Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 97
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
II FSK 2776/16 2018-10-18 08:50 Sala F II F 6115 I SA/Sz 241/16 J. Płusa
P. Dąbek (spr.)
M. Wolf- Kalamala
podatek od nieruchomości za 2010 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 12 października 2018 r.
I FSK 764/18 2018-10-18 09:00 Sala A I F 6110 III SA/Wa 2720/16 M. Niezgódka - Medek (spr.)
A. Cudak
K. Wujek
podatek od towarów i usług za kwiecień 2014 r.
II GSK 3196/16 2018-10-18 09:00 Sala A II G 6037 VI SA/Wa 2343/15 A. Skoczylas (spr.)
S. Miziołek
M. Rysz
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
I GSK 726/18 2018-10-18 09:00 Sala B I G 6559 V SA/Wa 2290/15 H. Wach (spr.)
A. Apollo
D. Dudra
zobowiązanie do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur
II OSK 1630/16 2018-10-18 09:00 Sala B II O 6010 VII SA/Wa 2899/15 A. Wawrzyniak (spr.)
M. Linska - Wawrzon
S. Pauter
Stwierdzenie nieważności decyzji; Umorzenie postępowania
II FSK 2893/16 2018-10-18 09:00 Sala C II F 6119 I SA/Bd 542/15 J. Sokołowska (spr.)
C. Koziński
J. Płusa
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
I OSK 807/18 2018-10-18 09:00 Sala E I O 6329 II SA/Sz 926/17 M. Stojanowski (spr.)
A. Blewązka
C. Nowak-Kolczyńska
Uchylenie decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego i dodatku do tego zasiłku
II FSK 2927/16 2018-10-18 09:00 Sala F II F 6112 I SA/Łd 211/16 J. Grzęda (spr.)
P. Dąbek
G. Nasierowska
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r.
II FSK 3110/16 2018-10-18 09:15 Sala F II F 6112 I SA/Łd 258/16 J. Grzęda
P. Dąbek
G. Nasierowska (spr.)
odpowiedzialność płatnika z tytułu zaliczek na podatek dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.
I OSK 949/18 2018-10-18 09:20 Sala E I O 6329 II SA/Sz 1118/17 M. Stojanowski (spr.)
A. Blewązka
C. Nowak-Kolczyńska
Uchylenie decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku
I FSK 1926/16 2018-10-18 09:30 Sala A I F 6110 III SA/Wa 1451/15 M. Niezgódka - Medek
A. Cudak (spr.)
K. Wujek
podatek od towarów i usług za sierpień i wrzesień 2012 r
II GSK 3021/16 2018-10-18 09:30 Sala A II G 6037 III SA/Lu 863/15 A. Skoczylas
S. Miziołek
M. Rysz (spr.)
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
I GSK 728/18 2018-10-18 09:30 Sala B I G 6559 V SA/Wa 2433/15 H. Wach
A. Apollo
D. Dudra (spr.)
odmowa przyznania środków finansowych z tytułu pomocy na wspieranie grup producentów rolnych
II OSK 2629/16 2018-10-18 09:30 Sala B II O 6010 VII SA/Wa 1080/15 A. Wawrzyniak
M. Linska - Wawrzon (spr.)
S. Pauter
Stwierdzenie nieważności decyzji
II FSK 3074/16 2018-10-18 09:30 Sala C II F 6112 I SA/Bd 203/16 J. Sokołowska
C. Koziński
J. Płusa (spr.)
zabezpieczenie na majątku podatnika zobowiązań podatkowych
I OSK 669/17 2018-10-18 09:30 Sala D I O 6129 II SA/Lu 563/16 J. Rudnicka
E. Kremer (spr.)
M. Wincenciak
Ustalenie opłaty za uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych
II FSK 3061/16 2018-10-18 09:30 Sala F II F 6118 III SA/Łd 378/16 J. Grzęda
P. Dąbek (spr.)
G. Nasierowska
zwrot kosztów egzekucyjnych
I OSK 1084/18 2018-10-18 09:40 Sala E I O 6329 II SA/Sz 1112/17 M. Stojanowski
A. Blewązka
C. Nowak-Kolczyńska (spr.)
Uchylenie decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego
I FSK 1685/16 2018-10-18 10:00 Sala A I F 6110 I SA/Kr 318/16 M. Niezgódka - Medek
A. Cudak
K. Wujek (spr.)
podatek od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2011 r.
