Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 113
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I FSK 434/16 2017-12-12 08:50 Sala A I F 6110 I SA/Wr 1572/15 R. Wiatrowski
M. Chodacka
M. Dożynkiewicz (spr.)
podatek od towarów i usług za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2012 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 5 grudnia 2017 r.
I FSK 1992/15 2017-12-12 09:00 Sala A I F 6110 VIII SA/Wa 1280/14 M. Dożynkiewicz
M. Łozowska
R. Wiatrowski (spr.)
podatek od towarów i usług
II GSK 1095/16 2017-12-12 09:00 Sala A II G 6559 V SA/Wa 2508/15 Z. Czarnik (spr.)
S. Miziołek
K. Stec
określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
II GSK 3533/15 2017-12-12 09:00 Sala B II G 6373 VI SA/Wa 232/15 G. Jyż (spr.)
D. Dąbek
A. Kisielewicz
uchylenie decyzji dotyczącej zawieszenia uprawnień do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz umorzenie postępowania w części
II OSK 1900/16 2017-12-12 09:00 Sala B II O 6010 VII SA/Wa 1107/15 J. Stelmasiak
P. Korzeniowski
P. Miładowski (spr.)
Odmowa zawieszenia postępowania administracyjnego
I GSK 883/16 2017-12-12 09:00 Sala C I G 6111 III SA/Po 857/15 B. Stukan-Pytlowany (spr.)
L. Jajkiewicz
C. Kosterna
odmowa zwrotu podatku akcyzowego
II FSK 3288/15 2017-12-12 09:00 Sala C II F 6113 I SA/Łd 211/15 M. Jaśniewicz (spr.)
S. Bogucki
A. Rzepecka
podatek dochodowy od osób prawnych za 2009 r.
II OSK 571/16 2017-12-12 09:00 Sala D II O 6201 VII SA/Wa 1602/15 B. Adamiak (spr.)
I. Niżnik - Dobosz
A. Wawrzyniak
Prawo wykonywania zawodu lekarza
I OSK 509/16 2017-12-12 09:00 Sala E I O 6180 IV SA/Wa 206/15 J. Tarno (spr.)
M. Kotulski
M. Nowicka
Odszkodowanie za nieruchomość
II FSK 2641/15 2017-12-12 09:00 Sala F II F 6560/6116 III SA/Wa 3349/14 T. Zborzyński (spr.)
A. Hanusz
M. Olejnik
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
II OSK 1938/16 2017-12-12 09:15 Sala B II O 6010 VII SA/Wa 1039/15 J. Stelmasiak
P. Korzeniowski
P. Miładowski (spr.)
Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego
I FSK 1053/17 2017-12-12 09:30 Sala A I F 6110 I SA/Wr 1288/16 M. Dożynkiewicz
M. Łozowska (spr.)
R. Wiatrowski
odmowa zwrotu oprocentowania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu za marzec, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i grudzień 2013 r.
I FSK 1055/17 2017-12-12 09:30 Sala A I F 6110 I SA/Wr 1290/16 M. Dożynkiewicz
M. Łozowska (spr.)
R. Wiatrowski
odmowa zwrotu oprocentowania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu za miesiące od lutego do sierpnia oraz za październik i grudzień 2011 r.
I FSK 1051/17 2017-12-12 09:30 Sala A I F 6110 I SA/Wr 1286/16 M. Dożynkiewicz
M. Łozowska
R. Wiatrowski (spr.)
odmowa zwrotu oprocentowania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu za luty, maj, sierpień i październik 2015 r.
I FSK 1056/17 2017-12-12 09:30 Sala A I F 6110 I SA/Wr 1326/16 M. Dożynkiewicz
M. Łozowska (spr.)
R. Wiatrowski
odmowa zwrotu oprocentowania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu za marzec, maj, lipiec, wrzesień i grudzień 2011 r.
I FSK 956/17 2017-12-12 09:30 Sala A I F 6110 I SA/Wr 1256/16 M. Dożynkiewicz (spr.)
M. Łozowska
R. Wiatrowski
odmowa zwrotu oprocentowania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu za miesiące od stycznia do lipca i od października do grudnia 2010 r.
I FSK 1052/17 2017-12-12 09:30 Sala A I F 6110 I SA/Wr 1287/16 M. Dożynkiewicz (spr.)
