Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 113
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I FSK 1919/16 2018-12-11 08:40 Sala A I F 6110 I SA/Gd 550/16 R. Wiatrowski
A. Cudak
M. Łozowska (spr.)
podatek od towarów i usług od stycznia do grudnia 2011 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 22 listopada 2018 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 6 grudnia 2018 r.
I FSK 1958/16 2018-12-11 09:00 Sala A I F 6110 III SA/Wa 3407/14 B. Wojciechowski (spr.)
M. Dożynkiewicz
Z. Łoboda
podatek od towarów i usług za miesiące od listopada 2008 r. do września 2009 r. oraz od stycznia do maja 2010 r.
II GSK 4007/16 2018-12-11 09:00 Sala A II G 6037 VIII SA/Wa 709/15 K. Stec (spr.)
E. Cisowska-Sakrajda
Z. Czarnik
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
I OSK 170/17 2018-12-11 09:00 Sala B I O 6291 I SA/Wa 366/16 C. Nowak-Kolczyńska (spr.)
M. Nowicka
M. Wincenciak
Odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa
II GSK 4629/16 2018-12-11 09:00 Sala B II G 6203 VI SA/Wa 3244/15 M. Korycińska (spr.)
G. Jyż
T. Smoleń
cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
II GSK 4694/16 2018-12-11 09:00 Sala C II G 6042 II SA/Ol 726/16 A. Kisielewicz (spr.)
D. Dąbek
S. Kowalczyk
cofnięcie zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
I OSK 86/17 2018-12-11 09:00 Sala D I O 6480 II SA/Wa 553/15 J. Sikorska
A. Miernik
Z. Ślusarczyk (spr.)
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
II OSK 148/17 2018-12-11 09:00 Sala E II O 6010 II SA/Łd 881/15 W. Mazur (spr.)
B. Adamiak
M. Jarecka
Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego
II FSK 3529/16 2018-12-11 09:00 Sala F II F 6117 III SA/Wa 1715/15 A. Hanusz (spr.)
J. Grzęda
M. Olejnik
umorzenie odsetek od zaległości podatkowych
II OSK 124/17 2018-12-11 09:00 Sala G II O 6090 IV SA/Wa 783/16 J. Stelmasiak (spr.)
M. Gdesz
M. Masternak - Kubiak
Pozwolenie wodnoprawne
II GSK 5161/16 2018-12-11 09:20 Sala C II G 6042 II SA/Ol 884/16 A. Kisielewicz
D. Dąbek (spr.)
S. Kowalczyk
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
I FSK 39/17 2018-12-11 09:30 Sala A I F 6110 III SA/Wa 1847/15 B. Wojciechowski
M. Dożynkiewicz
Z. Łoboda (spr.)
podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do czerwca oraz listopad i grudzień 2010 r.
II GSK 4599/16 2018-12-11 09:30 Sala A II G 6037 VIII SA/Wa 1087/15 K. Stec
E. Cisowska-Sakrajda
Z. Czarnik (spr.)
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
I OSK 134/17 2018-12-11 09:30 Sala B I O 6291 IV SA/Wa 1379/09 C. Nowak-Kolczyńska
M. Nowicka (spr.)
M. Wincenciak
Odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie zatwierdzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedsiębiorstwa
II GSK 5266/16 2018-12-11 09:30 Sala B II G 6203 VI SA/Wa 157/16 M. Korycińska
G. Jyż
T. Smoleń (spr.)
cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
II OSK 131/17 2018-12-11 09:30 Sala E II O 6091 IV SA/Wa 1309/16 W. Mazur
B. Adamiak (spr.)
M. Jarecka
Zawieszenie postępowania administracyjnego
II OSK 125/17 2018-12-11 09:30 Sala G II O 6153 IV SA/Wa 762/16 J. Stelmasiak
M. Gdesz
M. Masternak - Kubiak (spr.)
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II FSK 3537/16 2018-12-11 09:36 Sala F II F 6112 III SA/Wa 1/15 A. Hanusz
J. Grzęda
M. Olejnik (spr.)
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r.
