Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 98
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
II GSK 3726/17 2020-02-27 08:30 Sala A II G 6063 III SA/Po 1197/16 C. Pryca (spr.)
D. Dąbek
I. Janson
opłata dodatkowa za wydobywanie kopaliny z naruszeniem koncesji Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 lutego 2020 r.
I FSK 1412/17 2020-02-27 09:00 Sala A I F 6110 III SA/Wa 1314/16 R. Wiatrowski (spr.)
Z. Łoboda
J. Zubrzycki
podatek od towarów i usług za czerwiec 2012 r.
II GSK 2721/17 2020-02-27 09:00 Sala A II G 6038 III SA/Lu 3/17 A. Skoczylas (spr.)
C. Pryca
M. Sachajko
cofnięcie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
I GSK 705/17 2020-02-27 09:00 Sala B I G 602 III SA/Po 30/17 H. Wach (spr.)
D. Dudra
A. Tomczak
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie opłaty paliwowej
I OSK 2467/18 2020-02-27 09:00 Sala B I O 6181 II SA/Bd 543/17 M. Nowicka (spr.)
A. Blewązka
J. Sikorska
Udostępnienie nieruchomości
II FSK 788/18 2020-02-27 09:00 Sala C II F 6118 III SA/Wa 3518/16 B. Lubiński (spr.)
M. Bejgerowska
B. Dauter
skarga na czynności egzekucyjne
II OSK 1081/18 2020-02-27 09:00 Sala D II O 6010 VII SA/Wa 2200/16 W. Mazur
R. Ciąglewicz (spr.)
A. Wilczewska - Rzepecka
Pozwolenie na budowę
I OSK 1819/18 2020-02-27 09:00 Sala E I O 6079 I SA/Wa 1251/17 J. Rudnicka (spr.)
M. Wincenciak
J. Zieliński
Odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
II FSK 685/18 2020-02-27 09:00 Sala F II F 6114 III SA/Wa 274/17 M. Jaśniewicz (spr.)
G. Nasierowska
W. Stachurski
zawieszenie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn
II FSK 789/18 2020-02-27 09:10 Sala C II F 6118 III SA/Wa 3520/16 B. Lubiński
M. Bejgerowska
B. Dauter (spr.)
skarga na czynności egzekucyjne
II FSK 906/18 2020-02-27 09:15 Sala F II F 6114 III SA/Wa 273/17 M. Jaśniewicz
G. Nasierowska (spr.)
W. Stachurski
zawieszenie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn
II FSK 790/18 2020-02-27 09:20 Sala C II F 6118 III SA/Wa 3527/16 B. Lubiński
M. Bejgerowska (spr.)
B. Dauter
skarga na czynności egzekucyjne
I FSK 1474/17 2020-02-27 09:30 Sala A I F 6110 III SA/Wa 3188/15 R. Wiatrowski
Z. Łoboda (spr.)
J. Zubrzycki
określenie wysokości nadwyżki podatku od towarów i usług do zwrotu na rachunek bankowy za październik 2011 r.
II GSK 4274/17 2020-02-27 09:30 Sala A II G 6124 VI SA/Wa 2/17 A. Skoczylas
C. Pryca (spr.)
M. Sachajko
nałożenie kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia
I GSK 706/17 2020-02-27 09:30 Sala B I G 602 III SA/Po 31/17 H. Wach
D. Dudra (spr.)
A. Tomczak
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie opłaty paliwowej
I OSK 1928/18 2020-02-27 09:30 Sala B I O 6180 II SA/Rz 1203/17 M. Nowicka
A. Blewązka
J. Sikorska (spr.)
Ustalenie odszkodowania za prawo własności nieruchomości
II FSK 791/18 2020-02-27 09:30 Sala C II F 6118 III SA/Wa 3529/16 B. Lubiński (spr.)
M. Bejgerowska
B. Dauter
skarga na czynności egzekucyjne
II OSK 1064/18 2020-02-27 09:30 Sala D II O 6010 II SA/Gl 659/17 W. Mazur (spr.)