M. Łozowska
R. Wiatrowski
odmowa zwrotu oprocentowania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu za luty, marzec, kwiecień, lipiec, listopad i grudzień 2014 r.
I FSK 1054/17 2017-12-12 09:30 Sala A I F 6110 I SA/Wr 1289/16 M. Dożynkiewicz
M. Łozowska
R. Wiatrowski (spr.)
odmowa zwrotu oprocentowania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu za luty, marzec, maj, i od lipca do grudnia 2012 r.
II GSK 1001/16 2017-12-12 09:30 Sala A II G 6411/6532 I SA/Łd 1231/15 Z. Czarnik
S. Miziołek
K. Stec (spr.)
stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
II GSK 372/16 2017-12-12 09:30 Sala B II G 6550 III SA/Po 806/14 G. Jyż
D. Dąbek (spr.)
A. Kisielewicz
odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej
I GSK 918/16 2017-12-12 09:30 Sala C I G 6111 III SA/Po 449/15 B. Stukan-Pytlowany
L. Jajkiewicz
C. Kosterna (spr.)
odmowa zwrotu podatku akcyzowego
II FSK 3289/15 2017-12-12 09:30 Sala C II F 6117 I SA/Łd 142/15 M. Jaśniewicz
S. Bogucki (spr.)
A. Rzepecka
umorzenie zaległości podatkowych
II OSK 597/16 2017-12-12 09:30 Sala D II O 6139 IV SA/Wa 1862/15 B. Adamiak
I. Niżnik - Dobosz
A. Wawrzyniak (spr.)
odmowa zajęcia stanowiska
I OSK 402/16 2017-12-12 09:30 Sala E I O 6180 IV SA/Wa 906/15 J. Tarno
M. Kotulski
M. Nowicka (spr.)
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nieruchomości
II FSK 2640/15 2017-12-12 09:30 Sala F II F 6560/6116 III SA/Wa 3052/14 T. Zborzyński
A. Hanusz (spr.)
M. Olejnik
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
II OSK 699/16 2017-12-12 09:45 Sala B II O 6139 II SA/Łd 819/15 J. Stelmasiak (spr.)
P. Korzeniowski
P. Miładowski
Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
II FSK 3068/15 2017-12-12 09:45 Sala F II F 6560/6116 III SA/Wa 3073/14 T. Zborzyński
A. Hanusz
M. Olejnik (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
II GSK 1002/16 2017-12-12 10:00 Sala A II G 6411/6533 I SA/Łd 1232/15 Z. Czarnik
S. Miziołek (spr.)
K. Stec
stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu
II GSK 936/16 2017-12-12 10:00 Sala B II G 6550 III SA/Po 1466/14 G. Jyż
D. Dąbek (spr.)
A. Kisielewicz
przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości
II OSK 974/16 2017-12-12 10:00 Sala B II O 6139 II SA/Lu 457/15 J. Stelmasiak
P. Korzeniowski (spr.)
P. Miładowski
Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
I GSK 952/16 2017-12-12 10:00 Sala C I G 6111 III SA/Po 1079/15 B. Stukan-Pytlowany (spr.)
L. Jajkiewicz
C. Kosterna
odmowa zwrotu podatku akcyzowego
II FSK 3304/15 2017-12-12 10:00 Sala C II F 6560/6112 I SA/Bk 259/15 M. Jaśniewicz
S. Bogucki
A. Rzepecka (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II OSK 639/16 2017-12-12 10:00 Sala D II O 6135 IV SA/Wa 2072/15 B. Adamiak
I. Niżnik - Dobosz (spr.)
A. Wawrzyniak
Kara pieniężna
I OSK 412/16 2017-12-12 10:00 Sala E I O 6180 IV SA/Wa 2250/15 J. Tarno
M. Kotulski (spr.)
M. Nowicka
Ustalenie odszkodowania za nieruchomość
II FSK 2668/15 2017-12-12 10:00 Sala F II F 6560/6113 III SA/Wa 3203/14 T. Zborzyński (spr.)
