Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 74
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I FSK 780/17 2019-03-22 09:00 Sala A I F 6110 I SA/Bk 1089/16 A. Wrzesińska- Nowacka
M. Łozowska (spr.)
H. Sęk
odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty z tytułu odsetek od zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2011 r., do maja 2013 r.
I FSK 272/17 2019-03-22 09:00 Sala A I F 6110 I SA/Bk 543/16 A. Wrzesińska- Nowacka
M. Łozowska (spr.)
H. Sęk
podatek od towarów i usług za okresy od stycznia 2011 do maja 2013 r.
II GSK 187/17 2019-03-22 09:00 Sala A II G 652 VI SA/Wa 2842/15 J. Kabat-Rembelska (spr.)
D. Dąbek
U. Wilk
stwierdzenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
I OSK 1021/17 2019-03-22 09:00 Sala B I O 6194 II SA/Wa 431/16 O. Żurawska - Matusiak
M. Borowiec (spr.)
M. Kotulski
Zdolność do pełnienia służby
I OSK 1359/17 2019-03-22 09:00 Sala D I O 6182 VIII SA/Wa 596/16 M. Wolanin (spr.)
T. Dziełakowska
A. Miernik
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
II OSK 3161/17 2019-03-22 09:00 Sala E II O 6135 IV SA/Wa 52/17 L. Kiermaszek (spr.)
R. Ciąglewicz
S. Pauter
określenie wysokości opłaty produktowej
II OSK 2807/17 2019-03-22 09:00 Sala E II O 6135 IV SA/Wa 51/17 L. Kiermaszek (spr.)
R. Ciąglewicz
S. Pauter
Odpady
II OSK 1166/17 2019-03-22 09:00 Sala E II O 6135 IV SA/Wa 2052/16 L. Kiermaszek (spr.)
R. Ciąglewicz
S. Pauter
Stwierdzenie nieważności decyzji
II OSK 1192/17 2019-03-22 09:00 Sala E II O 6135 IV SA/Wa 2051/16 L. Kiermaszek (spr.)
R. Ciąglewicz
S. Pauter
Stwierdzenie nieważności decyzji
II FSK 1013/17 2019-03-22 09:00 Sala F II F 6560/6113 I SA/Bd 713/16 M. Wolf- Kalamala (spr.)
T. Kolanowski
P. Przybysz
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 1036/17 2019-03-22 09:15 Sala F II F 6560/6113 I SA/Bd 712/16 M. Wolf- Kalamala
T. Kolanowski (spr.)
P. Przybysz
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II GSK 188/17 2019-03-22 09:30 Sala A II G 6259 VI SA/Wa 1086/16 J. Kabat-Rembelska
D. Dąbek (spr.)
U. Wilk
uchylenie decyzji w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
I OSK 1575/17 2019-03-22 09:30 Sala B I O 6192 II SA/Wa 1722/16 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
M. Borowiec
M. Kotulski
Wymierzenie kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby
I OSK 1431/17 2019-03-22 09:30 Sala D I O 6182 VIII SA/Wa 597/16 M. Wolanin (spr.)
T. Dziełakowska
A. Miernik
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
II FSK 955/17 2019-03-22 09:30 Sala F II F 6560/6112 I SA/Łd 942/16 M. Wolf- Kalamala
T. Kolanowski
P. Przybysz (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
I OSK 1358/17 2019-03-22 09:50 Sala D I O 6182 VIII SA/Wa 535/16 M. Wolanin (spr.)
T. Dziełakowska
A. Miernik
Odmowa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
I FSK 340/17 2019-03-22 10:00 Sala A I F 6110 I SA/Bk 378/16 A. Wrzesińska- Nowacka
M. Łozowska (spr.)
H. Sęk
podatek od towarów i usług za okresy luty - grudzień 2012 r.
