Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 88
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I FSK 1067/16 2018-06-19 08:50 Sala A I F 6110 I SA/Lu 69/16 B. Wojciechowski
M. Chodacka
J. Zubrzycki (spr.)
podatek od towarów i usług za czerwiec 2008 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 29 maja 2018 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 12 czerwca 2018 r.
I FSK 1068/16 2018-06-19 08:50 Sala A I F 6110 I SA/Lu 72/16 B. Wojciechowski
M. Chodacka (spr.)
J. Zubrzycki
podatek od towarów i usług za sierpień 2008 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 29 maja 2018 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 12 czerwca 2018 r.
I FSK 1066/16 2018-06-19 08:50 Sala A I F 6110 I SA/Lu 34/16 B. Wojciechowski (spr.)
M. Chodacka
J. Zubrzycki
podatek od towarów i usług za lipiec 2008 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 29 maja 2018 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 12 czerwca 2018 r.
I FSK 1447/16 2018-06-19 08:50 Sala A I F 6110 I SA/Ke 194/16 I. Najda-Ossowska
M. Łozowska (spr.)
A. Mudrecki
określenie podatku od towarów i usług za listopad 2013 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 czerwca 2018 r.
I FSK 128/18 2018-06-19 09:00 Sala A I F 6110 III SA/Wa 1740/17 J. Zubrzycki
B. Wojciechowski
K. Wujek (spr.)
podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2005 r.
I FSK 127/18 2018-06-19 09:00 Sala A I F 6110 III SA/Wa 1739/17 J. Zubrzycki
B. Wojciechowski (spr.)
K. Wujek
podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2006 r.
I FSK 126/18 2018-06-19 09:00 Sala A I F 6110 III SA/Wa 1722/17 J. Zubrzycki (spr.)
B. Wojciechowski
K. Wujek
podatek od towarów i usług za miesiące od stycznia do maja 2007 r.
II GSK 2540/16 2018-06-19 09:00 Sala A II G 6037 III SA/Po 1192/15 J. Zabłocka (spr.)
A. Kisielewicz
T. Smoleń
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GSK 2673/16 2018-06-19 09:00 Sala B II G 6460 VI SA/Wa 1170/15 M. Korycińska (spr.)
G. Jyż
S. Widłak
udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
II OSK 2252/16 2018-06-19 09:00 Sala B II O 6272 IV SA/Wa 5/16 M. Miron (spr.)
M. Gdesz
M. Masternak - Kubiak
Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen
II FSK 1567/16 2018-06-19 09:00 Sala C II F 6560/6112 I SA/Wr 1714/15 T. Zborzyński (spr.)
A. Jagiełło
A. Rzepecka
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
I OSK 2064/16 2018-06-19 09:00 Sala E I O 6076 I SA/Wa 2148/15 T. Dziełakowska (spr.)
M. Kamiński
M. Nowicka
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej
II FSK 1691/16 2018-06-19 09:00 Sala F II F 6560/6112 I SA/Łd 1421/15 J. Rypina (spr.)
S. Bogucki
B. Rennert
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II FSK 1692/16 2018-06-19 09:15 Sala F II F 6560/6112 I SA/Łd 1423/15 J. Rypina
S. Bogucki
B. Rennert (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II GSK 3587/17 2018-06-19 09:30 Sala A II G 6037 III SA/Po 116/17 J. Zabłocka
A. Kisielewicz
T. Smoleń (spr.)
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II OSK 2497/17 2018-06-19 09:30 Sala B II O 6271 IV SA/Wa 3047/16 M. Miron (spr.)
M. Gdesz
M. Masternak - Kubiak
uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
I OSK 2001/16 2018-06-19 09:30 Sala E I O 6076 I SA/Wa 1434/15 T. Dziełakowska
M. Kamiński
M. Nowicka (spr.)
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej
II FSK 1573/16 2018-06-19 09:30 Sala F II F 6118 I SA/Gl 873/15 J. Rypina
S. Bogucki (spr.)
B. Rennert
umorzenie postępowania egzekucyjnego
II GSK 2336/16 2018-06-19 09:40 Sala B II G 6460 VI SA/Wa 1244/15 M. Korycińska
G. Jyż (spr.)
S. Widłak
unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
I FSK 1210/16 2018-06-19 10:00 Sala A I F 6110 III SA/Wa 481/15 J. Zubrzycki
B. Wojciechowski
K. Wujek (spr.)
podatek od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 2009 r.