A. Hanusz
M. Olejnik
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I GSK 956/16 2017-12-12 10:15 Sala C I G 6111 III SA/Po 679/15 B. Stukan-Pytlowany
L. Jajkiewicz
C. Kosterna (spr.)
odmowa zwrotu podatku akcyzowego
II GSK 943/16 2017-12-12 10:30 Sala A II G 6559 V SA/Wa 2940/15 Z. Czarnik
S. Miziołek
K. Stec (spr.)
zobowiązanie do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej
II GSK 205/16 2017-12-12 10:30 Sala B II G 6552 I SA/Ol 611/15 G. Jyż (spr.)
D. Dąbek
A. Kisielewicz
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu zalesiania gruntów rolnych
II OSK 663/16 2017-12-12 10:30 Sala B II O 6153 II SA/Ol 654/15 J. Stelmasiak (spr.)
P. Korzeniowski
P. Miładowski
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
I GSK 973/16 2017-12-12 10:30 Sala C I G 6111 III SA/Po 975/15 B. Stukan-Pytlowany (spr.)
L. Jajkiewicz
C. Kosterna
odmowa zwrotu podatku akcyzowego
II FSK 3321/15 2017-12-12 10:30 Sala C II F 6560/6112 I SA/Bd 370/15 M. Jaśniewicz
S. Bogucki (spr.)
A. Rzepecka
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II OSK 610/16 2017-12-12 10:30 Sala D II O 6201 VII SA/Wa 429/15 B. Adamiak (spr.)
I. Niżnik - Dobosz
A. Wawrzyniak
Prawo wykonywania zawodu lekarza
I OSK 1923/17 2017-12-12 10:30 Sala E I O 6411/6145 II SA/Wa 1802/16 J. Tarno (spr.)
M. Kotulski
M. Nowicka
Stwierdzenie nieważności zarządzenia o odwołanie ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych
II FSK 2797/15 2017-12-12 10:30 Sala F II F 6560/6113 III SA/Wa 209/15 T. Zborzyński
A. Hanusz (spr.)
M. Olejnik
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I GSK 975/16 2017-12-12 10:45 Sala C I G 6111 III SA/Po 749/15 B. Stukan-Pytlowany
L. Jajkiewicz
C. Kosterna (spr.)
odmowa zwrotu podatku akcyzowego
II FSK 2909/15 2017-12-12 10:50 Sala F II F 6560/6113 III SA/Wa 2765/14 T. Zborzyński
A. Hanusz
M. Olejnik (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II GSK 926/16 2017-12-12 11:00 Sala A II G 6559 II SA/Go 760/15 Z. Czarnik
S. Miziołek (spr.)
K. Stec
określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej
II GSK 333/16 2017-12-12 11:00 Sala B II G 6550 II SA/Go 481/15 G. Jyż
D. Dąbek
A. Kisielewicz (spr.)
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego
II OSK 646/16 2017-12-12 11:00 Sala B II O 6014 II SA/Kr 1032/15 J. Stelmasiak
P. Korzeniowski
P. Miładowski (spr.)
Nakaz rozbiórki budowli
I GSK 976/16 2017-12-12 11:00 Sala C I G 6111 III SA/Po 750/15 B. Stukan-Pytlowany (spr.)
L. Jajkiewicz
C. Kosterna
odmowa zwrotu podatku akcyzowego
II FSK 3322/15 2017-12-12 11:00 Sala C II F 6560/6112 I SA/Bd 504/15 M. Jaśniewicz
S. Bogucki
A. Rzepecka (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II OSK 740/16 2017-12-12 11:00 Sala D II O 6010 VII SA/Wa 715/15 B. Adamiak
I. Niżnik - Dobosz
A. Wawrzyniak (spr.)
Odmowa wszczęcia postępowania; Stwierdzenie nieważności decyzji
I OSK 574/16 2017-12-12 11:00 Sala E I O 6074 II SA/Gd 391/15 J. Tarno
M. Kotulski
M. Nowicka (spr.)
Zwrot równowartości bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
I OSK 235/16 2017-12-12 11:00 Sala G I O 6076 I SA/Wa 2816/13 M. Wiśniewska
E. Kremer (spr.)
E. Kwiecińska
Umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej
II FSK 3233/17 2017-12-12 11:10 Sala F II F 6119 I SA/Gd 521/17 T. Zborzyński (spr.)