II GSK 4566/16 2018-12-11 09:40 Sala C II G 6042 II SA/Ol 715/16 A. Kisielewicz
D. Dąbek
S. Kowalczyk (spr.)
umorzenie postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
I OSK 2906/16 2018-12-11 09:50 Sala D I O 6480 II SA/Wa 1900/15 J. Sikorska
A. Miernik
Z. Ślusarczyk (spr.)
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
I FSK 1906/16 2018-12-11 10:00 Sala A I F 6110 I SA/Ol 813/15 B. Wojciechowski
M. Dożynkiewicz (spr.)
Z. Łoboda
zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia 2012 r. do września 2013 r.
II GSK 4368/16 2018-12-11 10:00 Sala A II G 6037 II SA/Bd 1378/14 K. Stec
E. Cisowska-Sakrajda (spr.)
Z. Czarnik
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
I OSK 352/17 2018-12-11 10:00 Sala B I O 6180 II SA/Ol 1060/16 C. Nowak-Kolczyńska
M. Nowicka
M. Wincenciak (spr.)
Umorzenie postępowania w sprawie o odszkodowanie
II GSK 1085/18 2018-12-11 10:00 Sala B II G 6460 VI SA/Wa 1870/17 M. Korycińska
G. Jyż (spr.)
T. Smoleń
odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
II GSK 4691/16 2018-12-11 10:00 Sala C II G 6042 II SA/Ol 717/16 A. Kisielewicz
D. Dąbek (spr.)
S. Kowalczyk
umorzenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
II OSK 143/17 2018-12-11 10:00 Sala E II O 6014 II SA/Ke 207/16 W. Mazur
B. Adamiak
M. Jarecka (spr.)
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II FSK 3448/16 2018-12-11 10:00 Sala F II F 6112 VIII SA/Wa 18/16 A. Hanusz
J. Grzęda (spr.)
M. Olejnik
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r.
II OSK 70/17 2018-12-11 10:00 Sala G II O 6281 I SA/Wa 681/16 J. Stelmasiak
M. Gdesz (spr.)
M. Masternak - Kubiak
Umorzenie postępowania administracyjnego
I OSK 402/17 2018-12-11 10:20 Sala B I O 6180 II SA/Ol 1061/16 C. Nowak-Kolczyńska
M. Nowicka
M. Wincenciak (spr.)
Umorzenie postępowania w sprawie odszkodowania
II GSK 4385/16 2018-12-11 10:20 Sala C II G 6042 III SA/Lu 224/16 A. Kisielewicz
D. Dąbek
S. Kowalczyk (spr.)
umorzenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
I FSK 285/17 2018-12-11 10:30 Sala A I F 6110 I SA/Ol 662/16 B. Wojciechowski
M. Dożynkiewicz
Z. Łoboda (spr.)
odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
I FSK 284/17 2018-12-11 10:30 Sala A I F 6110 I SA/Ol 661/16 B. Wojciechowski (spr.)
M. Dożynkiewicz
Z. Łoboda
odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
II GSK 4530/16 2018-12-11 10:30 Sala A II G 6037 II SA/Gl 125/16 K. Stec (spr.)
E. Cisowska-Sakrajda
Z. Czarnik
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II OSK 127/17 2018-12-11 10:30 Sala E II O 6010 II SA/Ke 559/16 W. Mazur (spr.)
B. Adamiak
M. Jarecka
Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego
II FSK 3581/16 2018-12-11 10:30 Sala F II F 6112 III SA/Wa 1652/15 A. Hanusz
J. Grzęda
M. Olejnik (spr.)
nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.
II OSK 116/17 2018-12-11 10:30 Sala G II O 6090 II SA/Gl 463/16 J. Stelmasiak (spr.)
M. Gdesz
M. Masternak - Kubiak
Pozwolenie wodnoprawne
II GSK 4555/16 2018-12-11 10:40 Sala B II G 6203 VI SA/Wa 265/16 M. Korycińska (spr.)
G. Jyż
T. Smoleń
zaopiniowanie kandydata na kierownika apteki ogólnodostępnej
II GSK 4623/16 2018-12-11 10:40 Sala C II G 652 VI SA/Wa 1898/15 A. Kisielewicz (spr.)
