Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 51
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
II GSK 3044/15 2017-07-28 08:45 Sala A II G 6203 VI SA/Wa 3041/14 J. Drachal
M. Korycińska (spr.)
M. Rysz
umorzenie postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenie niezgodnej z przepisami reklamy apteki i nałożenie kary pieniężnej Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 lipca 2017 r.
II OSK 2905/15 2017-07-28 08:45 Sala E II O 6155 IV SA/Wa 1114/15 A. Gliniecki
A. Jurkiewicz (spr.)
S. Pauter
Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 20 lipca 2017 r.
I GSK 1799/15 2017-07-28 09:00 Sala A I G 6300 III SA/Po 1328/14 L. Jajkiewicz (spr.)
Z. Borowicz
H. Wach
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
I OSK 3460/15 2017-07-28 09:00 Sala D I O 647 II SA/Wa 900/15 M. Pocztarek (spr.)
A. Łaskarzewska
A. Miernik
Ochrona danych osobowych
I OSK 2690/15 2017-07-28 09:00 Sala E I O 647 II SA/Wa 1527/14 M. Borowiec
M. Józefczyk
I. Kamińska (spr.)
Przetwarzanie danych osobowych
II FSK 1959/15 2017-07-28 09:00 Sala F II F 6560/6113 III SA/Wa 1222/14 J. Rudowski (spr.)
S. Babiarz
B. Cieloch
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I GSK 1800/15 2017-07-28 09:15 Sala A I G 6300 III SA/Po 1329/14 L. Jajkiewicz
Z. Borowicz
H. Wach (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
I GSK 1801/15 2017-07-28 09:30 Sala A I G 6300 III SA/Po 1326/14 L. Jajkiewicz
Z. Borowicz (spr.)
H. Wach
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
I OSK 1898/15 2017-07-28 09:30 Sala D I O 658/648 II SAB/Wa 617/14 M. Pocztarek (spr.)
A. Łaskarzewska
A. Miernik
Bezczynność organu w sprawie rozpoznania wniosku udzielenie informacji publicznej
I OSK 2681/15 2017-07-28 09:30 Sala E I O 6293 I SA/Wa 2166/13 M. Borowiec
M. Józefczyk (spr.)
I. Kamińska
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego
II FSK 1960/15 2017-07-28 09:30 Sala F II F 6560/6113 III SA/Wa 1223/14 J. Rudowski
S. Babiarz (spr.)
B. Cieloch
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I GSK 1802/15 2017-07-28 09:45 Sala A I G 6300 III SA/Po 1392/14 L. Jajkiewicz (spr.)
Z. Borowicz
H. Wach
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
I GSK 1803/15 2017-07-28 10:00 Sala A I G 6300 III SA/Po 1231/14 L. Jajkiewicz
Z. Borowicz
H. Wach (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
I OSK 2916/15 2017-07-28 10:00 Sala D I O 658/648 II SAB/Wa 512/15 M. Pocztarek
A. Łaskarzewska
A. Miernik (spr.)
Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej
I OSK 929/17 2017-07-28 10:00 Sala E I O 6180 II SA/Łd 355/12 M. Borowiec (spr.)
M. Józefczyk
I. Kamińska
Waloryzacja odszkodowania za przejętą nieruchomość
II FSK 1811/15 2017-07-28 10:00 Sala F II F 6118 III SA/Wa 2700/14 J. Rudowski
S. Babiarz
B. Cieloch (spr.)
przedłużenie terminu zabezpieczenia na majątku podatknika
I GSK 1806/15 2017-07-28 10:15 Sala A I G 6300 III SA/Po 1327/14 L. Jajkiewicz
Z. Borowicz (spr.)
H. Wach
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
I GSK 1807/15 2017-07-28 10:30 Sala A I G 6300 III SA/Po 1391/14 L. Jajkiewicz (spr.)
Z. Borowicz
H. Wach
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
I OSK 1959/16 2017-07-28 10:30 Sala D I O 6293 II SA/Kr 1361/15 M. Pocztarek
A. Łaskarzewska (spr.)
A. Miernik
Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia na własność Państwa nieruchomości ziemskich
I OSK 2640/15 2017-07-28 10:30 Sala E I O 6192 II SA/Wa 1974/14 M. Borowiec
M. Józefczyk (spr.)
I. Kamińska
Stwierdzenie nieważności rozkazu personalnego ustalającego prawo do wzrostu uposażenia
II FSK 1949/15 2017-07-28 10:30 Sala F II F 6112 I SA/Łd 1468/13 J. Rudowski (spr.)
S. Babiarz
B. Cieloch
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 r.
I GSK 1808/15 2017-07-28 10:45 Sala A I G 6300 III SA/Po 1287/14 L. Jajkiewicz
Z. Borowicz
H. Wach (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
I GSK 1716/15 2017-07-28 11:00 Sala A I G 6300 III SA/Po 1333/14 L. Jajkiewicz
Z. Borowicz (spr.)
H. Wach
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
I OSK 2088/16 2017-07-28 11:00 Sala D I O 6180 VIII SA/Wa 865/15 M. Pocztarek
A. Łaskarzewska
A. Miernik (spr.)
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
I OSK 2510/15 2017-07-28 11:00 Sala E I O 6192 II SA/Wa 1463/14 M. Borowiec
M. Józefczyk (spr.)
I. Kamińska
Odmowa przyznania prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu zaliczenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
II FSK 1432/16 2017-07-28 11:00 Sala F II F 6560/6112 I SA/Łd 1148/15 J. Rudowski
S. Babiarz (spr.)
B. Cieloch
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
I GSK 1810/15 2017-07-28 11:15 Sala A I G 6300 III SA/Po 1319/14 L. Jajkiewicz (spr.)