R. Ciąglewicz
A. Wilczewska - Rzepecka
Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego
I OSK 1720/18 2020-02-27 09:30 Sala E I O 6076 I SA/Wa 1813/15 J. Rudnicka
M. Wincenciak (spr.)
J. Zieliński
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie odmowy przyznania dotychczasowym właścicielom prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej
II FSK 907/18 2020-02-27 09:30 Sala F II F 6114 III SA/Wa 275/17 M. Jaśniewicz
G. Nasierowska
W. Stachurski (spr.)
zawieszenie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn
II FSK 792/18 2020-02-27 09:40 Sala C II F 6118 III SA/Wa 3536/16 B. Lubiński
M. Bejgerowska
B. Dauter (spr.)
skarga na czynności egzekucyjne
II FSK 748/18 2020-02-27 09:45 Sala F II F 6112 III SA/Wa 1757/15 M. Jaśniewicz (spr.)
G. Nasierowska
W. Stachurski
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 r.
II FSK 2378/19 2020-02-27 09:50 Sala C II F 6115 I SA/Bk 211/19 B. Lubiński
M. Bejgerowska (spr.)
B. Dauter
podatek od nieruchomości za 2010 r.
I FSK 1561/15 2020-02-27 10:00 Sala A I F 6560/6110 I SA/Sz 1453/14 R. Wiatrowski
Z. Łoboda
J. Zubrzycki (spr.)
zastosowanie przepisów prawa podatkowego
II GSK 3868/17 2020-02-27 10:00 Sala A II G 6038 III SA/Łd 403/17 A. Skoczylas
C. Pryca
M. Sachajko (spr.)
skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy
I GSK 690/17 2020-02-27 10:00 Sala B I G 6111 I SA/Kr 1423/16 H. Wach
D. Dudra
A. Tomczak (spr.)
podatek akcyzowy
I OSK 1967/18 2020-02-27 10:00 Sala B I O 6182 II SA/Kr 1187/17 M. Nowicka
A. Blewązka (spr.)
J. Sikorska
Odmowa zwrotu nieruchomości
II OSK 1069/18 2020-02-27 10:00 Sala D II O 6014 II SA/Ke 548/17 W. Mazur
R. Ciąglewicz
A. Wilczewska - Rzepecka (spr.)
nakaz przedłożenia dokumentów
I OSK 1794/18 2020-02-27 10:00 Sala E I O 6079 I SA/Wa 1312/17 J. Rudnicka
M. Wincenciak
J. Zieliński (spr.)
Odmowa uchylenia decyzji w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
II FSK 756/18 2020-02-27 10:15 Sala F II F 6119 III SA/Wa 2162/16 M. Jaśniewicz
G. Nasierowska
W. Stachurski (spr.)
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
II FSK 997/18 2020-02-27 10:20 Sala C II F 6115 I SA/Sz 605/17 B. Lubiński (spr.)
M. Bejgerowska
B. Dauter
nadpłata w podatku od nieruchomości za 2007, 2008 i 2009 r.
I FSK 146/18 2020-02-27 10:30 Sala A I F 6560/6110 I SA/Sz 767/17 R. Wiatrowski (spr.)
Z. Łoboda
J. Zubrzycki
pisemna interpretacja w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 69/18 2020-02-27 10:30 Sala A I F 6560/6110 I SA/Sz 685/17 R. Wiatrowski
Z. Łoboda (spr.)
J. Zubrzycki
pisemna interpretacja w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 24/18 2020-02-27 10:30 Sala A I F 6560/6110 I SA/Sz 726/17 R. Wiatrowski
Z. Łoboda (spr.)
J. Zubrzycki
pisemna interpretacja w zakresie podatku od towarów i usług
II GSK 3960/17 2020-02-27 10:30 Sala A II G 6170 VI SA/Wa 712/17 A. Skoczylas (spr.)
C. Pryca
M. Sachajko
skreślenie z listy adwokatów
I GSK 697/17 2020-02-27 10:30 Sala B I G 6111 III SA/Po 1272/16 H. Wach (spr.)
D. Dudra
A. Tomczak
podatek akcyzowy
I OSK 1868/18 2020-02-27 10:30 Sala B I O 6072 I SA/Wa 954/17 M. Nowicka (spr.)
A. Blewązka
J. Sikorska
Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
II OSK 1396/18 2020-02-27 10:30 Sala D II O 6014 VII SA/Wa 1011/17 W. Mazur
R. Ciąglewicz (spr.)
A. Wilczewska - Rzepecka
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II OSK 1061/18 2020-02-27 10:30 Sala D II O 6014 VII SA/Wa 171/17 W. Mazur
R. Ciąglewicz (spr.)
A. Wilczewska - Rzepecka
Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych
I OSK 1849/18 2020-02-27 10:30 Sala E I O 6293 I SA/Wa 1391/17 J. Rudnicka (spr.)