D. Dąbek
S. Kowalczyk
stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
I OSK 258/17 2018-12-11 10:40 Sala D I O 6100 I SA/Wa 1011/16 J. Sikorska (spr.)
A. Miernik
Z. Ślusarczyk
Uchylenie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości
I OSK 406/17 2018-12-11 10:50 Sala B I O 6181 II SA/Bd 407/16 C. Nowak-Kolczyńska (spr.)
M. Nowicka
M. Wincenciak
Udostępnienie nieruchomości
I FSK 2140/16 2018-12-11 11:00 Sala A I F 6110 III SA/Gl 184/16 B. Wojciechowski
M. Dożynkiewicz
Z. Łoboda (spr.)
zabezpieczenie zobowiązań podatkowych
II GSK 4567/16 2018-12-11 11:00 Sala A II G 6037 II SA/Ol 420/16 K. Stec
E. Cisowska-Sakrajda
Z. Czarnik (spr.)
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II OSK 136/17 2018-12-11 11:00 Sala E II O 6391/6150 II SA/Po 249/15 W. Mazur
B. Adamiak (spr.)
M. Jarecka
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady gminy
II FSK 3487/16 2018-12-11 11:00 Sala F II F 6560/6113 I SA/Łd 549/16 A. Hanusz (spr.)
J. Grzęda
M. Olejnik
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II OSK 133/17 2018-12-11 11:00 Sala G II O 6139 IV SA/Wa 2103/15 J. Stelmasiak
M. Gdesz
M. Masternak - Kubiak (spr.)
nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
II GSK 4641/16 2018-12-11 11:10 Sala B II G 6203 VI SA/Wa 3033/15 M. Korycińska
G. Jyż (spr.)
T. Smoleń
opinia w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
II GSK 4554/16 2018-12-11 11:10 Sala C II G 6250 VI SA/Wa 624/15 A. Kisielewicz (spr.)
D. Dąbek
S. Kowalczyk
rozpowszechnianie programu radiowego oraz naliczenie opłaty koncesyjnej
I OSK 349/17 2018-12-11 11:10 Sala D I O 6181 II SA/Łd 560/16 J. Sikorska
A. Miernik (spr.)
Z. Ślusarczyk
Obowiązek udostępnienia nieruchomości
II FSK 3488/16 2018-12-11 11:10 Sala F II F 6560/6113 I SA/Łd 550/16 A. Hanusz
J. Grzęda
M. Olejnik (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I OSK 31/16 2018-12-11 11:20 Sala B I O 6180 IV SA/Wa 544/15 C. Nowak-Kolczyńska
M. Nowicka (spr.)
M. Wincenciak
Odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nieruchomości
II FSK 3489/16 2018-12-11 11:20 Sala F II F 6560/6113 I SA/Łd 551/16 A. Hanusz
J. Grzęda (spr.)
M. Olejnik
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I FSK 1682/18 2018-12-11 11:30 Sala A I F 6110 III SA/Gl 981/17 B. Wojciechowski
M. Dożynkiewicz
M. Łozowska (spr.)
podatek od towarów i usług
II GSK 4742/16 2018-12-11 11:30 Sala A II G 6037 II SA/Gl 7/16 K. Stec
E. Cisowska-Sakrajda (spr.)
Z. Czarnik
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II OSK 122/17 2018-12-11 11:30 Sala E II O 6010 II SA/Gd 64/16 W. Mazur (spr.)
B. Adamiak
M. Jarecka
Pozwolenie na budowę; Uchylenie decyzji; Zatwierdzenie projektu budowlanego
II FSK 3490/16 2018-12-11 11:30 Sala F II F 6560/6113 I SA/Łd 552/16 A. Hanusz
J. Grzęda
M. Olejnik (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II OSK 113/17 2018-12-11 11:30 Sala G II O 6361 VII SA/Wa 32/16 J. Stelmasiak
M. Gdesz (spr.)
M. Masternak - Kubiak
Odmowa uchylenia decyzji
II GSK 4270/16 2018-12-11 11:40 Sala B II G 6203 VI SA/Wa 2859/15 M. Korycińska
G. Jyż
T. Smoleń (spr.)
opinia w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki
II GSK 4310/16 2018-12-11 11:40 Sala C II G 6063 II SA/Bk 149/16 A. Kisielewicz
D. Dąbek (spr.)
S. Kowalczyk
ustalenie podwyższonej opłaty za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji, polegającą na wydobywaniu kopaliny
I OSK 411/17 2018-12-11 11:40 Sala D I O 6073 II SA/Ol 1186/16 J. Sikorska (spr.)