II GSK 2541/16 2018-06-19 10:00 Sala A II G 6037 III SA/Po 662/15 J. Zabłocka
A. Kisielewicz (spr.)
T. Smoleń
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II OSK 1909/16 2018-06-19 10:00 Sala B II O 6391/6269 IV SA/Gl 890/15 M. Miron
M. Gdesz
M. Masternak - Kubiak (spr.)
ustalenie opłat na cmentarzach komunalnych
II FSK 1699/16 2018-06-19 10:00 Sala C II F 6560/6113 I SA/Po 1229/15 T. Zborzyński
A. Jagiełło
A. Rzepecka (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I OSK 1953/16 2018-06-19 10:00 Sala E I O 6076 I SA/Wa 2223/15 T. Dziełakowska
M. Kamiński (spr.)
M. Nowicka
Odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie odmowy przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej
II FSK 1632/16 2018-06-19 10:00 Sala F II F 6112 I SA/Gl 845/15 J. Rypina
S. Bogucki
B. Rennert (spr.)
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
II GSK 2429/16 2018-06-19 10:20 Sala B II G 6411/6037 II SA/Ol 1/16 M. Korycińska
G. Jyż
S. Widłak (spr.)
stwierdzenie nieważności w części uchwały w sprawie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Olsztyna
I FSK 1074/16 2018-06-19 10:30 Sala A I F 6560/6110 I SA/Gd 1558/15 J. Zubrzycki (spr.)
B. Wojciechowski
K. Wujek
podatek od towarów i usług
I FSK 1075/16 2018-06-19 10:30 Sala A I F 6560/6110 I SA/Gd 1600/15 J. Zubrzycki
B. Wojciechowski (spr.)
K. Wujek
podatek od towarów i usług
I FSK 1176/16 2018-06-19 10:30 Sala A I F 6560/6110 I SA/Bk 1180/15 J. Zubrzycki
B. Wojciechowski
K. Wujek (spr.)
podatek od towarów i usług
II GSK 2382/16 2018-06-19 10:30 Sala A II G 6037 II SA/Rz 678/15 J. Zabłocka (spr.)
A. Kisielewicz
T. Smoleń
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II OSK 1859/16 2018-06-19 10:30 Sala B II O 6391/6150 II SA/Wr 817/15 M. Miron
M. Gdesz (spr.)
M. Masternak - Kubiak
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady miasta
II FSK 1614/16 2018-06-19 10:30 Sala C II F 6560/6114 I SA/Wr 1760/15 T. Zborzyński (spr.)
A. Jagiełło
A. Rzepecka
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn
I OSK 2428/17 2018-06-19 10:30 Sala E I O 6299 II SA/Kr 1329/16 T. Dziełakowska (spr.)
M. Kamiński
M. Nowicka
Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie orzekającej o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
II FSK 1696/16 2018-06-19 10:30 Sala F II F 6112 I SA/Ol 115/16 J. Rypina (spr.)
S. Bogucki
B. Rennert
zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.
II GSK 1220/17 2018-06-19 10:50 Sala B II G 6042 III SA/Wr 667/16 M. Korycińska (spr.)
G. Jyż
S. Widłak
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 2526/16 2018-06-19 11:00 Sala A II G 6037 III SA/Kr 143/15 J. Zabłocka
A. Kisielewicz (spr.)
T. Smoleń
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II OSK 2812/17 2018-06-19 11:00 Sala B II O 6152 II SA/OL 450/17 M. Miron
M. Gdesz (spr.)
M. Masternak - Kubiak
Lokalizacja inwestycji
II FSK 1538/16 2018-06-19 11:00 Sala C II F 6560/6113 I SA/Wr 1817/15 T. Zborzyński
A. Jagiełło (spr.)
A. Rzepecka
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I OSK 1917/16 2018-06-19 11:00 Sala E I O 6079 II SA/Łd 133/16 T. Dziełakowska
M. Kamiński (spr.)
M. Nowicka
Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia stanu prawnego i przeniesienia prawa własności działki
II FSK 1639/16 2018-06-19 11:00 Sala F II F 6118 I SA/Lu 715/15 J. Rypina
S. Bogucki
B. Rennert (spr.)
zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
II GSK 1221/17 2018-06-19 11:10 Sala B II G 6042 III SA/Wr 668/16 M. Korycińska
G. Jyż (spr.)
S. Widłak
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II FSK 1663/16 2018-06-19 11:20 Sala C II F 6115 I SA/Lu 920/15 T. Zborzyński
A. Jagiełło
A. Rzepecka (spr.)
podatek od nieruchomości za 2011 r.