M. Wincenciak
J. Zieliński
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji dot. przejęcia gospodarstwa w zamian za rentę
II FSK 946/18 2020-02-27 10:45 Sala F II F 6115 VIII SA/Wa 667/17 M. Jaśniewicz
G. Nasierowska (spr.)
W. Stachurski
podatek od nieruchomości za 2016 r.
II FSK 2888/19 2020-02-27 10:50 Sala C II F 6115 I SA/Wr 125/19 B. Lubiński
M. Bejgerowska
B. Dauter (spr.)
podatek od nieruchomości za 2011 r.
II GSK 4148/17 2020-02-27 11:00 Sala A II G 6173 VI SA/Wa 2684/16 A. Skoczylas
C. Pryca (spr.)
M. Sachajko
odmowa ustanowienia biegłym sądowym
I GSK 691/17 2020-02-27 11:00 Sala B I G 6111 I SA/Sz 141/17 H. Wach
D. Dudra (spr.)
A. Tomczak
podatek akcyzowy
I OSK 1947/18 2020-02-27 11:00 Sala B I O 6073 II SA/Gl 1018/17 M. Nowicka
A. Blewązka
J. Sikorska (spr.)
Opłata adiacencka
II OSK 1090/18 2020-02-27 11:00 Sala D II O 6014 II SA/Gd 552/17 W. Mazur (spr.)
R. Ciąglewicz
A. Wilczewska - Rzepecka
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
I OSK 1968/18 2020-02-27 11:00 Sala E I O 6391/6079 II SA/Kr 746/17 J. Rudnicka
M. Wincenciak (spr.)
J. Zieliński
Zasady zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych
II FSK 1301/19 2020-02-27 11:00 Sala F II F 6115 VIII SA/Wa 832/18 M. Jaśniewicz (spr.)
G. Nasierowska
W. Stachurski
wznowienie postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2010 r.
II FSK 1300/19 2020-02-27 11:15 Sala F II F 6115 VIII SA/Wa 831/18 M. Jaśniewicz
G. Nasierowska (spr.)
W. Stachurski
wznowienie postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2011 r.
II FSK 2800/19 2020-02-27 11:20 Sala C II F 6115 I SA/Wr 126/19 B. Lubiński
M. Bejgerowska (spr.)
B. Dauter
podatek od nieruchomości za 2012 r.
I FSK 1490/17 2020-02-27 11:30 Sala A I F 6560/6110 I SA/Sz 466/17 R. Wiatrowski
M. Chodacka (spr.)
J. Zubrzycki
interpretacja indywidualna w zakresie podatku od towarów i usług
II GSK 4149/17 2020-02-27 11:30 Sala A II G 6171 VI SA/Wa 1156/17 A. Skoczylas
C. Pryca
M. Sachajko (spr.)
pozostawienie bez rozpoznania wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego
I GSK 2185/19 2020-02-27 11:30 Sala B I G 6111 I SA/Sz 367/19 H. Wach
D. Dudra
A. Tomczak (spr.)
podatek akcyzowy
I OSK 1978/18 2020-02-27 11:30 Sala B I O 6180 IV SA/Wa 1638/17 M. Nowicka
A. Blewązka (spr.)
J. Sikorska
Ustalenie odszkodowania za nieruchomość
II OSK 1071/18 2020-02-27 11:30 Sala D II O 6010 II SA/Lu 284/17 W. Mazur
R. Ciąglewicz
A. Wilczewska - Rzepecka (spr.)
Umorzenie postępowania administracyjnego
I OSK 1908/18 2020-02-27 11:30 Sala E I O 6292 I SA/Wa 1500/16 J. Rudnicka
M. Wincenciak
J. Zieliński (spr.)
Odmowa uchylenia decyzji dot. przymusowego zarządu państwowego
II FSK 1298/19 2020-02-27 11:30 Sala F II F 6115 VIII SA/Wa 829/18 M. Jaśniewicz
G. Nasierowska
W. Stachurski (spr.)
wznowienie postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2012 r.
II FSK 1299/19 2020-02-27 11:45 Sala F II F 6115 VIII SA/Wa 830/18 M. Jaśniewicz (spr.)
G. Nasierowska
W. Stachurski
wznowienie postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2013 r.