A. Miernik
Z. Ślusarczyk
Opłata adiacencka
I GSK 3288/18 2018-12-11 12:00 Sala A I G 6559 V SA/Wa 1122/18 K. Stec (spr.)
E. Cisowska-Sakrajda
Z. Czarnik
Negatywna ocena projektu
I FSK 906/14 2018-12-11 12:15 Sala A I F 6560/6110 III SA/Wa 1727/13 M. Kołaczek (spr.)
A. Bącal
K. Wujek
podatek od towarów i usług Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 27 listopada 2018 r.
I GSK 3289/18 2018-12-11 12:20 Sala A I G 6559 V SA/Wa 1123/18 K. Stec
E. Cisowska-Sakrajda
Z. Czarnik (spr.)
Negatywna ocena projektu
I OSK 3595/18 2018-12-11 12:30 Sala B I O 6329 II SA/Lu 41/18 C. Nowak-Kolczyńska
M. Nowicka
M. Wincenciak (spr.)
Zwrot nienależnie pobranego świadczenia
II FSK 3161/16 2018-12-11 12:30 Sala C II F 6116 I SA/Gl 1460/15 A. Jagiełło
J. Płusa
M. Waksmundzka-Karasińska (spr.)
podatek od środków transportowych za 2015 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 28 listopada 2018 r.
II OSK 130/17 2018-12-11 12:30 Sala E II O 6139 II SA/Po 27/16 W. Mazur
B. Adamiak (spr.)
M. Jarecka
Stwierdzenie nieważności decyzji
II OSK 117/17 2018-12-11 12:30 Sala G II O 6139 IV SA/Po 408/16 J. Stelmasiak (spr.)
M. Gdesz
M. Masternak - Kubiak
Odmowa wszczęcia postępowania nieważnościowego; Uzgodnienia w zakresie oddziaływania na środowisko
I OSK 1583/16 2018-12-11 12:40 Sala D I O 6211 II SA/Wa 282/15 J. Sikorska (spr.)
A. Miernik
Z. Ślusarczyk
Opróżnienie i przekazanie w stanie wolnym lokalu mieszkalnego
I FSK 53/17 2018-12-11 13:00 Sala A I F 6110 I SA/Po 85/16 B. Wojciechowski
M. Dożynkiewicz
M. Łozowska (spr.)
określenie zobowiązania w podatku od towarów i usług za maj 2009 r., nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za miesiące: styczeń, luty, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i listopad 2009 r. o
II GSK 3995/16 2018-12-11 13:00 Sala A II G 6042 III SA/Lu 1113/15 K. Stec (spr.)
E. Cisowska-Sakrajda
Z. Czarnik
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I OSK 3147/18 2018-12-11 13:00 Sala B I O 6331 III SA/Gd 68/18 C. Nowak-Kolczyńska (spr.)
M. Nowicka
M. Wincenciak
Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych
II GSK 5443/16 2018-12-11 13:00 Sala B II G 6042 II SA/Ol 827/16 M. Korycińska (spr.)
G. Jyż
T. Smoleń
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I OSK 185/17 2018-12-11 13:00 Sala D I O 6073 IV SA/Po 313/16 J. Sikorska
A. Miernik (spr.)
Z. Ślusarczyk
Ustalenie opłaty adiacenckiej
II OSK 397/17 2018-12-11 13:00 Sala E II O 6159 II SA/Bd 557/16 W. Mazur
B. Adamiak
M. Jarecka (spr.)
Umorzenie postępowania
II OSK 139/17 2018-12-11 13:00 Sala E II O 6153 II SA/Bd 430/16 W. Mazur
B. Adamiak
M. Jarecka (spr.)
Umorzenie postępowania
II OSK 532/17 2018-12-11 13:00 Sala E II O 6019 II SA/Bd 871/16 W. Mazur
B. Adamiak
M. Jarecka (spr.)
Odmowa uchylenia decyzji
II FSK 3504/16 2018-12-11 13:00 Sala F II F 6115 III SA/Wa 1643/15 A. Hanusz (spr.)