Z. Borowicz
H. Wach
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
I OSK 1787/16 2017-07-28 11:20 Sala E I O 6192 II SA/Wa 100/16 M. Borowiec (spr.)
M. Józefczyk
I. Kamińska
Uznanie winnym zarzucanych przewinień dyscyplinarnych i wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany
I GSK 1814/15 2017-07-28 11:30 Sala A I G 6300 III SA/Po 1230/14 L. Jajkiewicz
Z. Borowicz
H. Wach (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
I OSK 2515/16 2017-07-28 11:30 Sala D I O 6192 II SA/Wa 575/16 M. Pocztarek
A. Łaskarzewska (spr.)
A. Miernik
Zwolnienie ze służby w Policji
I OSK 2494/16 2017-07-28 11:30 Sala E I O 6192 II SA/Wa 644/16 M. Borowiec (spr.)
M. Józefczyk
I. Kamińska
Obniżenie dodatku służbowego
I GSK 1815/15 2017-07-28 11:45 Sala A I G 6300 III SA/Po 1317/14 L. Jajkiewicz
Z. Borowicz (spr.)
H. Wach
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
I OSK 2833/15 2017-07-28 12:30 Sala D I O 658/648 VIII SAB/Wa 21/15 M. Pocztarek (spr.)
A. Łaskarzewska
A. Miernik
Bezczynność organu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej
I OSK 2563/15 2017-07-28 12:30 Sala E I O 6193 II SA/Wa 1735/14 M. Borowiec (spr.)
M. Józefczyk
I. Kamińska
Odmowa sprostowania świadectwa służby
I GSK 1816/15 2017-07-28 13:00 Sala A I G 6300 III SA/Po 1318/14 L. Jajkiewicz (spr.)
Z. Borowicz
H. Wach
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
I OSK 1295/16 2017-07-28 13:00 Sala D I O 6320 IV SA/Gl 457/15 M. Pocztarek
A. Łaskarzewska
A. Miernik (spr.)
Zasiłek celowy
I GSK 1828/15 2017-07-28 13:15 Sala A I G 6300 III SA/Po 1344/14 L. Jajkiewicz
Z. Borowicz
H. Wach (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
II FSK 1833/15 2017-07-28 13:15 Sala F II F 6113 I SA/Sz 857/14 J. Rudowski (spr.)
S. Babiarz
B. Cieloch
strata w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r.
I OSK 1297/16 2017-07-28 13:20 Sala D I O 6321 IV SA/Gl 325/15 M. Pocztarek
A. Łaskarzewska (spr.)
A. Miernik
Zasiłek stały
I GSK 1868/15 2017-07-28 13:30 Sala A I G 6300 III SA/Po 1386/14 L. Jajkiewicz
Z. Borowicz (spr.)
H. Wach
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
I OSK 1775/16 2017-07-28 13:30 Sala E I O 658/6480 II SAB/Kr 10/16 M. Borowiec
M. Józefczyk
I. Kamińska (spr.)
Bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej
II FSK 1813/15 2017-07-28 13:30 Sala F II F 6112 I SA/Gd 1509/14 J. Rudowski
S. Babiarz (spr.)
B. Cieloch
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
I GSK 1869/15 2017-07-28 13:45 Sala A I G 6300 III SA/Po 1383/14 L. Jajkiewicz (spr.)
Z. Borowicz
H. Wach
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
II FSK 1814/15 2017-07-28 13:45 Sala F II F 6112 I SA/Gd 1510/14 J. Rudowski
S. Babiarz
B. Cieloch (spr.)
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
I GSK 1875/15 2017-07-28 14:00 Sala A I G 6300 III SA/Po 1382/14 L. Jajkiewicz
Z. Borowicz
H. Wach (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
I OSK 1765/16 2017-07-28 14:00 Sala E I O 6320 IV SA/Wr 529/15 M. Borowiec
M. Józefczyk (spr.)
I. Kamińska
Odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego
I GSK 1963/15 2017-07-28 14:15 Sala A I G 6300 III SA/Po 1215/14 L. Jajkiewicz
Z. Borowicz (spr.)
H. Wach
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
I GSK 1964/15 2017-07-28 14:30 Sala A I G 6300 III SA/Po 1239/14 L. Jajkiewicz (spr.)
Z. Borowicz
H. Wach
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
I OSK 299/16 2017-07-28 14:30 Sala E I O 6191 III SA/Łd 795/15 M. Borowiec (spr.)
M. Józefczyk
I. Kamińska
Dodatek służbowy
I GSK 2111/15 2017-07-28 14:45 Sala A I G 6300 III SA/Po 1219/14 L. Jajkiewicz
Z. Borowicz
H. Wach (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
I OSK 2739/15 2017-07-28 15:00 Sala D I O 6290 I SA/Wa 3087/14 I. Bogucka
A. Łaskarzewska (spr.)
M. Wolanin
Reforma rolna Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 21 lipca 2017 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014