II GSK 3076/16 2018-10-18 10:00 Sala A II G 6037 II SA/Bd 1201/15 A. Skoczylas
S. Miziołek (spr.)
M. Rysz
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
I GSK 736/18 2018-10-18 10:00 Sala B I G 6559 V SA/Wa 1818/15 H. Wach
A. Apollo (spr.)
D. Dudra
częściowe udzielenie wsparcia dla producentów owoców i warzyw
II OSK 2888/16 2018-10-18 10:00 Sala B II O 6153 IV SA/Wa 800/16 A. Wawrzyniak
M. Linska - Wawrzon
S. Pauter (spr.)
Umorzenie postępowania
II OSK 2571/16 2018-10-18 10:00 Sala B II O 6153 IV SA/Wa 790/16 A. Wawrzyniak
M. Linska - Wawrzon
S. Pauter (spr.)
Umorzenie postępowania administracyjnego
II FSK 2887/16 2018-10-18 10:00 Sala C II F 6560/6112 I SA/Wr 383/16 J. Sokołowska
C. Koziński (spr.)
J. Płusa
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
I OSK 2396/16 2018-10-18 10:00 Sala D I O 6182 II SA/Kr 63/16 J. Rudnicka
E. Kremer
M. Wincenciak (spr.)
Odmowa zwrotu nieruchomości
I OSK 1085/18 2018-10-18 10:00 Sala E I O 6329 II SA/Sz 1113/17 M. Stojanowski
A. Blewązka
C. Nowak-Kolczyńska (spr.)
Uchylenie decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
II FSK 1027/18 2018-10-18 10:00 Sala F II F 6115 II FSK 1741/16 J. Grzęda (spr.)
P. Dąbek
G. Nasierowska
wznowienie postępowania sądowego w sprawie podatku od nieruchomości za 2015 r.
I OSK 948/18 2018-10-18 10:20 Sala E I O 6329 II SA/Sz 1111/17 M. Stojanowski (spr.)
A. Blewązka
C. Nowak-Kolczyńska
Uchylenie decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
I FSK 1858/16 2018-10-18 10:30 Sala A I F 6110 I SA/Kr 321/16 M. Niezgódka - Medek (spr.)
A. Cudak
K. Wujek
podatek od towarów i usług za okres od kwietnia do grunia 2007 r.
I FSK 1863/16 2018-10-18 10:30 Sala A I F 6110 I SA/Kr 1981/15 M. Niezgódka - Medek
A. Cudak (spr.)
K. Wujek
podatek od towarów i usług za okres od stycznia 2008 r. do października 2008 r. oraz za grudzień 2008 r.
II GSK 3008/16 2018-10-18 10:30 Sala A II G 6037 II SA/Gl 1042/15 A. Skoczylas
S. Miziołek (spr.)
M. Rysz
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
I GSK 723/18 2018-10-18 10:30 Sala B I G 6559 I SA/Gd 1322/15 H. Wach (spr.)
A. Apollo
D. Dudra
zobowiązanie do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej
II OSK 1269/17 2018-10-18 10:30 Sala B II O 6014 VII SA/Wa 101/16 A. Wawrzyniak (spr.)
M. Linska - Wawrzon
S. Pauter
Odmowa nakazania usunięcia nieprawidłowości
II OSK 2467/17 2018-10-18 10:30 Sala B II O 6014 VII SA/Wa 823/16 A. Wawrzyniak (spr.)
M. Linska - Wawrzon
S. Pauter
Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych
II OSK 2587/16 2018-10-18 10:30 Sala B II O 6014 VII SA/Wa 1549/15 A. Wawrzyniak (spr.)
M. Linska - Wawrzon
S. Pauter
Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych
II FSK 2562/16 2018-10-18 10:30 Sala F II F 6115 I SA/Kr 1890/15 J. Grzęda
D. Gajewski
G. Nasierowska (spr.)
podatek od nieruchomości za 2010 r.