J. Grzęda
M. Surma
podatek od nieruchomości za 2013 r.
II OSK 119/17 2018-12-11 13:00 Sala G II O 6136 II SA/Gl 572/16 J. Stelmasiak
M. Gdesz
M. Masternak - Kubiak (spr.)
Kara pieniężna; Usunięcie drzew lub krzewów
II GSK 4645/16 2018-12-11 13:10 Sala C II G 6062 III SA/Gl 2261/15 A. Kisielewicz
D. Dąbek
S. Kowalczyk (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego
II FSK 3505/16 2018-12-11 13:10 Sala F II F 6115 III SA/Wa 1644/15 A. Hanusz
J. Grzęda (spr.)
M. Surma
podatek od nieruchomości za 2014 r.
II GSK 4092/16 2018-12-11 13:20 Sala A II G 6042 III SA/Lu 1587/15 K. Stec
E. Cisowska-Sakrajda
Z. Czarnik (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II GSK 5444/16 2018-12-11 13:20 Sala B II G 6042 II SA/Ol 468/16 M. Korycińska (spr.)
G. Jyż
T. Smoleń
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II FSK 3525/16 2018-12-11 13:20 Sala F II F 6115 III SA/Wa 2085/15 A. Hanusz
J. Grzęda
M. Surma (spr.)
podatek od nieruchomości za 2014 r.
I FSK 58/17 2018-12-11 13:30 Sala A I F 6110 I SA/Po 2172/15 B. Wojciechowski
M. Dożynkiewicz (spr.)
M. Łozowska
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń - grudzień 2010 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi
I FSK 56/17 2018-12-11 13:30 Sala A I F 6110 I SA/Po 2170/15 B. Wojciechowski (spr.)
M. Dożynkiewicz
M. Łozowska
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r.
I FSK 60/17 2018-12-11 13:30 Sala A I F 6110 I SA/Po 2174/15 B. Wojciechowski
M. Dożynkiewicz
M. Łozowska (spr.)
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za kwartały: I - III 2012 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi
I FSK 57/17 2018-12-11 13:30 Sala A I F 6110 I SA/Po 2171/15 B. Wojciechowski (spr.)
M. Dożynkiewicz
M. Łozowska
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące marzec - sierpień, grudzień 2009 r. wraz z odsetkami za zwłokę
I FSK 59/17 2018-12-11 13:30 Sala A I F 6110 I SA/Po 2173/15 B. Wojciechowski
M. Dożynkiewicz (spr.)
M. Łozowska
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń - grudzień 2011 r. wraz z odsetkani za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi
I OSK 2555/18 2018-12-11 13:30 Sala B I O 650 II SA/Wa 443/17 C. Nowak-Kolczyńska
M. Nowicka (spr.)
M. Wincenciak
Odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
I OSK 535/17 2018-12-11 13:30 Sala D I O 6031 VII SA/Wa 2897/15 J. Sikorska (spr.)
A. Miernik
Z. Ślusarczyk
Skierowanie na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcy w zakresie kat. B,BE,C,CE
II FSK 3562/16 2018-12-11 13:30 Sala F II F 6560/6113 I SA/Gl 142/16 A. Hanusz
J. Grzęda
M. Surma (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II OSK 115/17 2018-12-11 13:30 Sala G II O 6157 II SA/Wr 840/15 J. Stelmasiak
M. Gdesz (spr.)
M. Masternak - Kubiak
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji; Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
II GSK 4185/16 2018-12-11 13:40 Sala A II G 6042 III SA/Lu 81/15 K. Stec
E. Cisowska-Sakrajda (spr.)
Z. Czarnik
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 5445/16 2018-12-11 13:40 Sala B II G 6042 II SA/Ol 1070/15 M. Korycińska
G. Jyż (spr.)
T. Smoleń
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 4764/16 2018-12-11 13:40 Sala C II G 6204 VI SA/Wa 1655/15 A. Kisielewicz (spr.)