II GSK 234/17 2019-03-22 10:00 Sala A II G 6463 VIII SA/Wa 115/16 J. Kabat-Rembelska
D. Dąbek
U. Wilk (spr.)
unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
I OSK 1514/17 2019-03-22 10:00 Sala B I O 6192 II SA/Wa 929/16 O. Żurawska - Matusiak
M. Borowiec
M. Kotulski (spr.)
Zwolnienie ze służby w Policji
II OSK 1141/17 2019-03-22 10:00 Sala E II O 6135 IV SA/Wa 1669/16 L. Kiermaszek
R. Ciąglewicz (spr.)
S. Pauter
Odpady
II FSK 1071/17 2019-03-22 10:00 Sala F II F 6560/6112 I SA/Łd 954/16 M. Wolf- Kalamala (spr.)
T. Kolanowski
P. Przybysz
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
I OSK 1360/17 2019-03-22 10:20 Sala D I O 6181 II SA/Wr 741/16 M. Wolanin
T. Dziełakowska (spr.)
A. Miernik
Zezwolenie na czasowe zajęcie części nieruchomości
I FSK 1475/16 2019-03-22 10:30 Sala A I F 6560/6110 I SA/Bd 171/16 A. Wrzesińska- Nowacka
M. Łozowska (spr.)
H. Sęk
podatek od towarów i usług
I OSK 391/17 2019-03-22 10:30 Sala B I O 6192 II SA/Wa 1079/16 O. Żurawska - Matusiak
M. Borowiec (spr.)
M. Kotulski
Obniżenie dodatku funkcyjnego
II OSK 1080/17 2019-03-22 10:30 Sala E II O 6135 IV SA/Wa 1263/16 L. Kiermaszek
R. Ciąglewicz
S. Pauter (spr.)
Odpady
II FSK 937/17 2019-03-22 10:30 Sala F II F 6560/6113 I SA/Łd 858/16 M. Wolf- Kalamala
T. Kolanowski (spr.)
P. Przybysz
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II GSK 323/17 2019-03-22 10:40 Sala A II G 6037 II SA/Gl 475/16 J. Kabat-Rembelska
D. Dąbek (spr.)
U. Wilk
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
I OSK 1350/17 2019-03-22 10:50 Sala D I O 6181 II SA/Bk 5/17 M. Wolanin
T. Dziełakowska
A. Miernik (spr.)
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
I FSK 1774/16 2019-03-22 11:00 Sala A I F 6560/6110 I SA/Ol 434/15 A. Wrzesińska- Nowacka
M. Łozowska
H. Sęk (spr.)
podatek od towarów i usług
I FSK 1773/16 2019-03-22 11:00 Sala A I F 6560/6110 I SA/Ol 428/15 A. Wrzesińska- Nowacka
M. Łozowska
H. Sęk (spr.)
podatek od towarów i usług
I OSK 1850/17 2019-03-22 11:00 Sala B I O 6192 II SA/Wa 1180/16 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
M. Borowiec
M. Kotulski
Odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zwolenienia ze służby w Policji
II OSK 1186/17 2019-03-22 11:00 Sala E II O 6135 IV SA/Wa 1503/16 L. Kiermaszek
R. Ciąglewicz (spr.)
S. Pauter
Odpady
II FSK 896/17 2019-03-22 11:00 Sala F II F 6560/6113 I SA/Rz 862/16 M. Wolf- Kalamala
T. Kolanowski
P. Przybysz (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II GSK 482/17 2019-03-22 11:10 Sala A II G 6037 III SA/Lu 572/16 J. Kabat-Rembelska (spr.)
D. Dąbek
U. Wilk
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
I OSK 1491/17 2019-03-22 11:20 Sala D I O 6329 IV SA/Wr 441/16 M. Wolanin
T. Dziełakowska
A. Miernik (spr.)
Przyznanie świadczenia wychowawczego
I FSK 1775/16 2019-03-22 11:30 Sala A I F 6560/6110 I SA/Ol 684/15 A. Wrzesińska- Nowacka
M. Łozowska
H. Sęk (spr.)
podatek od towarów i usług
I OSK 1573/17 2019-03-22 11:30 Sala B I O 6195 II SA/Wa 1283/16 O. Żurawska - Matusiak
M. Borowiec
M. Kotulski (spr.)
Zwolnienie ze służby
II OSK 1184/17 2019-03-22 11:30 Sala E II O 6135 IV SA/Wa 1258/16 L. Kiermaszek
R. Ciąglewicz
S. Pauter (spr.)
Odpady
II FSK 1161/17 2019-03-22 11:30 Sala F II F 6116 I SA/Gd 1262/16 M. Wolf- Kalamala (spr.)
