Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 21
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I OSK 2749/17 2019-08-22 09:00 Sala E I O 6120 II SA/Sz 689/17 E. Kremer (spr.)
G. Jankowski
J. Tarno
Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków
II FSK 3376/17 2019-08-22 09:00 Sala F II F 6560/6113 I SA/Łd 368/17 A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
S. Golec
K. Winiarski
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I OSK 2506/17 2019-08-22 09:30 Sala E I O 6181 II SA/Ol 353/17 E. Kremer
G. Jankowski
J. Tarno (spr.)
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
II FSK 3299/17 2019-08-22 09:30 Sala F II F 6560/6113 I SA/Łd 560/17 A. Wrzesińska- Nowacka
S. Golec
K. Winiarski (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I OSK 2484/17 2019-08-22 10:00 Sala E I O 6181 II SA/Rz 230/17 E. Kremer
G. Jankowski (spr.)
J. Tarno
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
II FSK 765/18 2019-08-22 10:00 Sala F II F 6560/6113 I SA/Łd 780/17 A. Wrzesińska- Nowacka
S. Golec (spr.)
K. Winiarski
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
I OSK 2656/17 2019-08-22 10:30 Sala E I O 6120 IV SA/Wa 551/17 E. Kremer (spr.)
G. Jankowski
J. Tarno
Odrzucenie zarzutów do danych ewidencji gruntów i budynków
II FSK 3298/17 2019-08-22 10:30 Sala F II F 6560/6113 I SA/Łd 304/17 A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
S. Golec
K. Winiarski
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 3544/17 2019-08-22 10:45 Sala F II F 6560/6113 I SA/Łd 322/17 A. Wrzesińska- Nowacka
S. Golec
K. Winiarski (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
I OSK 2532/17 2019-08-22 11:00 Sala E I O 6181 II SA/Rz 337/17 E. Kremer
G. Jankowski (spr.)
J. Tarno
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
II FSK 3520/17 2019-08-22 11:00 Sala F II F 6560/6113 I SA/Łd 323/17 A. Wrzesińska- Nowacka
S. Golec (spr.)
K. Winiarski
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 3072/17 2019-08-22 11:15 Sala F II F 6112 I SA/Łd 400/17 A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
S. Golec
K. Winiarski
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji
I OSK 2533/17 2019-08-22 11:30 Sala E I O 6181 II SA/Rz 338/17 E. Kremer
G. Jankowski (spr.)
J. Tarno
Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
II FSK 3073/17 2019-08-22 11:30 Sala F II F 6112 I SA/Łd 401/17 A. Wrzesińska- Nowacka
S. Golec
K. Winiarski (spr.)
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji
I OSK 2741/17 2019-08-22 12:30 Sala E I O 6146 IV SA/Gl 144/17 E. Kremer
G. Jankowski
J. Tarno (spr.)
Odmowa zwrotu kosztów dojazdu dziecka do szkoły
I OSK 2740/17 2019-08-22 13:00 Sala E I O 6146 IV SA/Gl 107/17 E. Kremer
G. Jankowski
J. Tarno (spr.)
Odmowa zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki nad dzieckiem w trakcie przewozu z miejsca zamieszkania do szkoły
II FSK 3007/17 2019-08-22 13:00 Sala F II F 6560/6112 I SA/Lu 269/17 A. Wrzesińska- Nowacka
S. Golec (spr.)
K. Winiarski
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
I OSK 2475/17 2019-08-22 13:30 Sala E I O 6129 II SA/Rz 43/17 E. Kremer (spr.)
G. Jankowski
J. Tarno
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
II FSK 3070/17 2019-08-22 13:40 Sala F II F 6560/6113 I SA/Gd 514/17 A. Wrzesińska- Nowacka
S. Golec
K. Winiarski (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I OSK 2655/17 2019-08-22 13:50 Sala E I O 6129 IV SA/Wa 461/17 E. Kremer
G. Jankowski (spr.)
J. Tarno
Odmowa zwrotu nadpłaty z tytułu opłat geodezyjnych
II FSK 3175/17 2019-08-22 14:00 Sala F II F 6560/6112 I SA/Gd 727/17 A. Wrzesińska- Nowacka
S. Golec (spr.)
K. Winiarski
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014