A. Hanusz
M. Olejnik
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podakowe spółki
I GSK 977/16 2017-12-12 11:15 Sala C I G 6111 III SA/Po 525/15 B. Stukan-Pytlowany
L. Jajkiewicz
C. Kosterna (spr.)
odmowa zwrotu podatku akcyzowego
II GSK 1565/16 2017-12-12 11:30 Sala A II G 6042 II SA/Go 774/15 Z. Czarnik (spr.)
S. Miziołek
K. Stec
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II GSK 1175/16 2017-12-12 11:30 Sala A II G 6042 II SA/Go 635/15 Z. Czarnik (spr.)
S. Miziołek
K. Stec
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 1698/16 2017-12-12 11:30 Sala A II G 6042 II SA/Go 21/16 Z. Czarnik (spr.)
S. Miziołek
K. Stec
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II OSK 675/16 2017-12-12 11:30 Sala B II O 6401/6150 II SA/Ol 998/15 J. Stelmasiak
P. Korzeniowski (spr.)
P. Miładowski
Skarga na uchwałę rady gminy; Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
I GSK 998/16 2017-12-12 11:30 Sala C I G 6111 III SA/Po 1283/15 B. Stukan-Pytlowany (spr.)
L. Jajkiewicz
C. Kosterna
odmowa zwrotu podatku akcyzowego
II OSK 632/16 2017-12-12 11:30 Sala D II O 6391/6150 II SA/Ke 845/15 B. Adamiak
I. Niżnik - Dobosz (spr.)
A. Wawrzyniak
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady gminy
II OSK 631/16 2017-12-12 11:30 Sala D II O 6391/6150 II SA/Ke 844/15 B. Adamiak
I. Niżnik - Dobosz (spr.)
A. Wawrzyniak
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady gminy
I OSK 424/16 2017-12-12 11:30 Sala E I O 6074 II SA/Sz 585/15 J. Tarno
M. Kotulski (spr.)
M. Nowicka
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
II FSK 3264/15 2017-12-12 11:40 Sala F II F 6112 I SA/Gd 385/15 T. Zborzyński
A. Hanusz (spr.)
M. Olejnik
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
I GSK 1015/16 2017-12-12 11:45 Sala C I G 6111 III SA/Po 836/15 B. Stukan-Pytlowany
L. Jajkiewicz
C. Kosterna (spr.)
odmowa zwrotu podatku akcyzowego
II GSK 1660/16 2017-12-12 11:50 Sala A II G 6042 II SA/Go 25/16 Z. Czarnik
S. Miziołek
K. Stec (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II GSK 1130/16 2017-12-12 11:50 Sala A II G 6042 II SA/Go 580/15 Z. Czarnik
S. Miziołek
K. Stec (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 1964/16 2017-12-12 12:10 Sala A II G 6042 II SA/Go 28/16 Z. Czarnik
S. Miziołek (spr.)
K. Stec
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 1699/16 2017-12-12 12:10 Sala A II G 6042 II SA/Go 852/15 Z. Czarnik
S. Miziołek (spr.)
K. Stec
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II GSK 3849/17 2017-12-12 12:30 Sala A II G 6559 V SA/Wa 1286/17 Z. Czarnik (spr.)
S. Miziołek
K. Stec
ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
II GSK 2588/16 2017-12-12 12:30 Sala B II G 6550 II SA/Go 738/15 G. Jyż (spr.)
D. Dąbek
A. Kisielewicz
odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej
II OSK 692/16 2017-12-12 12:30 Sala B II O 6139 II SA/Bd 589/15 J. Stelmasiak (spr.)
P. Korzeniowski
P. Miładowski
Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
II OSK 2188/17 2017-12-12 12:30 Sala D II O 6209 VII SA/Wa 585/17 B. Adamiak (spr.)
I. Niżnik - Dobosz
A. Wawrzyniak
uznanie praktyk jako naruszające zbiorowe prawa pacjenta
I OSK 399/16 2017-12-12 12:30 Sala E I O 6211 II SA/Wa 2181/14 J. Tarno
M. Kotulski (spr.)
M. Nowicka
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego
II GSK 2044/16 2017-12-12 12:55 Sala B II G 6550 II SA/Go 739/15 G. Jyż
D. Dąbek
A. Kisielewicz (spr.)
odmowa przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
I FSK 246/16 2017-12-12 13:00 Sala A I F 659/6110 III SAB/Gl 19/15 M. Dożynkiewicz (spr.)