I FSK 1902/17 2020-02-27 12:00 Sala A I F 6110 I SA/Lu 472/17 A. Bącal
A. Cudak
A. Skrodzki (spr.)
przedłużenie terminu zwrotu podatku od towarów i usług za październik 2015 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 6 lutego 2020 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 lutego 2020 r.
I FSK 1903/17 2020-02-27 12:00 Sala A I F 6110 I SA/Lu 473/17 A. Bącal
A. Cudak
A. Skrodzki (spr.)
przedłużenie terminu zwrotu podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2015 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 6 lutego 2020 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 lutego 2020 r.
I FSK 1901/17 2020-02-27 12:00 Sala A I F 6110 I SA/Lu 471/17 A. Bącal (spr.)
A. Cudak
A. Skrodzki
przedłużenie terminu zwrotu podatku od towarów i usług za wrzesień 2015 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 6 lutego 2020 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 lutego 2020 r.
I OSK 2025/18 2020-02-27 12:30 Sala B I O 6031 III SA/Lu 326/17 M. Nowicka
A. Blewązka (spr.)
J. Sikorska
Unieważnienie praktycznego egzaminu państwowego
II OSK 1100/18 2020-02-27 12:30 Sala D II O 6014 II SA/Rz 1112/17 W. Mazur (spr.)
R. Ciąglewicz
A. Wilczewska - Rzepecka
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
I OSK 1964/18 2020-02-27 12:30 Sala E I O 6032 II SA/Op 491/17 J. Rudnicka
M. Wincenciak
J. Zieliński (spr.)
Zatwierdzenie projektu wykonawczego docelowej organizacji ruchu
I FSK 1275/19 2020-02-27 12:40 Sala A I F 6119 III SA/Wa 2960/18 A. Bącal
A. Cudak
Z. Łoboda (spr.)
przedłużenie terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 6 lutego 2020 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 lutego 2020 r.
I FSK 2166/18 2020-02-27 13:00 Sala A I F 659/6110 III SAB/Gl 30/17 R. Wiatrowski
M. Chodacka (spr.)
J. Zubrzycki
przewlekłość postępowania w sprawie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za lipiec 2013 r. wraz z należnymi odsetkami
II GSK 2556/17 2020-02-27 13:00 Sala A II G 6042 III SA/Łd 90/17 A. Skoczylas (spr.)
C. Pryca
M. Sachajko
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I GSK 553/17 2020-02-27 13:00 Sala B I G 6111 I SA/Gd 1394/16 H. Wach (spr.)
D. Dudra
A. Tomczak
podatek akcyzowy
I OSK 2007/18 2020-02-27 13:00 Sala B I O 6391/6032 VII SA/Wa 1088/17 M. Nowicka (spr.)
A. Blewązka
J. Sikorska
Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadkach odstąpienia od usuięcia pojazdu na 2017
II FSK 2658/18 2020-02-27 13:00 Sala C II F 6112 III SA/Wa 3823/16 B. Lubiński
B. Dauter
B. Woźniak (spr.)
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r.
II OSK 2423/19 2020-02-27 13:00 Sala D II O 658/6152 II SAB/Gd 13/19 W. Mazur
R. Ciąglewicz (spr.)
A. Wilczewska - Rzepecka
Bezczynność organu; Lokalizacja inwestycji
I OSK 1953/18 2020-02-27 13:00 Sala E I O 6032 II SA/Op 589/17 J. Rudnicka (spr.)
M. Wincenciak
J. Zieliński
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie obowiązku zapłaty kosztów usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu
II FSK 399/18 2020-02-27 13:00 Sala F II F 6560/6113 III SA/Wa 1705/16 M. Jaśniewicz
P. Dąbek (spr.)
G. Nasierowska
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II GSK 2557/17 2020-02-27 13:20 Sala A II G 6042 III SA/Łd 89/17 A. Skoczylas
C. Pryca (spr.)
M. Sachajko
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I FSK 1486/17 2020-02-27 13:30 Sala A I F 6110 III SA/Gl 1149/16 R. Wiatrowski
M. Chodacka
J. Zubrzycki (spr.)
podatek od towarów i usług za styczeń-luty 2014 r.