I OSK 1582/18 2018-10-18 10:40 Sala E I O 6329 II SA/Sz 1121/17 M. Stojanowski
A. Blewązka (spr.)
C. Nowak-Kolczyńska
Uchylenie decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
I OSK 1628/18 2018-10-18 10:40 Sala E I O 6329 II SA/Sz 925/17 M. Stojanowski
A. Blewązka (spr.)
C. Nowak-Kolczyńska
Uchylenie decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego
I OSK 1696/18 2018-10-18 10:40 Sala E I O 6329 II SA/Sz 1116/17 M. Stojanowski
A. Blewązka (spr.)
C. Nowak-Kolczyńska
Uchylenie decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego
I OSK 806/18 2018-10-18 10:40 Sala E I O 6329 II SA/Sz 927/17 M. Stojanowski
A. Blewązka (spr.)
C. Nowak-Kolczyńska
Uchylenie decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
II FSK 2563/16 2018-10-18 10:45 Sala F II F 6115 I SA/Kr 1891/15 J. Grzęda
D. Gajewski
G. Nasierowska (spr.)
podatek od nieruchomości za 2010 r.
II GSK 1451/18 2018-10-18 11:00 Sala A II G 6063 III SA/Gl 1015/17 A. Skoczylas (spr.)
S. Miziołek
M. Rysz
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej ustalającej opłatę podwyższoną za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji
I GSK 729/18 2018-10-18 11:00 Sala B I G 6559 II SA/Go 672/15 H. Wach
A. Apollo
D. Dudra (spr.)
określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej
II FSK 3005/16 2018-10-18 11:00 Sala C II F 6119 I SA/Lu 1323/15 J. Sokołowska
C. Koziński
J. Płusa (spr.)
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
I OSK 681/18 2018-10-18 11:00 Sala D I O 658/6480 II SAB/Wa 420/17 J. Rudnicka
E. Kremer (spr.)
M. Wincenciak
Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 09.05.2014 r. o udostępnienie informacji publicznej
II FSK 3941/17 2018-10-18 11:15 Sala C II F 6119 I SA/Lu 132/17 J. Sokołowska
C. Koziński (spr.)
J. Płusa
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
II FSK 2427/16 2018-10-18 11:20 Sala F II F 6115 I SA/Gl 884/15 J. Grzęda
P. Dąbek (spr.)
G. Nasierowska
podatek od nieruchomości za 2009 r.
I FSK 2032/16 2018-10-18 11:30 Sala A I F 6110 I SA/Kr 510/16 M. Niezgódka - Medek
A. Cudak
K. Wujek (spr.)
podatek od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2009 r.
II GSK 840/18 2018-10-18 11:30 Sala A II G 6170 VI SA/Wa 502/17 A. Skoczylas
S. Miziołek
M. Rysz (spr.)
ustalenie wyniku egzaminu adwokackiego
I GSK 2399/18 2018-10-18 11:30 Sala B I G 6550 I SA/Bk 15/18 H. Wach
A. Apollo (spr.)
D. Dudra
przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości
II OSK 2623/16 2018-10-18 11:30 Sala B II O 6014 II SA/Kr 867/15 A. Wawrzyniak
M. Linska - Wawrzon
S. Pauter (spr.)
Nakaz rozbiórki budowli
II FSK 3944/17 2018-10-18 11:30 Sala C II F 6119 I SA/Lu 139/17 J. Sokołowska (spr.)
C. Koziński
J. Płusa
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
I OSK 2549/16 2018-10-18 11:30 Sala D I O 658/6480 II SAB/Kr 105/16 J. Rudnicka
E. Kremer
M. Wincenciak (spr.)
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
II FSK 2444/16 2018-10-18 11:30 Sala F II F 6115 I SA/Gl 1465/15 J. Grzęda
P. Dąbek (spr.)
G. Nasierowska
podatek od nieruchomości za 2010 r.
I FSK 1633/16 2018-10-18 12:00 Sala A I F 6110 VIII SA/Wa 997/15 M. Niezgódka - Medek
I. Najda-Ossowska
K. Wujek (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 27 września 2018 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 11 października 2018 r.
I GSK 2928/18 2018-10-18 12:00 Sala B I G 6559 I SA/Bk 348/18 H. Wach (spr.)