II GSK 1222/17 2018-06-19 11:25 Sala B II G 6042 III SA/Wr 666/16 M. Korycińska
G. Jyż
S. Widłak (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I FSK 1372/16 2018-06-19 11:30 Sala A I F 6560/6110 III SA/WA 834/15 J. Zubrzycki
M. Łozowska (spr.)
B. Wojciechowski
Interpretacja co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług; Interpretacje indywidualne wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych
II GSK 2348/16 2018-06-19 11:30 Sala A II G 6037 VI SA/Wa 1429/15 J. Zabłocka
A. Kisielewicz
T. Smoleń (spr.)
kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II OSK 1855/16 2018-06-19 11:30 Sala B II O 6153 II SA/Gl 230/15 M. Miron
M. Gdesz
M. Masternak - Kubiak (spr.)
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II FSK 1732/16 2018-06-19 11:30 Sala C II F 6115 I SA/Lu 921/15 T. Zborzyński (spr.)
A. Jagiełło
A. Rzepecka
podatek od nieruchomości za 2012 r.
I OSK 2117/16 2018-06-19 11:30 Sala E I O 6293 I SA/Wa 793/15 T. Dziełakowska
M. Kamiński (spr.)
M. Nowicka
Odmowa zmiany decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego
II FSK 1590/16 2018-06-19 11:30 Sala F II F 6113 I SA/Rz 2/16 J. Rypina
S. Bogucki (spr.)
B. Rennert
podatek dochodowy od osób prawnych za okres od 1 października 2009 r. do 30 września 2010 r.
II GSK 2066/16 2018-06-19 11:40 Sala B II G 6042 III SA/Wr 727/15 M. Korycińska (spr.)
G. Jyż
S. Widłak
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II FSK 1841/16 2018-06-19 11:40 Sala C II F 6115 I SA/Lu 714/15 T. Zborzyński
A. Jagiełło (spr.)
A. Rzepecka
podatek od nieruchomości za 2010 r.
II FSK 1591/16 2018-06-19 11:40 Sala F II F 6113 I SA/Rz 3/16 J. Rypina
S. Bogucki
B. Rennert (spr.)
podatek dochodowy od osób prawnych za okres od 1 października 2009 r. do 30 września 2010 r.
II GSK 2067/16 2018-06-19 11:55 Sala B II G 6042 III SA/Wr 728/15 M. Korycińska (spr.)
G. Jyż
S. Widłak
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II FSK 1336/16 2018-06-19 12:00 Sala F II F 6560/6112 I SA/Gd 1725/15 S. Bogucki
J. Brolik
A. Polańska (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 5 czerwca 2018 r.
II GSK 2068/16 2018-06-19 12:10 Sala B II G 6042 III SA/Wr 729/15 A. Kuba
G. Jyż (spr.)
S. Widłak
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 2069/16 2018-06-19 12:25 Sala B II G 6042 III SA/Wr 730/15 A. Kuba
G. Jyż (spr.)
S. Widłak
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II OSK 2996/17 2018-06-19 12:30 Sala B II O 6271 IV SA/Wa 2678/16 M. Miron
M. Gdesz
M. Masternak - Kubiak (spr.)
Odmowa nadania statusu uchodźcy
I OSK 1962/16 2018-06-19 12:30 Sala E I O 6181 II SA/Gd 648/15 T. Dziełakowska
M. Kamiński
M. Nowicka (spr.)
Umorzenie postępowania w sprawie odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
II GSK 2070/16 2018-06-19 12:40 Sala B II G 6042 III SA/Wr 731/15 A. Kuba
G. Jyż
S. Widłak (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II OSK 2997/17 2018-06-19 12:45 Sala B II O 6271 IV SA/Wa 759/17 M. Miron (spr.)
M. Gdesz
M. Masternak - Kubiak
Odmowa nadania statusu uchodźcy
II GSK 2549/16 2018-06-19 12:55 Sala B II G 6042 III SA/Wr 1005/15 A. Kuba
G. Jyż
S. Widłak (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I FSK 1268/16 2018-06-19 13:00 Sala A I F 6560/6110 III SA/Wa 859/15 J. Zubrzycki
M. Łozowska
B. Wojciechowski (spr.)
podatek od towarów i usług
I FSK 1265/16 2018-06-19 13:00 Sala A I F 6560/6110 III SA/Wa 860/15 J. Zubrzycki
M. Łozowska (spr.)
B. Wojciechowski
podatek od towarów i usług
II GSK 4248/16 2018-06-19 13:00 Sala A II G 6033 II SA/Ke 1121/15 J. Zabłocka
A. Kisielewicz (spr.)
T. Smoleń
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
II OSK 1834/16 2018-06-19 13:00 Sala B II O 6153 II SA/Wr 656/15 M. Miron
M. Gdesz (spr.)
M. Masternak - Kubiak
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II FSK 1694/16 2018-06-19 13:00 Sala C II F 6115 I SA/Łd 1379/15 T. Zborzyński
A. Jagiełło
A. Rzepecka (spr.)
podatek od nieruchomości za 2010 r.
I OSK 1960/16 2018-06-19 13:00 Sala E I O 6031 II SA/Ol 329/16 T. Dziełakowska (spr.)
