/14 J. Rudowski (spr.)
B. Cieloch
J. Niedzielski
zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego
I OSK 1123/17 2017-10-19 13:50 Sala D I O 6321 I SA/Wa 1047/16 I. Bogucka
W. Morys
M. Wincenciak (spr.)
Zasiłek stały
I FSK 1852/15 2017-10-19 14:00 Sala A I F 659/6110 I SAB/Bd 9/15 H. Sęk
B. Dziełak (spr.)
R. Pęk
przewleklość postępowania Naczelnika Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
II GSK 1226/16 2017-10-19 14:00 Sala A II G 6042 II SA/Ol 850/15 J. Sieńczyło - Chlabicz
C. Kosterna
A. Kuba (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I GSK 2290/15 2017-10-19 14:00 Sala C I G 6111 V SA/Wa 1137/15 L. Jajkiewicz
A. Apollo (spr.)
H. Wach
podatek akcyzowy
II FSK 2601/15 2017-10-19 14:00 Sala C II F 6119 III SA/Wa 2425/14 J. Rudowski
B. Cieloch (spr.)
J. Niedzielski
zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego
II OSK 270/16 2017-10-19 14:00 Sala E II O 6014 II SA/Kr 963/15 R. Hauser
M. Czapska - Górnikiewicz
S. Pauter (spr.)
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II FSK 2724/15 2017-10-19 14:00 Sala F II F 6113 I SA/Łd 122/15 B. Dauter
A. Adamiec (spr.)
S. Babiarz
podatek dochodowy od osób prawnych za 2009 r.
I OSK 2024/15 2017-10-19 14:10 Sala B I O 6293 I SA/Wa 1747/14 J. Rudnicka (spr.)
J. Górska
M. Nowicka
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego
II GSK 1058/16 2017-10-19 14:20 Sala A II G 6042 II SA/Ol 849/15 J. Sieńczyło - Chlabicz
C. Kosterna
A. Kuba (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 133/16 2017-10-19 14:20 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 816/15 A. Skoczylas (spr.)
A. Kisielewicz
S. Miziołek
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
I FSK 2001/15 2017-10-19 14:30 Sala A I F 6110 I SA/Lu 316/15 H. Sęk
B. Dziełak (spr.)
R. Pęk
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009 r.
I OSK 3267/15 2017-10-19 14:30 Sala B I O 6219 III SA/Gd 461/15 W. Jakimowicz
J. Rudnicka (spr.)
M. Wincenciak
Odmowa wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 5 października 2017 r.
I GSK 1669/15 2017-10-19 14:30 Sala C I G 6111 V SA/Wa 3008/14 L. Jajkiewicz (spr.)
A. Apollo
H. Wach
odmowa zwrotu podatku akcyzowego
II FSK 2208/17 2017-10-19 14:30 Sala F II F 6112 I SA/Rz 136/17 B. Dauter (spr.)
P. Dąbek
B. Lubiński
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 6 października 2017 r.
II FSK 2074/15 2017-10-19 14:30 Sala F II F 6112 I SA/Łd 210/14 B. Cieloch (spr.)
S. Babiarz
J. Niedzielski
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r.
II GSK 1059/16 2017-10-19 14:40 Sala A II G 6042 II SA/Ol 891/15 J. Sieńczyło - Chlabicz
C. Kosterna (spr.)
A. Kuba
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 2048/16 2017-10-19 14:50 Sala B II G 6037 II SA/Sz 790/15 A. Skoczylas
A. Kisielewicz (spr.)
S. Miziołek
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
I GSK 1671/15 2017-10-19 15:00 Sala C I G 6111 V SA/Wa 2449/14 L. Jajkiewicz
A. Apollo
H. Wach (spr.)
podatek akcyzowy
II GSK 856/16 2017-10-19 15:10 Sala A II G 6042 II SA/Ol 807/15 J. Sieńczyło - Chlabicz
C. Kosterna (spr.)
A. Kuba
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II GSK 3519/15 2017-10-19 15:20 Sala B II G 6035 VI SA/Wa 167/15 A. Skoczylas
A. Kisielewicz
S. Miziołek (spr.)
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
I GSK 1839/15 2017-10-19 15:30 Sala C I G 6111 V SA/Wa 3522/14 L. Jajkiewicz
A. Apollo (spr.)
H. Wach
odmowa zwrotu podatku akcyzowego


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014