A. Apollo
D. Dudra
Negatywna ocena projektu
I GSK 2931/18 2018-10-18 12:15 Sala B I G 6559 I SA/Bk 346/18 H. Wach
A. Apollo
D. Dudra (spr.)
Negatywna ocena projektu
I GSK 2932/18 2018-10-18 12:30 Sala B I G 6559 I SA/Bk 343/18 H. Wach
A. Apollo (spr.)
D. Dudra
Negatywna ocena projektu
II OSK 2621/16 2018-10-18 12:30 Sala B II O 6153 II SA/Kr 555/16 A. Wawrzyniak
M. Linska - Wawrzon (spr.)
S. Pauter
Umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie
II OSK 2910/16 2018-10-18 12:30 Sala B II O 6153 II SA/Kr 553/16 A. Wawrzyniak
M. Linska - Wawrzon (spr.)
S. Pauter
Umorzenie postępowania; Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 272/17 2018-10-18 12:30 Sala B II O 6153 II SA/Kr 554/16 A. Wawrzyniak
M. Linska - Wawrzon (spr.)
S. Pauter
Umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie
I OSK 2868/16 2018-10-18 12:30 Sala E I O 6322 II SA/Rz 436/13 M. Stojanowski (spr.)
A. Blewązka
C. Nowak-Kolczyńska
Zmiana opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
I FSK 1692/16 2018-10-18 13:00 Sala A I F 6560/6110 I SA/Bd 233/16 M. Niezgódka - Medek (spr.)
A. Cudak
K. Wujek
podatek od towarów i usług
II GSK 3371/16 2018-10-18 13:00 Sala A II G 6042 II SA/Rz 553/15 A. Skoczylas (spr.)
S. Miziołek
M. Rysz
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I GSK 863/18 2018-10-18 13:00 Sala B I G 6553 V SA/Wa 3265/15 H. Wach (spr.)
A. Apollo
D. Dudra
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji o uchyleniu decyzji i umorzeniu postępowania w sprawie odmowy cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej i odmowy przyznania rekompensaty
II FSK 2598/16 2018-10-18 13:00 Sala C II F 6115 I SA/Gl 912/15 J. Sokołowska
C. Koziński
J. Płusa (spr.)
podatek od nieruchomości za 2006 r.
I OSK 424/17 2018-10-18 13:00 Sala D I O 658/6480 II SAB/Kr 135/16 J. Rudnicka
E. Kremer
M. Wincenciak (spr.)
Bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej
I OSK 2635/16 2018-10-18 13:00 Sala E I O 6079 I SA/Wa 340/16 M. Stojanowski
A. Blewązka (spr.)
C. Nowak-Kolczyńska
Odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
II FSK 2962/16 2018-10-18 13:00 Sala F II F 6112 I SA/Wr 18/16 J. Grzęda
D. Gajewski (spr.)
G. Nasierowska
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. oraz odsetki za zwłokę
II FSK 2853/16 2018-10-18 13:10 Sala C II F 6115 I SA/Gl 245/15 J. Sokołowska
C. Koziński (spr.)
J. Płusa
podatek od nieruchomości za 2009 r.
II GSK 90/17 2018-10-18 13:20 Sala A II G 6042 II SA/Rz 301/16 A. Skoczylas (spr.)
S. Miziołek
M. Rysz
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II FSK 2854/16 2018-10-18 13:20 Sala C II F 6115 I SA/Gl 903/15 J. Sokołowska (spr.)
C. Koziński
J. Płusa
podatek od nieruchomości za 2004 r.
II FSK 2963/16 2018-10-18 13:20 Sala F II F 6112 I SA/Wr 152/16 J. Grzęda
D. Gajewski (spr.)
G. Nasierowska
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
I FSK 1778/16 2018-10-18 13:30 Sala A I F 6560/6110 I SA/Po 2427/15 M. Niezgódka - Medek
A. Cudak (spr.)
K. Wujek
podatek od towarów i usług
I GSK 1134/18 2018-10-18 13:30 Sala B I G 6552 VIII SA/Wa 1035/15 H. Wach
A. Apollo
D. Dudra (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie przyznania płatności na zalesienie gruntów rolnych
II FSK 2959/16 2018-10-18 13:30 Sala C II F 6560/6116 III SA/Po 223/16 J. Sokołowska