M. Łozowska
R. Wiatrowski
przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku od towarów i usług
II OSK 647/16 2017-12-12 13:00 Sala B II O 6014 II SA/Kr 949/15 J. Stelmasiak
P. Korzeniowski
P. Miładowski (spr.)
Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
I GSK 1241/16 2017-12-12 13:00 Sala C I G 6111 I GSK 1743/14 B. Stukan-Pytlowany
L. Jajkiewicz (spr.)
C. Kosterna
podatek akcyzowy
II FSK 3215/17 2017-12-12 13:00 Sala C II F 6116 III SA/Wa 3262/11 M. Jaśniewicz (spr.)
S. Bogucki
A. Rzepecka
potrącenie zaległości podatkowej w podatku od gier za grudzień 2009 r. oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2010 r.
II FSK 3214/17 2017-12-12 13:00 Sala C II F 6116 III SA/Wa 3261/11 M. Jaśniewicz (spr.)
S. Bogucki
A. Rzepecka
potrącenie zaległości podatkowej w podatku od gier za kwiecień 2011 r.
II FSK 3213/17 2017-12-12 13:00 Sala C II F 6116 III SA/Wa 3260/11 M. Jaśniewicz (spr.)
S. Bogucki
A. Rzepecka
potrącenie zaległości podatkowej w podatku od gier za marzec 2011 r.
II OSK 621/16 2017-12-12 13:00 Sala D II O 6014 II SA/Gl 460/15 B. Adamiak
I. Niżnik - Dobosz
A. Wawrzyniak (spr.)
Wykonanie określonych robót budowlanych
II OSK 735/16 2017-12-12 13:00 Sala D II O 6010 II SA/Gl 822/15 B. Adamiak
I. Niżnik - Dobosz
A. Wawrzyniak (spr.)
Umorzenie postępowania
I OSK 2079/17 2017-12-12 13:00 Sala E I O 6411/6145 II SA/Go 330/17 J. Tarno (spr.)
M. Kotulski
M. Nowicka
Powierzenie pełnenia obowiązków dyrektora
II FSK 2838/15 2017-12-12 13:00 Sala F II F 6115 I SA/Ol 75/15 T. Zborzyński
A. Hanusz
M. Olejnik (spr.)
podatek od nieruchomości za 2014 r.
II GSK 1257/16 2017-12-12 13:20 Sala B II G 6550 II SA/Go 740/15 G. Jyż (spr.)
D. Dąbek
A. Kisielewicz
odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej
II FSK 3004/15 2017-12-12 13:20 Sala C II F 6115 I SA/Gl 1140/14 M. Jaśniewicz
S. Bogucki (spr.)
A. Rzepecka
podatek od nieruchomości za 2009 r.
II FSK 3043/15 2017-12-12 13:20 Sala F II F 6117 I SA/Rz 307/15 T. Zborzyński (spr.)
A. Hanusz
M. Olejnik
umorzenie zaległości podatkowych
I FSK 435/16 2017-12-12 13:30 Sala A I F 658/6110 III SAB/Gl 18/15 M. Dożynkiewicz
M. Łozowska
R. Wiatrowski (spr.)
bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w przedmiocie postępowania kontrolnego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 2138/16 2017-12-12 13:30 Sala A I F 659/6110 III SAB/Gl 6/16 M. Dożynkiewicz
M. Łozowska (spr.)
R. Wiatrowski
przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku od towarów i usług
II OSK 1523/16 2017-12-12 13:30 Sala B II O 6139 II SA/Po 931/15 J. Stelmasiak
P. Korzeniowski (spr.)
P. Miładowski
Odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu
I GSK 1242/16 2017-12-12 13:30 Sala C I G 6111 I GSK 1744/14 B. Stukan-Pytlowany
L. Jajkiewicz (spr.)
C. Kosterna
podatek akcyzowy
II FSK 3005/15 2017-12-12 13:30 Sala C II F 6115 I SA/Gl 1141/14 M. Jaśniewicz
S. Bogucki
A. Rzepecka (spr.)
podatek od nieruchomości za 2010 r.