T. Kolanowski
P. Przybysz
łączne zobowiązanie pieniężne za 2016 r.
II GSK 3896/16 2019-03-22 11:40 Sala A II G 6037 II SA/Rz 796/15 J. Kabat-Rembelska
D. Dąbek (spr.)
U. Wilk
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
I GSK 205/19 2019-03-22 12:00 Sala C I G 6559 III SA/Po 713/18 D. Dąbek
S. Śliwa
M. Trzecki (spr.)
negatywna ocena projektu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 marca 2019 r.
II FSK 1143/16 2019-03-22 12:00 Sala F II F 6112 I SA/Kr 337/14 T. Zborzyński (spr.)
S. Babiarz
M. Bejgerowska
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r. i 2008 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 marca 2019 r.
II FSK 3643/15 2019-03-22 12:00 Sala F II F 6112 I SA/Kr 1072/13 T. Zborzyński (spr.)
S. Babiarz
M. Bejgerowska
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 marca 2019 r.
I OSK 1251/17 2019-03-22 12:30 Sala B I O 658/6480 IV SAB/Wr 105/16 O. Żurawska - Matusiak
M. Borowiec (spr.)
M. Kotulski
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
I OSK 1274/17 2019-03-22 12:30 Sala D I O 6182 II SA/Po 551/16 M. Wolanin
T. Dziełakowska (spr.)
A. Miernik
Zwrot nieruchomości
II OSK 1155/17 2019-03-22 12:30 Sala E II O 6391/6150 IV SA/Wa 1986/16 L. Kiermaszek
R. Ciąglewicz (spr.)
S. Pauter
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady miasta
I FSK 1007/16 2019-03-22 13:00 Sala A I F 6110 I SA/Wr 1715/15 A. Wrzesińska- Nowacka
M. Łozowska
H. Sęk (spr.)
podatek od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 2005 r.
II GSK 397/17 2019-03-22 13:00 Sala A II G 6037 III SA/Wr 343/16 J. Kabat-Rembelska
D. Dąbek
U. Wilk (spr.)
sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
I OSK 1098/17 2019-03-22 13:00 Sala B I O 658/6480 II SAB/Wa 711/16 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
M. Borowiec
M. Kotulski
Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
I OSK 1331/17 2019-03-22 13:00 Sala D I O 6182 II SA/Lu 988/16 M. Wolanin
T. Dziełakowska
A. Miernik (spr.)
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
II OSK 1162/17 2019-03-22 13:00 Sala E II O 6391/6150 IV SA/Po 1004/16 L. Kiermaszek
R. Ciąglewicz
S. Pauter (spr.)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady miasta
II FSK 1008/17 2019-03-22 13:00 Sala F II F 6118 I SA/Bk 760/16 M. Wolf- Kalamala
T. Kolanowski (spr.)
P. Przybysz
skarga na czynności egzekucyjne
II FSK 1178/17 2019-03-22 13:10 Sala F II F 6118 I SA/Bk 761/16 M. Wolf- Kalamala
T. Kolanowski
P. Przybysz (spr.)
skarga na czynności egzekucyjne
II FSK 1221/17 2019-03-22 13:20 Sala F II F 6118 I SA/Bk 986/16 M. Wolf- Kalamala (spr.)
T. Kolanowski
P. Przybysz
skarga na czynności egzekucyjne
I FSK 783/17 2019-03-22 13:30 Sala A I F 6110 I SA/Wr 836/16 A. Wrzesińska- Nowacka
M. Łozowska
H. Sęk (spr.)
podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do sierpnia 2012 r.
II GSK 5359/16 2019-03-22 13:30 Sala A II G 6042 I SA/Po 12/16 J. Kabat-Rembelska (spr.)