C. Koziński
J. Płusa (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
I OSK 1951/18 2018-10-18 13:30 Sala D I O 6320 II SA/Po 735/17 J. Rudnicka
E. Kremer (spr.)
M. Wincenciak
Zasiłek celowy
I OSK 1952/18 2018-10-18 13:30 Sala E I O 6322 II SA/Po 610/17 M. Stojanowski
A. Blewązka
C. Nowak-Kolczyńska (spr.)
Zwrot wydatków z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
II GSK 3489/16 2018-10-18 13:40 Sala A II G 6042 II SA/Rz 982/15 A. Skoczylas
S. Miziołek
M. Rysz (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II FSK 3046/16 2018-10-18 13:40 Sala F II F 6117 I SA/Łd 371/16 J. Grzęda
D. Gajewski (spr.)
G. Nasierowska
umorzenie zaległości podatkowych
I OSK 1769/17 2018-10-18 13:50 Sala D I O 658/6480 II SAB/Go 17/17 J. Rudnicka
E. Kremer
M. Wincenciak (spr.)
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
I OSK 1966/18 2018-10-18 13:50 Sala E I O 6322 II SA/Po 611/17 M. Stojanowski
A. Blewązka
C. Nowak-Kolczyńska (spr.)
Zwrot wydatków z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
I FSK 1797/16 2018-10-18 14:00 Sala A I F 6560/6110 I SA/Po 425/16 M. Niezgódka - Medek
A. Cudak
K. Wujek (spr.)
podatek od towarów i usług
II GSK 3116/16 2018-10-18 14:00 Sala A II G 6042 II SA/Rz 959/15 A. Skoczylas
S. Miziołek
M. Rysz (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I GSK 1164/18 2018-10-18 14:00 Sala B I G 6552 V SA/Wa 4463/15 H. Wach
A. Apollo (spr.)
D. Dudra
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wypłatę pomocy na zalesienie
II OSK 2639/16 2018-10-18 14:00 Sala B II O 638/6159 II SA/Bd 261/16 A. Wawrzyniak
M. Linska - Wawrzon
S. Pauter (spr.)
Zarzuty zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym
II FSK 3028/16 2018-10-18 14:00 Sala C II F 6560/6113 I SA/Gl 409/16 J. Sokołowska
C. Koziński (spr.)
J. Płusa
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 3142/16 2018-10-18 14:00 Sala F II F 6115 I SA/Po 2193/15 J. Grzęda
D. Gajewski (spr.)
G. Nasierowska
podatek od nieruchomości za 2015 r.
II GSK 3490/16 2018-10-18 14:20 Sala A II G 6042 II SA/Rz 651/15 A. Skoczylas
S. Miziołek (spr.)
M. Rysz
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I GSK 1145/18 2018-10-18 14:30 Sala B I G 6552 V SA/Wa 3736/15 H. Wach (spr.)
A. Apollo
D. Dudra
odmowa przyznania płatności na zalesienie
II FSK 852/14 2018-10-18 14:30 Sala C II F 6115 I SA/Wr 1014/13 J. Płusa
J. Sokołowska
K. Winiarski (spr.)
podatek od nieruchomości za 2011 r.
II FSK 853/14 2018-10-18 14:30 Sala C II F 6115 I SA/Wr 1015/13 J. Płusa (spr.)
J. Sokołowska
K. Winiarski
podatek od nieruchomości za 2010 r.
II GSK 3420/16 2018-10-18 14:40 Sala A II G 6042 II SA/Rz 650/15 A. Skoczylas
S. Miziołek (spr.)
M. Rysz
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I GSK 840/18 2018-10-18 15:00 Sala B I G 6552 I SA/Rz 1076/15 H. Wach
A. Apollo
D. Dudra (spr.)
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności na zalesienie
II OSK 1796/18 2018-10-18 15:00 Sala E II O 6401/6150 IV SA/Wa 2925/17 M. Miron
M. Laskowska - Pietrzak (spr.)
A. Wawrzyniak
Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 4 października 2018 r.
II OSK 1935/18 2018-10-18 15:00 Sala E II O 6401/6150 IV SA/Wa 2924/17 M. Miron
M. Laskowska - Pietrzak (spr.)
A. Wawrzyniak
Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 4 października 2018 r.
I GSK 1093/18 2018-10-18 15:30 Sala B I G 6552 I SA/Ke 224/16 H. Wach
A. Apollo (spr.)
D. Dudra
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu zalesiania gruntów rolnych


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014