I GSK 674/17 2020-02-27 13:30 Sala B I G 6111 I SA/Gd 724/16 H. Wach
D. Dudra (spr.)
A. Tomczak
podatek akcyzowy
I OSK 2026/18 2020-02-27 13:30 Sala B I O 6034 III SA/Lu 578/17 M. Nowicka
A. Blewązka
J. Sikorska (spr.)
Zezwolenie na lokalizację na czas nieokreślony zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej
II FSK 893/18 2020-02-27 13:30 Sala C II F 6560/6113 I SA/Łd 931/17 B. Lubiński
B. Dauter
B. Woźniak (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
II OSK 1072/18 2020-02-27 13:30 Sala D II O 6014 II SA/Lu 779/17 W. Mazur
R. Ciąglewicz
A. Wilczewska - Rzepecka (spr.)
Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych
I OSK 2063/18 2020-02-27 13:30 Sala E I O 6031 II SA/Rz 121/18 J. Rudnicka
M. Wincenciak (spr.)
J. Zieliński
Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w sprawie zakazu prowadzenia pojazdów
II FSK 782/18 2020-02-27 13:30 Sala F II F 6560/6113 III SA/Wa 3036/16 M. Jaśniewicz
P. Dąbek (spr.)
G. Nasierowska
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II GSK 2558/17 2020-02-27 13:40 Sala A II G 6042 III SA/Łd 91/17 A. Skoczylas
C. Pryca
M. Sachajko (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I OSK 2024/18 2020-02-27 13:50 Sala B I O 6335 II SA/Ke 783/17 M. Nowicka
A. Blewązka (spr.)
J. Sikorska
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych
I OSK 2000/18 2020-02-27 13:50 Sala E I O 6329 II SA/Rz 1224/17 J. Rudnicka
M. Wincenciak
J. Zieliński (spr.)
Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz rozłożenie na raty pozostałej do spłacenia kwoty
I FSK 1465/17 2020-02-27 14:00 Sala A I F 6110 III SA/Gl 2029/15 R. Wiatrowski
M. Chodacka (spr.)
J. Zubrzycki
podatek od towarów i usług za listopad i grudzień 2009 r. oraz za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2010 r.
II GSK 1928/18 2020-02-27 14:00 Sala A II G 6042 III SA/Łd 428/18 A. Skoczylas (spr.)
C. Pryca
M. Sachajko
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I GSK 713/17 2020-02-27 14:00 Sala B I G 6111 I SA/Lu 32/17 H. Wach
D. Dudra
A. Tomczak (spr.)
odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym
II FSK 1371/18 2020-02-27 14:00 Sala C II F 6560/6112 I SA/Łd 989/17 B. Lubiński
B. Dauter
B. Woźniak (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
II OSK 2585/19 2020-02-27 14:00 Sala D II O 659/6014 II SAB/Gd 12/19 W. Mazur
R. Ciąglewicz
A. Wilczewska - Rzepecka (spr.)
Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych; Przewlekłość postępowania administracyjnego
II FSK 1814/18 2020-02-27 14:00 Sala F II F 6560/6113 III SA/Wa 798/17 M. Jaśniewicz
P. Dąbek (spr.)
G. Nasierowska
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II OSK 49/20 2020-02-27 14:10 Sala D II O 6412/6136 II SA/Bk 578/19 W. Mazur (spr.)
R. Ciąglewicz
A. Wilczewska - Rzepecka
wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy
I OSK 2698/17 2020-02-27 14:10 Sala E I O 6181 IV SA/Wa 666/17 J. Rudnicka
M. Wincenciak
J. Zieliński (spr.)
Odmowa wydania decyzji o ograniczeniu korzystania z nieruchomości
II OSK 583/18 2020-02-27 14:15 Sala D II O 6050 IV SA/Wa 814/17 W. Mazur
R. Ciąglewicz (spr.)
A. Wilczewska - Rzepecka
Wymeldowanie z pobytu stałego
II GSK 1929/18 2020-02-27 14:20 Sala A II G 6042 III SA/Łd 429/18 A. Skoczylas
C. Pryca (spr.)
M. Sachajko
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I GSK 714/17 2020-02-27 14:20 Sala B I G 6111 I SA/Lu 33/17 H. Wach (spr.)
D. Dudra
A. Tomczak
odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym
II GSK 1930/18 2020-02-27 14:40 Sala A II G 6042 III SA/Łd 430/18 A. Skoczylas
C. Pryca
M. Sachajko (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I GSK 715/17 2020-02-27 14:40 Sala B I G 6111 I SA/Lu 36/17 H. Wach
D. Dudra (spr.)
A. Tomczak
odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym
I GSK 758/17 2020-02-27 15:00 Sala B I G 6111 I SA/Lu 35/17 H. Wach
D. Dudra
A. Tomczak (spr.)
odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014