D. Dąbek
U. Wilk
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I OSK 1020/17 2019-03-22 13:30 Sala B I O 6480 II SA/Wa 1661/16 O. Żurawska - Matusiak
M. Borowiec
M. Kotulski (spr.)
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
I OSK 1462/17 2019-03-22 13:30 Sala D I O 6329 II SA/Rz 1015/16 M. Wolanin
T. Dziełakowska
A. Miernik (spr.)
Ustalenie, że świadczenia rodzinne są świadczeniami nienależnie pobranymi i zobowiązanie do zwrotu świadczeń
II OSK 1042/17 2019-03-22 13:30 Sala E II O 6010 VII SA/Wa 1796/15 L. Kiermaszek (spr.)
R. Ciąglewicz
S. Pauter
Umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie
II FSK 1006/17 2019-03-22 13:30 Sala F II F 6113 I SA/Bk 716/16 M. Wolf- Kalamala
T. Kolanowski (spr.)
P. Przybysz
nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r.
II GSK 1471/17 2019-03-22 13:50 Sala A II G 6042 III SA/Po 819/16 J. Kabat-Rembelska
D. Dąbek (spr.)
U. Wilk
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I OSK 1327/17 2019-03-22 13:50 Sala B I O 658/6480 II SAB/Op 90/16 O. Żurawska - Matusiak
M. Borowiec (spr.)
M. Kotulski
Bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej
I OSK 1387/17 2019-03-22 13:50 Sala D I O 6329 I SA/Wa 1797/16 M. Wolanin
T. Dziełakowska (spr.)
A. Miernik
Świadczenie wychowawcze
I FSK 784/17 2019-03-22 14:00 Sala A I F 6110 I SA/Wr 1071/16 A. Wrzesińska- Nowacka
M. Łozowska (spr.)
H. Sęk
podatek od towarów i usług za grudzień 2014 r.
II OSK 1041/17 2019-03-22 14:00 Sala E II O 6014 IV SA/Po 783/16 L. Kiermaszek
R. Ciąglewicz
S. Pauter (spr.)
Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego
II FSK 1007/17 2019-03-22 14:00 Sala F II F 6113 I SA/Bk 978/16 M. Wolf- Kalamala
T. Kolanowski
P. Przybysz (spr.)
podatek dochodowy od osób prawnych za 2007 r.
II GSK 2337/17 2019-03-22 14:10 Sala A II G 6042 III SA/Po 956/16 J. Kabat-Rembelska
D. Dąbek
U. Wilk (spr.)
kara pieniężna z tytułu za urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I OSK 1280/17 2019-03-22 14:10 Sala B I O 658/6480 II SAB/Sz 10/17 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
M. Borowiec
M. Kotulski
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
II GSK 2602/17 2019-03-22 14:30 Sala A II G 6042 III SA/Po 481/16 J. Kabat-Rembelska (spr.)
D. Dąbek
U. Wilk
kara pieniężna z tytułu za urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I OSK 1091/17 2019-03-22 14:30 Sala B I O 658/6480 II SAB/Wa 625/16 O. Żurawska - Matusiak
M. Borowiec
M. Kotulski (spr.)
Bezczynność organu w przedmiocie udstępnienia informacji publicznej
II GSK 3124/17 2019-03-22 14:50 Sala A II G 6042 III SA/Po 120/17 J. Kabat-Rembelska
D. Dąbek (spr.)
U. Wilk
kara pieniężna z tytułu za urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I GSK 153/19 2019-03-22 15:00 Sala B I G 6559 I SA/Kr 992/18 D. Dudra
L. Ciechomska-Florek
E. Cisowska-Sakrajda (spr.)
Negatywna ocena projektu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 marca 2019 r.
I GSK 152/19 2019-03-22 15:00 Sala B I G 6559 I SA/Kr 973/18 D. Dudra
L. Ciechomska-Florek (spr.)
E. Cisowska-Sakrajda
Negatywna ocena projektu Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 8 marca 2019 r.
II GSK 55/17 2019-03-22 15:10 Sala A II G 6042 I SA/Po 1122/15 J. Kabat-Rembelska
D. Dąbek
U. Wilk (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014