D. Dąbek
S. Kowalczyk
stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wycofania wyrobu medycznego z obrotu
II OSK 2585/16 2018-12-11 13:45 Sala E II O 6014 II SA/Kr 293/16 W. Mazur
B. Adamiak
M. Jarecka (spr.)
Nakaz rozbiórki budowli
I OSK 3633/18 2018-12-11 13:50 Sala B I O 6320 III SA/Kr 311/18 C. Nowak-Kolczyńska
M. Nowicka
M. Wincenciak (spr.)
Zasiłek okresowy, zasiłek celowy i zasiłek stały
I OSK 556/17 2018-12-11 13:50 Sala D I O 6030 III SA/Wr 994/16 J. Sikorska
A. Miernik (spr.)
Z. Ślusarczyk
Odmowa wyrejestrowania pojazdu
II GSK 3921/16 2018-12-11 14:00 Sala A II G 6042 III SA/Lu 865/15 K. Stec (spr.)
E. Cisowska-Sakrajda
Z. Czarnik
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II GSK 5446/16 2018-12-11 14:00 Sala B II G 6042 II SA/Ol 1266/15 M. Korycińska
G. Jyż (spr.)
T. Smoleń
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II FSK 3455/16 2018-12-11 14:00 Sala F II F 6560/6112 I SA/Kr 669/16 A. Hanusz
J. Grzęda
M. Surma (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II OSK 118/17 2018-12-11 14:00 Sala G II O 6010 II SA/Gl 479/16 J. Stelmasiak
M. Gdesz (spr.)
M. Masternak - Kubiak
Pozwolenie na budowę; Umorzenie postępowania
II GSK 4637/16 2018-12-11 14:10 Sala C II G 6258 VI SA/Wa 3041/15 A. Kisielewicz
D. Dąbek (spr.)
S. Kowalczyk
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy dostępu do akt postępowania konkursowego na operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych
I OSK 527/17 2018-12-11 14:15 Sala D I O 6031 II SA/Gl 775/16 J. Sikorska
A. Miernik
Z. Ślusarczyk (spr.)
Uprawnienia do kierowania pojzdami
II GSK 4187/16 2018-12-11 14:20 Sala A II G 6042 III SA/Lu 1150/15 K. Stec
E. Cisowska-Sakrajda
Z. Czarnik (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 5524/16 2018-12-11 14:20 Sala B II G 6042 II SA/Ol 602/16 M. Korycińska
G. Jyż
T. Smoleń (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II FSK 3201/16 2018-12-11 14:30 Sala C II F 6119 I SA/Bd 295/16 A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
M. Jaśniewicz
M. Olejnik
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 27 listopada 2018 r.
II FSK 3285/16 2018-12-11 14:30 Sala C II F 6119 I SA/Bd 294/16 A. Wrzesińska- Nowacka
M. Jaśniewicz
M. Olejnik (spr.)
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 27 listopada 2018 r.
II FSK 355/18 2018-12-11 14:30 Sala F II F 6112 I SA/Gl 552/17 J. Grzęda (spr.)
A. Hanusz
M. Kraus
nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.
I OSK 497/17 2018-12-11 14:35 Sala D I O 6031 II SA/Rz 575/16 J. Sikorska
A. Miernik (spr.)
Z. Ślusarczyk
Skierowanie na badania lekarskie
II GSK 4184/16 2018-12-11 14:40 Sala A II G 6042 III SA/Lu 1009/15 K. Stec
E. Cisowska-Sakrajda (spr.)
Z. Czarnik
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 5525/16 2018-12-11 14:40 Sala B II G 6042 II SA/Ol 1295/15 M. Korycińska
G. Jyż
T. Smoleń (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II GSK 4517/16 2018-12-11 14:40 Sala C II G 6033 VI SA/Wa 2366/15 A. Kisielewicz
D. Dąbek
S. Kowalczyk (spr.)
kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
I OSK 398/17 2018-12-11 15:00 Sala B I O 647 II SA/Wa 1075/16 J. Sikorska
A. Miernik
C. Nowak-Kolczyńska (spr.)
Odmowa udostępnienia danych osobowych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 5 grudnia 2018 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014