II OSK 643/16 2017-12-12 13:30 Sala D II O 6139 II SA/Sz 355/15 B. Adamiak
I. Niżnik - Dobosz (spr.)
A. Wawrzyniak
Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
I OSK 467/16 2017-12-12 13:30 Sala E I O 6219 III SA/Kr 481/15 J. Tarno
M. Kotulski
M. Nowicka (spr.)
Niedopuszczalność odwołania w sprawie wniosku o nabycie tytułu prawnego do lokalu
II FSK 3006/15 2017-12-12 13:40 Sala C II F 6115 I SA/Gl 1142/14 M. Jaśniewicz (spr.)
S. Bogucki
A. Rzepecka
podatek od nieruchomości za 2011 r.
II FSK 3134/15 2017-12-12 13:40 Sala F II F 6116 I SA/Kr 413/15 T. Zborzyński
A. Hanusz (spr.)
M. Olejnik
wygaśnięcie decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.
II GSK 1396/16 2017-12-12 13:45 Sala B II G 6550 II SA/Go 742/15 G. Jyż
D. Dąbek
A. Kisielewicz (spr.)
odmowa przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
I GSK 1243/16 2017-12-12 13:45 Sala C I G 6111 I GSK 1745/14 B. Stukan-Pytlowany
L. Jajkiewicz (spr.)
C. Kosterna
podatek akcyzowy
II FSK 3007/15 2017-12-12 13:50 Sala C II F 6115 I SA/Gl 1143/14 M. Jaśniewicz
S. Bogucki (spr.)
A. Rzepecka
podatek od nieruchomości za 2012 r.
I OSK 420/16 2017-12-12 13:50 Sala E I O 6210 VIII SA/Wa 1234/14 J. Tarno
M. Kotulski (spr.)
M. Nowicka
Dodatek mieszkaniowy
I FSK 350/16 2017-12-12 14:00 Sala A I F 6560/6110 I SA/Wr 1243/15 R. Wiatrowski (spr.)
M. Dożynkiewicz
B. Dziełak
podatek od towarów i usług Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 21 listopada 2017 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 5 grudnia 2017 r.
II OSK 691/16 2017-12-12 14:00 Sala B II O 6050 III SA/Kr 2124/14 J. Stelmasiak
P. Korzeniowski (spr.)
P. Miładowski
anulowanie czynności materialno-technicznej polegającej na zarejestrowaniu pobytu stałego
I GSK 1244/16 2017-12-12 14:00 Sala C I G 6111 I GSK 1746/14 B. Stukan-Pytlowany
L. Jajkiewicz (spr.)
C. Kosterna
podatek akcyzowy
II FSK 3008/15 2017-12-12 14:00 Sala C II F 6115 I SA/Gl 1144/14 M. Jaśniewicz
S. Bogucki
A. Rzepecka (spr.)
podatek od nieruchomości za 2013 r.
II FSK 3087/15 2017-12-12 14:00 Sala F II F 6115 I SA/Ol 309/15 T. Zborzyński
A. Hanusz
M. Olejnik (spr.)
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji
II GSK 1258/16 2017-12-12 14:10 Sala B II G 6550 II SA/Go 741/15 G. Jyż
D. Dąbek (spr.)
A. Kisielewicz
odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I OSK 1825/15 2017-12-12 14:10 Sala E I O 6079 I SA/Wa 2943/14 J. Tarno (spr.)
M. Kotulski
M. Nowicka
Odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP
I FSK 195/16 2017-12-12 14:15 Sala A I F 6110 I SA/Wr 843/15 R. Wiatrowski
M. Dożynkiewicz
B. Dziełak (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego do grudnia 2009 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 21 listopada 2017 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 5 grudnia 2017 r.
II GSK 1127/16 2017-12-12 14:35 Sala B II G 6550 II SA/Go 743/15 G. Jyż (spr.)
D. Dąbek
A. Kisielewicz
odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej
II GSK 1317/16 2017-12-12 15:00 Sala B II G 6550 II SA/Go 745/15 G. Jyż
D. Dąbek
A. Kisielewicz (spr.)
odmowa przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
II GSK 1126/16 2017-12-12 15:25 Sala B II G 6550 II SA/Go 744/15 G. Jyż
D. Dąbek (spr.)
A. Kisielewicz
odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014