M. Kamiński
M. Nowicka
Wpis punktów karnych do ewidencji kierowców
II FSK 1675/16 2018-06-19 13:00 Sala F II F 6113 III SA/Wa 467/15 J. Rypina (spr.)
S. Bogucki
C. Koziński
nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.
II GSK 2484/16 2018-06-19 13:10 Sala A II G 6033 VI SA/Wa 2070/15 J. Zabłocka (spr.)
A. Kisielewicz
T. Smoleń
kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
II FSK 1743/16 2018-06-19 13:15 Sala C II F 6115 I SA/Łd 1310/15 T. Zborzyński (spr.)
A. Jagiełło
A. Rzepecka
podatek od nieruchomości za 2010 r.
II FSK 1885/16 2018-06-19 13:20 Sala F II F 6113 III SA/Wa 258/15 J. Rypina
S. Bogucki
C. Koziński (spr.)
podatek dochodowy od osób prawnych za 2006 r.
I FSK 432/18 2018-06-19 13:30 Sala A I F 6560/6110 I SA/Gd 1233/17 J. Zubrzycki
M. Łozowska (spr.)
B. Wojciechowski
pisemna interpretacja w zakresie podatku od towarów i usług
II GSK 2758/16 2018-06-19 13:30 Sala A II G 6033 VI SA/Wa 2071/15 J. Zabłocka (spr.)
A. Kisielewicz
T. Smoleń
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
II OSK 1857/16 2018-06-19 13:30 Sala B II O 6152 II SA/Rz 1177/15 M. Miron
M. Gdesz (spr.)
M. Masternak - Kubiak
Zawieszenie postępowania administracyjnego
II FSK 1638/16 2018-06-19 13:30 Sala C II F 6117 I SA/Lu 611/15 T. Zborzyński
A. Jagiełło (spr.)
A. Rzepecka
umorzenie odsetek od zaległości podatkowej
I OSK 2923/17 2018-06-19 13:30 Sala E I O 6320 II SA/Sz 645/17 T. Dziełakowska
M. Kamiński
M. Nowicka (spr.)
Zasiłek celowy
II FSK 1664/16 2018-06-19 13:40 Sala F II F 6119 I SA/Po 1001/15 J. Rypina
S. Bogucki (spr.)
C. Koziński
wykreślenie zastawu skarbowego
II GSK 1091/17 2018-06-19 13:50 Sala A II G 6033 VI SA/Wa 1528/16 J. Zabłocka
A. Kisielewicz
T. Smoleń (spr.)
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
I OSK 1772/16 2018-06-19 13:50 Sala E I O 6031 III SA/Po 968/15 T. Dziełakowska
M. Kamiński (spr.)
M. Nowicka
Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej skierowania na badania lekarskie
I FSK 2078/14 2018-06-19 14:00 Sala A I F 6560/6110 III SA/Wa 997/14 J. Zubrzycki (spr.)
R. Pęk
B. Wojciechowski
podatek od towarów i usług
II OSK 3028/17 2018-06-19 14:00 Sala B II O 6271 IV SA/Wa 3235/16 M. Miron (spr.)
M. Gdesz
M. Masternak - Kubiak
Odmowa nadania statusu uchodźcy
II FSK 1608/16 2018-06-19 14:00 Sala C II F 6115 I SA/Po 1077/15 T. Zborzyński
A. Jagiełło
A. Rzepecka (spr.)
podatek od nieruchomości za lata 2007-2012
II FSK 55/18 2018-06-19 14:00 Sala F II F 6119 I SA/Po 370/17 J. Rypina
S. Bogucki
C. Koziński (spr.)
wykreślenie zastawu skarbowego
II GSK 1834/17 2018-06-19 14:10 Sala A II G 6033 VI SA/Wa 1183/16 J. Zabłocka
A. Kisielewicz
T. Smoleń (spr.)
odmowa wygaśnięcia względnie uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
II GSK 3191/16 2018-06-19 14:30 Sala A II G 6033 VI SA/Wa 1474/15 J. Zabłocka
A. Kisielewicz (spr.)
T. Smoleń
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
II FSK 915/16 2018-06-19 14:30 Sala C II F 6118 I SA/Sz 972/15 T. Zborzyński
A. Jagiełło (spr.)
A. Rzepecka
umorzenie postępowania egzekucyjnego
II GSK 1833/17 2018-06-19 14:50 Sala A II G 6033 VI SA/Wa 1132/16 J. Zabłocka
A. Kisielewicz (spr.)
T. Smoleń
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
I GSK 2206/18 2018-06-19 15:10 Sala A I G 6559 III SA/Po 121/18 J. Zabłocka
A. Kisielewicz
T. Smoleń (spr.)
ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014